Soprano Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Soprano Oyj pörssitiedote 21.11.2012 klo 09.00

Soprano Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

Soprano Oyj:n 26.9.2012 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 168 233 osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti liittyy 27.8.2012 julkistettuun tytäryhtiö Pipfrog AS:n koko lopun osakekannan ostamiseen vähemmistöosakkailta osakevaihdolla. 

Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 11 776 983 kappaletta osakkeita. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma on 96.000,00 euroa.

Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Prelistalla 22.11.2012 alkaen.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.