Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Soprano Oyj pörssitiedote 6.5.2010 14.50

Soprano Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 
31.12.2009 taseen mukaisista jakokelpoisista varoista jaetaan pääoman
palautusta hallituksen esityksen mukaisesti kolme senttiä (0,03 euroa)
osakkeelta. Hallituksen esityksestä poiketen yhtiökokous päätti jakaa pääoman
palautuksen kahteen erään yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseksi. Pääomaa
palautetaan täsmäytyspäivällä 11.5.2010, maksupäivällä 19.5.2010 yksi senttiä
(0,01 euroa)osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen toteuttamaan
pääoman palautuksen toisen erän myöhemmin, määrältään 2 senttiä (0,02 euroa)
osakkeelta. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkavat
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Taneli Tikka ja Imran Ahmed. Yhtiön
varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti: 

”8 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä
ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta
yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä
tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa
olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn
osoitteeseen. 

Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen kokousta.” 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta, joka vastaa noin 17,37 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,47 prosenttia yhtiön
nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Soprano Oyj

Lisätietoja:                                  
 
Soprano Oyj,                                 
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu  
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.