Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2008

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 19.2.2009 klo 10.20               

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2008                  

Yhteenveto                                   

Soprano Oyj - konsernin liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 51,2 prosenttia 3,19   
miljoonaan euroon (vuonna 2007 2,11 miljoonaa euroa). Liiketulos nousi     
ennakoidun mukaisesti selvästi voitolliseksi 0,16 miljoonaan euroon (vuonna 2007
-0,20 miljoonaa euroa). Vuonna 2008 Soprano yhdisti viestintäpalvelut ja    
verkkoratkaisut yhdeksi liiketoiminnaksi. Yhtiön tulevaisuuden odotukset    
perustuvat arvioon, että yritysten kannattavuutta parantavien sähköisen     
viestinnän ratkaisuiden ja verkkokauppaohjelmistojen kysyntä kasvaa       
globalisaation edetessä ja kilpailun kiristyessä.                

Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan ohjelmistoihin ja sisällön tuotantoon    
keskittynyt Asapsoft Netsystems Oy, 21.4.2008 alkaen Soprano Ohjelmistot Oy,  
hankittiin osakevaihdolla konserniin 30.1.2008 alkaen.             

(Luvut sisältävät yhtiön jatkuvat liiketoiminnot)                

*    Liikevaihto 3,19 miljoonaa euroa (vuonna 2007 2,11 miljoonaa euroa)   
*    Liiketulos 0,16 miljoonaa euroa (-0,20 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 5,0 prosenttia (-9,7 %)liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja 0,19 miljoonaa euroa (-0,18 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (-0,02 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,22 euroa (0,16 euroa)              
*    Koko konsernin tulos 0,29 miljoonaa euroa (-0,02 miljoonaa euroa) 

Kvartaaliluvut 10-12 2008                            

*    Liikevaihto 0,84 miljoonaa euroa (10-12 2007 0,68 miljoonaa euroa)   
*    Liiketulos 0,04 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 4,2 prosenttia (6,5 %) liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja 0,04 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa)              
*    Koko konsernin tulos 0,14 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa) 

Tuloskatsaus                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,19 miljoonaa euroa     
(Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2007 2,11 miljoonaa euroa, muutos 51,2 %),
liiketulos 0,16 miljoonaa euroa (-0,20 miljoonaa euroa, muutos 178,2 %) ja   
tilikauden tulos 0,29 miljoonaa euroa (-0,02 miljoonaa euroa). Laskennallisia  
verosaamisia ja - velkoja sekä tilikauden veroja kirjattiin 0,09 miljoonaa   
euroa. Konsernin oma pääoma 31.12.2008 oli 2,47 miljoonaa euroa (1,72 miljoonaa 
euroa) ja varat yhteensä 3,57 miljoonaa euroa (2,44 miljoonaa euroa).      

Soprano Oyj:n liikevaihdon kasvusta 33,2 prosenttia saavutettiin Soprano    
Ohjelmistot Oy:n liittämisestä konserniin ja 18,0 prosenttia kasvusta oli    
orgaanista liikevaihdon kasvua.                         

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

”Sopranon liikevaihto kasvoi ennakoidusti yli 50 prosenttia ja kannattavuus   
parani suunnitelman mukaan selvästi positiiviseksi. Vuosi meni hyvin ja     
tilauskanta on vahva. Siksi hallitus on ehdottanut myös osinkoa jaettavaksi   
ennakoidun mukaisesti. Vallitsevan suhdannetilanteen vaikutus on ollut     
kaksijakoinen. Lamapuheet ovat saaneet asiakkaat varovaisemmiksi, mutta samalla 
sähköiseen viestintään ja verkkoratkaisuihin ollaan nyt halukkaampia panostamaan
sen tuoman tuottavuus- ja kustannushyödyn ansiosta.               

Vuonna 2008 alkoi Sopranon positiivisen kasvun kausi. Yhdistimme        
viestintäpalvelut ja verkkoratkaisut yhdeksi kannattavaksi liiketoiminnaksi.  
Uudistimme pelikenttää voimakkaalla julkisuudella, markkinoinnilla ja      
myyntityöllä.                                  

Tarjoamme nyt myynnin ja markkinoinnin kokonaisuuden, välineet ja sisällön.   
                                        
Kokonaisuus tukee hyvin Sopranon perinteistä liiketoimintaa ja         
viestintäpalveluiden tilauskanta onkin pysynyt hyvänä taantumasta huolimatta.  
Erityisen hyvin olemme pärjänneet suuryritysten ja julkishallinnon kilpailuissa.
Yhtiön tunnetuimmat ohjelmistotuotteet ovat kuukausilaskutukseen perustuva   
Soprano Composer -verkkokauppaohjelmisto pienille yrityksille ja Soprano Forte 
-verkkoliiketoimintaohjelmisto keskisuurille ja suurille yrityksille.      

Vuonna 2007 pk-yrityksille lanseeratun verkkokauppa- ja markkinointiohjelmiston 
menestys on jatkunut. Elisa Oyj:n lisäksi nyt myös TeliaSonera Oyj aloittaa   
ohjelmiston myynnin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Soprano aloittaa 
2009 maaliskuussa hankkeen Composerin kansainvälistämiseksi Tekesiltä saadun  
tuen turvin.                                  

Lokakuussa 2008 hankimme 34 prosentin vähemmistöosuuden pk-yrityksille     
taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmistoja tekevästä Isolta Oy:stä. Sopranon    
verkkokauppaohjelmisto ja Isoltan taloushallinto-ohjelmisto täydentävät toisiaan
luontevasti. Niillä on yhteensä jo yli 7000 rekisteröitynyttä käyttäjää.    

Katsauskauden alussa toteutetun Asapsoft Netsystems Oy:n hankinnan       
synergiahyödyt näkyivät vuonna 2008 liikevaihdon kasvuna ja kannattavuuden   
parantumisena. Yhdistämällä verkkoliiketoiminnan ohjelmistot ja luovan     
viestinnän olemme pystyneet tarjoamaan suuremmille asiakkaillemme ainutlaatuisen
kilpailuedun.                                  

Vuonna 2009 jatkamme hallituksen määrittelemän strategian mukaisesti.      
Missionamme on tehdä asiakkaillemme parempaa tulosta ja menestyä itse      
asiakkaidemme vanavedessä.                           

Sopranon tulevaisuuden odotukset perustuvat arvioon, että yritystoiminnan    
kannattavuutta parantavien sähköisen viestinnän palveluiden ja         
verkkoliiketoiminnan ohjelmistojen kysyntä kasvaa globalisaation edetessä ja  
kilpailun kiristyessä, myös taantumassa.”                    

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Konsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoimintasegmentti tarjoaa  
asiakkailleen viestinnän ja verkkoliiketoiminnan ohjelmistoja sisältöineen sekä 
täyden palvelun viestintäratkaisuja.                      

Communications-liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2008 oli 3,19 miljoonaa euroa 
(vuonna 2007 2,11 miljoonaa euroa, muutos 51,2 %). Liikevoitto oli 0,16     
miljoonaa euroa (-0,19 miljoonaa euroa).                    
	                                       
Communications-liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen viestinnän palveluja ja   
verkkoratkaisuja. Toiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön sekä yhteen    
tukiyksikköön.                                 

Suuryritykset ja julkishallinto -yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja valmentaa  
räätälöidyt sähköiset ratkaisut sekä viestinnän ja mainonnan          
palvelukokonaisuuden suurille asiakkaille. Yksikön vetäjänä toimii Miia     
Eloranta. Yksikköön muodostettiin 8.12.08 alkaen kaksi tiimiä, joiden vetäjinä 
toimivat Kati Laakso ja Hanna Komulainen.                    

Yritysasiakkaat-yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja kouluttaa sähköiset ratkaisut
sekä viestinnän ja mainonnan konseptit keskisuurille asiakasyrityksille. Yksikön
vetäjänä toimi Riina Jokinen 7.12.2008 saakka, jonka jälkeen yksikön      
vetovastuussa on toiminut Kirsi Gimishanov.                   

Verkkoliiketoiminta-yksikön muodostavat 30.1.2008 alkaen Yrittäjät -yksikkö sekä
osakevaihtosopimuksella konserniin 30.1.2008 hankittu Asapsoft Netsystems Oy,  
joka vaihtoi nimensä 21.4.2008 alkaen Soprano Ohjelmistot Oy:ksi. Yksikkö    
tuottaa viestinnän ja verkkoliiketoiminnan ohjelmistot ja sisältöpalvelut    
asiakaskoon mukaisesti konsernin asiakkaille. Yksikön päätuotteet ovat Soprano 
Forte - ja Soprano Composer -ohjelmistot. Yksikön vetäjänä toimii Mika Kansikas.

Myynti ja markkinointi -yksikkö kehittää yhtiön viestinnän ja          
verkkoliiketoiminnan kokonaispalveluja ja vastaa koko konsernin markkinoinnista.
Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.                     

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.         

Soprano Ohjelmistot Oy                             

Soprano Oyj sopi 18.12.2007 verkkokaupparatkaisuja tarjoavan Asapsoft Netsystems
Oy:n koko osakekannan hankkimisesta osakevaihtona. Vastike muodostuu 550.000  
kappaleen peruskauppahinnasta ja 3 vuoden tavoitetulokseen sidotusta 300.000  
kappaleen lisäkauppahinnasta. Osakevaihdon vahvistivat Asapsoft Netsystems Oy:n 
ylimääräinen yhtiökokous ja Soprano Oyj:n hallitus 30.1.2008. Peruskauppahinnan 
mukaiset 550.000 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 4.3.2008 ja ne   
tulivat kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin    
Prelistalla 5.3.2008 alkaen.                          

Asapsoft Netsystems Oy konsolidoitiin konserniin helmikuun alusta alkaen.    
Kauppahinnaksi kirjattiin 550.000 osakekappalemäärän peruskauppahinta, joka on 
0,54 miljoonaa euroa. Hankintamenoon sisällytettiin lisäksi asianajajien    
palkkioita ja varainsiirtoveroa yhteensä 0,02 miljoonaa euroa. Lisäkauppahintaan
vaadittava tulos ei toteutunut vuonna 2008 eikä lisäkauppahintaa ole kirjattu  
myöskään vuosilta 2009-2010. Lisäkauppahinnan toteutumista ja sisällyttämistä  
kauppahintaan arvioidaan tilinpäätösten yhteydessä vuonna 2009 ja 2010.     
Liikearvoksi kirjattiin 0,76 miljoonaa euroa ja tuotemerkin arvoksi 0,05    
miljoonaa euroa. Lopullinen hankintamenolaskelma on esitetty taulukko-osassa.  

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer - verkkokauppaohjelmiston kehittäminen alkoi vuonna 2005.   
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo  
konsernin taseessa 31.12.2008 on 0,21 miljoonaa euroa (31.12.2007 0,32 miljoonaa
euroa). Kehittämiseen on vuosina 2005-2007 nostettu tuotekehityslainaa yhteensä 
0,16 miljoonaa euroa ja tuotekehitystukea saatu yhteensä 0,16 miljoonaa euroa. 
Tuki on kirjattu vähentämään tuotekehitysaktivointeja.             

Soprano Forte -verkkokauppaohjelmiston kehittämiseen on nostettu vuosina    
2005-2008 yhteensä 0,16 miljoonaa euroa tuotekehityslainaa.           

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä vuonna 2008 keskimäärin 29 henkilöä (vuonna 2007 23 
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallitukseen vuonna 2008 ovat kuuluneet puheenjohtaja Pekka    
Vennamo, Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Riitta Auvinen, Arto Tenhunen, Kai   
Mäkelä ja pysyvänä neuvonantajana Thomas Hoyer.                 

Konsernin johtoryhmän muodostivat vuonna 2008 yksiköiden vetäjät Miia Eloranta, 
Mika Kansikas ja Riina Jokinen (8.12.2008 saakka) sekä varatoimitusjohtaja   
Riitta Auvinen, talousjohtaja Panu Kauppinen ja toimitusjohtaja Arto Tenhunen. 
                                        
Vuoden 2009 alussa konsernissa toimii Suurasiakkaat ja julkishallinto -,    
Yritysasiakkaat-, Verkkoprojektit-, Verkkoratkaisuiden ylläpito - sekä Myynti ja
markkinointi -tiimit.                              

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena    
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.                      

Rahoitus                                    

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,52 miljoonaa euroa (31.12.2007 0,71  
miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.12.2008 69,4 % (70,6 %). Dun &
Bradstreet on antanut Soprano Oyj:lle parhaan käyttämänsä AAA-luokituksen ja  
Suomen Asiakastieto Suomen vahvimmat 2008 -sertifikaatin.            

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli vuonna 2008 0,22 miljoonaa euroa (-0,02 
miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,19 miljoonaa euroa (-0,17 miljoonaa 
euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.12.2008 0,68 miljoonaa euroa (0,46  
miljoonaa euroa)                                

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen    
tavoitteisiin. Avainhenkilöille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää   
varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Laina-aika on enintään kolme
vuotta. Yhden henkilöstöantiin kuuluneen avainhenkilön osakkeet lunastettiin  
joulukuussa 2008 Soprano Oyj:n omiksi osakkeiksi. Henkilöstöantia varten    
annettua lainaa on 31.12.2008 0,59 miljoonaa euroa. (31.12.2007 0,66 miljoonaa 
euroa)                                     

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi vuonna 2008 oli 1,00 euroa (vuonna 2007 1,38 euroa),
alin 0,55 euroa (0,65 euroa) ja päätöskurssi 0,71 euroa (0,98 euroa).      
Keskikurssi oli 0,81 euroa (0,84 euroa). Osakkeita vaihdettiin 719 851     
kappaletta (2 977 350 kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 584 705 euroa (2 486 428
euroa) Yhtiön markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä 31.12.2008        
päätöskurssilla oli 7,75 miljoonaa euroa (10,29 miljoonaa euroa).        

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 252 osakkeenomistajaa (31.12.2007 213    
osakkeenomistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 194 465 omaa osaketta (31.12.2007 
62 500 omaa osaketta), joka on 1,7 (0,6 %) prosenttia kaikista osakkeista ja  
äänistä.                                    

Laadintaperiaatteet                               

Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja  
sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2008 voimassa olevia IAS- ja       
IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöksen laatimisessa on 
käytetty samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin vuoden 2007      
vuositilinpäätöksessä.                             

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia.      
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.            

Vuonna 2007 myydyt City Paper Oü, Kustannus Oy Kampanja ja Anolakeskus Tenhunen 
Oy on esitetty tuloslaskelman vertailutiedoissa lopetettuina toimintoina.    

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä       

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.                    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit.     
Konsernin luottotappiot vuonna 2008 olivat 0,002 miljoonaa euroa (vuonna 2007  
luottotappioita ei ollut).                           

Yleisen taloustilanteen vuoksi liiketoiminnan ennustettavuus on heikentynyt sekä
rahoitusriskit ovat kasvaneet. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut     
olennaisia muutoksia.                              

Yhtiökokouksen 2008 päätökset                          

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2008.           

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 taseen 
mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03  
euroa).                                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat  
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja  
Arto Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  
KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi         
puheenjohtajakseen Pekka Vennamon ja pysyväksi neuvonantajakseen Thomas Hoyerin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai      
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 18,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.  
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden 
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden    
luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai  
useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6   
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on 
oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita    
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan   
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja 
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus  
korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan       
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Vuoden 2007 Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2007 valtuutti      
hallituksen päättämään enintään 400.000 oman osakkeen hankkimisesta.      
Valtuutuspäätös oli voimassa 18 kuukautta valtuutuspäätöksen tekemisestä.    

Yhtiökokous 2009                                

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.5.2009. Yhtiökokouksen kutsuu 
koolle yhtiön hallitus myöhemmin erikseen.                   

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen                    

Soprano Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 2.2.2009 perustaa yhtiölle     
nimitysvaliokunnan. Valiokunta koostuu kolmesta yhtiön hallituksen jäsenestä.  
Nimitysvaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamo ja    
jäseniksi hallituksen jäsenet Kai Mäkelä ja Arto Tenhunen. Nimitysvaliokunnan  
pääasiallisena tehtävänä on ehdottaa jäseniä yhtiön hallitukseen sekä laatia  
ehdotus hallituksen palkkioista. Nyt valitun nimitysvaliokunnan toimikausi   
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.        

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2009                     

Vallitsevassa epävarmassa markkinatilanteessa toimialan kysynnän ja       
investointien ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Vaikka sähköisen     
viestinnän palvelujen tehokas käyttö parantaa yritystoiminnan kannattavuutta,  
saattaa yritysten kiristynyt taloustilanne hidastaa investointeja sähköisen   
viestinnän palveluihin. Taantuma siis sekä lisää että vähentää toimialan    
palvelujen kysyntää, mikä tekee loppuvuoden kehityksen arvioinnista       
poikkeuksellisen haastavan.                           

Soprano Oyj:n hallitus arvioi Soprano Oyj -konsernin liikevaihdon kasvavan   
vuodesta 2008 ja liiketuloksen olevan paremman kuin vuonna 2008.        

Hallituksen esitys osingonjaosta                        

Hallitus esittää 5.5.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että  
osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville 
osakkeille 0,03 euroa osaketta kohti.                      

Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj,                                  
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen                          
puh. +358 400 413314, arto.tenhunen@soprano.eu                 

Talousjohtaja Panu Kauppinen                          
puh. +358 41 533 4014, panu.kauppinen@soprano.eu                
http://www.soprano.eu/                             

Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut 
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 
Soprano Ohjelmistot Oy:n hankintamenolaskelma                  
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2009               
Tunnuslukujen laskentakaavat                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma  | 2008 | 2007 | muutos |  2008 | 2007 | muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa       | 10-12 | 10-12 |   % |  1-12 | 1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |  842 |  682 |  23,5 | 3 185 | 2 106 |  51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan muut    |   7 |   3 | 139,1 |   29 |  31 |  -5,9 |
| tuotot          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineiden ja tarvikkeiden |  -78 | -216 |  63,8 |  -430 | -572 |  24,8 |
| käyttö          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista    | -464 | -233 | -98,6 | -1 523 | -774 | -96,7 |
| aiheutuvat kulut     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja        |  -39 |  -26 | -54,6 |  -129 | -115 | -12,6 |
| arvonalentumiset     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut        | -232 | -166 | -40,3 |  -972 | -880 | -10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO        |  35 |  44 | -20,8 |  159 | -204 | 178,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut |   1 |  -7 | 117,4 |   28 |  25 |  -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyrityksen  |   7 |    |    |   7 |    |    |
| tuloksesta        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA    |  43 |  38 |  13,0 |  194 | -178 | 208,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloverot*        |  92 |   0 |    |   92 |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     |  135 |  38 | 256,0 |  286 | -178 | 260,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| JATKUVISTA TOIMINNOISTA  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos     |   0 |   0 | 100,0 |   0 |  160 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista toiminnoista |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     |  135 |  38 | 256,0 |  286 |  -18 | 1689,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille  |  135 |  38 | 256,0 |  286 |  -18 | 1689,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle       |   0 |   0 |    |   0 |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta     |    |    |    |    |
| tuloksesta                |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen  | 2008 | 2007 | muutos |  2008 | 2007 | muutos |
| tulos           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 10-12 | 10-12 |   % |  1-12 | 1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | 0,01 | 0,00 |    |  0,03 | -0,02 |    |
| toiminnot,e        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko     | 0,01 | 0,00 |    |  0,03 | 0,00 |    |
| konserni,e        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| * laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos 124 tuhatta   |    |
| euroa,                               |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden verot -32 tuhatta   |    |    |    |    |    |
| euroa.              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase                |   2008 |   2007 |  muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa               |  31.12 |  31.12 |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikearvo                 |   755 |    0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut aineettomat hyödykkeet        |   276 |   318 |   -13,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet           |    17 |    15 |   17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuudet osakkuusyrityksissä        |   110 |    0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut osakkeet ja osuudet          |   266 |   267 |   -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset saatavat           |   588 |   656 |   -10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |   239 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.          |  2 250 |  1 255 |   79,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset      |   797 |   481 |   65,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat                 |   523 |   708 |   -26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.          |  1 320 |  1 189 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.                 |  3 570 |  2 444 |   46,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma    |  2 466 |  1 715 |   43,8 |
| pääoma                   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus              |    6 |    6 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.              |  2 472 |  1 721 |   43,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat            |   368 |   359 |    2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat            |   730 |   365 |   100,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.          |  3 570 |  2 444 |   46,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman muutokset | oma pääoma |  muutokset |  oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa           |  1.1.2008 |  1-12 2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma            |     96 |       |      96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun vapaan pääoman rahasto |    1332 |     827 |     2159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omat osakkeet           |     -51 |     -96 |     -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| edellisten tilikausien      |     338 |    -266 |      72 |
| voittovarat*           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto         |       |     286 |     286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |      6 |       |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma            |    1721 |     751 |     2472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * muutos 1-12 2008: osingonjako -331 te, muut 65 te      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta      | 2008 | 2007 | muuto | 2008 | 2007 | muutos |
|                |    |    |   s |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e             | 10-12 | 10-12 |   % | 1-12 | 1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto       |  135 |  38 | 255,3 | 286 | -18 | 1688,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet, johon ei liity  |  49 |  -96 | 151,0 | 194 |  -7 | 2871,4 |
| kassatapahtumaa        |    |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos     |  143 |  371 | -61,5 | -172 |  5 | -3540, |
|                |    |    |    |   |   |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot, korkokulut ja -tuotot |  -90 |   0 |    | -90 |  0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   |  237 |  313 | -24,3 | 218 | -20 | 1190,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryritysten myynnin    |   0 |  27 | -100, |  0 |  27 | -100,0 |
| kassavaikutus         |    |    |   0 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryritysten hankinnan   |   0 |   0 |    | 246 |  0 |    |
| kassavaikutus         |    |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit      | -113 |  114 | -199, | -324 |  4 | -8200, |
|                |    |    |   1 |   |   |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit   |   1 |  -19 | 105,4 |  1 | -13 | 108,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    | -112 |  123 | -191, | -77 |  19 | -516,2 |
|                |    |    |   4 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut  |   0 |   0 |    |  0 | 656 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten   |  68 |   0 |    |  68 | -656 |    |
| muutos            |    |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot        |   0 |   0 |    |  33 |  56 | -41,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden myynnit ja  |  -68 |  -8 | -750, | -96 |  -8 | -1100, |
| ostot             |    |    |   0 |   |   |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot       |   0 |   0 |    | -331 | -286 | -15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset muissa       |   0 |  66 |    |  0 |  66 | -100,0 |
| lyhytaikaisissa sijoituksissa |    |    |    |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     |   0 |  58 | -100, | -326 | -172 | -89,5 |
|                |    |    |   0 |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ      |  125 |  494 | -74,7 | -185 | -173 |  -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa    |  398 |  214 | 86,0 | 708 | 881 | -19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa   |  523 |  708 | -26,1 | 523 | 708 | -26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset     |    2008 |    2007 |   muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa            |   31.12 |   31.12 |      % |
--------------------------------------------------------------------------------
| yrityskiinnitykset omasta puolesta  |    300 |    300 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| leasingvastuut            |     57 |     0 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä               |    357 |    300 |    19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Yrityskiinnitys on annettu pankkilainan vakuudeksi      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien liikevaihto | 2008 | 2007 | muutos |  2008 |  2007 | muutos |
| ja liiketulos      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e    | 10-12 | 10-12 |   % |  1-12 |  1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications      |  842 |  682 |  23,5 | 3 185 | 2 106 |  51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto  |  842 |  682 |  23,5 | 3 185 | 2 106 |  51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 2008 | 2007 | muutos |  2008 |  2007 | muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e     | 10-12 | 10-12 |   % |  1-12 |  1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications      |  35 |  44 | -20,5 |  159 |  -188 | -184,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines        |   0 |   0 |    |   0 |  144 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto  |  35 |  44 | -20,5 |  159 |  -44 | -461,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications-segmenttiin ovat kuuluneet vuonna 2008 Soprano Oyj ja     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soprano Ohjelmistot Oy. Magazines-segmenttiin kuuluneet yhtiöt Kustannus   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Kampanja ja City Paper Oü myytiin kesäkuussa 2007 ja Communications-   |
--------------------------------------------------------------------------------
| segmenttiin kuulunut Anolakeskus Tenhunen myytiin syyskuussa 2007.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketuloksessa konsernierät ja myyntivoitot on kohdistettu segmenteille.  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut   | 2008 | 2007 | muutos | 2008 |  2007 | muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 10-12 | 10-12 |   % | 1-12 |  1-12 |   % |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman    |  7,1 | 10,0 |    |  8,1 |  -0,3 |    |
| tuotto,% (12 kk),     |    |    |    |    |    |    |
| konserni         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% (12 |  7,1 |  8,9 |    |  9,2 |  -1,2 |    |
| kk), konserni       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%    | 69,4 | 70,6 |    | 69,4 |  70,6 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj.e | 0,11 | 0,00 |    | 0,32 |  0,12 | 166,7 |
| uroa           |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | 0,01 | 0,00 |    | 0,03 | -0,02 |    |
| toiminnot,e        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, konserni,e  | 0,01 | 0,00 |    | 0,03 |  0,00 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e* | 0,22 | 0,16 |    | 0,22 |  0,16 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin  |  31 |  20 |  55,0 |  29 |   23 |  26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Soprano Ohjelmistot Oy:n hankintamenolaskelma                  
			                                       
Soprano Oyj sopi 18.12.2007 verkkokaupparatkaisuja tarjoavan Asapsoft Netsystems
Oy:n (21.4.2008 alkaen Soprano Ohjelmistot Oy) koko osakekannan hankkimisesta  
osakevaihtona. Vastikkeena annetaan yhteensä enintään 850.000 kappaletta uusia 
Soprano Oyj:n osakkeita. Osakevaihdon vahvistivat Asapsoft Netsystems Oy:n   
ylimääräinen yhtiökokous ja Soprano Oyj:n hallitus 30.1.2008, jolloin Asapsoft 
Netsystems Oy konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin. Vastike muodostui 550.000 
kappaleen peruskauppahinnasta ja 3 vuoden tulokseen sidotusta 300.000 kappaleen 
mahdollisesta lisäkauppahinnasta.                        

Osakkeiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 0,98 euroa osakkeelta ja se   
perustui osakkeiden noteerattuun hintaan kaupan toteuttamispäivänä 18.12.2007. 
Kauppahinnaksi on kirjattu 550.000 osakekappalemäärän peruskauppahinta, joka on 
539 tuhatta euroa. Lisäkauppahintaan vaadittava tulos ei toteutunut vuonna 2008 
eikä lisäkauppahintaa ole kirjattu myöskään vuosilta 2009-2010. Lisäkauppahinnan
toteutumista ja sisällyttämistä kauppahintaan arvioidaan tilinpäätösten     
yhteydessä vuonna 2009 ja 2010. Hankintamenoon sisällytettiin asianajajien   
palkkioita ja varainsiirtoveroa yhteensä 18 tuhatta euroa.           

--------------------------------------------------------------------------------
|                              |   tuhatta euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo      |        539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnasta aiheutuneet menot              |        18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaishankintameno                   |        557 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hankinnasta syntyi 755 tuhannen euron liikearvo ja muihin aineettomiin     
hyödykkeisiin kirjattiin 49 tuhannen euron tuotemerkin arvo. Kirjaukset     
perustuvat Soprano Ohjelmistot Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin      
synergiahyötyihin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja  
markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa
sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.           

Soprano Ohjelmistot Oy:n 11 kuukauden tulos, 96 tuhatta euroa, sisältyy     
konsernin vuoden 2008 tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto olisi ollut 3 225 
tuhatta euroa ja tulos ennen veroja 146 tuhatta euroa, jos tilikauden aikana  
toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen  
tilikauden 2008 alusta lähtien.                         

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat  
seuraavat:                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa          | Yhdistämisessä kir- |   Kirjanpitoarvot |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | jatut käyvät arvot | ennen yhdistämistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset           |          6 |          6 |
| käyttöomaisuushyödykkeet     |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotemerkit           |         49 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |         148 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |         139 |         139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |         246 |         246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |         587 |         390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |         13 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat          |         635 |         635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat            |         138 |         138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä          |         785 |         773 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat            |        -198 |        -382 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno           |         557 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |         755 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana maksettu kauppahinta   |          0 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat  |         246 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus        |         246 |            |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin   
käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen     
hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.             

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään
liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on
määriteltävissä luotettavasti. Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä  
konserni on hankkinut tuotemerkkejä. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin     
sisältyvien tuotemerkkien käypä arvo on määritelty perustuen diskontattuihin  
rojaltimaksuihin, joilta on vältytty omistettaessa kyseiset tuotemerkit. Käyvän 
arvon määrityksessä on markkinaperusteisesti arvioitu kohtuullinen       
rojaltiprosentti, jonka ulkopuolinen taho olisi valmis maksamaan        
lisenssisopimuksista.                              

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2009               

Osavuosikatsaus 1-3/2009, 28.4.2009                       
Osavuosikatsaus 1-6/2009, 18.8.2009                       
Osavuosikatsaus 1-9/2009, 28.10.2009                      

Tunnuslukujen laskentakaavat:                          

voitto/tappio+rahoituskulut   x100                      
---------------------------------------------------------------         
                                        
oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)        

Oman pääoman tuotto:                              
voitto/tappio 		x100                              
--------------------------------------------                  
oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)                  

Omavaraisuusaste:                                
oma pääoma                                   
--------------------------------------------                  
taseen loppusumma - saadut ennakot                       

Tulos/osake:                                  
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos                 
--------------------------------------------------------------------      
                                        
ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä      

Oma pääoma per osake:                              
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                    
------------------------------------------------------             
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa