Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2014: Tuloskäänne parempaan on tapahtunut mutta odotettua hitaammin

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2014 30.10.2014 klo 09.00  

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2014: Tuloskäänne parempaan on tapahtunut mutta odotettua hitaammin

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos jäi 0,6 miljoonaa euroa tappiolle. Konsernin syyskuun operatiivinen tulos kääntyi jo voitolliseksi. Liiketulos 1-9 2014 jäi 2,5 miljoonaa euroa tappiolle. Ennakoitua tuloksen parantumista on hidastanut talouden yleinen taantuma sekä pk-yritysten kansainvälistymishankkeiden hidas käynnistyminen. Liikevaihto nousi vuoden kolmannella neljänneksellä 4,4 miljoonaan euroon (3,3 miljoonaa euroa, kasvua 33 %) ja liikevaihto 1-9 2014 16,2 miljoonaan euroon (11,0 miljoonaa euroa, kasvua 48 %). Sopranon liikevaihdon nopea kasvu on vaatinut käyttöpääomaa ja siksi yhtiön kassatilanne on edelleen melko tiukka vaikka tuloskäänteen myötä se odotetaan paranevan loppuvuotta kohden.

Soprano Oyj 1-9 2014

Liikevaihto                      16,2 me    (1-9 2013 11,0 miljoonaa euroa, kasvua 48 %)
Liiketulos                       -2,5 me    (0,3 miljoonaa euroa)
Kertaluonteiset erät             -1,1 me   

Liiketulos ilman kertaeriä       -1,5 me 

Kertaluonteiset erät 1-9 2014 liittyvät henkilöstöjärjestelyihin, Ruotsin tytäryhtiön välimiesoikeudenkäyntiin, yrityskauppojen ja listanvaihdon kustannuksiin sekä omaisuuden luovutusvoittoihin.

Soprano Oyj 7-9 2014
Liikevaihto                       4,4 me    (7-9 2013 3,3 miljoonaa euroa, kasvua 33 %)

Liiketulos                       -0,6 me    (0,2 miljoonaa euroa)
Kertaluonteiset erät              0,1 me

Liiketulos ilman kertaeriä       -0,7 me

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2014

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että liiketulos viimeisellä vuosineljänneksellä on merkittävästi positiivinen, mutta ei kata alkuvuoden aikana syntyneitä tappioita.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Tavoitteemme on, että Soprano tekee syyskuusta alkaen joka kuukausi positiivista liiketulosta. Todisteena luottamuksesta yhtiön henkilöstöanti ylimerkittiin ja yhtiön koko ylin johto nousi 100 suurimman osakkeenomistajan listalle. Sopranon tulevaisuuden näkymät ovat nyt selkeät ja ensi vuonna yhtiöltä on kaikki syyt odottaa merkittävää tulosparannusta.

Alkuvuoden liiketuloksemme oli monista eri syistä odotettua heikompi. Kuitenkin yrityskauppojen jälkeen sekä tarjous- että tilauskantamme ovat all-time-high. Konserni on alkuvuonna käynyt läpi kovan kulusopeutuksen sekä saneeraustoimet. Samalla olemme siirtyneet uuteen toimintamalliin, jonka testasimme ensin Ruotsissa. Merkittävä osa alkuvuoden tappioista on kertaluonteisia.

Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen ovat kolme avainsanaa, jotka kuvaavat Sopranon strategiaa ja tarjontaa. Toimialajärjestelyn tuloksena Soprano on nyt Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden koulutus- ja konsulttiyhtiö. Finpron konsulttitoimintojen oston myötä Soprano puolestaan kasvoi Suomen johtavaksi kansainvälistymisosaajaksi. Yrityskauppojen myötä olemme saaneet konserniin merkittävää uutta osaamista, mutta myös uusia haasteita.

Koulutus- ja konsultointitarjonta neljässä maassa keskitettiin MIFin (Management Institute of Finland) oston jälkeen Soprano Training & Consulting -liiketoimintaryhmään. Se nousi ensi kertaa plussalle toimintamallin muutoksen sekä saneeraustoimien ansiosta. Yksikön syyskuun liiketulos oli kuitenkin selvästi odotettua maltillisempi. Tässä taloustilanteessa asiakasyritykset mieluummin peruvat jo tekemiään tilauksia kuin tekevät niitä lisää. Yksikön säästöt ovat nyt pääosin tehty ja henkilöstö voi keskittyä myyntityöhön ja koulutuspalveluiden tarjoamiseen. Haluamme, että mahdollisimman moni suosittelee Sopranon palveluita.

Sopranon kansainvälistymispalvelut on keskitetty uudelle FINTRAlle (Finnish Trade Organisation). Vientikonsultointi on konsernin uusin aluevaltaus mutta PK-yritysten kansainvälisen kasvun konsultointi on käynnistynyt oletettua hitaammin. Liiketoimintakaupan kanssa samaan aikaan sattuivat EU-yritystukien, kansallisten lakien ja tietojärjestelmien muutokset sekä vielä viimeiseksi ELY-keskusten YT-prosessi. Näiden seurauksena asiakasyritysten kansainvälistymistukien hakuprosessit ovat myöhässä ja asiakkaat siirtävät hankkeitaan eteenpäin. Näistä hidasteista huolimatta uskomme, että FINTRA on nousemassa yhdeksi konsernin kannattavaksi tukijalaksi ensi vuoden aikana.

Soprano Communications & Digital -liiketoiminnat eivät olleet alkuvuoden aikana kannattavia. Vaikka yksiköt voittivat uusia hankkeita ja asiakastyytyväisyys parani, niin projektien johtamisessa oli puutteita. Odotamme Sopranon tuottamien viestinnän, verkon ja verkkokaupan palveluiden nousevan viimeisellä neljänneksellä kannattaviksi. Konserni myi viestintäpalveluita tarjoavan yhtiönsä katsauskauden aikana ja teki esisopimuksen PR-palveluita tarjoavan yhtiön myynnistä katsauskauden jälkeen, ja meni samalla uuden syntyneen viestintäkonsernin merkittäväksi osakkaaksi.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Liikevaihto

Liikevaihto 1-9 2014 oli 16,19 miljoonaa euroa (10,96 miljoonaa euroa, kasvua 47,7 %). Liikevaihdon nousu johtui lähinnä Tieturi-konsernin, MIF-konsernin ja Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan ostoista. Tieturi-konserni liitettiin 1.4.2013 alkaen, MIF-konserni 1.4.2014 alkaen sekä Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta 1.6.2014 alkaen Sopranoon eikä vertailukauden tiedot ole mukana konsernin luvuissa. Liikevaihto 7-9 2014 oli 4,44 miljoonaa euroa (7-9 2013 3,34 miljoonaa euroa, kasvua 32,8 %).

Liiketulos

Liiketulos 1-9 2014 oli -2,55 miljoonaa euroa (0,32 miljoonaa euroa) eli -15,7 prosenttia liikevaihdosta (2,9 %). Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos jäi 0,62 miljoonaa euroa tappiolle. Konsernin syyskuun operatiivinen tulos kääntyi jo voitolliseksi. Ennakoitua tuloksen parantumista on hidastanut talouden yleinen taantuma sekä pk-yritysten kansainvälistymishankkeiden hidas käynnistyminen.’

Liiketulokseen 1-9 2014 kohdistui kertaluonteisia eriä yhteensä 1,1 miljoonaa euroa liittyen henkilöstöjärjestelyihin, Ruotsin tytäryhtiön välimiesoikeudenkäyntiin, yrityskauppojen ja listanvaihdon kustannuksiin sekä omaisuuden luovutusvoittoihin.

Liiketoiminnan kehitys myyntiyksiköittäin

Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen ovat kolme avainsanaa, jotka kuvaavat Sopranon strategiaa ja tarjontaa hallituksen kesällä 2014 vahvistaman kasvustrategian mukaisesti. Toimialajärjestelyn tuloksena Soprano on nyt Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa digitaaliajan koulutusta yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin, konsultointi kilpailukyvyn parantamiseen sekä keinot kansainväliseen kasvuun.

Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköihin ja osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Training & Consulting tuottaa koulutuspalveluita johtamiseen, viestintään, tietoteknologiaan ja kansainvälistymiseen sekä konsulttipalveluita kansainvälistymiseen ja asiakkuuksien johtamiseen. Myyntiyksikköön kuuluvat edellisellä katsauskaudella Sopranoon liitetty MIF-konserni (MIF, Johtamistaidon opisto, Infor ja Fintra), Tieturi, Informator ja Aspectum sekä 1.6.2014 alkaen Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta. Yksikön johtaja on Soprano-konsernin Executive Vice President, KTM Timo Helosuo.

Finpro ry:ltä hankittu kaupallinen konsulttiliiketoiminta nimettiin katsauskaudella Finnish Trade Organisation FINTRA Oy:ksi. FINTRAn liiketoiminnan liikkeelle lähtöä on ollut tavoiteltua hitaampaa, vaikka sen tarjous- ja tilauskanta onkin katsauskauden lopulla kehittynyt suotuisasti. Uuden kansainvälisen sopimuskonsulttien verkoston rakentaminen noin 50 maahan on valitulla tavalla ollut toivottua hitaampaa. Toimintamallin uudistamisella tavoitellaan toiminnan tehokkuutta ja kulusäästöjä. Finnish Trade Organisation Fintran johtajaksi nimitettiin Soprano-konsernin Senior Vice President, KTT Kaisa Vikkula 12.6.2014 alkaen.

Training & Consulting -liiketoimintaa on katsauskaudella voimakkaasti keskitetty yhtenäisiin toimintatapoihin, samoihin toimitiloihin ja selkeään johtamistapaan. Yksikkö hakee synergiahyötyjä uudistamalla toimintatavat kaikilla sen toiminta-alueilla asiakastarpeen mukaisiksi, kohdistamalla viestintä entistä tarkemmin ja kouluttamalla tekijät uuden strategian mukaisesti. Kulusäästöjä etsitään virtaviivaistamalla palvelutarjontaa ja toimintamallia sekä karsimalla päällekkäisiä toimintoja. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 83 prosenttia.

Soprano Digital & Communications liiketoiminnat tuottavat viestintä-, verkko- ja verkkokauppapalveluita sekä tietojärjestelmiä. Myyntiyksikköön kuuluivat katsauskaudella Soprano Communications, Promode, Soprano Digital, Soprano Commerce, Pipfrog ja Lemonline. Yksikköä johtaa oman toimensa ohella konsernijohtaja Arto Tenhunen. Verkkokaupan ja verkkopalveluiden tiimeissä on keskitytty projektihallinnan kehittämiseen tuloksen parantamiseksi. Verkkotiimien operatiivisena johtajana on József Pap.

Soprano myi viestintäyhtiönsä katsauskauden aikana ja teki esisopimuksen PR-palveluita tarjoavan yhtiön myynnistä katsauskauden jälkeen, ja jäi samalla uuden syntyneen viestintäkonsernin merkittäväksi osakkaaksi. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 17 prosenttia.

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 2.9.2014 Soprano Communications Oy:n koko osakekannan myynnin Rianno Oy:lle osakevaihdolla. Soprano Oyj sai syntyvästä uudesta Rianno Communications Oy -konsernista 49 prosentin omistusosuuden. Riannosta tuli Soprano Oyj:n osakkuusyhtiö.

Soprano Oyj -konserni allekirjoitti 21.10.2014 esisopimuksen PR-toimisto Promode Oy:n koko osakekannan myymisestä osakkuusyhtiö Rianno Communications Oy:lle 0,9 miljoonan euron käteiskaupalla.

Konsernilla oli viime vuonna yhteensä noin 5.000 yritys- ja yhteisöasiakasta sekä yli 60.000 valmennettavaa.

Soprano Oyj tuottaa hallinto- ja markkinointipalvelut konsernin yrityksille. Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

YRITYSKAUPAT

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan kaupan 6.6.2014. Kauppahintana Finpro kaupallisesta konsulttiliiketoiminnasta maksettiin Finpro ry:lle käteisellä 628.000 euroa. Liiketoimintakaupassa Sopranon palvelukseen siirtyi 42 asiantuntijaa ja kauppaan kuuluvat asiakastietokanta, tarjouskanta ja tilauskanta, toimeksiantosopimukset ja Navigator palvelukonsepti sekä lisäksi oikeudet Finpro Consulting tunnuksen käyttöön kahdeksi vuodeksi.

Kauppaan ei sisältynyt Finpron kuukausipalkkainen kansainvälinen verkosto, vaan Soprano on rakentanut ja parhaillaan rakentaa omaa, noin 50 maan sopimuskonsulttien verkostoa. Sopranon uusi kansainvälinen verkosto perustuu suurelta osin Soprano-konserniin kuuluvien yritysten olemassa oleviin verkostoihin, osin Finpro ry:n entisten vientikeskusten henkilöstöön ja osin kokonaan uusiin kansainvälisiin sopimuskonsultteihin. Vuoden mittaisena siirtymäaikana Soprano voi käyttää asiakasprojekteissa Finpron vientikeskusten konsultteja.

Soprano toteutti tarvittavat sopeutustoimet YT-lain mukaisesti 31.8.2014 mennessä. Neuvottelun lopputuloksena 12 henkilöä irtisanottiin ja lisäksi enintään 12 henkilöä lomautetaan korkeintaan 90 päivän ajaksi.

Liiketoimintakaupan sopimuksen mukaisesti Finpro ry maksaa 31.8.2014 saakka palkkakustannukset, tarjoaa toimitilat ja saa vastikkeeksi kyseiseltä ajalta kertyvät ennen kauppaa myymiensä kauppasopimuksessa yksilöityjen projektien tuotot. Uusien kauppojen tuotot kuuluvat Sopranolle. Finpro osallistuu toiminnan sopeutuskustannuksiin 31.12.2014 saakka ja korvaa liiketoimintakaupan seurauksena Sopranon kannettavaksi siirtyvien vastuiden sopeuttamiskustannuksia enintään 600 000 eurolla sekä siirtyvät lomapalkka- ja lomarahavaraukset.

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 2.9.2014 Soprano Communications Oy:n koko osakekannan myynnin Rianno Oy:lle osakevaihdolla. Soprano Oyj sai syntyvästä uudesta Rianno Communications Oy -konsernista 49 prosentin omistusosuuden. Samalla Soprano Communications Oy siirtyy pois Soprano Oyj konsernista ja Riannosta tulee Soprano Oyj:n osakkuusyhtiö.

Osakevaihdolla selkeytettiin Soprano-konsernin rakennetta. Uuden strategian mukaan Soprano keskittyy koulutukseen, konsultointiin ja kansainvälistymispalveluihin, joissa konsernilla on johtava asema Suomessa, Pohjoismaissa sekä lähialueilla.

Soprano Oyj konsernin liikevaihto pienenee vuositasolla noin 0,8 miljoonaa euroa, kun Soprano Communications Oy siirtyi pois konsernista 1.9.2014 alkaen. Järjestely pienensi konsernin liikearvoa 0,4 miljoonalla eurolla ja Soprano kirjasi osakevaihdosta tarkentuneen laskelman mukaisesti 0,2 miljoonan euron myyntivoiton. Osakevaihdossa käytetty arvo perustuu ulkopuoliseen arvonmääritykseen. Rianno-osakkuusyhtiön arvoksi konsernissa on kirjattu tarkentuneen laskelman mukaisesti 0,5 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-9 2014 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 179 henkilöä (1-9 2013 123 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Anne Berner ja jäsenet Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Aino Sallinen sekä Pekka Viljakainen.  

Konsernin johtoryhmään kuuluvat Arto Tenhunen, Timo Helosuo, Kaisa Vikkula ja Panu Kauppinen.

Soprano Oyj konsernissa toimii Training & Consulting ja Digital & Communications -myyntiyksiköt sekä tukiyksikkönä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Juha-Pekka Mylén, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,87 miljoonaa euroa (30.9.2013 1,17 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.9.2014 23,6 % (33,5 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-9 2014 -0,42 miljoonaa euroa (1-9 2013 -0,64  miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -1,48 miljoonaa euroa (0,11 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.9.2014 4,50 miljoonaa euroa (30.9.2013 5,63 miljoonaa euroa). Sopranon liikevaihdon nopea kasvu on vaatinut käyttöpääomaa ja siksi yhtiön kassatilanne on edelleen melko tiukka vaikka tuloskäänteen myötä se paranee loppuvuotta kohden.

Yhtiön 2,10 ja 0,18 miljoonan euron määräisien lainojen kovenanttiehdot eivät täyttyneet kesäkuun ja katsauskauden lopussa. Sen myötä 2,10 miljoonan euron laina on siirretty lyhytaikaisiin velkoihin ja lainan korko on 1,5 prosenttia sekä 0,18 miljoonan euron lainan vakuusmaksu 1,0 prosenttia korkeampi siihen asti, kun kovenanttiehdot täyttyvät. Pankit eivät ole käyttänyt mahdollisuuttaan eräännyttää laina.

Soprano maksoi käteisellä Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan kauppahinnan 0,63 miljoonaa euroa kesäkuussa 2014.

Soprano Oyj:n hallituksen syyskuussa 2007 päättämää henkilöstöantia varten henkilöstölle annettua lainaa on 30.9.2014 jäljellä 0,07 miljoonaa euroa (30.9.2013 0,37 miljoonaa euroa). Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka.

TASE

Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta hankittiin 1.6.2014 alkaen. Hankintamenolaskelmien mukaisesti Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan hankinnasta kirjattiin 0,60 miljoonan euron liikearvo.

Soprano Communications Oy:n koko osakekanta myytiin 2.9.2014 Rianno Oy:lle osakevaihdolla. Soprano Oyj sai syntyvästä uudesta Rianno Communications Oy -konsernista 49 prosentin omistusosuuden. Osakevaihdossa käytetty arvo perustuu ulkopuoliseen arvonmääritykseen. Rianno-osakkuusyhtiön arvoksi konsernissa on kirjattu 0,5 miljoonaa euroa.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 17 997 855 kappaletta.

Sopranon henkilöstölle suunnatun yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden anninmerkintäaika päättyi 11.9.2014. Henkilöstöannissa merkittiin 993.999 osaketta, mikä ylitti 24 prosentilla tarjotun 800.000 osakkeen kokonaismäärän. Henkilöstöannissa merkintähinta oli hallituksen osakeantipäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu keskimääräinen kurssi 0,75 euroa osakkeelta. Ylimerkinnän vuoksi Soprano Oyj:n hallitus päätti leikata toimitusjohtaja Arto Tenhusen osakkeiden merkintämäärää, jotta päästiin annissa tarjottuun 800.000 osakkeen määrään. Hallituksen perusteluna leikkaamiselle oli toisaalta henkilökunnan osallistumisen sitouttava vaikutus ja toisaalta toimitusjohtaja Tenhusen suurin merkintämäärä.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 164 537 omaa osaketta (30.9.2013 45 057 omaa osaketta), joka on 0,9 (0,3) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013. Osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan kaupan sopimuksen mukaisesti Finpro ry maksaa 31.8.2014 saakka palkkakustannukset, tarjoaa toimitilat ja saa vastikkeeksi kyseiseltä ajalta kertyvät ennen kauppaa myymiensä kauppasopimuksessa yksilöityjen projektien tuotot. Uusien kauppojen tulot kuuluvat Sopranolle. Finpro osallistuu toiminnan sopeutuskustannuksiin 31.12.2014 saakka ja korvaa liiketoimintakaupan seurauksena Sopranon kannettavaksi siirtyvien vastuiden sopeuttamiskustannuksia enintään 600 000 eurolla sekä siirtyvät lomapalkka- ja lomarahavaraukset. Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan liikevaihdon ja kulujen osituksen neuvottelut ovat kesken. Osavuosikatsauksen jaksotukset perustuvat laadintahetkellä käytettävissä oleviin tietoihin pohjautuviin johdon arvioihin.  

Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2014 lukuihin.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä, tai mikäli konserni ei pysty palkkaamaan riittävän päteviä henkilöitä, voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Konsernin toimialalla tilauskanta ja sopimukset ovat lyhyitä ja suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti. Teknologiset muutokset ovat nopeita. Kilpailu- ja tarjontatilanne voi muuttua nopeasti. Minkä tahansa liiketoimintariskin toteutuminen voi vaikuttaa konsernin liiketoimintaan.

Suomen ja lähialueiden taloudellinen tilanne sekä talouspakotteet voivat heikentää kansantalouden aktiviteettia ja sitä kautta vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan.

Konsernirakenteen muuttuminen on lisännyt toiminnallisia riskejä. Muutoksiin liittyvät sopimus- ja muut oikeudelliset riskit ovat integraatioprosessien ajan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista.

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2012-2014 aikana merkittäviä yrityskauppoja. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen, MIF-konserni 1.4.2014 alkaen ja Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta 1.6.2014 alkaen. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut. Yrityskauppojen myötä myös konsernin toimitilojen vuokravastuut kasvoivat, mutta vastuita on pystytty toimitilajärjestelyin pienentämään.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat voivat jatkossa olla keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski, luottoriskit ja valuuttariski. Konsernin luottotappiot 1-9 2014 olivat 0,03 miljoonaa euroa. (vuonna 2013 0,01 miljoonaa euroa). Konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa olennaisesti tuloskehitys, yrityskaupat sekä luotto- ja limiittijärjestelyt. Tuloskehityksen heikentyessä maksuvalmiusriski kasvaa.

Tieturi-kaupan rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä. Soprano Oyj konsernin lainat sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja liittyen mm. konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat. Rahoittajille on vaihtoehtoisesti myös oikeus eräännyttää luotot kovenanttien rikkoutumisen perusteella.

Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan. Konsernilla kertyy muuntoeroa pääosin Ruotsin kruunusta, muuntoero ei toistaiseksi ole ollut merkittävä eikä konserni ole suojautunut siltä.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Soprano Oyj -konserni allekirjoitti 21.10.2014 esisopimuksen PR-toimisto Promode Oy:n koko osakekannan myymisestä osakkuusyhtiö Rianno Communications Oy:lle 0,9 miljoonan euron käteiskaupalla. 

Osakekaupalla selkeytetään Soprano-konsernin rakennetta. Uuden strategian mukaan Soprano keskittyy koulutukseen, konsultointiin ja kansainvälistymispalveluihin, joissa konsernilla on johtava asema Suomessa, Pohjoismaissa sekä lähialueilla.

Osakekauppa on tarkoitus toteuttaa 1.1.2015. Osakekaupassa Promode Oy siirtyy pois Soprano Oyj -konsernista osaksi Sopranon osakkuusyhtiö Rianno Communications Oy -konsernia. Soprano Oyj:n hallituksen tulee hyväksyä sopimus ennen sen voimaantuloa.

Yhtiö tiedottaa kaupan voimaantulosta ja julkaisee osakekauppaa koskevat laskelmat yhtiön hallituksen tehtyä lopullisen päätöksen kaupasta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2014

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että liiketulos viimeisellä vuosineljänneksellä on merkittävästi positiivinen, mutta ei kata alkuvuoden aikana syntyneitä tappioita.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Liitteenä taulukko-osa:
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Lyhennetty konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Konsernin rahoitusinstrumentit
Tunnuslukujen laskentakaavat

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
LIIKEVAIHTO 4 436 3 341 32,8 16 193 10 965 47,7 17 004
liiketoiminnan muut tuotot 1 194 505 136,4 1 212 518 133,9 619
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 462 -1 053 -38,8 -5 640 -3 106 -81,6 -4 934
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 223 -1 521 -111,9 -9 408 -5 129 -83,4 -7 517
poistot ja arvonalentumiset -174 -115 -51,6 -399 -248 -61,0 -410
liiketoiminnan muut kulut -1 389 -955 -45,4 -4 505 -2 681 -68,1 -3 998
LIIKEVOITTO (TAPPIO) -618 202 -406,5 -2 547 320 -897,2 764
rahoitustuotot ja -kulut -158 -80 -96,9 -317 -200 -58,4 -299
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 9 2 380,7 12 5 151,7 22
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -767 123 -722,0 -2 853 124   487
verot -223 69 -423,8 210 -20   36
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -990 192 -615,3 -2 643 104   524
Muut laajan tuloslaskelman erät            
Muuntoerot -4 0   -17 0   -22
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -994 192 -617,4 -2 660 104   502
               
Tilikauden voiton jakautuminen              
emoyrityksen omistajille -990 185 -634,7 -2 643 105   524
määräysvallattomille omistajille 0 7 -100,0 0 0   0
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
emoyrityksen omistajille -994 185   -2 660 105   502
määräysvallattomille omistajille 0 7 100,0 0 0 100,0 0
               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos 2013
laskettu osakekohtainen tulos: 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) -0,06 0,01   -0,16 0,01   0,04
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) -0,06 0,01   -0,16 0,01   0,04

 

 

Konsernitase 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 7 351 5 630 30,6 5 630
muut aineettomat hyödykkeet 599 509 17,8 464
aineelliset hyödykkeet 559 632 -11,6 594
Osuudet osakkuusyrityksissä 654 107 509,3 124
muut osakkeet ja osuudet 109 164 -33,2 164
pitkäaikaiset saatavat 68 372 -81,7 285
laskennalliset verosaamiset 779 588 32,3 541
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 10 119 8 002 26,5 7 801
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 5 020 3 904 28,6 4 632
rahavarat 875 1 169 -25,2 2 352
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 5 895 5 073 16,2 6 984
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 190   190
VARAT YHT. 16 014 13 265 20,7 14 974
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 564 3 297 8,1 3 760
määräysvallattomien omistajien osuus 0 -14 -99,7 0
oman pääoman ehtoinen laina 0 1 000   1 000
OMA PÄÄOMA YHT. 3 564 4 283 -16,8 4 760
pitkäaikaiset velat 1 508 3 126 -51,7 3 161
lyhytaikaiset velat 10 941 5 786 89,1 6 986
*Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 71   67
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 16 014 13 265 20,7 14 974
*Vertailukaudelta 30.9.2013 myytävänä olevan toimitilan laina korjattu
myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviin velkoihin. Toimitila myytiin syyskuussa 2014.  

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2013 1.1-30.9.2014 30.9.2014
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 2554 2398 4952
omat osakkeet -74 66 -8
muuntoerot -22 -17 -38
edellisten tilikausien voittovarat 1205   1205
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -2643 -2643
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3760 -196 3564
Oman pääoman ehtoinen laina 1000 -1000 0
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 4760 -1196 3564
* Vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 1500 te, MIF-kauppahinnan anti 300 te
henkilöstöanti 598 te.      

 

Konsernin rahavirta 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
tilikauden tulos -990 192 -615,3 -2643 104   524
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 69 -387 117,8 304 -257 218,3 -150
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 154 -859 117,9 1922 -489 492,7 -1041
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -767 -1054 27,3 -417 -642 35,0 -667
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 400 -100,0 -2098 -1782 -17,7 -1681
tytäryritysten myynti vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 7 0   7 0   0
bruttoinvestoinnit 15 -91 116,5 -512 -1150 55,5 -1215
käyttöomaisuuden myynnit 197 3   197 11   1
saadut osingot 0 0   14 5 180,0 5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 219 312 -29,8 -2392 -2916 18,0 -2890
Osakeannista saadut maksut 598 -13   2398 404 493,6 404
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 0 0     1000 -100,0 1000
pitkäaikaisten saamisten muutos 23 2   217 35 520,0 123
lainojen nostot 51 -189 127,0 1207 3000 -59,8 4265
lainojen takaisinmaksu -195 -356 45,2 -2389 -633 -277,5 -673
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta saadut maksut 0 0   0 500 -100,0 500
omien osakkeiden myynnit ja ostot 0 0   66 11 500,0 11
rahoitusleasingvelkojen maksut -91 77 -218,2 -150 32 -568,8 -126
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 -59 100,0   -59 100,0 -43
maksetut osingot/pääoman palautus 0 0   0 -611 100,0 -610
muut oman pääoman muutokset -4 -50 92,0 -17 -10 -70,0 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 382 -588 165,0 1332 3669 -63,7 4851
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -166 -1330 87,5 -1477 111   1294
rahavarat kauden alussa 1041 2499 -58,3 2352 1058 122,3 1058
rahavarat kauden lopussa 875 1169 -25,1 875 1169 -25,1 2352

 

Konsernin vastuusitoumukset 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 3 950 0,0 3 950
takaukset omasta puolesta* 175 50 250,9 175
leasingvastuut 154 438 -64,8 280
yhteensä 4 279 4 438 -3,6 4 406
* korjaus 31.12.13 pankkitakaus vuokravakuus 175 te.  
  2014 2013 muutos 2013
  30.9 30.9 % 31.12
Toimitilojen vuokravastuut 4 364 6 082 -28 7 120

 

Konsernin tunnusluvut 2014 2013 muutos 2014 2014 muutos 2013
  7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) -20,5 8,9   -29,1 7,3   12,3
oman pääoman tuotto,% (12 kk) -81,6 11,5   -91,4 4,9   13,6
omavaraisuusaste,% 23,6 33,5   23,6 33,5   33,2
tulos/osake, laimentamaton,e -0,06 0,01   -0,16 0,01   0,04
tulos/osake, laimennettu,e -0,06 0,01   -0,16 0,01   0,04
oma pääoma per osake, e 0,20 0,28   0,20 0,28   0,31
henkilöstö keskimäärin 189 155 21,9 179 123 45,5 130

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-9 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 594 117
Lisäykset 107 322
Liiketoimintojen yhdistäminen 169 377
Vähennykset -103 -1
Poistot -207 -221
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 559 594
     
     
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-9 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 094 2 584
Lisäykset* 2 140 3 212
Liiketoimintojen yhdistäminen 300 487
Vähennykset -391 0
Poistot -192 -189
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7 950 6 094
* sis. Liikearvon lisäys MIF-konserni 1502 te, Finpro 596 te

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa        
         
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.  Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
         
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernissa:
         
1-9 2014, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 34 9 5 6
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 24 40 7 11
         
2013, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 57 14 3  
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 52 224 21 52
         
Johdon työsuhde-etuudet:        
tuhatta euroa 1-9 2014 2013    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 515 554    
Osakeperusteiset etuudet 31 90    
Yhteensä 545 644    
         
Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 2.9.2014 Soprano Communications Oy:n koko osakekannan myynnin Rianno Oy:lle osakevaihdolla. Soprano Oyj sai syntyvästä uudesta Rianno Communications Oy -konsernista 49 prosentin omistusosuuden. Samalla Soprano Communications Oy siirtyy pois Soprano Oyj konsernista ja Riannosta tulee Soprano Oyj:n osakkuusyhtiö.

 

 

Konsernin rahoitusinstrumentit Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
  arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 30.9.2014 30.9.2014 31.12.2013 31.12.2013
Rahoitusvarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 020 5 020 4 632 4 632
Rahavarat 875 875 2 352 2 352
Rahoitusvelat        
Pankkilainat 3 524 3 160 3 191 2 854
Oman pääoman ehtoinen laina 0 0 1 000 1 000
Vaihtovelkakirjalaina 0 0 500 421
Factoring-lainat 682 682 903 903
Rahoitusleasingit 293 293 236 236
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 7 809 7 804 5 183 5 175
Luotolliset tilit 0 0 0 0
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman kustannusta 5,64 %. Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien vuokrasopimusten korkoa.

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

————————————————————–                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————-               

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa