SOPRANO OYJ SIIRTYY PRELISTALLE

Soprano Oyj:n osakkeet siirtyvät kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisen
Pörssin Prelistalle arviolta 1.11.2007. 

Siirtyminen Prelistalle vapauttaa yhtiön osakkeet normaaliin kaupankäyntiin.
Tähän saakka ML-markkinassa yhtiön osakkeilla käytävä kauppa on ollut
rajoitettu ainoastaan ammattimaisesti toimiville sijoittajille. Siirtyminen
Prelistalle ei edellytä osakkeenomistajalta mitään toimia. 

Listanvaihdon myötä kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeille avautuu myös
piensijoittajille ja mahdollistaa online-kaupankäynnin yhtiön osakkeilla. Yhtiö
toivoo listanvaihdon kasvattavan kiinnostusta Sopranoa kohtaan ja
vilkastuttavan yhtiön osakkeilla käytävää kauppaa. 

"Soprano Oyj:n siirtyminen OMX Pohjoismaisen Pörssin Prelistalle on
luonnollinen vaihe yhtiön kehityksessä. Jo listautuessaan ML-markkinaan yhtiö
asetti tavoitteekseen kasvaa ja kehittyä sekä monipuolistaa ja laajentaa
omistajakuntaansa. Sopranon käynnistämä ohjelmistoliiketoiminta ja sen
kansainvälistämissuunnitelmat edellyttävät yhtiön omistaja- ja pääomaresurssien
vahvistamista. Siirtyminen Prelistalle tukee tätä kehitystä ja tuo yhtiön
osakkeen normaalin pörssikaupan piiriin kaikkien osakesijoittajien ulottuville.
Tavoitteemme on nostaa yrityksen osakkeenomistajien lukumäärä yli viidensadan,
joka on päälistan vaatimus", toteaa Soprano Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Pekka Vennamo. 
 
Soprano Oyj

Hallitus


Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamo, pekka@vennamo.com, 
puhelin 045 6700520

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, arto.tenhunen@soprano.eu, 
puhelin 0400 413314