Soprano Oyj:lle pyyntö ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä

Soprano Oyj pörssitiedote 22.4.2020 klo 17.45

Soprano Oyj:lle pyyntö ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä

Soprano Oyj on 22. päivänä huhtikuuta 2020 vastaanottanut osakkeenomistajaryhmältä, jolla on yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Vaatimuksen esittäneet osakkeenomistajat ovat:

  • Allocation Point Oy Holding and Financing;
  • Teppo Kuusisto; ja
  • Herttakuutonen Oy.

Vaatimuksen pääkohdat ovat:
Vaatimuksen esittäjät, joilla on vaatimuksen tekohetkellä yhteensä yli kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista, vaativat osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla, että Soprano Oyj:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen seuraavien asioiden käsittelemiseksi:

(1) Hallituksen jäsenten lukumäärä; ja
(2) Hallituksen jäsenten valinta.

Soprano Oyj:n hallitus käsittelee vastaanotetun pyynnön osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi
 

Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals 

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Sopranon kuuden businesskoulun 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkon yli remote-koulutuksina, tekoälyavusteisesti verkossa online-koulutuksena tai perinteisesti luokkahuonekoulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa. 

Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Sopranolle on myönnetty Avainlippu-tunnus.
 
Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
 
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme: 

Soprano Oyj 
www.soprano.fi 
www.mifacademy.com 
 
Informator Tieturi Group 
www.informator.se 
www.tieturi.fi 

 
Management Institute of Finland MIF 
www.mif.fi 
www.infor.fi 
www.jto.fi 
www.fintra.fi