Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014: Soprano kasvoi vahvasti, positiivinen tuloskäänne toteutui viimeisellä kvartaalilla

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 26.2.2014 klo 09.00

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014: Soprano kasvoi vahvasti, positiivinen tuloskäänne toteutui viimeisellä kvartaalilla

YHTEENVETO

Tammikuussa 2014 Soprano nousi NASDAQ Helsingin pörssin päälistalle. Tilivuoden aikana konsernista kasvoi Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Kasvustrategian ydin on koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen digitalisoituvassa maailmassa. Vuoden aikana toteutettiin kolme strategian mukaista yrityskauppaa ja yksi heti sen jälkeen. Huhtikuussa konsernin liitettiin MIF koulutuskonserni ja kesäkuussa Finpron kansainvälistymiskonsultointi. Viestintäyhtiöt myytiin elokuussa 2014 ja toinen tammikuussa 2015.

Kesän 2014 aikana yhtiö toteutti koko liiketoimintaa koskevan toimintatavan muutosprosessin, jotta se pystyisi jatkossa riskittömämmin vastaamaan kysynnän vaihteluihin. Saneeraustoimet aiheuttivat merkittävät kertaluonteiset kustannukset. Tuloskäänne saavutettiin odotetusti syyskuussa ja konsernin operatiivinen tulos oli voitollinen tilivuoden neljä viimeistä kuukautta. Vuoden 2014 viimeinen neljännes oli konsernille jo yhdeksäs peräkkäinen liikevaihdoltaan kasvava kvartaali edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna.

Huolimatta viimeisen vuosineljänneksen positiivisesta tuloskäänteestä koko tilivuoden 2014 tulos jäi heikoksi. Pääosin saneeraukseen, yrityskauppoihin ja listanvaihtoon liittyvät kertakulut nousivat 1,0 miljoonaan euroon. Lisäksi erityisesti Suomessa koulutuksen ja konsultoinnin kysyntätilanne oli tilivuonna haasteellinen.

Soprano Oyj konserni 1-12 2014

Liikevaihto                      24,7 me    (1-12 2013 17,0 me, kasvua 45 %)
Liiketulos                       -2,0 me    (0,8 miljoonaa euroa)
Kertaluonteiset erät             -1,0 me
Liiketulos ilman kertaeriä       -1,1 me

Soprano Oyj konserni 10-12 2014
Liikevaihto                       8,5 me    (10-12 2013 6,0 me, kasvua 40 %)

Liiketulos                        0,5 me    (0,4 miljoonaa euroa)

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2015 liikevaihto tulee kasvamaan vuodesta 2014 ja liiketulos tulee olemaan selvästi voitollinen.

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Soprano kasvoi yritysostojen ansiosta vauhdikkaasti, vaikka yleinen suhdannetilanne oli heikko. Liikevaihtomme kasvoi yli 40 prosenttia ja erityisesti Ruotsissa myös orgaanisesti. Huhtikuussa ostettu MIF (Johtamistaidon Opisto, Infor ja Fintra) ja kesäkuussa hankittu Finpron konsulttitoiminta saneerattiin ja yhdistettiin tilikauden aikana Sopranoon. Toimintatapojen muutos vaati paljon resursseja ja tuli ennakoitua kalliimmaksi. Saneerauksen jälkeen yhtiö on tehnyt operatiivisesti positiivista liiketulosta syyskuusta lähtien joka kuukausi.

Suomessa koulutustoiminnat yhdistettiin tammikuussa 2015 yhden brändin alle. Vuonna 2015 MIF tulee olemaan konsernin suurin yksikkö. Ruotsissa koulutusliiketoiminta saatiin tilikauden aikana hyvään kasvuun. Informatorin menestys todisti, että konsernin uudella toimintatavalla on mahdollista kasvaa ja myös saavuttaa merkittävästi nykyistä korkeampi liiketulosprosentti. Ennusteiden mukaan Ruotsin talous kasvaa selvästi Suomea nopeammin myös vuonna 2015.

Soprano konserni on nyt strategisesti entistä tiiviimpi. Strategiaan kuulumattomat viestintäyhtiöt on myyty. Digitaalisille palveluille etsimme parhaillaan laadukkaita kumppaneita, joiden kanssa voisimme liittoutua entistä merkittävämmäksi alan toimijaksi.

Soprano nousi NASDAQ Helsingin pörssin päälistalle tilikauden alussa. Konsernilla on selkeä fokus, erinomaiset asiakassuhteet, kyky kannattavaan kasvuun ja näyttöä onnistuneista yrityskaupoista. Olemme markkinajohtaja kasvavassa markkinassa ja meillä on mahdollisuus kasvattaa tulostamme. Sopranon menestysresepti on yksinkertainen: Opettele asiakkaat, tuuleta toimintatavat, hyödynnä teknologia, kohdista viestintä ja valmenna tekijät.

Tavoittelemme jatkossakin ripeää ja strategiamme mukaista kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Digitaalinen murros synnyttää muutostarpeen ja luo kysynnän, johon Soprano tarjoaa ratkaisut.

Tavoitteemme on tehdä positiivista liiketulosta joka kuukausi.”

Liikevaihto

Liikevaihto vuonna 2014 oli 24,7 miljoonaa euroa (vuonna 2013 17,0 miljoonaa euroa, kasvua 45,1 %). Liikevaihdon nousu johtui lähinnä MIF-konsernin ja Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan ostoista. MIF-konserni liitettiin 1.4.2014 alkaen sekä Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta 1.6.2014 alkaen Sopranoon eivätkä vertailukauden tiedot ole näiltä osin mukana konsernin luvuissa. Liikevaihto 10-12 2014 oli 8,5 miljoonaa euroa (10-12 2013 6,0 miljoonaa euroa, kasvua 40,5 %).

Liiketulos

Liiketulos 1-12 2014 oli -2,0 miljoonaa euroa (vuonna 2013 0,8 miljoonaa euroa) eli –8,3 prosenttia liikevaihdosta (4,5 %). Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa (10-12 2013 0,4 miljoonaa euroa). Konsernin operatiivinen tulos oli voitollinen tilivuoden neljä viimeistä kuukautta. Suomen yleinen taloudellinen taantuma sekä pk-yritysten kansainvälistymishankkeiden hidas käynnistyminen pienensivät tulosta myös vuoden viimeisellä kvartaalilla.

Liiketulokseen 1-12 2014 kohdistui kertaluonteisia eriä yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa liittyen henkilöstöjärjestelyihin, Ruotsin tytäryhtiön välimiesoikeudenkäyntiin, yrityskauppojen ja listanvaihdon kustannuksiin, kertaluonteisiin tuottoihin sekä omaisuuden luovutusvoittoihin.

Liiketoiminnan kehitys myyntiyksiköittäin

Soprano on Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Strategian ydin on koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen digitalisoituvassa maailmassa. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita johtamaan, kommunikoimaan, hyödyntämään tietoteknologiaa ja kansainvälistymään aikaisempaa tehokkaammin.

Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta.

Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut.

Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman.

Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköittäin, jotta myynti olisi terävämpää. Myyntiyksiköt on puolestaan jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Training (MIF ja Informator) tuottaa johtamisen, viestinnän, tietoteknologian sekä kansainvälistymisen koulutuspalvelut. Yksikön johtaja on Timo Helosuo.

Soprano Consulting (FINTRA) tuottaa konsernin kansainvälistymispalvelut. FINTRAn johtaja on Kaisa Vikkula.

Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokauppoja, verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Yksikköä johtaa Ville Sirviö.

Soprano Oyj tuottaa hallintopalvelut konsernin yrityksille. Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

YRITYSKAUPAT

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 31.3.2014 sopimuksen Management Institute of Finland MIF Oy konsernin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö Fintralta.

Yrityskaupan ansiosta Soprano nousi Pohjoismaiden suurimmaksi johtamisen, viestinnän, vientikaupan ja tietoteknologian koulutus- ja konsulttiyhtiöksi.

MIF-konserni perustettiin vuonna 2012 yhdistämällä JTO-Palvelut, Fintra ja Infor. MIF Academy tarjoaa käytännönläheisen koulutuksen, konsultoinnin ja valmennuskurssien lisäksi ammattitutkintoja ja koulutusohjelmia. Arvostettujen kansainvälisten yliopistojen IMD:n ja UC Berkeleyn kanssa MIF järjestää EMBA Creative Leadership tutkintoja ja virtuaalista valmennusta yhdessä Ashridge Business Schoolin kanssa.

Soprano maksoi MIF konsernin koko osakekannasta 200.000 euron käteisvastikkeen sekä 300.000 euron arvosta Soprano Oyj:n uusia osakkeita arvostettuna tammi-maaliskuun myyntimäärillä painotetun keskikurssin mukaan. Sopimuksen mukainen osakkeen hinta on 1,38 euroa. Soprano Oyj suuntasi kauppahintavastikkeena 217392 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta myyjille ja sai kaupassa 1000 Management Institute of Finland MIF Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % yhtiön koko osakekannasta. MIF konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2014 alkaen.

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan kaupan 6.6.2014. Kauppahintana Finpro kaupallisesta konsulttiliiketoiminnasta maksettiin Finpro ry:lle käteisellä 628.000 euroa. Liiketoimintakaupassa Sopranon palvelukseen siirtyi 42 asiantuntijaa ja kauppaan kuuluvat asiakastietokanta, tarjouskanta ja tilauskanta, toimeksiantosopimukset ja Navigator palvelukonsepti sekä lisäksi oikeudet Finpro Consulting tunnuksen käyttöön kahdeksi vuodeksi.

Kauppaan ei sisältynyt Finpron kuukausipalkkainen kansainvälinen verkosto, vaan Soprano on rakentanut ja parhaillaan rakentaa omaa, noin 50 maan sopimuskonsulttien verkostoa. Sopranon uusi kansainvälinen verkosto perustuu suurelta osin Soprano-konserniin kuuluvien yritysten olemassa oleviin verkostoihin, osin Finpro ry:n entisten vientikeskusten henkilöstöön ja osin kokonaan uusiin kansainvälisiin sopimuskonsultteihin. Vuoden mittaisena siirtymäaikana Soprano voi käyttää asiakasprojekteissa Finpron vientikeskusten konsultteja. 

Liiketoimintakaupan sopimuksen mukaisesti Finpro ry maksaa 31.8.2014 saakka palkkakustannukset, tarjoaa toimitilat ja saa vastikkeeksi kyseiseltä ajalta kertyvät ennen kauppaa myymiensä kauppasopimuksessa yksilöityjen projektien tuotot. Uusien kauppojen tuotot kuuluvat Sopranolle. Finpro osallistuu toiminnan sopeutuskustannuksiin 31.12.2014 saakka ja korvaa liiketoimintakaupan seurauksena Sopranon kannettavaksi siirtyvien vastuiden sopeuttamiskustannuksia enintään 600 000 eurolla sekä siirtyvät lomapalkka- ja lomarahavaraukset.

Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan omistusvaihdokseen liittyvät liikevaihdon ja kulujen jakamisen neuvottelut ovat kesken. Osapuolten välisten neuvottelujen näkemysero tilitettäväksi kuuluvista maksuista on noin 0,7 miljoonaa euroa. Soprano pyrkii neuvotteluteitse sopimaan tilitykset. Mikäli sopimukseen ei päästä, asia ratkaistaan välimiesoikeudessa.  

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 2.9.2014 Soprano Communications Oy:n koko osakekannan myynnin Rianno Oy:lle osakevaihdolla. Soprano Oyj sai syntyvästä uudesta Rianno Communications Oy -konsernista 49 prosentin omistusosuuden. Samalla Soprano Communications Oy siirtyy pois Soprano Oyj konsernista ja Riannosta tulee Soprano Oyj:n osakkuusyhtiö.

Osakevaihdolla selkeytettiin Soprano-konsernin rakennetta. Uuden strategian mukaan Soprano keskittyy koulutukseen, konsultointiin ja kansainvälistymispalveluihin digitalisoituvassa maailmassa, joissa konsernilla on johtava asema Suomessa, Pohjoismaissa sekä lähialueilla.

Soprano Oyj konsernin liikevaihto pieneni vuositasolla noin 0,8 miljoonaa euroa, kun Soprano Communications Oy siirtyi pois konsernista 1.9.2014 alkaen. Järjestely pienensi konsernin liikearvoa 0,4 miljoonalla eurolla ja Soprano kirjasi osakevaihdosta tarkentuneen laskelman mukaisesti 0,2 miljoonan euron myyntivoiton. Osakevaihdossa käytetty arvo perustuu ulkopuoliseen arvonmääritykseen. Rianno Communications Oy -osakkuusyhtiön arvoksi konsernissa on kirjattu 0,5 miljoonaa euroa.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa pk-yrityksille sekä suurille yhtiöille ja julkishallinnon asiakkailleen koulutus-, konsultointi- ja kansainvälistymispalvelut digitalisoituvassa ympäristössä.

Teknologian avulla yhtiö mahdollistaa oikea-aikaisen oppimisen. Digiajan etäkoulutus on jo saatavissa lähes jokaiseen yritykseen ja organisaatioon. Virtuaalisten kouluttajien ja hybridiopetuksen avulla teemme oppimisesta jatkuvaa ja hauskaa, koska se perustuu tarpeeseen ja onnistumisen elämyksiin. Huippukouluttajan luennoille osallistutaan parhaimmillaan kymmenistä maista ja paikkakunnista, jolloin myös kustannukset ovat järkevät.

Pyrimme hyödyntämään ketterästi digiajan mahdollisuuksia ja saamaan uudet oppimisratkaisut ja teknologiat rohkeasti kokeiltavaksi ja käyttöön. Myös tutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus on yhtiölle yksi tapa kouluttaa oikeassa työympäristössä. Monet menestyvät yritykset käyttävät näyttötutkintoja ja niihin valmistavia koulutuksia johdon ja työntekijöiden jatkokoulutukseen.

Sopranon konsulttiyksikkö tarjoaa räätälöidyt valmennukset ja työkalut mm. asiakkuuksien johtamiseen. Asiakkaille tarjottavina tuotteina ovat esimerkiksi asiakkuusstrategiat, liiketoimintamallit ja muutoksen johtamisen mallit.

Kansainvälistä kilpailukykyä tuemme koulutuksen lisäksi konsultoinnilla. Parannamme yhtiön kansainvälistä markkina-asemaa, laajennamme verkostoa tai etsimme konkreettisesti uusia kumppaneita ja jakeluteitä. Kansainvälinen partneriverkostomme auttaa asiakasta kohdemaassa kädestä pitäen.

Soprano käyttää ja kouluttaa kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten esimerkiksi Drupal, Magento ja PHP. Yhtiö on myös lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani Suomessa ja Pohjoismaissa. IMD, Ashridge ja Berkeley ovat konsernin yliopistokumppaneita.

Konserni tarjoaa koulutusta ja konsultointia omissa tai asiakkaan tiloissa ja entistä enemmän etä- ja virtuaaliopiskeluna. Esimerkkinä jatkuvasta tuotekehityksestä ja osaamisen ylläpitämisestä Red Hat palkitsi konserniin kuuluvan Tieturi Oy:n Euroopan parhaana koulutustalona tilikauden aikana helmikuussa 2014.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-12 2014 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 179 henkilöä (1-12 2013 130 henkilöä). Vuoden 2014 viimeisellä kvartaalilla henkilöstöä oli keskimäärin 178 henkilöä (10-12 2013 153 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen ovat tilikaudella 2014 kuuluneet puheenjohtaja Anne Berner ja jäsenet Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Pekka Vennamo sekä Aino Sallinen ja Pekka Viljakainen 7.5.2014 alkaen ja Kai Mäkelä ja Christina Dahlblom 7.5.2014 saakka.

Konsernin johtoryhmään ovat tilikaudella 2014 kuuluneet konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Timo Helosuo 2.4.2014 alkaen ja Kaisa Vikkula 12.6.2014 alkaen sekä Samuel Sorainen, Päivi Hietanen, Marko Malinen ja Ilkka Kurki 16.6.2014 saakka.

Soprano Oyj konsernissa toimii Soprano Training, Soprano Consulting ja Soprano Digital&Commerce -myyntiyksiköt sekä tukiyksikkönä konsernin hallinto. Communications-myyntiyksikön yhtiöt myytiin elokuussa 2014 ja tammikuussa 2015.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Juha-Pekka Mylén, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 1,16 miljoonaa euroa (31.12.2013 2,35 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.12.2014 24,1 % (33,2 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-12 2014 –0,02 miljoonaa euroa (1-12 2013 -0,67 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -1,19 miljoonaa euroa (1,29 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.12.2014 4,33 miljoonaa euroa (31.12.2013 5,83 miljoonaa euroa).  Sopranon liikevaihdon nopea kasvu on vaatinut käyttöpääomaa ja siksi yhtiön kassatilanne oli erityisesti tilikauden 2014 toisella vuosipuoliskolla tiukka. Lainaehtojen mukaiset lyhennykset edellyttävät jatkossa vuoden 2014 viimeisen kvartaalin tapaan positiivista tuloskehitystä.  

Soprano Oyj teki joulukuussa 2014 1,95 miljoonan euron määräisen lainan kovenanttiehtojen osalta sopimuksen, jonka mukaan kyseisen lainan kovenanttiehtoihin palataan seuraavan kerran 31.12.2015. Kyseisen lainan korko on 1,5 prosenttia normaalia korkeampi vuonna 2015.

TASE

Liikearvo testattiin arvonalentumisen varalta 31.12.2014. Testi ei osoittanut arvonalentumista. Suoritetun testauksen lisäksi tilinpäätöshetkellä arvioitiin mahdollisia viitteitä arvonalentumisesta, joita ei ole todettu.

Liikearvo kasvoi tilikautena 2014 1,5 miljoonalla eurolla, kun MIF-konserni ostettiin Sopranon-konserniin huhtikuussa 2014 ja 0,6 miljoonalla eurolla, kun Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta ostettiin kesäkuun 2014 alusta alkaen. Soprano Communications Oy:n myynnissä syyskuussa 2014 konsernin liikearvo pieneni 0,4 miljoonalla eurolla.

Konserni kirjasi vuoden viimeisellä kvartaalilla 0,1 miljoonaa euroa muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalentumisia muihin rahoituskuluihin. Tilikauden jälkeen tammikuussa 2015 myyty Promode Oy on konsernin taseessa 31.12.2014 kirjattu myytävänä olevaksi.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 17 997 855 kappaletta.

Kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalla alkoi 7.1.2014 klo 10.00. Nasdaq OMX Helsinki Oy:n listauskomitea oli 18.12.2013 hyväksynyt Soprano Oyj:n listalleottohakemuksen, jossa yhtiö haki listanvaihtoa Nasdaq OMX Helsingin prelistalta pörssilistalle.

Samalla Soprano Oyj:n ICB -toimialaluokitus muuttui Viestintä -ylätoimialaluokasta (5500) Teknologia -ylätoimialaluokkaan (9500), yhtiötunnus muuttuu SOP:ksi ja osakkeen kaupankäyntitunnus muuttui SOPRA:ksi NASDAQ OMX Helsingin INET- kaupankäyntijärjestelmässä.

Yhtiö julkisti 5.3.2014 vastaanottaneensa 1.000.000 kappaletta omia osakkeitaan vastikkeetta Allocation Point Oy:ltä. Osakkeiden vastaanottaminen liittyi 10.9.2012 allekirjoitettuun Aspectum Oy:n osakkeita koskevaan osakevaihtosopimukseen

Soprano Oyj:n 31.3.2014 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt, Management Institute of Finland MIF Oy:n osakkeiden kauppahintaan liittyneet yhteensä 217 392 uutta osaketta rekisteröitiin 22.4.2014.

Soprano Oyj:n 24.4.2014 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 2 307 691 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2014. Osakeanti liittyi Suomen Kulttuurirahaston 1.000.000 euron ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 500.000 euron vaihtovelkakirjalainojen vaihtoon Soprano Oyj:n uusiksi osakkeiksi.

Sopranon henkilöstölle suunnatun yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden annin merkintäaika päättyi 11.9.2014. Henkilöstöannissa merkittiin 993.999 osaketta, mikä ylitti 24 prosentilla tarjotun 800.000 osakkeen kokonaismäärän. Henkilöstöannissa merkintähinta oli hallituksen osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen kurssi 0,75 euroa osakkeelta. Ylimerkinnän vuoksi Soprano Oyj:n hallitus päätti leikata toimitusjohtaja Arto Tenhusen osakkeiden merkintämäärää, jotta päästiin annissa tarjottuun 800.000 osakkeen määrään. Hallituksen perusteluna leikkaamiselle oli toisaalta henkilökunnan osallistumisen sitouttava vaikutus ja toisaalta toimitusjohtaja Tenhusen suurin merkintämäärä.

Yhtiöllä oli hallussaan tilikauden lopussa 108 170 omaa osaketta (31.12.2013 45057 omaa osaketta), joka on 0,6 (0,3) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2014 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen laatimisessa on käytetty muilta osin samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin vuoden 2013 vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2014 lukuihin.

Tilivuoden kannattavuus oli heikko. Yhtiön johto käynnisti tilikaudella yritysostojen jälkeiset, toiminnan tehokkuuteen ja kulujen säästöihin tähtäävät toimenpiteet toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sekä konsernin kannattavuuskehityksen ja rahoitusaseman parantamiseksi.

Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan liikevaihdon ja kulujen jakamisen neuvottelut ovat kesken. Tilinpäätös 2014 sisältää johdon arvioita liittyen kyseisiin liikevaihdon ja kulujen jakamiseen. Neuvottelujen lopputulos voi poiketa johdon arvioista ja vaikuttaa siltä osin myös vuoden 2015 liiketuloksen muodostumiseen.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä, tai mikäli konserni ei pysty palkkaamaan riittävän päteviä henkilöitä, voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Konsernin toimialalla tilauskanta ja sopimukset ovat lyhyitä ja suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti. Teknologiset muutokset ovat nopeita. Kilpailu- ja tarjontatilanne voi muuttua nopeasti. Minkä tahansa liiketoimintariskin toteutuminen voi vaikuttaa konsernin liiketoimintaan.

Suomen ja lähialueiden taloudellinen tilanne sekä talouspakotteet voivat heikentää kansantalouden aktiviteettia ja sitä kautta vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan.

Konsernirakenteen muuttuminen on lisännyt toiminnallisia riskejä. Muutoksiin liittyvät sopimus-, IPR- ja muut oikeudelliset riskit ovat integraatioprosessien ajan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista.

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2012-2014 aikana merkittäviä yrityskauppoja. Aspectum Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.12.2012 alkaen, Tieturi Oy 1.4.2013 alkaen, MIF-konserni 1.4.2014 alkaen ja Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta 1.6.2014 alkaen. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut. Yrityskauppojen myötä konsernin toimitilojen vuokravastuut kasvoivat, mutta vastuita on pystytty toimitilajärjestelyin pienentämään.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat voivat jatkossa olla keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski, luottoriskit ja valuuttariski. Konsernin luottotappiot vuonna 2014 olivat 0,03 miljoonaa euroa. (vuonna 2013 0,01 miljoonaa euroa). Konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa olennaisesti tuloskehitys, yrityskaupat sekä luotto- ja limiittijärjestelyt. Lainaehtojen mukaiset lyhennykset edellyttävät positiivista tuloskehitystä. Tuloskehityksen heikentyessä maksuvalmiusriski kasvaa.

Yrityskauppoihin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä. Soprano Oyj konsernin lainat sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja liittyen mm. konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat. Rahoittajilla on vaihtoehtoisesti myös oikeus eräännyttää luotot kovenanttien rikkoutumisen perusteella.

Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan. Konsernilla kertyy muuntoeroa Ruotsin kruunusta ja Venäjän ruplasta, muuntoero ei toistaiseksi ole ollut merkittävä eikä konserni ole suojautunut siltä.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Soprano Oyj:n hallitus hyväksyi 5.1.2015 Promode Oy:n koko osakekannan sekä koneiden ja kaluston myymisen konsernin osakkuusyhtiö Rianno Communications Oy:lle 0,6 miljoonalla eurolla. Tehdyllä osakekaupalla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen vuonna 2015.

Kaupan ansiosta Soprano keskittyy strategiansa mukaisesti omalle ydinalueelleen koulutukseen, konsultointiin ja kansainvälistymispalveluihin digitalisoituvassa maailmassa. Niissä konsernilla on johtava asema Suomessa, Ruotsissa sekä lähialueilla.

Viestintä- ja PR-toimisto Promode Oy siirtyy osaksi Rianno Communications Oy konsernia tammikuusta 2015 alkaen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2015

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2015 liikevaihto tulee kasvamaan vuodesta 2014 ja liiketulos tulee olemaan selvästi voitollinen.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGON MAKSUSTA                                       

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2014 tuloksesta ei jaeta osinkoa.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.
 

Liitteenä taulukko-osa:
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Lyhennetty konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä

Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2015
Tunnuslukujen laskentakaavat
 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 8 483 6 039 40,5 24 677 17 004 45,1
liiketoiminnan muut tuotot 170 101 69,5 1 382 619 123,4
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3 357 -1 827 -83,7 -8 997 -4 934 -82,4
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 159 -2 388 -32,2 -12 567 -7 517 -67,2
poistot ja arvonalentumiset -167 -162 -3,0 -566 -410 -38,0
liiketoiminnan muut kulut -1 473 -1 317 -11,8 -5 978 -3 998 -49,5
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 499 445 12,3 -2 048 764 -368,1
rahoitustuotot ja -kulut -170 -98 -72,9 -487 -299 -63,2
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 23 17 35,4 35 22 60,9
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 352 363 -3,1 -2 501 487 -613,2
verot -183 56 -426,5 27 36 -25,6
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 169 419 -59,7 -2 474 524 -572,5
Muut laajan tuloslaskelman erät          
Muuntoerot -39 -22   -56 -22  
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 130 398 -67,3 -2 530 502 -603,9
             
Tilikauden voiton jakautuminen          
emoyrityksen omistajille 169 419 -59,7 -2 474 524 -572,5
määräysvallattomille omistajille 0 0 0,0 0 0 -100,0
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
emoyrityksen omistajille 130 397 -67,4 -2 530 502 -603,9
määräysvallattomille omistajille 0 0 0,0 0 0 -100,0
             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 2014 2013   2014 2013  
laskettu osakekohtainen tulos: 10-12 10-12   1-12 1-12  
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,01 0,03   -0,15 0,04  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,01 0,02   -0,15 0,04  

 

Lyhennetty konsernitase 2014 2013 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
VARAT      
pitkäaikaiset varat      
liikearvo 7 351 5 630 30,6
muut aineettomat hyödykkeet 553 464 19,2
aineelliset hyödykkeet 470 594 -20,9
Osuudet osakkuusyrityksissä 677 124 444,6
muut osakkeet ja osuudet 45 164 -72,4
pitkäaikaiset saatavat 0 285 -100,0
laskennalliset verosaamiset 553 541 2,3
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 9 649 7 801 23,7
lyhytaikaiset varat      
myyntisaamiset ja muut saamiset 5 497 4 632 18,7
rahavarat 1 158 2 352 -50,8
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 6 655 6 984 -4,7
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 83 190 -56,3
VARAT YHT. 16 386 14 974 9,4
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 737 3 760 -0,6
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 -100,0
Oman pääoman ehtoinen laina 0 1 000 -100,0
OMA PÄÄOMA YHT. 3 737 4 760 -21,5
pitkäaikaiset velat 2 792 3 161 -11,7
lyhytaikaiset velat 9 804 6 986 40,3
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 53 67 -20,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 16 386 14 974 9,4

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2013 1.1-31.12.2014 31.12.2014
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 2554 2398 4952
omat osakkeet** -74 108 34
muuntoerot -22 -56 -77
edellisten tilikausien voittovarat 1205   1205
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -2474 -2474
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3760 -24 3737
oman pääoman ehtoinen laina 1000 -1000 0
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
oma pääoma yhteensä 4760 -1023 3737
* Vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 1500 te, MIF-kauppahinnan anti 300 te
henkilöstöanti 598 te.      
** hallituksen vuosipalkkioiden maksu 102 te, muut 6 te  

 

Konsernin rahavirta 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
tilikauden tulos 169 419 -59,7 -2474 524 -572,5
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 150 107 39,9 454 -150 402,7
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 79 -552 114,3 2001 -1041 292,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 398 -25   -19 -667 97,2
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 1341 101   -757 -1681 55,0
tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -32 0   -25 0  
bruttoinvestoinnit -1064 -65   -1576 -1215 -29,7
käyttöomaisuuden myynnit 40 -10 500,0 237 1  
saadut osingot 0 0   14 5 180,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 285 26 996,2 -2107 -2890 27,1
osakeannista saadut maksut -2272 0   126 404 -68,8
oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 0 0   0 1000 -100,0
pitkäaikaisten saamisten muutos 68 88   285 123 131,7
lainojen nostot -8 1151 -100,7 1199 4265 -71,9
lainojen takaisinmaksu 1390 -40 3575,0 -999 -673 -48,4
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta saadut maksut 0   0 500 -100,0
omien osakkeiden myynnit ja ostot 42 0   108 11 881,8
lähipiirin sijoitus yhtiön osakkeisiin 472 0   472 0  
rahoitusleasingvelkojen maksut -53 -44 -20,5 -203 -126 -61,1
määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 16 -100,0 0 -43 100,0
maksetut osingot/pääoman palautus 0 1 -100,0 0 -610 100,0
muut oman pääoman muutokset -39 10 -490,0 -56 0  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -400 1182 -133,8 932 4851 -80,8
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 283 1183 -76,1 -1194 1294 -192,3
rahavarat kauden alussa 875 1169 -25,1 2352 1058 122,3
rahavarat kauden lopussa 1158 2352 -50,8 1158 2352 -50,8

 

Konsernin vastuusitoumukset 2014 2013 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3950 3 950 0,0
takaukset omasta puolesta 175 175 0,3
leasingvastuut 207 280 -26,2
yhteensä 4332 4 405 -1,7
       
  2014 2013 muutos
  31.12 31.12 %
Toimitilojen vuokravastuut 2049 7120 -71,2

 

Konsernin tunnusluvut 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos
  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 26,8 19,9   -21,7 12,3  
oman pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 38,5 32,1   -58,9 13,6  
omavaraisuusaste,% 24,1 33,2   24,1 33,2  
tulos/osake, laimentamaton,e 0,01 0,03   -0,15 0,04  
tulos/osake, laimennettu,e 0,01 0,02   -0,15 0,04  
oma pääoma per osake, e 0,21 0,31   0,21 0,31  
henkilöstö keskimäärin 178 153 16,3 179 130 37,7

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-12 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 594 117
Lisäykset 99 322
Liiketoimintojen yhdistäminen 169 377
Siirto myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin -11  
Vähennykset -83 -1
Poistot -298 -221
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 470 594
     
     
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-12 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 094 2 584
Lisäykset* 2 215 3 212
Liiketoimintojen yhdistäminen 300 487
Vähennykset -437 0
Poistot -267 -189
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7 904 6 094
* sis. Liikearvon lisäys MIF-konserni 1502 te, Fintra 596 te

 

Konsernin rahoitusinstrumentit Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
  arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 2014 2014 2013 2013
Rahoitusvarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 497 5 497 4 632 4 632
Rahavarat 1 158 1 158 2 352 2 352
Rahoitusvelat        
Pankkilainat 3 345 3 074 3 191 2 854
Oman pääoman ehtoinen laina 0 0 1 000 1 000
Vaihtovelkakirjalaina 0 0 500 421
Factoring-lainat 751 751 903 903
Rahoitusleasingit 231 231 236 236
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 8 136 8 136 5 183 5 175
Luotolliset tilit* 0 0 0 0
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman kustannusta 4,68% (5,64) %.
Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien vuokrasopimusten korkoa.

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa        
         
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.
Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
         
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä:
         
2014, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 29 37 2 2
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 35 111 2 0
         
2013, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 57 14 3  
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 52 224 21 52
         
Johdon työsuhde-etuudet:        
tuhatta euroa 2014 2013    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 668 554    
Osakeperusteiset etuudet 36 90    
Yhteensä 704 644    

 

Soprano Oyj taloudellinen informaatio vuonna 2015

Osavuosikatsaus 1-3/2015                13.5.2015
Osavuosikatsaus 1-6/2015                27.8.2015
Osavuosikatsaus 1-9/2015               12.11.2015

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa