Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2009

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 24.2.2010 klo 9.00                

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2009                  

Yhteenveto                                   

Katsauskautena Soprano jatkoi strategiansa mukaisesti yritysostoja hankkien 67 
prosentin osuuden verkkopalveluja tarjoavasta Brain Alliance Oy:stä. Soprano  
Oyj:n hallitus ennakoi, että toteutuneiden yrityskauppojen seurauksena Sopranon 
liikevaihto vuonna 2010 tulee olennaisesti kasvamaan ja yhtiön tulos on selvästi
parempi kuin vuonna 2009.                            

(Luvut sisältävät yhtiön jatkuvat liiketoiminnot)                

1-12 2009                                    

*    Liikevaihto 3,29 miljoonaa euroa (vuonna 2008 3,19 miljoonaa euroa)   
*    Liiketulos 0,05 miljoonaa euroa (0,16 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 1,4 prosenttia (5,0 %)liikevaihdosta             
*    Tulos ennen veroja -0,10 miljoonaa euroa (0,19 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (0,03 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,20 euroa (0,22 euroa)              
*    Koko konsernin tulos -0,13 miljoonaa euroa (0,29 miljoonaa euroa)    

Kvartaaliluvut 10-12 2009                            

*    Liikevaihto 1,09 miljoonaa euroa (10-12 2008 0,84 miljoonaa euroa)   
*    Liiketulos -0,01 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos -1,0 prosenttia (4,2 %) liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja 0,01 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,01 euroa)              
*    Koko konsernin tulos -0,01 miljoonaa euroa (0,14 miljoonaa euroa)    

Tuloskatsaus                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 3,29 miljoonaa euroa (vuonna 
2008 3,19 miljoonaa euroa, muutos 3,4 %), liiketulos 0,05 miljoonaa euroa (0,16 
miljoonaa euroa, muutos -71,1 %) ja tilikauden tulos -0,13 miljoonaa euroa (0,29
miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 31.12.2009 oli 2,30 miljoonaa euroa   
(2,47 miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,75 miljoonaa euroa (3,57 miljoonaa  
euroa). Soprano Oyj -konserni kirjasi rahoituskuluihin vuonna 2009 0,14     
miljoonan euron lainasaatavat, jotka syntyivät vuonna 2007 toteutuneista    
tytäryhtiöiden myynneistä.                           

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

”Soprano taisteli lamavuodesta 2009 läpi lopulta kohtuullisen pienin vaurioin. 
Saavutimme positiiviseen liiketuloksen ja vuoden lopulla toteutuneen yritysoston
ansiosta myös liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia. Nyt uskomme tulevaisuuteen ja 
tavoittelemme kunnon kasvua. Siitä todisteena viime vuoden lopussa konsernin  
tytär- ja osakkuusyhtiöissä työskenteli jo yli 60 ylpeää ammattilaista. Vuotta 
aikaisemmin henkilökuntaa oli puolet vähemmän.                 

Vielä ei ole kuitenkaan aika juhlia, sillä vuoden 2009 viimeinen neljännes oli 
tiukka ja vuoden 2010 alkua vaivaa edelleen epävarmuus nousun jatkumisesta.   
Kansainvälisen kysynnän nousuun ei suomalainen yritysjohto edelleenkään oikein 
luota. EU:n sisällä Kreikan, Portugalin ja Espanjan kansantalouksien suuret   
ongelmat vaikeuttavat ennustamista. Suomen vientivetoisen kansantalouden    
epävarmuustekijät siis jatkuvat ja siten hidastavat nousun käynnistymistä.   

Soprano on käyttänyt taantumavuodet 2008-2009 kasvamalla yritysostojen avulla, 
kun orgaanista kasvua ei ollut tarjolla. Marraskuun 2009 alussa toteutuneen   
Brain Alliance Oy:n yrityskaupan myötä Soprano nappasi merkittävän dynaamisten 
verkkopalveluiden osaamiskeskittymän. Vuonna 2008 ostimme tiimiimme Asapsoft  
Netsystems Oy:n ja sen mukana verkkokaupan ja tilausjärjestelmien        
erikoisosaajat. Samana vuonna hankimme vähemmistöosakkuuden Isolta Oy:stä.   

Soprano Communications -liiketoimintamme tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen    
internetissä toteutettavien verkkoratkaisuiden kokonaisuuden, joka sisältää   
kaiken mitä yritys tai julkishallinto verkossa tarvitsee. Viestinnän, kaupan ja 
palvelut. Toteutamme ymmärrettävää kieltä puhuvia, pelotta lähestyttäviä ja   
helposti käytettäviä verkkoasioinnin palveluja. Sellaisille on kysyntää.    

Konsernin työnjaossa osakkuusyhtiömme Isolta on keskittynyt pienempien     
asiakasyritysten verkkokauppa- ja taloushallinnon ohjelmistoihin. Yhtiöllä on  
yli 11.000 rekisteröitynyttä asiakasta, joista lähes 2000 on hankkinut     
maksullisen lisenssin. Kuukausimaksullisten saas-palvelujen piirissä on jo noin 
1500 asiakasta.                                 

Lamavuosina olemme kehittäneet johtoryhmän ja myyntiryhmien toimintaa vastaamaan
kasvutavoitteitamme. Vuonna 2010 tavoitteemme on tuotteistaa konsernin     
ydinprosessit ensimmäisenä Suomessa vastaamaan sekä ICT-palvelualan että    
viestinnän sertifioitujen standardien vaatimuksia. Näen projektin onnistumisen 
yhtenä merkittävänä Sopranon kilpailutekijänä yhtiön pyrkiessä jatkossa     
menestymään yhä suuremmissa tarjouskilpailuissa.                

Pohjantähtenämme on vahva usko siihen, että Suomi saavuttaa pysyvän kilpailuedun
yhdistämällä verkkoliiketoiminnan ja viestinnän osaamisen. Valistuneiden    
organisaatioiden johtajat ymmärtävät, ettei onnistunutta viestintää enää voi  
tehdä ilman verkkoa eikä verkkopalveluista voi tulla suosittuja ilman helposti 
ymmärrettävää viestintää. Netistä on talouden murroksen olosuhteissa nopeasti  
muodostumassa liiketoiminnan alusta, ei enää pelkkä apuväline. Tämä on Sopranon 
menestyskonsepti.                                

Vahvistuva käsityksemme on, että Sopranon liikevaihto vuonna 2010 tulee     
olennaisesti kasvamaan ja yhtiön tulos on selvästi parempi kuin vuonna 2009.”  

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Communications-liiketoiminnan erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation 
yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut  
että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu  
useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja   
myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.     

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-12 2009 oli 3,29 miljoonaa euroa  
(vuonna 2008 3,19 miljoonaa euroa, muutos 3,4 %), liiketulos 0,05 miljoonaa   
euroa (0,16 miljoonaa euroa, muutos -71,1 %). Communications on konsernin ainoa 
liiketoimintasegmentti, ja sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön asiakaskoon ja  
ensisijaisen asiakasfokuksen mukaan. Henkilöstö liikkuu eri yksiköiden ja    
tiimien välillä asiakastarpeen mukaan. Lisäksi Communication-liiketoiminnassa on
kaksi tukiyksikköä. More business -yksikkö vastaa keskitetysti konsernin    
myynnistä ja markkinoinnista sekä hallinnon yksikkö konsernin hallinnosta.   

Viestintäpalveluiden kaksi myyntiyksikköä toteuttaa viestinnän ja mainonnan   
palvelukokonaisuudet, nykyaikaiset verkkoratkaisut sekä niiden         
sisällöntuotannon. Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.           

Verkkokaupat ja tilausjärjestelmät -myyntiyksikön kaksi tiimiä tuottaa     
verkkoliiketoiminnan ohjelmistot, sisältöpalvelut, järjestelmien        
integraatioratkaisut sekä ylläpitää järjestelmiä. Yksikön vetäjänä toimii Tapio 
Valli.                                     

Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää ja ylläpitää dynaamisia verkkopalveluja ja
kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Yksikön vetäjänä toimii Jukka Hassinen. 

More Business -yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen ja hallintoyksikön    
vetäjänä Panu Kauppinen.                            

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.         

Soprano Brain Alliance Oy                            

Soprano Oyj sopi 12.10.2009 allekirjoitetulla täydennyssopimuksella hankkivansa 
omistukseensa 67 prosenttia uusimman sukupolven verkkoratkaisuihin       
erikoistuneesta Brain Alliance Oy:stä. Sopimuksen mukaisesti vastikkeena    
annettavista osakkeista 400 000 kappaletta lasketaan liikkeeseen        
peruskauppahintana sekä enintään 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan 
lisäkauppahintana vuosina 2010-2014, mikäli Brain Alliance Oy:n tuloksen    
kehitys täyttää sovitut kriteerit. Soprano Oyj:n hallitus vahvisti kaupan   
1.11.2009.                                   

Soprano oli 17.6.2009 kertonut hankkivansa 51 % osuuden Brain Alliance Oy:stä. 
Myöhemmin 30.9.2009 yhtiö kertoi, että päätös Brain Alliance Oy:n liittämisestä 
Soprano Oyj-konserniin viivästyy pääasiassa Due Diligence -vaiheessa esiin   
tulleen keskeisen asiakkaan maksuviivästyksestä johtuen.            

Brain Alliance Oy konsolidoitiin osaksi Soprano Oyj -konsernia 1.11.2009 alkaen.
Konsolidoinnissa peruskauppahinnan 0,22 miljoonaa euroa ja Brain Alliance Oy:n 
hankintahetken oman pääoman erotus 0,19 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvoksi.
Soprano Brain Alliance Oy:ksi nimensä 22.1.2010 alkaen muuttanut yhtiö kuuluu  
Communications-segmenttiin. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty      
taulukko-osassa.                                

Soprano Turku                                  

Soprano Oyj sopi 23.6.2009 Bravecom Oy:n kanssa allekirjoitetulla        
lisenssisopimuksella toiminnan laajentumisesta Turun, Porin, Rauman, Salon ja  
Ahvenanmaan talousalueille.                           

Sopimuksen mukaisesti Bravecom Oy ja sen omistaja, KTM, Tuula von Zweygbergk  
aloitti Sopranon kehittämien viestinnän ja verkkoliiketoiminnan palvelujen   
myynnin ja tuotannon Sopranon lisenssinhaltijana 9.8.2009 alkaen. Bravecom saa 
käyttöönsä nimen Soprano Turku, yhtiön tunnettuuden, skaalautuvat tuotteet,   
monistetut prosessit sekä tuotannollisen tuen.                 

Soprano pyrkii jatkossa lisensoimaan viestinnän ja verkkoliiketoiminnan     
palvelukonseptinsa myös muille merkittäville talousalueille Suomessa ja     
lähialueilla.                                  

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. 
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo  
konsernin taseessa 31.12.2009 on 0,13 miljoonaa euroa. (31.12.2008 0,21     
miljoonaa euroa).                                

Soprano ja Isolta Oy sopivat 18.5.2009 allekirjoitetulla sopimuksella      
Composer-verkkokauppaohjelmiston ja taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston   
markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Pienyrittäjille tarkoitetuilla 
ohjelmistoilla on yli 10 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ohjelmistojen     
tuoteoikeudet säilyvät erillisesti molemmilla yhtiöillä. Järjestelyllä haetaan 
nopeampaa ohjelmistotuotteiden myynnin kasvua, lisää tuotekehitysresursseja ja 
kustannussäästöjä. Soprano Composerin tuotekehitys- ja myyntihenkilöstö     
siirtyivät Isolta Oy:n palvelukseen. Yhtiöt jakavat verkkokauppaohjelmiston   
tuloksen 50/50-periaatteella.                          

Soprano Forte -verkkoliiketoimintaohjelmisto on kehitetty ostetun Asapsoft   
Netsystems Oy:n ohjelmistotuotteen pohjalta ja tuli markkinoille vuoden 2008  
ensimmäisellä puoliskolla.                           

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä vuonna 2009 keskimäärin 28 henkilöä (vuonna 2008 29 
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallitukseen vuonna 2009 ovat kuuluneet puheenjohtaja Pekka    
Vennamo, Jarmo Kalliola, Riitta Auvinen, Arto Tenhunen, Kai Mäkelä sekä Kari  
Ljungberg 5.5.2009 saakka. Pysyvänä neuvonantajana on toiminut Taneli Tikka   
4.11.2009 alkaen sekä Thomas Hoyer 5.5.2009 saakka.               

Konsernin johtoryhmän muodostivat vuonna 2009 myyntiyksiköiden vetäjät Jukka  
Hassinen 3.11.2009 alkaen, Tapio Valli 1.8.2009 alkaen ja varatoimitusjohtaja  
Riitta Auvinen sekä talousjohtaja Panu Kauppinen ja toimitusjohtaja Arto    
Tenhunen. Konsernin johtoryhmään ovat vuonna 2009 myös kuuluneet Mika Kansikas 
14.8.2009 saakka, Hanne Mäkelä ajalla 3.6-5.10.2009 sekä Kirsi Gimishanov ajalla
15.2-19.3.2009.                                 
                                        
Vuoden 2009 lopussa Soprano Oyj konsernissa toimii kolme myyntitiimiä:     
Viestintä, Verkkopalvelut ja Verkkokaupat/Tilausjärjestelmät sekä tukiyksiköinä 
More Business- ja hallinnon tiimit.                       

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena    
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.                      

Rahoitus                                    

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,58 miljoonaa euroa (31.12.2008 0,52  
miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.12.2009 61,4 % (69,4 %).   

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli vuonna 2009 0,35 miljoonaa euroa (0,22  
miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,06 miljoonaa euroa (-0,19 miljoonaa  
euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.12.2009 0,83 miljoonaa euroa (0,68  
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen kasvu johtuu Soprano Brain Alliance Oy:n 
liittämisestä konserniin.                            

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi 
yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen 
annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina.       
Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.12.2009 0,52 miljoonaa euroa.   
(31.12.2008 0,59 miljoonaa euroa)                        

Liikearvo                                    

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei testauksessa ollut 31.12.2009.    

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi vuonna 2009 oli 0,75 euroa (vuonna 2008 1,00 euroa),
alin 0,41 euroa (0,55 euroa) ja päätöskurssi 0,51 euroa (0,71 euroa).      
Keskikurssi oli 0,57 euroa (0,81 euroa). Osakkeita vaihdettiin 2 192 232    
kappaletta (719 851 kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 1 250 610 euroa (584 705 
euroa). Yhtiön markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä 31.12.2009       
päätöskurssilla oli 5,79 miljoonaa euroa (7,75 miljoonaa euroa).        

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 357 osakkeenomistajaa (31.12.2008 252    
osakkeenomistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 154 339 omaa osaketta (31.12.2008 
194 465 omaa osaketta), joka on 1,3 (1,7 %) prosenttia kaikista osakkeista ja  
äänistä.                                    

Laadintaperiaatteet                               

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja  
sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009 voimassa olevia IAS- ja       
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen laatimisessa on 
käytetty muilta osin samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin vuoden 2008
vuositilinpäätöksessä.                             

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia.      
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.            

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä       

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.                    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit.     
Konsernin luottotappiot vuonna 2009 olivat 0,04 miljoonaa euroa (vuonna 2008  
0,002 miljoonaa euroa). Lisäksi Soprano Brain Alliance Oy kirjasi vuonna 2009  
ennen liittymistään konserniin 1.11.2009 0,10 miljoonaa euroa luottotappiota.  

Yleisen taloustilanteen vuoksi liiketoiminnan ennustettavuus on pysynyt heikkona
ja rahoitusriskit ovat kasvaneet. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut    
olennaisia muutoksia.                              

Yhtiökokouksen 2009 päätökset                          

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2009            

Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 taseen 
mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03  
euroa).                                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkavat  
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.   
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab       
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen jälkeen  
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka 
Vennamon.                                    

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4 §    
muutetaan kuulumaan seuraavasti:                        

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän 
(9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.                                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa
erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa    
osaketta, joka vastaa noin 18 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus 
on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä        
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa  
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous 2010                                

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.5.2010. Yhtiökokouksen kutsuu 
koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.                   

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2010                     

Talouden elpymisen merkit vahvistuivat vuoden 2009 viimeisellä kvartaalilla,  
silti toimialan kysynnän ja investointien ennakointi on vuonna 2010 edelleen  
haasteellista.                                 

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että toteutuneiden yrityskauppojen seurauksena 
Sopranon liikevaihto vuonna 2010 tulee olennaisesti kasvamaan ja yhtiön tulos on
selvästi parempi kuin vuonna 2009.                       

Hallituksen esitys pääoman palautuksesta                    

Hallitus esittää 6.5.2010 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
jakokelpoisia varoja maksetaan pääomapalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta jakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 
0,03 euroa osaketta kohti.                           


Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
                                        
Soprano Oyj,                                  
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen                          
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu                            
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Liitteenä taulukko-osa: Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutokset Konsernin rahavirta Konsernin vastuusitoumukset Konsernin tunnusluvut Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos Soprano Brain Alliance Oy:n alustava hankintamenolaskelma Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2010 Tunnuslukujen laskentakaavat -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tuloslaskelma | 2009 | 2008 | muutos | 2009 | 2008 | muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 10-12 | 10-12 | % | 1-12 | 1-12 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 1 093 | 842 | 29,8 | 3 292 | 3 185 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoiminnan muut | 13 | 7 | 85,6 | 50 | 29 | 70,6 | | tuotot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | aineiden ja tarvikkeiden | -365 | -78 | -366,1 | -858 | -430 | -99,3 | | käyttö | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | työsuhde-etuuksista | -491 | -464 | -5,9 | -1 426 | -1 | 6,4 | | aiheutuvat kulut | | | | | 523 | | -------------------------------------------------------------------------------- | poistot ja | -26 | -39 | 34,7 | -111 | -129 | 13,8 | | arvonalentumiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | muut kulut | -234 | -232 | -0,8 | -901 | -972 | 7,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | -11 | 35 | -130,3 | 46 | 159 | -71,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahoitustuotot ja -kulut | 12 | 1 | 966,9 | -135 | 28 | -586,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyrityksen | 11 | 7 | 64,6 | -8 | 7 | -213,0 | | tuloksesta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | 13 | 43 | -70,5 | -97 | 194 | -149,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | tuloverot* | -19 | 92 | -120,4 | -31 | 92 | -133,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | -6 | 135 | -104,6 | -128 | 286 | -144,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | JATKUVISTA TOIMINNOISTA | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden tulos | 0 | 0 | | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | lopetetuista toiminnoista | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | -6 | 135 | -104,6 | -128 | 286 | -144,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | -6 | 135 | -104,6 | -128 | 286 | -144,7 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | jakautuminen: | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | emoyhteisön omistajille | -24 | 135 | -117,7 | -146 | 286 | -150,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistölle | 18 | 0 | | 18 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laskettu osakekohtainen | 2009 | 2008 | muutos | 2009 | 2008 | muutos | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 10-12 | 10-12 | % | 1-12 | 1-12 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, jatkuvat | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | 0,03 | | | toiminnot,e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, koko | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | 0,03 | | | konserni,e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernitase | 2009 | 2008 | muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 31.12 | 31.12 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liikearvo | 945 | 755 | 25,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut aineettomat hyödykkeet | 194 | 276 | -29,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | aineelliset hyödykkeet | 49 | 17 | 184,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 113 | 110 | 2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut osakkeet ja osuudet | 459 | 266 | 72,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset saatavat | 520 | 588 | -11,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 205 | 239 | -14,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHT. | 2 484 | 2 250 | 10,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | myyntisaamiset ja muut saamiset | 685 | 797 | -14,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat | 580 | 523 | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHT. | 1 265 | 1 320 | -4,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHT. | 3 749 | 3 570 | 5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 2 266 | 2 466 | -8,1 | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistöosuus | 37 | 6 | 515,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHT. | 2 303 | 2 472 | -6,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset velat | 691 | 368 | 87,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | lyhytaikaiset velat | 754 | 730 | 3,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. | 3 749 | 3 570 | 5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin oman pääoman muutokset | oma pääoma | muutokset | oma pääoma | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 1.1.2009 | 1.1-31.12.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | osakepääoma | 96 | 0 | 96 | -------------------------------------------------------------------------------- | vapaan sijoitetun pääoman | 2159 | 22 | 2181 | | rahasto* | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omat osakkeet | -147 | 22 | -125 | -------------------------------------------------------------------------------- | edellisten tilikausien | 358 | -99 | 259 | | voittovarat** | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden tulos emoyhtiön omistajille | -146 | -146 | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistöosuus | 6 | 31 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | oma pääoma | 2472 | -168 | 2303 | -------------------------------------------------------------------------------- | * muutokset osakeanti 204 te, pääoman palautus -182 te | | -------------------------------------------------------------------------------- | ** muutokset osingonjako -146 te, muut erät 48 | | | | te | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin rahavirta | 2009 | 2008 | muuto | 2009 | 2008 | muuto | | | | | s | | | s | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 10-1 | 10-1 | % | 1-12 | 1-12 | % | | | 2 | 2 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden voitto | -6 | 135 | -104, | -128 | 286 | -144, | | | | | 6 | | | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoimet, johon ei liity | 1 | 49 | -98,0 | 300 | 194 | 54,6 | | maksutapahtumaa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöpääoman muutos | 110 | 143 | -23,1 | 156 | -172 | 190,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | verot, korkokulut ja -tuotot | 13 | -90 | 114,4 | 26 | -90 | 128,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 118 | 237 | -50,3 | 354 | 218 | -62,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | tytäryritysten hankinta | -65 | 0 | | -65 | 246 | -126, | | vähennettynä hankintahetken | | | | | | 4 | | rahavaroilla | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | bruttoinvestoinnit | 0 | -113 | 100,0 | 0 | -324 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöomaisuuden myynnit | 0 | 1 | -100, | 0 | 1 | -100, | | | | | 0 | | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | saadut osingot | 2 | 0 | | 2 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -63 | -112 | 43,8 | -63 | -77 | 18,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaisten saamisten muutos | 68 | 68 | 0,0 | 68 | 68 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | lainojen nostot | 0 | 0 | | 0 | 33 | -100, | | | | | | | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | omien osakkeiden myynnit ja | 26 | -68 | 138,2 | 26 | -96 | 127,1 | | ostot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | maksetut osingot/pääoman | 0 | 0 | | -328 | -331 | 0,9 | | palautus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | muutokset muissa lyhytaikaisissa | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | sijoituksissa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 94 | 0 | | -234 | -326 | 28,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTA YHTEENSÄ | 149 | 125 | 18,8 | 57 | -185 | 130,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat kauden alussa | 431 | 398 | 8,3 | 523 | 708 | -26,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat kauden lopussa | 580 | 523 | 10,9 | 580 | 523 | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin vastuusitoumukset | 2009 | 2008 | muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 31.12 | 31.12 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | yrityskiinnitykset omasta puolesta | 350 | 300 | 16,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | leasingvastuut | 19 | 57 | -66,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | yhteensä | 369 | 357 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | * Yrityskiinnitykset on annettu pankkilainojen vakuudeksi | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tunnusluvut | 2009 | 2008 | muutos | 2009 | 2008 | muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | | 10-12 | 10-12 | % | 1-12 | 1-12 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitetun pääoman | 2,0 | 7,1 | | -2,4 | 8,1 | | | tuotto,% (12 kk), | | | | | | | | konserni | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | oman pääoman tuotto,% | 2,3 | 7,1 | | -4,0 | 9,2 | | | (12 kk), konserni | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omavaraisuusaste,% | 61,4 | 69,4 | | 61,4 | 69,4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | bruttoinvestoinnit,milj. | 0,00 | 0,11 | -100,0 | 0,00 | 0,32 | -100,0 | | euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, jatkuvat | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | 0,03 | | | toiminnot,e | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, konserni,e | 0,00 | 0,01 | | -0,01 | 0,03 | | -------------------------------------------------------------------------------- | oma pääoma per osake, e | 0,20 | 0,22 | | 0,20 | 0,22 | | -------------------------------------------------------------------------------- | henkilöstö keskimäärin | 34 | 31 | 9,7 | 28 | 29 | -3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin segmenttien | 2009 | 2008 | muutos | 2009 | 2008 | muutos | | liikevaihto ja | | | | | | | | liiketulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liikevaihto, 1000e | 10-12 | 10-12 | % | 1-12 | 1-12 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | communications | 1 093 | 842 | 29,8 | 3 292 | 3 185 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernin liikevaihto | 1 093 | 842 | 29,8 | 3 292 | 3 185 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2009 | 2008 | muutos | 2009 | 2008 | muutos | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketulos,1000e | 10-12 | 10-12 | % | 1-12 | 1-12 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | communications | -11 | 35 | -130,3 | 46 | 159 | -71,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernin liikevoitto | -11 | 35 | -130,3 | 46 | 159 | -71,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin | -------------------------------------------------------------------------------- | luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa | | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernierät on kohdistettu segmentille. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Soprano Brain Alliance Oy:n alustava hankintamenolaskelma Soprano Oyj sopi 12.10.2009 verkkopalveluja tarjoavan Soprano Brain Alliance Oy:n 67 prosentin osakekantaosuuden hankkimisesta osakevaihtona. Vastikkeena annetaan peruskauppahintana yhteensä 400.000 kappaletta uusia Soprano Oyj:n osakkeita sekä enintään 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan lisäkauppahintana vuosina 2010-2014, mikäli Soprano Brain Alliance Oy:n tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit. Osakevaihdon vahvisti Soprano Oyj:n hallitus 1.11.2009, jolloin Soprano Brain Alliance Oy konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin. Osakkeiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 0,51 euroa osakkeelta ja se perustui osakkeiden noteerattuun hintaan kaupan toteuttamispäivänä 1.11.2009. Kauppahinnaksi on kirjattu 400.000 osakekappalemäärän peruskauppahinta, joka on 204 tuhatta euroa. Lisäkauppahinnan toteutumista ja sisällyttämistä kauppahintaan arvioidaan tilinpäätösten yhteydessä vuosina 2010-2014. Hankintamenoon sisällytettiin asianajajien palkkioita, varainsiirtoveroa ja muita hankintaan liittyneitä kuluja yhteensä 13 tuhatta euroa. -------------------------------------------------------------------------------- |   | tuhatta euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo | 204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnasta aiheutuneet menot | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaishankintameno | 217 | -------------------------------------------------------------------------------- Hankinnasta syntyi 190 tuhannen euron liikearvo ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin kirjattiin 23 tuhannen euron tilauskannan arvo. Lisäksi Soprano Brain Alliance Oy:n omistamien toimitilojen ja osakkuusyhtiön käypiä arvoja korotettiin yhteensä 18 tuhatta euroa. Kirjaukset perustuvat Soprano Brain Alliance Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen. Soprano Brain Alliance Oy:n 2 kuukauden tulos ennen veroja, 54 tuhatta euroa, sisältyy konsernin vuoden 2009 tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto olisi ollut 4 534 tuhatta euroa ja tulos ennen veroja -188 tuhatta euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2009 alusta lähtien. Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | Yhdistämisessä kir- | Kirjanpitoarvot | -------------------------------------------------------------------------------- |   | jatut käyvät arvot | ennen yhdistämistä | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 38 | 38 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat oikeudet | 23 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 201 | 184 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 274 | 274 | | saamiset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 20 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 556 | 515 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 13 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 11 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 144 | 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 361 | 361 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 529 | 505 | -------------------------------------------------------------------------------- |   | |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | 27 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 217 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 190 |   | -------------------------------------------------------------------------------- |   | |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu kauppahinta | 0 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun tytäryhtiön | 20 |   | | rahavarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 20 |   | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät. Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti. Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut pääasiassa osaamista sekä tilauskannan. Hankintamenolaskelma on alustava. Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2010 Osavuosikatsaus 1-3/2010, 28.4.2010 Osavuosikatsaus 1-6/2010, 18.8.2010 Osavuosikatsaus 1-9/2010, 27.10.2010 Tunnuslukujen laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto: voitto/tappio+rahoituskulut x100 --------------------------------------------------------------- oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona) Oman pääoman tuotto: voitto/tappio x100 -------------------------------------------- oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona) Omavaraisuusaste: oma pääoma -------------------------------------------- taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osake: emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos -------------------------------------------------------------------- ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma per osake: emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------ osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa