Soprano Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Soprano Oyj:n 30.1.2008 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa
merkityt yhteensä 550.000 osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.
Osakeanti liittyy Soprano Oyj:n ja Asapsoft Netsystems Oy:n väliseen
sopimukseen osakevaihdosta. 

Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 11.115.000 kappaletta osakkeita.
Yhtiön osakepääoma ei muuttunut osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma
on 96.000,00 euroa. 

Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin Prelistalla 5.3.2008
alkaen. 

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                   
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu