Soprano Oyj:lle uudet tulosyksiköt

Soprano Oyj vahvistaa Communications-liiketoimintayksikköä jakamalla sen
tulosyksiköihin asiakkaan suuruuden mukaisesti. 

Suurasiakkaat ja julkishallinnon ottaa vastuulleen tulosyksikön johtaja,
johtava konsultti Miia Eloranta. Yritysasiakkaista vastaa jatkossa tulosyksikön
johtaja, asiakkuusjohtaja Riina Virtanen. Yrittäjille suunnatut
Soprano-ohjelmistot ottaa vastuulleen tulosyksikön johtaja, varatoimitusjohtaja
Riitta Auvinen. 

Uusien tulosyksiköiden johtajien esimiehenä uudessa organisaatiossa toimii
toimitusjohtaja Arto Tenhunen. Soprano Oyj:n johtoryhmän muodostavat
tulosyksiköiden johtajat, toimitusjohtaja ja talousjohtaja Panu Kauppinen. 

Muutoksen tarkoituksena on tuottaa Sopranolle ja sen asiakkaille parempaa
tulosta erikoistumalla ja organisoitumalla tehokkaammin. Muutoksen
tarkoituksena on myös lisätä resursseja ja panostusta
Soprano-verkkoliiketoiminnan ohjelmistojen myyntiin ja markkinointiin. 

Soprano Oyj toimii uudella tulosyksikköjaolla tästä päivästä alkaen.

Soprano Oyj

lisätietoja:
toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu