SOPRANO OYJ Pörssitiedote 8.1.2007 klo 17.45

SOPRANO OYJ 
Pörssitiedote 8.1.2007 
klo 17.45

Soprano Oyj julkisti 12.9.2006 tiedon Sopranon hallituksen päätöksestä, että konserni
laatii uudelleen vuoden 2005 IFRS-tilinpäätöksen vertailutietoineen. 

Uudelleen laadittu IFRS–tilinpäätös on nyt valmistunut ja yhtiön hallitus tulee
kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle käsittelemään konsernitilinpäätöstä. 

Merkittävin yksittäinen ero aiempiin tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin on se, että
yhtiön harjoittamaa sijoitustoimintaa, vuonna 2005 määrältään 10,8 miljoonaa euroa, ei
enää huomioida liikevaihtona. Lisäksi yhtiö on arvioinut tytäryhtiöiden rahavirtoja
erityistä varovaisuutta noudattaen ja on tehnyt 263 teur arvonalennuksen
konserniliikearvoista IFRS-tilinpäätökseen sisältyviin vuoden 2004 vertailulukuihin.
Yhtiö on myös oikaissut markkinointikulujen aktivoinnin 73 teur vuoden 2005
IFRS-tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen valmistumiseen liittyen Soprano Oyj julkistaa tänään erillisen
tilinpäätöstiedotteen koskien vuoden 2005 tilinpäätöstä. Lisäksi yhtiö tulee myöhemmin
julkistamaan uudistetun osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2006. Näiden lisäksi Yhtiö
julkistaa kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka kutsutaan koolle käsittelemään
tilinpäätöstä. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutos vaikuttaa myös yhtiön vuoden 2006
avainlukuihin. Seuraavassa on eräitä alustavia ennakkotietoja vuoden 2006
IFRS-avainluvuista sekä vertailu tilikausiin 2005 ja 2004:

               2006       2005         2004
Liikevaihto         2,2 meur     2,5 meur      2,4 meur
Liikevoitto         350 teur     335 teur      102 teur
Tilikauden voitto      180 teur     166 teur      -26 teur

Sijoitustoiminnan määrä   27,3 meur    10,8 meur      6,8 meur

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Yhtiö tulee julkistamaan tilinpäätöstiedotteen vuoden
2006 tilinpäätöstä koskien 5.2.2007. Yhtiön tulee lisäksi julkistamaan
osavuosikatsaukset vuoden 2007 aikana seuraavasti:

Q1 	15.5.
Q2	15.8.
Q3	15.11.

Yhtiö tulee jatkamaan keskeytyneenä ollutta listanvaihtoprosessia tavoitteenaan
osakkeen kaupankäynnin siirtäminen yhteispohjoismaiselle pörssilistalle.
Listanvaihtoon liittyvien esitteiden hyväksyntäprosessi on tarkoitus saada käynnistettyä
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vuoden 2006 tilinpäätöksen tilintarkastus on
valmistunut. Yhtiö tulee julkistamaan tiedot tarkemmasta aikataulusta.

Yhtiön hallituksen päätöksellä 15.11.2006 suunnatussa annissa liikkeeseen lasketut
uudet osakkeet tullaan merkitsemään kaupparekisteriin arviolta tammikuussa 2007.
Uudet osakkeet tuottavat osakasoikeudet kaupparekisterimerkinnästä lukien. 

Yhtiö tulee hyödyntämään laadittavaa listalleottoesitettä myös näiden uusien
osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Uudet osakkeet tulevat
julkisen kaupankäynnin kohteeksi esitteen tultua hyväksytyksi.

Soprano Oyj
Hallitus