Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2011: Sopranon tulos parani edelleen

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 16.2.2012 klo 09.00

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2011: Sopranon tulos parani edelleen

YHTEENVETO

Verkkoviestintäyhtiö Sopranon liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 30,9 prosenttia ja liiketulos nousi 13,4 prosenttiin liikevaihdosta.

Yhtiön viimeisen neljänneksen hyvä tulos nosti myös koko vuoden 2011 liikevaihdon ja liiketuloksen yli 4.1.2012 annetusta ennakkotiedosta. Liikevaihto nousi 5,30 miljoonaan euroon ja liiketulos 0,55 miljoonaan euroon. Samaan aikaan kassavarat kolminkertaistuivat huolimatta marraskuussa toteutetusta pääoman palautuksesta.

Taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntä on jatkunut edellisvuotta vahvempana myös alkuvuonna 2012. Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011.

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-joulukuu, miljoonaa euroa 2011 2010 muutos-%
Liikevaihto 5,30 4,32 22,6
Liiketulos 0,55 0,06 840,4
Liiketulos-% liikevaihdosta 10,3 1,3  
Tulos ennen veroja 0,31 0,03 945,6
Osakekohtainen tulos 0,01 0,00  
Oma pääoma per osake 0,20 0,19  
Tilikauden tulos 0,17 0,01 2017,3
       
loka-joulukuu, miljoonaa euroa 2011 2010 muutos-%
Liikevaihto 1,51 1,15 30,9
Liiketulos 0,20 -0,01 3691,5
Liiketulos-% liikevaihdosta 13,4 -0,5  
Tulos ennen veroja 0,19 -0,03 771,3
Osakekohtainen tulos 0,01 0,00  
Tilikauden tulos 0,14 -0,04 490,9

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Soprano nousi viime vuonna Suomen johtavaksi verkkoviestintäyhtiöksi. Strategisesti olemme löytäneet vahvat kasvualueemme ja kyenneet kommunikoimaan ne oikealle asiakaskunnalle. Tavoitteemme on jatkossa edelleen parantaa asiakaspalveluamme tarjoamalla verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt entistä selkeämpinä kokonaisuuksina. Tekeminen on nyt aikaisempaa selkeämpää ja henkilöstömme motivoitunutta.

Soprano on pörssiyhtiönä pieni, mutta valitsemiemme ylivoimatekijöiden turvin ja yhdistämällä kommunikaation ja teknologian kiihdytämme kasvuamme. Olemme valinneet avoimen lähdekoodin ja kansainvälisesti nopeasti kasvavat Drupal, Magento ja PHP -ohjelmistot palveluidemme alustoiksi. Otimme myös ensimmäiset askeleet yhtiön kansainvälistämiseksi ostamalla verkkokauppaosaamista Virosta ja nimittämällä konsernille kasvuun keskittyvän varatoimitusjohtajan.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 2011 reilun viidenneksen ja samaan aikaan liiketulos nousi yli puoleen miljoonaan euroon. Taseessa velat ja liikearvot pienenivät, oma pääoma ja rahavarat puolestaan kasvoivat. Yhtiön kassavarat ovat viime vuoden jäljiltä oikealla tasolla, liiketoiminnan rahavirta terve ja omavaraisuusaste nousi yli kuudenkymmenen.

Yhtiön tarjoamien verkkoviestinnän ratkaisuiden kysyntä kasvoi 2011 etenkin toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden liiketulosprosentti nousi kymmeneen ja toisen vuosipuoliskon liiketulosprosentti oli 15, joten suunta on oikea.

Taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntä on jatkunut edellisvuotta vahvempana myös alkuvuonna 2012. Tarjous- ja tilauskanta on selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla.

Soprano pyrkii kannattavan kasvun vauhdittamiseen orgaanisesti sekä yritysostoin Suomessa ja lähialueilla omilla osakkeillaan sekä kasvaneen kassamme avulla.

Prosentuaalisesti yhtiö tuskin yltää vuonna 2012 viime vuotta vastaaviin satojen prosenttien tulosparannuksiin, mutta näkymät antavat odottaa positiivisia uutisia Sopranolta jatkossakin.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian.

Strategiansa mukaisesti Soprano-konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Sopranon kolme myyntiyksikköä on puolestaan jaettu asiakasfokuksen mukaisesti. Henkilöstö liikkuu yksiköiden välillä eri projekteissa asiakastarpeen mukaan.                                                      

Kommunikoi – Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja mainonnan kokonaisratkaisuja, nykyaikaisia verkkoratkaisuja sekä niiden sisällöntuotantoa. Myyntiyksikön vetäjänä toimii oman toimensa ohella konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhunen 29.2.2012 saakka, jonka jälkeen tehtävän ottaa vastaan Samuel Sorainen.

Palvele – Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkkopalveluita ja kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Myyntiyksikön vetäjänä toimii Taneli Tikka.

Ansaitse – Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja. Yksikköön liittyi 1.2.2012 alkaen Pipfrog AS, josta on kerrottu kohdassa konsernirakenteen muutokset. Myyntiyksikön vetäjänä toimii Tapio Valli.                                  

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Soprano osti 19.1.2012 allekirjoitetulla sopimuksella virolaisen verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Pipfrog AS:n osake-enemmistön päivitetyin kauppaehdoin. Soprano maksaa 51 prosentista yhtiöstä peruskauppahintana 100 tuhatta euroa käteisellä sekä lisäksi yhteensä enintään 150 tuhatta euroa käteisellä maksetaan lisäkauppahintana vuosina 2012-2013, mikäli Pipfrogin tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit.

Pipfrog AS on vuodesta 2009 kehittänyt pilvipalveluna Magento-alustalle avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ja erikokoisille yrityksille skaalautuvaa verkkokaupan ohjelmistotuotetta. Yhtiön perustaja Bruno Lill jää yhtiön toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi.

Pipfrog AS konsolidoidaan Soprano Oyj -konserniin helmikuun 2012 alusta alkaen. Hankintamenolaskelmat esitetään tulostiedottamisen yhteydessä.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Sopranon ohjelmistotuotteita ovat Brain.fi, Composer.fi, Soprano Forte-ohjelmistot sekä 1.2.2012 konserniin yritysoston kautta liittyvä Pipfrog-verkkokauppaohjelmisto. Viestinnällä palvelutuotteita ovat mm. asiakasviestintä, julkisuusviestintä, kriisiviestintä sekä erilaiset markkinointiviestinnän palvelut.

– Composer.fi–verkkokauppaohjelmisto on erityisesti pienyrityksille ja yrittäjille suunnattu myynti- ja markkinointiohjelmisto, joka sisältää monipuoliset työkalut kotisivujen luomiseen, verkkokaupan rakentamiseen, sähköisen viestinnän sisällöntuottamiseen ja lähettämiseen sekä asiakasrekisterin ylläpidon. Tuote tuli markkinoille vuoden 2007 keväällä. Soprano Composerin tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 31.12.2011 on 0,01 miljoonaa euroa (31.12.2010 0,06 miljoonaa euroa).

Composer.fi-verkkokauppaohjelmistoa markkinoi ja myy Sopranon osakkuusyhtiö Isolta Oy. Isoltan pienyrittäjille suunnatuilla ohjelmistoilla on yhteensä noin 20.000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

– Soprano Forte –ohjelmistot tarjoavat b-to-b –kaupan tilausjärjestelmiä sekä  b-to-c -verkkokaupan standardi- ja räätälöityjä verkkokaupparatkaisuja.

– Brain.fi-ohjelmiston avulla verkkokauppiaat voivat valjastaa Huuto.netin ja Keltaisen Pörssin kaltaiset sähköiset markkinapaikat omiksi jakelukanavikseen. Ohjelmiston kehittäminen aloitettiin keväällä 2010. Tekes on myöntänyt kehittämisavustusta 0,10 miljoonaa euroa hankkeelle. Kehittämisavustukselle vähennetyt aktivoinnit per 31.12.2011 olivat 0,03 miljoonaa euroa. (31.12.2010 0,05 miljoonaa euroa).

– Pipfrog on avoimen lähdekoodin Magento-ohjelmistoalustaan perustuva ja erikokoisille yrityksille skaalautuva verkkokaupan ohjelmistotuote. Magento on kansainvälisesti nopeimmin kasvava verkkokaupan ohjelmistoalusta.

Konsernin kokonaispanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen 1-12 2011 olivat 0,13 miljoonaa euroa. (vuonna 2010 0,13 miljoonaa euroa)). Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen poistot ja arvonalentumiset 1-12 2011 olivat 0,15 miljoonaa euroa(vuonna 2010 0,07 miljoonaa euroa) ja kuluksi 1-12 2011 kirjattiin yhteensä 0,03 miljoonaa euroa (vuonna 2010 0,01 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-12 2011 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 45 henkilöä (1-12 2010 47 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen, Taneli Tikka ja Arto Tenhunen.

Konsernin johtoryhmässä toimivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikön vetäjä Tapio Valli, verkkopalvelut-myyntiyksikön vetäjä Taneli Tikka sekä 1.3.2012 alkaen Viestintäpalvelut-myyntiyksikön vetäjä Samuel Sorainen.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,77 miljoonaa euroa (31.12.2010 0,25 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.12.2011 61,6 % (55,6 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-12 2011 0,96 miljoonaa euroa (1-12 2010 0,04 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,53 miljoonaa euroa (-0,34 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.12.2011 0,53 miljoonaa euroa (0,69 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.12.2011 jäljellä 0,42 miljoonaa euroa. (31.12.2010 0,47 miljoonaa euroa)

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 31.12.2011. Konsernin liikearvo pieneni 0,26 miljoonalla eurolla Soprano Brain Alliance Oy:n 17.5.2011 sovitun lisäkauppahintasopimuksen vuoksi. Konserni kirjasi vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalennuksia yhteensä 0,22 miljoonaa euroa tuloslaskelman rahoituseriin sekä viimeisellä neljänneksellä muiden pitkävaikutteisten menojen arvonalennuksia yhteensä 0,06 miljoonaa euroa tuloslaskelman poistoihin ja arvonalentumisiin.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11.608.750 kappaletta.

Katsauskaudella Sopranon osakemäärä kasvoi 93.750 uudella osakkeella, kun Brain Alliance Oy:n aikaisempaan osakevaihtosopimukseen liittyneet lisäkauppahinnat maksettiin kerralla yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuvalla osakeannilla. Uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq OMX Helsingin Oy:n Prelistalla 22.6.2011 alkaen.

Sopranon hallituksella on valtuutus seuraavaan yhtiökokoukseen saakka päättää lisäosingon tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta, yhteensä enintään 0,03 senttiä osakkeelta. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Valtuutukseen perustuen Soprano Oyj:n hallitus päätti 27.10.2011 maksaa pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 1.11.2011 ja se maksettiin 10.11.2011.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 35 416 omaa osaketta (31.12.2010 96 646 omaa osaketta), joka on 0,3 (0,8 %) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Soprano Oyj maksoi 27.6.2011 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot omilla osakkeillaan luovuttamalla yhteensä 93 331 yhtiön omaa osaketta, 13.333 osaketta kullekin hallituksen jäsenelle.

Soprano aloitti 26.8.2011 omien osakkeiden hankinnan, jossa yhtiö hankkii omia osakkeitaan enintään 100.000 kappaletta. Hankinta päättyy viimeistään 4.5.2012.

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2011 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen laatimisessa on käytetty muilta osin samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin vuoden 2010 vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla oli luottotappioita 1-21 2011 yhteensä 0,05 miljoonaa euroa (vuonna 2010 0,04 miljoonaa euroa).

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Ennustaminen on kuitenkin konsernin toimialalla erityisesti puoli vuotta pidemmällä aikavälillä haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon liiketoiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää kausiluonteisuutta lukuun ottamatta lomakausien vaikutusta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen 17.1.2012 Verkkopalvelut-myyntiyksikön vetäjä Taneli Tikka nimitettiin Soprano Oyj:n varatoimitusjohtajaksi.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 31.1.2012 yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen perustuen, että se luovuttaa 74.751 yhtiön omassa hallussa olevaa osaketta julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Soprano Brain Alliance Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tikalla on tytäryhtiön tulokseen sidottu bonusjärjestely, jonka perusteella hänelle maksettiin kannustepalkkio ilman erillistä maksua Soprano Oyj:n omilla osakkeilla luovuttamalla hänelle 74.751 omaa osaketta.

Soprano osti 19.1.2012 51 prosenttia verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Pipfrog AS:sta. Kaupasta on kerrottu kohdassa konsernirakenteen muutokset.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2012

Taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntä on jatkunut edellisvuotta vahvempana myös alkuvuonna 2012. Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että Sopranon liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011.

HALLITUKSEN ESITYS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA 

Hallitus esittää 26.4.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisia varoja maksetaan pääomapalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,02 euroa osaketta kohti.            

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

Liitteenä taulukko-osa:                                                         

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2012
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 1 509 1 153 30,9 5 302 4 324 22,6
liiketoiminnan muut tuotot 4 -4 212,3 43 50 -14,2
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -213 -194 -9,7 -735 -512 -43,5
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -728 -703 -3,6 -3 004 -2 694 -11,5
poistot ja arvonalentumiset -95 -37 -154,9 -204 -138 -48,3
liiketoiminnan muut kulut -276 -221 -25,0 -856 -972 11,9
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 203 -6 3691,5 545 58 840,4
rahoitustuotot ja -kulut -16 -17 9,2 -17 -29 40,9
muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 0 0   -224 0  
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 4 -5 181,0 2 0 355,0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 191 -28 771,3 307 29 945,6
verot -54 -7 -725,8 -138 -21 -545,5
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) JATKUVISTA TOIMINNOISTA 137 -35 490,9 169 8 2017,3
tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 0 0   0 0  
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 137 -35 490,9 169 8 2017,3
Muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0 0  
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 137 -35 490,9 169 8 2017,3
             
jakautuminen:            
Emoyrityksen omistajille 137 -6 2494,4 169 7 2168,3
Määräysvallattomille omistajille 0 -29 99,9 0 1 -103,8
             
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta        
laskettu osakekohtainen tulos (ei laimennusvaikutusta) 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos
  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,00   0,01 0,00  
Osakekohtainen tulos, koko konserni,e 0,01 0,00   0,01 0,00  

 

Konsernitase 2011 2010 muutos
tuhatta euroa 31.12 31.12 %
VARAT      
pitkäaikaiset varat      
liikearvo 1 015 1 245 -18,4
muut aineettomat hyödykkeet 86 176 -51,0
aineelliset hyödykkeet 77 80 -3,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 104 134 -22,5
muut osakkeet ja osuudet 351 454 -22,7
pitkäaikaiset saatavat 418 471 -11,1
laskennalliset verosaamiset 56 179 -68,6
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 108 2 740 -23,0
lyhytaikaiset varat      
myyntisaamiset ja muut saamiset 855 960 -10,9
rahavarat 775 245 215,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 1 630 1 205 35,3
VARAT YHT. 3 738 3 945 -5,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 302 2 168 6,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 27 -100,1
OMA PÄÄOMA YHT. 2 302 2 195 4,9
pitkäaikaiset velat 296 498 -40,5
lyhytaikaiset velat 1 140 1 252 -8,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 3 738 3 945 -5,2

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2010 1.1-31.12.2011 31.12.2011
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 2046 -98 1949
omat osakkeet** -95 26 -69
edellisten tilikausien voittovarat*** 121 37 157
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   169 169
vähemmistöosuus 27 -27 0
oma pääoma 2195 107 2302
       
* Osakeanti liittyen Soprano Brain Alliance Oy:n lisäkauppahintaan 42 te,
määräysvallattomien omistuksien arvon ja hankintamenon erotus -24 te,
pääoman palautus – 116 te.      
** hallituksen vuosipalkkio 42 te omina osakkeina, omien osakkeiden
 hankinta -16 te      
*** määräysvallattomien omistuksien hankinta 37 te         

Konsernin rahavirta

2011 2010 muutos 2011 2010 muutos
tuhatta euroa 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
tilikauden voitto 137 -35 490,9 169 8 2017,3
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 79 43 83,7 430 138 211,6
käyttöpääoman muutos 114 75 52,0 223 -109 304,6
verot, korkokulut ja -tuotot 58 4 1350,0 138 6 2200,0
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 388 87 346,1 960 43 2133,5
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0 -1   0 -1 100,0
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 14 0   5    
bruttoinvestoinnit -113 -53 -113,2 -245 -173 -41,6
käyttöomaisuuden myynnit 0 0   13 5 160,0
saadut osingot 11 0   11 0  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -88 -54 -63,0 -216 -169 -27,8
pitkäaikaisten saamisten muutos 18 35 -48,6 52 50 4,0
lainojen nostot 0 0   0 0  
lainojen takaisinmaksu -57 -59 3,4 -162 -142 -14,1
omien osakkeiden myynnit ja ostot -8 0   26 30 -13,3
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 10 -3 433,3 -14 -33 57,6
maksetut osingot/pääoman palautus -116 0   -116 -114 -1,8
muut oman pääoman muutokset -35 0   0 0  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -188 -27 -596,3 -214 -209 -2,4
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 112 6 1775,2 530 -335 258,1
rahavarat kauden alussa 663 239 177,4 245 580 -57,8
rahavarat kauden lopussa 775 245 216,3 775 245 216,3
 Konsernin vastuusitoumukset   2011   2010   muutos  
tuhatta euroa 31.12 31.12 %  
yrityskiinnitykset omasta puolesta 550 550 0,0  
leasingvastuut 19 23 -16,3  
yhteensä 569 573 -0,6  
                          
Konsernin tunnusluvut 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos
  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 27,8 -1,5   11,7 2,3  
oman pääoman tuotto,% (12 kk), konserni 33,3 -5,1   13,6 1,3  
omavaraisuusaste,% 61,6 55,6   61,6 55,6  
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,11 0,05 120,0 0,24 0,17 41,2
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,00   0,01 0,00  
tulos/osake, konserni,e 0,01 0,00   0,01 0,00  
oma pääoma per osake, e 0,20 0,19   0,20 0,19  
henkilöstö keskimäärin 45 46 -2,2 45 47 -4,3

Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos

2011 2010 muutos 2011 2010 muutos
liikevaihto, 1000e 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
communications 1 509 1 153 30,9 5 302 4 324 22,6
konsernin liikevaihto 1 509 1 153 30,9 5 302 4 324 22,6
  2011 2010 muutos 2011 2010 muutos
liiketulos,1000e 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
communications 203 -6 3691,5 545 58 840,4
konsernin liikevoitto 203 -6 3691,5 545 58 840,4
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa  
konsernierät on kohdistettu segmentille.             

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2012:

Osavuosikatsaus 1-3/2012         26.4.2012
Osavuosikatsaus 1-6/2012         16.8.2012

Osavuosikatsaus 1-9/2012         1.11.2012

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa