Soprano Oyj:n tilinpäätöstiedotteen täydennys, rahavirtalaskelma

Soprano Oyj 5.2.2007, 17:30

 SOPRANO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           
                              
 Liiketoiminnan        2006       2005      
 rahavirrat                        
                              
 Tilikauden voitto    180 464,14    166 452,21   
 Vähemmistöosuus        2,75      -648,34     
 Poistot ja muut     60 594,74    183 054,14   
 oikaisut                         
 Käyttöpääoman     -103 087,34    -110 451,60   
 muutokset                        
 Rahoituserät ja verot  -20 953,45    -134 124,24   
                              
 Liiketoiminnan     117 020,84    104 282,17   
 nettorahavirta                      
                              
 Investointien     -338 472,91    -278 590,29   
 rahavirta                        
                              
 Uusmerkintä       16 000,00       0,00      
 Vapaan sijoitetun oman 814 687,00       0,00      
 pääoman rahasto                                            
 Lainojen nostot     102 590,75       0,00      
 Omien osakkeiden     -8 560,91    -134 667,61   
 hankinta                         
 Maksetut osingot    -155 760,00    -158 360,00   
 Omien osakkeiden    105 000,00       0,00      
 myynnit                         
                              
 Rahoituksen       873 956,84    -293 027,61   
 nettorahavirta                      
                              
 Rahavarojen muutos   652 504,77    -467 335,73   
                              
 Rahavarat tilikauden  228 777,24    696 112,97   
 alussa                          
 Rahavarat tilikauden  881 282,01    228 777,24   
 lopussa