Soprano Oyj:lle nimitysvaliokunta

Soprano Oyj pörssitiedote 2.2.2009 klo 16.00

Soprano Oyj:lle nimitysvaliokunta

Soprano Oyj:n hallitus on kokouksessaan tänään 2.2.2009 päättänyt perustaa
yhtiölle nimitysvaliokunnan. Valiokunta koostuu kolmesta yhtiön hallituksen
jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtaja Pekka
Vennamo ja jäseniksi hallituksen jäsenet Kai Mäkelä ja Arto Tenhunen. 

Nimitysvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on ehdottaa jäseniä yhtiön 
hallitukseen sekä laatia ehdotus hallituksen palkkioista. 

Nyt valitun nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


Soprano Oyj

hallitus

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                   
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu  
http://www.soprano.eu/