Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2013: Konserni kasvoi vuonna 2013 erittäin merkittävästi ja siirtyi pörssin päälistalle 7.1.2014

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 27.2.2014 klo 09.00

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2013: Konserni kasvoi vuonna 2013 erittäin merkittävästi ja siirtyi pörssin päälistalle 7.1.2014

YHTEENVETO

Verkkoviestintäkonserni Soprano kasvoi tilivuonna 2013 erittäin merkittävästi johtuen 1.4.2013 konserniin liitetystä Tieturi-konsernista. Huolimatta kovasta kasvusta haastavassa markkinatilanteessa sekä Tieturin ja Informatorin integraatiokuluista liiketulos oli positiivinen.

Kuuden Nasdaq OMX Helsingin prelistalla vietetyn vuoden jälkeen yhtiö nousi varsinaiselle pörssilistalle 7.1.2014. Tilikauden jälkeen 30.1.2014 Soprano allekirjoitti sopimuksen Management Institute of Finland MIF –valmennuskonsernin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINTRAlta. Kauppa vaatii toteutuakseen due diligence –tarkastuksen jälkeen Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän 31.3.2014 mennessä.

Liikevaihto vuonna 2013 oli 17,0 miljoonaa euroa (vuonna 2012 5,7 miljoonaa euroa, kasvua 200 %) ja liiketulos 0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa, muutos 23 %). Vuoden 2013 liiketulos sisälsi 0,6 miljoonaa euroa toteutumattomia lisäkauppahintoja, jotka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Liikevaihto 10-12 2013 oli 6,0 miljoonaa euroa (10-12 2012 1,7 miljoonaa euroa, kasvua 252 %) ja liiketulos 10-12 2013 oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa, muutos 101 %).

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos tulevat kasvamaan vuodesta 2013.

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-joulukuu, miljoonaa euroa 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto 17,00 5,66 200,4
Liiketulos 0,76 0,62 22,9
Liiketulos-% liikevaihdosta 4,5 11,0  
Tulos ennen veroja 0,49 0,56 -12,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,04 0,03  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,04 0,03  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 12,3 21,1  
Oma pääoma per osake 0,31 0,20  
Omavaraisuusaste-% 33,2 40,9  
Tilikauden tulos 0,52 0,39 33,4
Henkilöstö keskimäärin 130 56 132,1
       
loka-joulukuu, miljoonaa euroa 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto 6,04 1,72 251,5
Liiketulos 0,44 0,22 100,7
Liiketulos-% liikevaihdosta 7,4 12,9  
Tulos ennen veroja 0,36 0,17 109,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,03 0,01  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,02 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 19,9 29,9  
Tilikauden tulos 0,42 0,11 274,2
Henkilöstö keskimäärin 153 63 142,9

Soprano Oyj toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Tilivuosi 2013 oli Sopranolle vauhdikas kasvun vuosi, vaikka yleinen suhdannetilanne oli heikko. Liikevaihtomme kolminkertaistui, kun ostimme Pohjoismaiden johtavat tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiöt Tieturin Suomesta ja Informatorin Ruotsista. Nopeasta kasvusta ja merkittävistä integraatiokuluista huolimatta 0,8 miljoonaan päätynyttä liiketulosta on pidettävä tyydyttävänä.

Suomessa markkinatilanne jatkuu edelleen haastavana, orgaaninen kasvu on voitettava kilpailijoilta. Sen sijaan Ruotsissa ja Virossa talouselämän näkymät ovat jo valoisammat. Ruotsin yksikössämme loppuvuoden 2013 aikana alkanut positiivinen kehitys on näkynyt edelleen myynnin erinomaisena kasvuna tammi-helmikuussa 2014 verrattuna edelliseen tilikauteen.

Sopranon nousu Nasdaq OMX Helsingin varsinaiselle pörssilistalle 7.1.2014 oli yhtiölle merkkipaalu. Nyt oli juuri oikea aika ottaa askel eteenpäin. Kuuden prelistalla vietetyn vuoden aikana yhtiöstä kasvoi Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Sopranolla on selkeä fokus, erinomaiset asiakassuhteet, kyky kannattavaan kasvuun ja näyttöä onnistuneista yrityskaupoista. Olemme markkinajohtaja kasvavassa markkinassa ja meillä on mahdollisuus kasvattaa tulostamme. Näemme, että siirtyminen pörssin päälistalle parantaa yhtiön rahoitusasemaa ja mahdollistaa tulevan kasvun entistä tehokkaammin myös yrityskauppojen avulla.

Julkistimme 30.1.2014 sopimuksen Management Institute of Finland MIF –valmennuskonsernin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINTRAlta. MIF on Suomen suurin johtamisen, viestinnän ja vientikaupan kouluttaja. Toimialajärjestelyn toteutuessa Soprano-konsernin valmennusyhtiöistä kasvaa kansainvälisen luokan toimija. Valmennusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna noin 22 miljoonaa euroa, niillä oli yhteensä 5.000 asiakasta ja 60.000 valmennettavaa.

Tarkoituksemme on yhdistää Sopranon valmennusyhtiöt hallinnollisesti, mutta säilyttää tunnetut brandit. Näemme, että MIF-ostos sopii erinomaisesti Sopranon kasvustrategiaan, sillä pysyvä kilpailuetu saavutetaan vain yhdistämällä kommunikaatio ja teknologia. On turha investoida teknologiaan, jota ei osata hyödyntää. ETLAn raportin mukaan digitaalisessa yhteiskunnassa koulutettu tekijä voi olla satoja kertoja tuottavampi kuin kouluttamaton kollegansa. Siksi yritysvalmennus tulee olemaan avainasemassa, kun Suomi nostetaan taantumasta. MIF-kaupan jälkeen 220 konsulttiamme auttavat asiakkaitamme menestymään 4 maassa ja 10 kaupungissa. Uusimpana Venäjä ja Pietari.

Laajentuvan tuotevalikoiman ristiinmyynti kasvavalle asiakaskunnalle luo mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen koko markkina-alueellamme. Myymme digiajan viestintää, teknologiaa ja valmennusta. Yhdistämme viestinnän ja tietoteknologian uudella tavalla. Merkittävä osa laskutuksestamme tulee jatkuvista palveluista, toiseksi konsultoinnista ja loput omista tuotteista. Sopranon menestysresepti on yksinkertainen: Opettele asiakkaasi, tuuleta toimintatapasi, hyödynnä teknologia, kohdista viestintä ja valmenna tekijäsi.

Tavoittelemme jatkossakin ripeää ja strategiamme mukaista kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Digitaalinen murros on juuri nyt ajankohtainen megatrendi ja yhtiön kasvun ajuri. Kiihtyvä murros synnyttää muutostarpeen ja luo kysynnän, johon Soprano tarjoaa ratkaisut.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yrityskauppojen ansiosta Sopranosta on kasvanut myös Pohjoismaiden suurin tietotekniikan ja projektijohtamisen koulutusyhtiö. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin.

Keskeinen asia Sopranolle on digitaalinen murros. Se on ajankohtainen ja jatkuvasti kiihtyvä megatrendi, jota varten yhtiö on olemassa. Murros tuottaa muutoksen tarpeen ja kysynnän. Yhtiö tarjoaa ratkaisut asiakkaan kysyntään.

Pysyvän kilpailuedun saavuttaakseen on koko yhteiskunnan, kaikkien yritysten ja jokaisen yksilön on kyettävä muutokseen ja löydettävä keinot menestyäkseen digitalisoituvassa maailmassa. Sitä juuri on Sopranon ydinosaaminen.

Sopranon asiantuntijat tuulettavat asiakkaiden organisaatiot ja toimintamallit uuteen tilanteeseen sopiviksi. Nykytekniikoilla niiden asiakkaista kyetään keräämään entistä enemmän tietoa ja tiedon avulla muokataan kerta-asiakkaista pitkäaikaisia asiakkuuksia. Tieto auttaa myös suunnittelemaan verkkopalvelut ja verkkokaupat helppokäyttöisiksi ja paremmin kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi.

Hyvätkään verkkopalvelut eivät kuitenkaan riitä, vaan tuotteista ja palveluista on viestittävä oivaltavasti henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille. Ja jotta muutoksen todellinen hyöty saadaan esiin, on käyttäjät koulutettava hyödyntämään uusia digitaalisia järjestelmiä. Digitaalisessa maailmassa koulutettu osaaja on jopa satoja kertoja tuottavampi kuin kouluttamaton työntekijä.

Edellä kuvatulla tavalla Soprano-konserni hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköittäin, jotta myynti olisi terävämpää. Myyntiyksiköt on puolestaan jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Communications tuottaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, verkon palveluita ja sisältöjä sekä toteuttaa tuote- ja PR-viestintää.

Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokauppoja, verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Se kehittää ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja, tilausjärjestelmiä sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä sähköisiä palveluita.

Soprano Consulting tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita. Sen osaamisalueina ovat organisaatiokonsultointi sekä asiakkuuksien johtaminen.

Soprano Training tuottaa tieto- ja viestintäteknologian sekä projektijohtamisen valmennus- ja koulutuspalveluita. Erityisalueita ovat ohjelmistokehitys, infrastruktuuri, tiedonhallinta sekä johtaminen.

Soprano Oyj tuottaa hallinto ja markkinointipalvelut konsernin yrityksille.
Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Pohjoismaiden suurin tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy liitettiin konserniin 1.4.2013 alkaen.

Peruskauppahintana Tieturi Oy:stä maksettiin pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille ja pienosakkaille 1,525 miljoonaa euroa sekä lisäkauppahintana enintään 0,500 miljoonaa euroa, mikäli Tieturi Oy:n ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n tilikauden tulos täyttää sovitut kriteerit. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 miljoonalla eurolla.

Soprano esitti Tieturi Oy:n hankinnan lopullisen hankintamenolaskelman osavuosikatsauksessaan kaudelta tammi-kesäkuu 2013. Kauppahinnaksi lopulliseen hankintamenolaskelmaan kirjattiin peruskauppasumma 1,525 miljoonaa euroa sekä lisäkauppahinta 0,500 miljoonaa euroa, yhteensä 2,025 miljoonaa euroa. Hankittu pääomalaina kirjattiin hankintamenolaskelmaan 1,440 miljoonan euron käyvällä arvolla.

Tieturin ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n taloudellinen kehitys ei täyttänyt lisäkauppahinnan maksamiselle asetettuja kriteerejä. Tämän johdosta myyjätahon kanssa päästiin sopimukseen siitä, että lisäkauppahinta ei eräänny maksettavaksi. Lisäkauppahinta kirjattiin IFRS 3:sen mukaisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin vuoden 2013 kolmannelle kvartaalilla.

Tieturissa ja Informatorissa vaihdettiin vuoden 2013 toisella kvartaalilla ylin johto, uudistettiin organisaatio ja muokattiin toimintatapoja ketterämmiksi.

Soprano Oyj sopi 7.1.2013 ostavansa Magento-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen Lemonline Oy:n koko osakekannan. Lemonline Oy:n osakekauppa toteutettiin osakevaihtona, jossa Soprano Oyj suuntasi kauppahintavastikkeena 120.000 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta Lemonline Oy:n omistajille Matti Teräslahdelle ja Jaakko Suvannolle ja sai kaupassa 100 Lemonline Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % Lemonline Oy:n koko osakekannasta. Soprano Oyj:n osakkeen hinnaksi kaupassa sovittiin 0,50 euroa osakkeelta ja kauppahinta on 60.000 euroa. Osaan annettavista uusista osakkeista kohdistuu luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vuosittain vuosien 2013-2014 Lemonlinen liikevaihdon täytettyä sovitut kriteerit. Lemonline Oy liitettiin konserniin 1.2.2013 alkaen.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen konsultoinnin, ohjelmistot, ratkaisut, sisällöt, viestinnän ja tarvittavat valmennukset sekä koulutuksen erikseen tai yhtenä kokonaisuutena.

PK-yrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää ja kouluttaa kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Yhtiö on myös lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani Suomessa ja Pohjoismaissa.

Sopranon konsulttiyksikkö tarjoaa räätälöidyt valmennukset ja työkalut mm. asiakkuuksien johtamiseen. Asiakkaille tarjottavina tuotteina ovat esimerkiksi asiakkuusstrategiat, liiketoimintamallit ja muutoksen johtamisen mallit.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin. Ohjelmistotyön lisäksi palveluista on tuotteistettu määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit.

Verkkokauppojen ohjelmistoperheen ansiosta yhtiö tarjoaa asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja haluttuja ominaisuuksia.

Viestintäpalveluiden suunnittelema visuaalinen ilme ja viestinnällinen sisältö lisäävät palveluiden houkuttelevuutta. Tuotteistettuna on mm. markkinointi-, julkisuus-, tutkimus- ja kriisiviestintä sekä eri viestintäkoulutuspaketit.

Valmennusyksikkö tarjoaa koulutukset johtamiseen, ohjelmistokehitykseen, infrastruktuuriin ja tiedonhallintaan sekä toimistotyövälineiden käyttöön. Yksikkö tarjoaa koulutusta omissa tai asiakkaan tiloissa ja entistä enemmän myös etäopiskeluna. Esimerkkinä jatkuvasta tuotekehityksestä ja osaamisen ylläpitämisestä Red Hat palkitsi Soprano-konserniin kuuluvan Tieturi Oy:n Euroopan parhaana koulutustalona helmikuussa 2014.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-12 2013 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 130 henkilöä(1-12 2012 56 henkilöä). Vuoden 2013 viimeisellä kvartaalilla henkilöstöä oli keskimäärin 153 henkilöä (10-12 2012 64 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen ovat tilikaudella 2013 kuuluneet puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Anne Berner sekä Christina Dahlblom 8.5.2013 alkaen.

Konsernin johtoryhmään ovat tilikaudella 2013 kuuluneet konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, 1.10.2013 alkaen Päivi Hietanen, Marko Malinen ja Ilkka Kurki sekä 1.10.2013 saakka Jozsef Pap ja Tapio Valli.

Soprano Oyj konsernissa toimii neljä myyntitiimiä: Communications, Digital&Commerce, Consulting ja Training sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 2,35 miljoonaa euroa (31.12.2012 1,06 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.12.2013 33,2 % (40,9 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-12 2013 -0,67 miljoonaa euroa (1-12 2012 0,58 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 1,29 miljoonaa euroa (0,28 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.12.2013 5,83 miljoonaa euroa (31.12.2012 0,86 miljoonaa euroa).

Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 11.4.2013.

Yhtiö kertoi 11.12.2013 pörssitiedotteessa harkitsevansa osakeantia kasvun ja kansainvälistymisen rahoittamiseksi tammi-kesäkuun välisenä aikana vuonna 2014. Yhtiö tiedottaa osakeannista erikseen.

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.12.2013 jäljellä 0,28 miljoonaa euroa (31.12.2012 0,41 miljoonaa euroa). Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka. Lainoja lyhennetään kolmasosin viimeistään eräpäivinä 31.12.2013, 31.3.2014 ja 30.6.2014.

TASE

Liikearvo testattiin arvonalentumisen varalta 31.12.2013. Testi ei osoittanut arvonalentumista. Suoritetun testauksen lisäksi tilinpäätöshetkellä arvioitiin mahdollisia viitteitä arvonalentumisesta, joita ei ole todettu. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 15 472 772 kappaletta.

Soprano Oyj:n 11.4.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 1.000.000 osaketta rekisteröitiin 7.5.2013 kaupparekisteriin. Osakeanti liittyi 14.1.2013 ilmoitettuun Tieturi Oy:n yrityskaupan rahoitukseen. Soprano Oyj:n hallitus päätti 11.4.2013 suunnata Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle 1.000.000 yhtiön uutta osaketta 0,50 euroa osakekohtaiseen hintaan. Osakekohtainen hinta on sovittu osana rahoituspaketin valmistelua ennen kaupan allekirjoittamista 14.1.2013, jota edeltävällä ajalla yhtiön osakkeen pörssikurssi Helsingin pörssissä oli noin 0,46 euroa.

Soprano Oyj:n 14.8.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 74 057 osaketta rekisteröitiin 23.8.2013 kaupparekisteriin. Osakeanti liittyi Aspectum-konsernin vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden vaihtamiseen Sopranon osakkeisiin. Myyjinä toimiville Aspectum-konsernin vähemmistöosakkeenomistajille suunnattiin peruskauppahinnan osalta 35.579 Sopranon osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista ja 38.478 Sopranon osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Consulting Oy:n osakkeista. Lisäkauppahintana myöhemmin annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on enimmillään yhtä suuri kuin peruskauppahinta. Yhteensä kaupassa annetaan, lisäkauppahinta mukaan lukien, enintään 148 114 Sopranon osaketta. Soprano sai vaihdossa 338 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 3,70 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta sekä 20.000 Aspectum Oy:n tytäryhtiön Aspectum Consulting Oy:n osaketta, mikä edustaa neljää prosenttia Aspectum Consulting Oy:n osakekannasta. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,75 euroa osakkeelta. Hankinnan jälkeen Soprano omisti Aspectum Oy:stä 86,87 prosenttia. Aspectum Consulting Oy:n omistus puolestaan jakautuu kaupan jälkeen siten, että Aspectum Oy omistaa Aspectum Consulting Oy:stä 96 prosenttia ja Soprano neljä prosenttia.

Soprano Oyj:n hallitus hyväksyi 23.9.2013 Aspectum Oy:n osakkeiden osakevaihdon. Soprano hankkii 1.200 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 13,13 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Kauppa toteutetaan osakevaihtona antamalla vaihdossa Sopranon liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita. Osakevaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on 101 732 osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista. Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa sovitusti toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keskikurssi on 0,77 euroa. Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 100 prosenttia. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 11.10.2013. Merkinnän jälkeen Soprano Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 15 472 772 kappaletta.

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2013 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen laatimisessa on käytetty muilta osin samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin vuoden 2012 vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä, tai mikäli konserni ei pysty palkkaamaan riittävän päteviä henkilöitä, voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Konsernin toimialalla tilauskanta ja sopimukset ovat lyhyitä ja suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti. Teknologiset muutokset ovat nopeita. Kilpailu- ja tarjontatilanne voi muuttua nopeasti. Minkä tahansa liiketoimintariskin toteutuminen voi vaikuttaa konsernin liiketoimintaan.

Konsernirakenteen muuttuminen on lisännyt toiminnallisia riskejä. Muutoksiin liittyvät sopimus- ja muut oikeudelliset riskit ovat integraatioprosessien ajan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista.

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2013 ja 2012 aikana merkittäviä yrityskauppoja. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut. Tieturi-kaupan myötä myös konsernin toimitilojen vuokravastuut kasvoivat.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen jossain määrin niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat saattavat jatkossa olla keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski, luottoriskit ja valuuttariski. Konsernin luottotappiot 1-12 2013 olivat 0,01 miljoonaa euroa. (vuonna 2012 0,03 miljoonaa euroa).

Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin maksuvalmius vahvistui. Rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat. Rahoittajille on vaihtoehtoisesti myös oikeus eräännyttää luotot kovenanttien rikkoutumisen perusteella. Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan. Konsernilla kertyy muuntoeroa pääosin Ruotsin kruunusta, muuntoero ei toistaiseksi ole ollut merkittävä eikä konserni ole suojautunut siltä.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon Ruotsin tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska Ab:n entinen toimitusjohtaja on esittänyt yhtiölle noin 215 tuhannen euron korvausvaatimuksen liittyen päättyneeseen toimitusjohtajan sopimukseen. Todennäköisesti välimiesmenettelyllä ratkaistavan asian kustannukset ovat lisäksi noin 115 tuhatta euroa sekä osapuolten lakimiespalkkiot. Yhtiö pitää entisen toimitusjohtajan vaatimuksia perusteettomina eikä ole kirjannut kuluvarausta vaatimuksesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalla alkoi 7.1.2014 klo 10.00. Nasdaq OMX Helsinki Oy:n listauskomitea oli 18.12.2013 hyväksynyt Soprano Oyj:n listalleottohakemuksen, jossa yhtiö haki listanvaihtoa Nasdaq OMX Helsingin prelistalta pörssilistalle. Samalla Soprano Oyj:n ICB -toimialaluokitus muuttui Viestintä -ylätoimialaluokasta (5500) Teknologia -ylätoimialaluokkaan (9500), yhtiötunnus muuttuu SOP:ksi ja osakkeen kaupankäyntitunnus muuttuu SOPRA:ksi NASDAQ OMX Helsingin INET- kaupankäyntijärjestelmässä 7.1.2014 lähtien.

Soprano allekirjoitti 30.1.2014 sopimuksen Management Institute of Finland MIF –valmennuskonsernin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINTRAlta. MIF on Suomen suurin johtamisen, viestinnän ja vientikaupan kouluttaja. Yhtiö toimii 5 kaupungissa Suomessa sekä Pietarissa, sillä on 60 työntekijää ja 8 miljoonan euron liikevaihto.

Management Institute of Finland – MIF Oy ja MIF koulutus Oy on perustettu kesällä 2012, kun JTO-Palvelut Oy, Fintra ja Infor yhdistyivät. MIF Academy tarjoaa käytännönläheisten valmennuskurssien lisäksi ammattitutkintoja ja koulutusohjelmia. Arvostettujen kansainvälisten yliopistojen IMD:n ja UC Berkeleyn kanssa MIF järjestää EMBA Creative Leadership –tutkintoja ja virtuaalista valmennusta yhdessä Ashridge Business Schoolin kanssa.

Soprano Oyj arvioi valmennusyhtiöiden yhdistymisestä koituvien synergiahyötyjen olevan 0,5 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Kaupasta ja yhdistymisestä aiheutuu merkittävät kertakustannukset tilikaudelle 2014.

Soprano maksaa MIF-konsernin koko osakekannasta 200.000 euron käteisvastikkeen sekä 300.000 euron arvosta Soprano Oyj:n uusia osakkeita. Yhtiö julkisti 26.2.2014 MIF-konsernin tuloksen ja taseen vuodelta 2013.

Kauppa vaatii due diligence –tarkastuksen jälkeen Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän 31.3.2014 mennessä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2014

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos tulevat kasvamaan vuodesta 2013.

HALLITUKSEN ESITYS OSINGON MAKSUSTA                                       

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 583 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 825 tuhatta euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2013 tuloksesta jaetaan osinkoa jakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,03 euroa osakkeelta eli 26.2.2014 rekisteriin merkittyjen osakkeiden osakemäärän perusteella yhteensä 463 tuhatta euroa.

Lisäksi yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden harkintansa mukaan ja yhtiön kassatilanteen salliessa jakaa tilikauden 2014 aikana lisäosinkoa 0,02 euroa osakkeelta.

Yhtiön omille osakkeille ei makseta osinkoa, omien osakkeiden muutokset sekä osakeannit voivat vaikuttaa maksettavan osingon määrään. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Liitteenä taulukko-osa:
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Lyhennetty konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä

Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 6 039 1 718 251,5 17 004 5 660 200,4
liiketoiminnan muut tuotot 101 69 45,1 619 105 490,7
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 827 -212 -762,9 -4 934 -717 -588,1
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 388 -1 004 -137,9 -7 517 -3 355 -124,1
poistot ja arvonalentumiset -162 -25 -544,1 -410 -109 -277,2
liiketoiminnan muut kulut -1 317 -325 -305,3 -3 998 -962 -315,4
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 445 221 100,7 764 622 22,9
rahoitustuotot ja –kulut -98 -50 -96,1 -299 -69 -332,5
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 17 2 642,7 22 5 382,4
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 363 174 109,2 487 557 -12,5
verot 56 -62 190,9 36 -165 122,1
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 419 112 274,2 524 393 33,4
Muut laajan tuloslaskelman erät       0  
Muuntoerot -22 0   -22 0  
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 398 112 255,0 502 393 27,9
             
Tilikauden voiton jakautuminen          
emoyrityksen omistajille 419 99 321,5 524 380 37,8
määräysvallattomille omistajille 0 13 -96,7 0 13 -100,1
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
emoyrityksen omistajille 397 99 299,8 502 380 32,1
määräysvallattomille omistajille 0 13 -96,7 0 13 -100,1
             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 2013 2012 muutos 2013 2012  
laskettu osakekohtainen tulos: 10-12 10-12 % 1-12 1-12  
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,03 0,01   0,04 0,03  
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,02 0,01   0,04 0,03  
                   

 

Lyhennetty konsernitase 2013 2012 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
VARAT      
pitkäaikaiset varat      
liikearvo 5 630 2 447 130,0
muut aineettomat hyödykkeet 464 136 240,6
aineelliset hyödykkeet 594 117 406,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 124 103 21,2
muut osakkeet ja osuudet 164 354 -53,7
pitkäaikaiset saatavat 285 407 -30,1
laskennalliset verosaamiset 541 58 835,8
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 7 801 3 622 115,4
lyhytaikaiset varat      
myyntisaamiset ja muut saamiset 4 632 1 264 266,5
rahavarat 2 352 1 058 122,2
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 6 984 2 322 200,8
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 190 0  
VARAT YHT. 14 974 5 944 151,9
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 760 2 403 56,5
määräysvallattomien omistajien osuus 0 26 -100,4
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 0  
OMA PÄÄOMA YHT. 4 760 2 429 96,0
pitkäaikaiset velat 3 161 919 243,9
lyhytaikaiset velat 6 986 2 596 169,1
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 67 0  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 14 974 5 944 151,9

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 1.1.2013 1.1-31.12.2013 31.12.2013
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1686 868 2554
omat osakkeet** -85 11 -74
edellisten tilikausien voittovarat*** 706 -25 682
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   502 502
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2403 1357 3760
Oman pääoman ehtoinen laina   1000 1000
määräysvallattomien omistajien osuus**** 26 -26 0
Oma pääoma yhteensä 2429 2331 4760
       
*Yrityskauppoihin liittyvät osakeannit 1597 te, antikulut -96 te, pääoman
 palautus -610 te, vähemmistöosuuksien hankinta -22 te  
**Omien osakkeiden hankinta -43 te, omien osakkeiden luovutus 54 te  
***muuntoero -22 te, muut muutokset -3 te      
****määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -26 te  
           

 

Konsernin rahavirta 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
tilikauden voitto 419 112 274,2 524 393 33,4
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 107 -37 389,7 -150 50 -400,0
käyttöpääoman muutos, verot ja korot -552 26 -2223,1 -1 041 135 -871,1
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -25 101 -125,1 -667 578 -215,6
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 101 42 140,5 -1 681 -273 -515,8
bruttoinvestoinnit -65 -37 -75,7 -1 215 -83 -1363,9
käyttöomaisuuden myynnit -10 9 -211,1 1 16 -93,8
saadut osingot 0 0   5 6 -16,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 26 14 85,7 -2 890 -334 -765,3
Osakeannista saadut maksut 0 0   404 0  
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 0 0   1 000 0  
pitkäaikaisten saamisten muutos 88 0   123 11 1018,2
lainojen nostot* 1 151 160 619,4 4 265 540 689,8
lainojen takaisinmaksu -40 -27 -48,1 -673 -244 -175,8
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta saadut maksut 0 0   500 0  
omien osakkeiden myynnit ja ostot 0 -11 100,0 11 -16 168,8
rahoitusleasingvelkojen maksut -44 0   -126 0  
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 16 10 60,0 -43 -20 -115,0
maksetut osingot/pääoman palautus 1 0   -610 -232 162,9
muut oman pääoman muutokset 10 0   0 0  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 182 132 795,5 4 851 39 12338,5
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 1 183 247 378,8 1 294 283 357,8
rahavarat kauden alussa 1 169 811 44,1 1 058 775 36,5
rahavarat kauden lopussa 2352 1058 122,3 2352 1058 122,3
* lainojen nostossa mukana rahoitusleasing- ja factoring-lainojen nostot

 

Konsernin vastuusitoumukset 2013 2012 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 950 315,8
takaukset omasta puolesta 0 50 -100,0
leasingvastuut 280 48 487,8
yhteensä 4 230 1 048 303,8
       
  2013 2012 muutos
  31.12 31.12 %
Toimitilojen vuokravastuut 7 120 164 4247

 

Konsernin tunnusluvut 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos
  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 19,9 29,9   12,3 21,1  
oman pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 32,1 29,3   13,6 23,6  
omavaraisuusaste,% 33,2 40,9   33,2 40,9  
tulos/osake, laimentamaton,e 0,03 0,01   0,04 0,03  
tulos/osake, laimennettu,e 0,02 0,01   0,04 0,03  
oma pääoma per osake, e 0,31 0,20   0,31 0,20  
henkilöstö keskimäärin 153 64 139,1 130 56 132,1

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-12 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 117 77
Lisäykset 322 57
Liiketoimintojen yhdistäminen 377 27
Vähennykset -1 -7
Poistot -221 -37
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 594 117
     
     
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-12 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 584 1 101
Lisäykset* 3 212 1 438
Liiketoimintojen yhdistäminen 487 124
Vähennykset 0 -9
Poistot -189 -72
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 094 2 584
* sis. Liikearvon lisäys Tieturi 3150 te, Lemonline 32 te  

 

Konsernin rahoitusinstrumentit Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
  arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 2013 2013 2012 2012
Rahoitusvarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 632 4 632 1 264 1 264
Rahavarat 2 352 2 352 1 058 1 058
Rahoitusvelat        
Pankkilainat 3 191 2 854 835 749
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 1 000    
Vaihtovelkakirjalaina 500 421    
Factoring-lainat 903 903    
Rahoitusleasingit 236 236    
Ostovelat ja muut velat 5 183 5 175 2 650 2 633
Luotolliset tilit* 0 0 28 28
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman kustannusta 5,64 % (5,12 %)
Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien vuokrasopimusten korkoa.

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa        
         
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.
Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
         
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä:
         
2013, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 57 14 3  
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 52 224 21 52
         
2012, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 89 46 10 3
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 19   9
         
Johdon työsuhde-etuudet:        
tuhatta euroa 2013 2012    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 554 449    
Osakeperusteiset etuudet 90 78    
Yhteensä 644 527    

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Osavuosikatsaus 1-3/2014                     7.5.2014
Osavuosikatsaus 1-6/2014                    13.8.2014
Osavuosikatsaus 1-9/2014                   30.10.2014

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa