Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2012: Konserni kasvun tiellä

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 28.2.2013 klo 09.00

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2012: Konserni kasvun tiellä

YHTEENVETO

Verkkoviestintäkonserni Sopranon tilikauden 2012 liikevaihto ja liiketulos ylittivät vertailuvuoden 2011 vastaavat luvut. Sopranon tuotteiden ja palveluiden kysyntä pysyi hyvänä vuonna 2012. Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti Digital-myyntiyksikössä hidasti kuitenkin jonkin verran kasvua. Liikevaihto vuonna 2012 oli 5,66 miljoonaa euroa (vuonna 2011 5,30 miljoonaa euroa) ja liiketulos 0,62 miljoonaa euroa (0,55 miljoonaa euroa).

Asiakkuuksien johtamisen konsultointiin erikoistunut Aspectum konserni liittyi yrityskaupalla konserniin 1.12.2012 alkaen, tuoteviestintään erikoistunut PR- ja viestintätoimisto Promode Oy 1.7.2012 alkaen sekä virolainen verkkokaupparatkaisuihin erikoistunut Pipfrog AS 1.2.2012 alkaen. Lisäksi verkkokaupan moduulituotteisiin erikoistunut Lemonline Oy liittyi tilikauden jälkeen konserniin 1.2.2013 alkaen. Tilivuoden jälkeen 14.1.2013 Soprano julkisti sopimuksen Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n ostamisesta pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta. Tieturin arvioidaan liittyvän Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen.

Vuonna 2012 toteutuneiden Aspectum-konsernin, Promode Oy:n ja Pipfrog AS:n yrityskauppojen johdosta liikevaihto vuonna 2013 tulee kasvamaan vuodesta 2012.

Mikäli 14.1.2013 julkistettu Tieturi-konsernin yrityskauppa toteutuu, vuoden 2013 liikevaihto tulee kasvamaan merkittävästi vuodesta 2012.

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-joulukuu, miljoonaa euroa 2012 2011 muutos-%
Liikevaihto 5,66 5,30 6,7
Liiketulos 0,62 0,55 14,0
Liiketulos-% liikevaihdosta 11,0 10,3  
Tulos ennen veroja 0,56 0,31 81,7
Osakekohtainen tulos 0,03 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 21,1 11,7  
Oma pääoma per osake 0,20 0,20  
Omavaraisuusaste-% 40,9 61,6  
Tilikauden tulos 0,39 0,17 132,6
Henkilöstö keskimäärin 56 45 24,4
       
loka-joulukuu, miljoonaa euroa 2012 2011 muutos-%
Liikevaihto 1,72 1,51 13,8
Liiketulos 0,22 0,20 9,3
Liiketulos-% liikevaihdosta 12,9 13,4  
Tulos ennen veroja 0,17 0,19 -9,2
Osakekohtainen tulos 0,01 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 29,9 27,8  
Tilikauden tulos 0,11 0,14 -18,2
Henkilöstö keskimäärin 63 45 40,0

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Kerroimme tammikuun alussa Sopranon historian merkittävimmästä yrityskaupasta. Vaikka Tieturi-konsernin hankinta lykkääntyikin due diligencessä esiintulleiden seikkojen vuoksi, uskon että saamme asiat sovittua myyjän kanssa ja pääsemme aloittamaan yhteisen taipaleemme Tieturin kanssa huhtikuun alussa.

Kaupan synergiahyödyt ovat ilmeiset, odotamme toki integroinnista aiheutuvan myös merkittäviä kustannuksia tälle vuodelle. Jo käynnistetyn 100-päivän ohjelman avulla optimoimme synergiahyödyt ja otamme Tieturin hallitusti haltuun. Suomessa on käynnissä digitaalinen murros. Johtopäätöksemme siitä on, että koulutus ja konsultointi tulevat kasvamaan, kun organisaatiot muuttavat toimintaansa digitaalisuuden iskiessä voimalla yrityksiin.

Sopranon tilivuosi 2012 oli hyvä, vaikka yrityskauppojen kuukausia kestänyt valmistelu söi merkittävästi yhtiön taloudellisia ja henkisiä resursseja. Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat edellisvuodesta, osin myös onnistuneiden yrityskauppojen ansiosta. Asiakkuuksien johtamiseen keskittynyt Aspectum-konserni, tuoteviestintään erikoistunut PR- ja viestintätoimisto Promode Oy sekä Magento-verkkokauppoja tarjoava virolainen Pipfrog AS toivat merkittävän lisän asiakaskuntaamme ja tarjoomaamme.

Meillä on edessä mielenkiintoinen ja työntäyteinen vuosi 2013. Olemme varautuneet merkittäviin integraatiokustannuksiin, mutta tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti jo tänä vuonna.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian.

Strategiansa mukaisesti Soprano-konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Myyntiyksiköt on jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Communications
Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, nykyaikaisia verkkoratkaisuja sekä verkon sisällöntuotantoa. Yksikköön liittyi 1.7.2012 alkaen tuoteviestintään erikoistunut PR- ja viestintätoimisto Promode Oy.

Soprano Digital
Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkon palveluita ja tietojärjestelmiä sekä kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita.

Soprano Commerce
Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja. Yksikköön liittyi virolainen verkkokaupparatkaisuihin erikoistunut Pipfrog AS 1.2.2012 alkaen.

Soprano Consulting
Myyntiyksikkö perustettiin 1.12.2012 konsultointi- ja koulutusyhtiö Aspectum Oy:n liityttyä konserniin. Aspectum Oy on asiakkuuden johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 1996 ja on asiakkuusajattelun varhaisimpia edelläkävijöitä. Yhtiö tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita 15 ammattilaisen voimin. Aspectumilla on lähes 90 julkisen ja yksityisen sektorin asiakasta. Asiakkaita ovat mm. Marimekko, Mehiläinen, Pöyry CM sekä SOL Palvelut sekä lukuisia eri julkisen sektorin toimijoita.

Soprano Training
Myyntiyksikkö aloittaa 1.4.2013 jolloin Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi-konsernin arvioidaan liittyvän Sopranoon. Konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding Svenska Ab. Tieturilla on yhtiöt myös Virossa ja Tanskassa.

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Soprano sopi 10.9.2012 ostavansa 83,17 prosenttia asiakkuuksien johtamiseen keskittyneestä Aspectum Oy:stä.

Osakekauppa toteutettiin osakevaihtona, jossa Soprano Oyj suuntaa kauppahintavastikkeena 2.400.000 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta Allocation Point Oy:lle ja saa kaupassa 7.600 Aspectum-konsernin emoyhtiö Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 83,17 % Aspectum Oy:n koko osakekannasta. Soprano Oyj:n osakkeen hinnaksi sovittiin 0,50 euroa osakkeelta, kauppahinnan ollessa 1.200.000 euroa. Myyjäyhtiön omistaja ja Aspectum Oy:n perustaja on kauppatieteiden tohtori Jarmo R. Lehtinen. Valtaosaan annettavista uusista osakkeista kohdistuu luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vuosittain vuosien 2013-2016 Aspectumin tuloksen täytettyä sovitut kriteerit. Aspectum Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.12.2012 alkaen. Aspectumin hankintamenolaskelma on esitetty liitteenä.

Soprano sopi 23.4.2012 allekirjoitetulla sopimuksella ostavansa tuoteviestintään erikoistuneen PR- ja viestintätoimisto Promode Oy:n koko osakekannan. Soprano maksoi Promodesta peruskauppahintana 250 tuhatta euroa käteisellä. Lisäkauppahintana maksetaan vuosien 2012-2014 tuloksien perusteella yhteensä enintään 300 tuhatta euroa käteisellä, mikäli Promoden tulos täyttää sovitut kriteerit. Kaupassa myyjänä toimii Promode Oy:n omistaja Ulla-Maija Tamminen, joka jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Promode Oy liitettiin konserniin 1.7.2012 alkaen.

Soprano Oyj osti 19.1.2012 allekirjoitetulla sopimuksella virolaisen verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Pipfrog AS:n osake-enemmistön. Soprano maksoi 51 prosentista yhtiöstä peruskauppahintana 100 tuhatta euroa käteisellä sekä lisäksi yhteensä enintään 150 tuhatta euroa käteisellä maksetaan lisäkauppahintana vuosina 2012-2013, mikäli Pipfrogin tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit. Pipfrog AS liitettiin konserniin 1.2.2012 alkaen.

Soprano hankki 11.6.2012 Soprano Pipfrog AS:n osakkeita 16 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kauppahintana maksetaan käteisellä yhteensä 41 tuhatta euroa, josta 20 tuhatta euroa maksettiin kesäkuussa 2012, ja 20 tuhatta euroa maksetaan toukokuun 2013 puoleenväliin mennessä.

Marraskuussa 2012 Soprano Oyj nosti virolaisen tytäryhtiönsä Pipfrog AS:n omistuksen sataan prosenttiin. Konserni hankki 33 prosenttia yhtiöstä sen vähemmistöosakkailta suunnatulla osakeannilla, jossa myyjille suunnataan 168 233 Sopranon uutta osaketta.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt erillisinä tai kokonaisuutena. Pienyrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Drupal kasvattaa nopeasti käyttäjämääräänsä verkkopalveluissa ja Magento on maailmalla nopeimmin kasvava verkkokaupan ohjelmistoalusta. Oikein valittu ohjelmistoalusta nopeuttaa Sopranon tuotteiden lokalisointia eri maihin ja parantaa kansainvälistymiseen tarvittavien investointien tehokkuutta. Palvelu- ja ratkaisutuotteet tuovat kasvavan osan konsernin neljän myyntiyksikön liikevaihdosta.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin avoimen lähdekoodin Drupal-, Magento- ja PHP-alustoilla. Asiakkaalle tarjottavista palveluista on ohjelmistotyön lisäksi tuotteistettu ensivaiheen määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit asiakkaille ja alan osaajille.

Verkkokaupoissa avoimen lähdekoodin Magento-pohjainen tuoteperhe tulee korvaamaan lähivuosina edellisen sukupolven ohjelmistotuotteet. Uuden tuoteperheen ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja käyttäjille haluttuja ominaisuuksia.

– Soprano Commerce on laajan toiminnallisuuden räätälöitävä ja integroitava verkkokauppa- ja liiketoimintaratkaisu keskisuurille ja suurille yrityksille. Tuote korvaa vähitellen Soprano Forte-tuoteperheen.
– Soprano Commerce POS on mobiili kassajärjestelmä. Se mahdollistaa uudenlaisen asiakaskohtaamisen yhdistämällä perinteisen kaupan ja verkkokaupan ominaisuudet.
– Soprano Pipfrog on pienille yrityksille tarkoitettu verkosta tilattava valmiskauppaohjelmisto. Ohjelmisto skaalautuu yrityksen kasvaessa aina suuryhtiön Soprano Commerce –liiketoimintajärjestelmäksi saakka. Ohjelmistoa käytetään jo 14 maassa ja se tulee korvaamaan jatkossa vähitellen myös Composer.fi ja Brain.fi –tuotteet.

Viestintäpalvelut toteuttaa asiakkaalle digitaalisen sisällöntuotannon. Onnistunut visuaalinen ilme, viestinnällinen sisältö ja käytettävyys lisäävät verkon palveluiden houkuttelevuutta. Sisällöntuotannon lisäksi on tuotteistettu markkinointiviestintä, sisäinen viestintä, julkisuusviestintä, tutkimusviestintä, kriisiviestintä sekä esiintymiskoulutus– ja viestintäkoulutuspaketit asiakkaille.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-12 2012 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 56 henkilöä (1-12 2011 45 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen tilivuonna 2012 ovat kuuluneet puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen ja Anne Berner sekä Taneli Tikka 22.2.2012 saakka.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, Tapio Valli, József Pap 22.2.2012 alkaen sekä Taneli Tikka 22.2.2012 saakka.

Soprano Oyj konsernissa toimii tilikautena neljä myyntitiimiä: Communications, Digital, Commerce ja Consulting sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 1,06 miljoonaa euroa (31.12.2011 0,77 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.12.2012 40,9 % (61,6 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-12 2012 0,58 miljoonaa euroa (1-12 2011 0,96 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,28 miljoonaa euroa (0,53 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.12.2012 0,86 miljoonaa euroa (31.12.2011 0,53 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.12.2012 jäljellä 0,41 miljoonaa euroa (31.12.2011 0,42 miljoonaa euroa).

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 31.12.2012. Konserniliikearvo kasvoi 1,43 miljoonalla eurolla vuonna 2012 toteutuneiden yrityskauppojen johdosta.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11.776.983 kappaletta.

Marraskuussa 2012 konserni nosti virolaisen tytäryhtiönsä Pipfrog AS:n omistuksensa sataan prosenttiin. Konserni hankki 33 prosenttia yhtiöstä sen vähemmistöosakkailta suunnatulla osakeannilla, jossa myyjille suunnataan 168 233 Sopranon uutta osaketta. Uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq OMX Helsingin Oy:n Prelistalla 22.11.2012 alkaen.

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2012 antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiöllä oli hallussaan tilivuoden 2012 lopussa 60 835 omaa osaketta (31.12.2011 35 416 omaa osaketta), joka on 0,5 (0,3) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Soprano aloitti 27.8.2012 omien osakkeiden hankinnan, jossa yhtiö hankkii omia osakkeita enintään 100.000 kappaletta. Hankinta päättyy viimeistään 25.4.2013.

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen laatimisessa on käytetty muilta osin samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin vuoden 2011 vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistusta.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla oli luottotappioita 1-12 2012 yhteensä 0,03 miljoonaa euroa (vuonna 2011 0,05 miljoonaa euroa).

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon liiketoiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää kausiluonteisuutta lukuun ottamatta lomakausien vaikutusta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Soprano Oyj allekirjoitti 14.1.2013 sopimuksen Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n ostamisesta pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta. Tieturi-konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding Svenska Ab. Tieturilla on yhtiöt myös Virossa ja Tanskassa.

Sopimuksen mukaan Soprano maksaa Tieturi Oy:n koko osakekannasta sekä pääomalainoista käteisellä neljän miljoonan euron kokonaiskauppahinnan. Soprano on kertonut rahoittavansa yrityskaupan sekä kasvuun tarvittavat investoinnit 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan euron hybridi- tai juniorlainalla sekä 1,0 miljoonan euron osakeannilla.

Soprano Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontui 15.1.2013 päättämään hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuutuksesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 10.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 84,9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Soprano Oyj sopi 7.1.2013 ostavansa Magento-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen Lemonline Oy:n koko osakekannan. Lemonline Oy:n osakekauppa toteutetaan osakevaihtona, jossa Soprano Oyj suuntaa kauppahintavastikkeena 120.000 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta Lemonline Oy:n omistajille Matti Teräslahdelle ja Jaakko Suvannolle ja saa kaupassa 100 Lemonline Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % Lemonline Oy:n koko osakekannasta. Soprano Oyj:n osakkeen hinnaksi on kaupassa sovittu 0,50 euroa osakkeelta ja kauppahinta on 60.000 euroa. Osaan annettavista uusista osakkeista kohdistuu luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vuosittain vuosien 2013-2014 Lemonlinen liikevaihdon täytettyä sovitut kriteerit. Lemonline Oy liitettiin konserniin 1.2.2013 alkaen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2013

Vuonna 2012 toteutuneiden Aspectum-konsernin, Promode Oy:n ja Pipfrog AS:n yrityskauppojen johdosta liikevaihto vuonna 2013 tulee kasvamaan vuodesta 2012.

Mikäli 14.1.2013 julkistettu Tieturi-konsernin yrityskauppa toteutuu, vuoden 2013 liikevaihto tulee kasvamaan merkittävästi vuodesta 2012.

HALLITUKSEN ESITYS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 714 tuhatta euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille ja jakokelpoisia varoja maksetaan pääomapalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,04 euroa osakkeelta.

Yhtiön omille osakkeille ei jaeta pääomapalautusta, omien osakkeiden muutokset sekä osakeannit voivat vaikuttaa jaettavan pääomapalautuksen määrään. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu pääomapalautus hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tieturi-kaupan toteutuessa hallitus huomioi sen vaikutukset yhtiön maksukykyyn.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

Liitteenä taulukko-osa:
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos
Aspectum Oy konserni hankintamenolaskelma
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2013
Tunnuslukujen laskentakaavat

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 1 718 1 509 13,8 5 660 5 302 6,7
liiketoiminnan muut tuotot 69 4   105 43 143,6
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -212 -213 0,6 -717 -735 2,5
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 004 -728 -37,9 -3 355 -3 004 -11,7
poistot ja arvonalentumiset -25 -95 73,4 -109 -204 46,8
liiketoiminnan muut kulut -325 -276 -17,9 -962 -856 -12,4
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 221 203 9,3 622 545 14,0
rahoitustuotot ja -kulut -50 -16 -217,2 -69 -17 -301,6
muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 0 0   0 -224 100,0
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 2 4 -47,9 5 2 147,4
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 174 191 -9,2 557 307 81,7
verot -62 -54 -13,7 -165 -138 -19,4
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 112 137 -18,2 393 169 132,6
Muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0 0  
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 112 137 -18,2 393 169 132,6
             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
emoyrityksen omistajille 99 137 -27,5 380 169 125,1
määräysvallattomille omistajille 13 0   13 0  
             
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta      
laskettu osakekohtainen tulos (ei laimennusvaikutusta) 2011 2011 muutos 2011 2011 muutos
  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,01   0,03 0,01  
Osakekohtainen tulos, koko konserni,e 0,01 0,01   0,03 0,01  

 

Konsernitase 2012 2011 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
VARAT      
pitkäaikaiset varat      
liikearvo 2 447 1 015 141,1
muut aineettomat hyödykkeet 136 86 57,9
aineelliset hyödykkeet 117 77 51,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 103 104 -1,5
muut osakkeet ja osuudet 354 351 0,8
pitkäaikaiset saatavat 407 418 -2,6
laskennalliset verosaamiset 58 56 2,6
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 3 622 2 108 71,8
lyhytaikaiset varat      
myyntisaamiset ja muut saamiset 1 264 855 47,8
rahavarat 1 058 775 36,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 2 322 1 630 42,4
VARAT YHT. 5 944 3 738 59,0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 403 2 302 4,4
määräysvallattomien omistajien osuus 26 0  
OMA PÄÄOMA YHT. 2 429 2 302 5,5
pitkäaikaiset velat 919 296 210,6
lyhytaikaiset velat 2 596 1 140 127,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 5 944 3 738 59,0

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2011 1.1-31.12.2012 31.12.2012
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1949 -263 1686
omat osakkeet** -69 -16 -85
edellisten tilikausien voittovarat** 326   326
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   380 380
määräysvallattomien omistajien osuus 0 26 26
oma pääoma 2302 127 2429
       
* Määräysvallattomien omistuksien arvon ja hankintamenon erotus -30 te,
pääoman palautus – 232 te.      
** Bonuksen maksu 38 te omina osakkeina, omien osakkeiden  
 hankinta -54 te      

 

Konsernin rahavirta 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
tilikauden voitto 112 137 -18,2 393 169 132,6
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa -37 79 -146,8 50 430 -88,4
käyttöpääoman muutos 44 114 -61,4 82 223 -63,2
verot, korkokulut ja -tuotot -18 58 -131,0 53 138 -61,6
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 101 388 -74,0 578 960 -39,8
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 42 14 200,0 -273 5  
bruttoinvestoinnit -37 -113 67,3 -83 -245 66,1
käyttöomaisuuden myynnit 9 0   16 13 23,1
saadut osingot 0 11 -100,0 6 11 -45,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 14 -88 115,9 -334 -216 -54,6
pitkäaikaisten saamisten muutos 0 18 -100,0 11 52 -78,8
lainojen nostot 160 0   540 0  
lainojen takaisinmaksu -27 -57 52,6 -244 -162 -50,6
omien osakkeiden myynnit ja ostot -11 -8 -37,5 -16 26 -161,5
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 10 10 0,0 -20 -14 -42,9
maksetut osingot/pääoman palautus 0 -116 100,0 -232 -116 -100,0
muut oman pääoman muutokset 0 -35 100,0 0 0  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 132 -188 170,2 39 -214 118,2
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 247 112 120,6 283 530 -46,7
rahavarat kauden alussa 811 663 22,3 775 245 216,3
rahavarat kauden lopussa 1058 775 36,5 1058 775 36,5

 

Konsernin vastuusitoumukset 2012 2011 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
yrityskiinnitykset omasta puolesta 950 550 72,7
takaukset omasta puolesta 50 0  
leasingvastuut 48 19 150,9
yhteensä 1 048 569 84,1

 

Konsernin tunnusluvut 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos
  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 29,9 27,8   21,1 11,7  
oman pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 29,3 33,3   23,6 13,6  
omavaraisuusaste,% 40,9 61,6   40,9 61,6  
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,31 0,11 181,8 0,36 0,24 50,0
tulos/osake, konserni,e 0,01 0,01   0,03 0,01  
oma pääoma per osake, e 0,20 0,20   0,20 0,20  
henkilöstö keskimäärin 63 45 40,0 56 45 24,4

 

Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos
liikevaihto, 1000e 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
communications 1 718 1 509 13,8 5 660 5 302 6,7
konsernin liikevaihto 1 718 1 509 13,8 5 660 5 302 6,7
  2012 2011 muutos 2012 2011 muutos
liiketulos,1000e 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
communications 221 203 9,3 622 545 14,0
konsernin liikevoitto 221 203 9,3 622 545 14,0
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa
konsernierät on kohdistettu segmentille.      

 

Aspectum Oy konserni hankintamenolaskelma

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 28.11.2012 asiakkuuksien hallintaan erikoistuneen Aspectum Oy konsernin hankinnan. Aspectumin osakekauppa toteutetaan EVL 52 f §:n tarkoittamana osakevaihtona, jossa Soprano Oyj suuntaa kauppahintavastikkeena 2.400.000 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta Allocation Point Oy:lle ja saa kaupassa 7.600 Aspectum-konsernin emoyhtiö Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 83,17 % Aspectum Oy:n koko osakekannasta. Soprano Oyj:n osakkeen hinnaksi kaupassa sovittiin 0,50 euroa osakkeelta, kauppahinnan ollessa 1.200.000 euroa. Valtaosaan annettavista uusista osakkeista kohdistuu luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vuosittain vuosien 2013-2016 Aspectumin tuloksen täytettyä sovitut kriteerit. Aspectum Oy konserni yhdistettiin Soprano Oyj konserniin 1.12.2012 alkaen.

Kauppahinnaksi on kirjattu 1.032.000 euroa. Kauppahinnassa on käytetty Soprano Oyj:n osakkeen hankinta-ajankohdan päätöskurssia 0,43 euroa.

Hankinnasta syntyi 753 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Aspectum Oy konsernin hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat seuraavat:

tuhatta euroa Yhdistämisessä kir-
  jatut käyvät arvot
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 43
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9
Sijoitukset 3
Laskennalliset verosaamiset 39
Myyntisaamiset ja muut saamiset 472
Rahavarat 13
Varat yhteensä 578
   
Määräysvallattomien omistajien osuus 13
Muut velat ja siirtovelat 286
   
Nettovarat 279
Hankintameno 1 032
Liikearvo 753
   
Rahana maksettava kauppahinta 0
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 13
Rahavirtavaikutus 13

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät. Aspectum Oy konsernin kuukauden liikevaihto, 0,3 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa sisältyy konsernin vuoden 2012 laajaan tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 olisi ollut 7,7 miljoonaa euroa ja voitto 0,4 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2012 alusta lähtien.

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2013:

Osavuosikatsaus 1-3/2013          8.5.2013
Osavuosikatsaus 1-6/2013         15.8.2013
Osavuosikatsaus 1-9/2013         31.10.2013

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa