Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2013: Sopranon liikevaihto kasvoi merkittävästi ja tulos oli positiivinen. Seuraavaksi yhtiö hakee listanvaihtoa pörssissä.

Soprano Oyj osavuosikatsaus 31.10.2013 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2013: Sopranon liikevaihto kasvoi merkittävästi ja tulos oli positiivinen. Seuraavaksi yhtiö hakee listanvaihtoa pörssissä.

YHTEENVETO

Soprano liikevaihdon huomattava kasvu jatkui johtuen toteutuneista yrityskaupoista. Huolimatta merkittävistä integraatiokuluista ja vuoden kolmannen kvartaalin kausivaihtelusta liiketulos säilyi positiivisena. Tieturi-konserni liitettiin Sopranoon 1.4.2013 alkaen. Katsauskauden jälkeen lokakuun lopulla päättyneiden neuvotteluiden tuloksena Tieturi-kaupan lisäkauppahintaa 0,50 miljoonaa euroa ei makseta ja se on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Konsernin liikevaihto 1-9 2013 oli 10,96 miljoonaa euroa (1-9 2012 3,94 miljoonaa euroa, kasvua 178,2 %) ja liiketulos 1-9 2013 oli 0,32 miljoonaa euroa (0,40 miljoonaa euroa, muutos -20,1 %).

Liikevaihto 7-9 2013 oli 3,34 miljoonaa euroa (7-9 2012 1,18 miljoonaa euroa, kasvua 182,8 %) ja liiketulos 7-9 2013 oli 0,20 miljoonaa euroa (0,13 miljoonaa euroa, muutos 57,3 %).

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan positiivinen.

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-syyskuu, milj.euroa 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto 10,96 3,94 178,2
Liiketulos 0,32 0,40 -20,1
Liiketulos-% liikevaihdosta 2,9 10,2  
Tulos ennen veroja 0,12 0,38 -67,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,01 0,02  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,01 0,02  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 7,3 21,4  
Oma pääoma per osake 0,28 0,20  
Omavaraisuusaste-% 33,5 53,8  
Tilikauden tulos 0,10 0,28 -62,8
Henkilöstö keskimäärin 123 54 127,8
       
heinä-syyskuu, milj.euroa 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto 3,34 1,18 182,8
Liiketulos 0,20 0,13 57,3
Liiketulos-% liikevaihdosta 6,0 10,8  
Tulos ennen veroja 0,12 0,12 0,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,01 0,01  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,01 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 8,9 18,8  
Tilikauden tulos 0,19 0,08 130,3
Henkilöstö keskimäärin 155 58 167,2

Soprano Oyj toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Sopranon tulos yllätti positiivisesti, liikevaihto kasvoi merkittävästi eikä yhtiön tarvitse maksaa lisäkauppahintaa Tieturi-kaupasta. Seuraavaksi yhtiö hakee listanvaihtoa pörssissä.

Sopranolla on ollut varsin vauhdikas syksy. Vaikka suhdannetilanne toimialalla ja taloudessa yleensä on pysähtynyt, niin yhtiön liikevaihto kasvoi Tieturi-yrityskaupan ansiosta merkittävästi. Vielä kesän jälkeen Ruotsin Informatorin tilanne näytti erityisen haasteellisesta, mutta nyt näyttää, että maayhtiö onkin nousemassa kannattavaksi arvioitua nopeammin.

Tässä tilanteessa kolmannen vuosineljänneksen positiivinen tulos oli mukava yllätys, koska kvartaalin ennakoitiin olevan tappiollinen, konsernin vuoden kvartaaleista heikoin. Tämä johtuu siitä, että konsultti-, koulutus- ja valmennusliiketoiminnat käytännössä seisahtuvat heinä-elokuuksi niin Suomessa, Ruotsissa kuin Virossakin. Kuluneella katsauskaudella merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia aiheutui lisäksi Tieturin ja Informatorin -yrityskaupan integraatiosta. Suhdannetilanne oli heikko ja myös näyttäisi edelleen jatkuvan kehnona erityisesti Suomessa, sen sijaan Ruotsissa ja Virossa talouselämän näkymät ovat jo hiukan valoisammat.

Katsauskauden jälkeen lokakuun lopulla saatiin hyvä uutinen, kun Tieturi-kauppa saatiin päätökseen. Neuvottelut myyjätahojen kanssa päättyivät siihen, ettei Soprano maksa Tieturista 0,50 miljoonan euron lisäkauppahintaa.

Merkittävät integraatiokustannukset rasittavat koko vuoden 2013 liiketulosta. Konsernin saumattomaan yhteistyöhön tähtäävän 100-päivän ohjelman toteuttaminen aiheuttaa kertakustannuksia koko tilikauden ajan. Myynnin aktiivisuutta on suunnitelmallisesti lisätty ja päällekkäisyyksistä aiheutuvia kulusäästöjä on löydetty. Uskomme, että toimenpiteiden tuloksia näkyy jo vuoden viimeisellä kvartaalilla sekä tulevina vuosina.

Sopranon liikevaihto on nelinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Yhtiö toimii nyt kolmessa maassa ja kuudessa kaupungissa. Tarkoituksemme on edelleen jatkaa Sopranon strategian mukaista ripeää ja kannattavaa kasvutarinaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Nyt on juuri oikea aika ottaa askel eteenpäin ja hakea listanvaihtoa pörssissä. Näemme, että siirtyminen pörssilistalle parantaa yhtiön rahoitusasemaa ja tuo etua mahdollisten yrityskauppojen rahoitukseen.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yrityskauppojen ansiosta Sopranosta on kasvanut myös Pohjoismaiden suurin tietotekniikan ja projektijohtamisen koulutusyhtiö. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin.

Keskeinen asia Sopranolle on digitaalinen murros. Se on ajankohtainen ja jatkuvasti kiihtyvä megatrendi, jota varten yhtiö on olemassa. Murros tuottaa muutoksen tarpeen ja kysynnän. Yhtiö tarjoaa ratkaisut asiakkaan kysyntään.

Pysyvän kilpailuedun saavuttaakseen on koko yhteiskunnan, kaikkien yritysten ja jokaisen yksilön on kyettävä muutokseen ja löydettävä keinot menestyäkseen digitalisoituvassa maailmassa. Sitä juuri on Sopranon ydinosaaminen.

Sopranon asiantuntijat tuulettavat asiakkaiden organisaatiot ja toimintamallit uuteen tilanteeseen sopiviksi. Nykytekniikoilla niiden asiakkaista kyetään keräämään entistä enemmän tietoa ja tiedon avulla muokataan kerta-asiakkaista pitkäaikaisia asiakkuuksia. Tieto auttaa myös suunnittelemaan verkkopalvelut ja verkkokaupat helppokäyttöisiksi ja paremmin kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi.

Hyvätkään verkkopalvelut eivät kuitenkaan riitä, vaan tuotteista ja palveluista on viestittävä oivaltavasti henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille. Ja jotta muutoksen todellinen hyöty saadaan esiin, on käyttäjät koulutettava hyödyntämään uusia digitaalisia järjestelmiä. Digitaalisessa maailmassa koulutettu osaaja on jopa satoja kertoja tuottavampi kuin kouluttamaton työntekijä.

Edellä kuvatulla tavalla Soprano-konserni hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköittäin, jotta myynti olisi terävämpää. Myyntiyksiköt on puolestaan jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Communications tuottaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, verkon palveluita ja sisältöjä sekä toteuttaa tuote- ja PR-viestintää.

Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokauppoja, -palveluita ja tietojärjestelmiä. Se kehittää ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja, tilausjärjestelmiä sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä sähköisiä palveluita.

Soprano Consulting tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita. Sen osaamisalueina ovat organisaatiokonsultointi sekä asiakkuuksien johtaminen.

Soprano Training tuottaa tieto- ja viestintäteknologian sekä projektijohtamisen valmennus- ja koulutuspalveluita. Erityisalueita ovat ohjelmistokehitys, infrastruktuuri, tiedonhallinta sekä johtaminen.

Soprano Oyj tuottaa hallinto ja markkinointipalvelut konsernin yrityksille
Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n hankinta toteutettiin 12.4.2013.

Peruskauppahintana Tieturi Oy:stä maksettiin pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille ja pienosakkaille 1,525 miljoonaa euroa sekä lisäkauppahintana enintään 0,500 miljoonaa euroa, mikäli Tieturi Oy:n ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n tilikauden tulos täyttää sovitut kriteerit. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 miljoonalla eurolla.

Soprano esitti Tieturi Oy:n hankinnan lopullisen hankintamenolaskelman osavuosikatsauksessaan kaudelta tammi-kesäkuu 2013. Kauppahinnaksi lopulliseen hankintamenolaskelmaan kirjattiin peruskauppasumma 1,525 miljoonaa euroa sekä lisäkauppahinta 0,500 miljoonaa euroa, yhteensä 2,025 miljoonaa euroa. Hankittu pääomalaina kirjattiin hankintamenolaskelmaan 1,440 miljoonan euron käyvällä arvolla.

Tieturin ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n taloudellinen kehitys ei täyttänyt lisäkauppahinnan maksamiselle asetettuja kriteerejä. Tämän johdosta myyjäntahon kanssa on päästy sopimukseen siitä, että lisäkauppahinta ei eräänny maksettavaksi. Lisäkauppahinta on kirjattu IFRS 3:sen mukaisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin vuoden 2013 kolmannelle kvartaalilla.

Tieturissa ja Informatorissa vaihdettiin vuoden 2013 toisella kvartaalilla ylin johto, uudistettiin organisaatio ja muokattiin toimintatapoja ketterämmiksi. Henkilöstökustannusten säästöjä on toteutettu irtisanomisten, lomautusten ja eläköitymisten kautta. Tehdyillä henkilöstötoimilla pyritään arviolta miljoonan euron vuositason säästöihin.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen konsultoinnin, ohjelmistot, ratkaisut, sisällöt, viestinnän ja tarvittavat valmennukset sekä koulutuksen erikseen tai yhtenä kokonaisuutena.

PK-yrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää ja kouluttaa kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Yhtiö on myös lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani Suomessa ja Pohjoismaissa.

Sopranon konsulttiyksikkö tarjoaa räätälöidyt valmennukset ja työkalut mm. asiakkuuksien johtamiseen. Asiakkaille tarjottavina tuotteina ovat esimerkiksi asiakkuusstrategiat, liiketoimintamallit ja muutoksen johtamisen mallit.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin. Ohjelmistotyön lisäksi palveluista on tuotteistettu määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit.

Verkkokauppojen ohjelmistoperheen ansiosta yhtiö tarjoaa asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja haluttuja ominaisuuksia.

Verkkokauppojen uuden ohjelmistoperheen ansiosta yhtiö pystyy nyt tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja haluttuja ominaisuuksia.

Viestintäpalveluiden suunnittelema visuaalinen ilme ja viestinnällinen sisältö lisäävät palveluiden houkuttelevuutta. Tuotteistettuna on mm. markkinointi-, julkisuus-, tutkimus- ja kriisiviestintä sekä eri viestintäkoulutuspaketit.

Valmennusyksikkö tarjoaa koulutukset johtamiseen, ohjelmistokehitykseen, infrastruktuuriin ja tiedonhallintaan sekä toimistotyövälineiden käyttöön. Yksikkö tarjoaa koulutusta omissa tai asiakkaan tiloissa ja myös etäopiskeluna.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-9 2013 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 123 henkilöä (1-9 2013 54 henkilöä). Kolmannella kvartaalilla 7-9 2013 henkilöstöä oli keskimäärin 155 henkilöä (7-9 2012 58 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Anne Berner ja Christina Dahlblom.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.10.2013 alkaen konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, Päivi Hietanen, Marko Malinen ja Ilkka Kurki.

Soprano Oyj konsernissa toimii neljä myyntitiimiä: Communications, Digital&Commerce, Consulting ja Training sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 1,17 miljoonaa euroa (30.9.2012 0,81 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.9.2013 33,5 % (53,8 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-9 2013 -0,64 miljoonaa euroa (1-9 2012 0,48 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,11 miljoonaa euroa (0,04 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.9.2013 5,63 miljoonaa euroa (30.9.2012 0,69 miljoonaa euroa).

Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 11.4.2013.

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.9.2013 jäljellä 0,37 miljoonaa euroa (30.9.2012 0,41 miljoonaa euroa). Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka. Lainoja lyhennetään kolmasosin viimeistään eräpäivinä 31.12.2013, 31.3.2014 ja 30.6.2014.

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 30.9.2013. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 15 371 040 kappaletta.

Soprano Oyj:n 14.8.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 74 057 osaketta rekisteröitiin 23.8.2013 kaupparekisteriin. Osakeanti liittyi Aspectum-konsernin vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden vaihtamiseen Sopranon osakkeisiin. Myyjinä toimiville Aspectum-konsernin vähemmistöosakkeenomistajille suunnattiin peruskauppahinnan osalta 35.579 Sopranon osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista ja 38.478 Sopranon osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Consulting Oy:n osakkeista. Lisäkauppahintana myöhemmin annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on enimmillään yhtä suuri kuin peruskauppahinta. Yhteensä kaupassa annetaan, lisäkauppahinta mukaan lukien, enintään 148 114 Sopranon osaketta. Soprano sai vaihdossa 338 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 3,70 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta sekä 20.000 Aspectum Oy:n tytäryhtiön Aspectum Consulting Oy:n osaketta, mikä edustaa neljää prosenttia Aspectum Consulting Oy:n osakekannasta. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,75 euroa osakkeelta. Hankinnan jälkeen Soprano omisti Aspectum Oy:stä 86,87 prosenttia. Aspectum Consulting Oy:n omistus puolestaan jakautuu kaupan jälkeen siten, että Aspectum Oy omistaa Aspectum Consulting Oy:stä 96 prosenttia ja Soprano neljä prosenttia.

Soprano Oyj:n hallitus hyväksyi 23.9.2013 Aspectum Oy:n osakkeiden osakevaihdon. Soprano hankkii 1.200 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 13,13 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Kauppa toteutetaan osakevaihtona antamalla vaihdossa Sopranon liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita. Osakevaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on 101 732 osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista. Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa sovitusti toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keskikurssi on 0,77 euroa. Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 100 prosenttia. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 11.10.2013 ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi 14.10.2013. Merkinnän jälkeen Soprano Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 15 472 772 kappaletta.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 45 057 omaa osaketta (30.9.2012 35 634 omaa osaketta), joka on 0,3 (0,3) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistusta.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmisto-, koulutus ja konsultointiliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernin luottotappiot 1-9 2013 olivat 0,02 miljoonaa euroa. (vuonna 2012 0,03 miljoonaa euroa).

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään.

Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin maksuvalmius vahvistui. Rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat.

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2013 ja 2012 aikana merkittäviä yrityskauppoja. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen jossain määrin niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat saattavat jatkossa olla keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Soprano Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 30.10.2013 aloittaa hakuprosessin yhtiön siirtymiseksi Nasdaq OMX Helsingin pörssin pörssilistalle tammikuussa 2014. Alustavan aikataulun mukaisesti Nasdaq OMX Helsingin pörssin listauskomitea käsittelee Sopranon listavaihdon pre-listalta pörssilistalle joulukuussa.

Soprano harkitsee myös osakeantia listanvaihdon yhteydessä. Osakeannilla rahoitettaisiin yhtiön strategian mukaista nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä. Anti toteutettaisiin markkinatilanteen salliessa loppuvuoden aikana tai alkuvuodesta 2014. Yhtiö tiedottaa osakeannista erikseen.

Sopranon Ruotsin tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska Ab:n entinen toimitusjohtaja on esittänyt yhtiölle noin 215 tuhannen euron korvausvaatimuksen liittyen päättyneeseen toimitusjohtajan sopimukseen. Todennäköisesti välimiesmenettelyllä ratkaistavan asian kustannukset ovat lisäksi noin 115 tuhatta euroa sekä osapuolten lakimiespalkkiot, jotka hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan. Yhtiö pitää entisen toimitusjohtajan vaatimuksia perusteettomina.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2013

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan positiivinen.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

Liitteenä taulukko-osa:
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä

Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Tunnuslukujen laskentakaavat
 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
LIIKEVAIHTO 3341 1181 182,8 10965 3942 178,2 5 660
liiketoiminnan muut tuotot 505 7 6722,8 518 35 1362,0 105
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1053 -164 -540,6 -3106 -505 -514,8 -717
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1521 -663 -129,3 -5129 -2351 -118,2 -3355
poistot ja arvonalentumiset -115 -27 -317,7 -248 -83 -196,7 -109
liiketoiminnan muut kulut -955 -205 -365,3 -2681 -637 -320,5 -962
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 202 128 57,3 320 400 -20,1 622
rahoitustuotot ja -kulut -80 -11 -647,0 -200 -19 -961,9 -69
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 2 5 -62,9 5 2 114,7 5
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 123 122 0,8 124 384 -67,6 557
verot 69 -39 276,2 -20 -103 80,9 -165
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 192 83 130,3 104 281 -62,8 393
Muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 192 83 130,3 104 281 -62,8 393
               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  
emoyrityksen omistajille 185 89 107,8 105 281 -62,6 380
määräysvallattomille omistajille 7 -6 -223,7 0 0 707,5 13
               
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
laskettu osakekohtainen tulos: 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,01 0,01   0,01 0,02   0,03
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,01 0,01   0,01 0,02   0,03

 

Konsernitase 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 5 630 1 695 232,2 2 447
muut aineettomat hyödykkeet 509 109 366,7 136
aineelliset hyödykkeet 632 110 474,2 117
Osuudet osakkuusyrityksissä 107 100 7,0 103
muut osakkeet ja osuudet 164 351 -53,4 354
pitkäaikaiset saatavat 372 407 -8,6 407
laskennalliset verosaamiset 588 67 777,9 58
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 8 002 2 840 181,8 3 622
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 3 904 650 500,2 1 264
rahavarat 1 169 811 44,2 1 058
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 5 073 1 461 247,2 2 322
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 190     0
VARAT YHT. 13 265 4 301 208,4 5 944
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 297 2 315 42,4 2 403
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000     0
määräysvallattomien omistajien osuus -14 0   26
OMA PÄÄOMA YHT. 4 283 2 315 85,0 2 429
pitkäaikaiset velat 3 181 758 319,6 919
lyhytaikaiset velat 5 801 1 228 372,5 2 596
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 13 265 4 301 208,4 5 944

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 1.1.2013 1.1-30.9.2013 30.9.2013
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1686 788 2474
omat osakkeet** -85 11 -74
edellisten tilikausien voittovarat*** 706 -10 696
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   105 105
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2403 894 3297
Oman pääoman ehtoinen laina   1000 1000
määräysvallattomien omistajien osuus**** 26 -40 -14
Oma pääoma yhteensä 2429 1854 4283
       
*Yrityskauppoihin liittyvät osakeannit 1597 te, antikulut -96 te, pääoman
 palautus -611 te, vähemmistöosuuksien hankinta -103 te    
**Omien osakkeiden hankinta -43 te, omien osakkeiden luovutus 54 te  
***muuntoero -10 te      
****määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -39 te, tilikauden
määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta -1 te    

 

Konsernin rahavirta 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
tilikauden tulos 192 83 130,3 104 281 -62,8 393
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa -387 28   -257 87 -395,4 50
käyttöpääoman muutos, verot ja korot -859 181 -574,8 -489 109 -549,0 135
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -1 054 292 -460,6 -642 477 -234,7 578
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 400 -121 430,6 -1782 -315 -465,7 -273
bruttoinvestoinnit -91 -9 -911,1 -1150 -46   -83
käyttöomaisuuden myynnit 3 0   11 7 57,1 16
saadut osingot 0 0   5 6 -16,7 6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 312 -130 340,0 -2 916 -348 -737,9 -334
Osakeannista saadut maksut -13 0   404 0   0
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 0 0   1 000 0   0
pitkäaikaisten saamisten muutos 2 0   35 11 218,2 11
lainojen nostot -189 300 -163,0 3000 380 689,5 540
lainojen takaisinmaksu -356 -102 -248,8 -633 -217 -191,6 -244
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta saadut maksut 0 0   500 0   0
omien osakkeiden myynnit ja ostot 0 -5 100,0 11 -5 320,0 -16
rahoitusleasingvelkojen muutos 77 0   32 0   0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -59 11 -636,4 -59 -30 -96,7 -20
maksetut osingot/pääoman palautus 0 0   -611 -232 -163,4 -232
muut oman pääoman muutokset -50 0   -10 0   0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -588 204 -388,1 3 669 -93   39
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -1 330 366 -463,0 111 36 212,9 283
rahavarat kauden alussa 2499 445 461,6 1058 775 36,5 775
rahavarat kauden lopussa 1169 811 44,1 1169 811 44,1 1058

 

Konsernin vastuusitoumukset 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 850 364,7 950
takaukset omasta puolesta 50 0   50
leasingvastuut 438 13 3269,2 48
yhteensä 4 438 863 414,3 1 048

 

Konsernin tunnusluvut 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
  7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 8,9 18,8   7,3 21,4   21,1
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 11,5 21,5   4,9 22,2   23,6
omavaraisuusaste,% 33,5 53,8   33,5 53,8   40,9
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,09 0,01   4,33 0,05   0,36
tulos/osake, laimennettu,e 0,01 0,01   0,01 0,02   0,03
tulos/osake, laimentamaton,e 0,01 0,01   0,01 0,02   0,03
oma pääoma per osake, e 0,28 0,20   0,28 0,20   0,20
henkilöstö keskimäärin 155 58 167,2 123 54 127,8 56

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-9 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 117 77
Lisäykset 273 57
Liiketoimintojen yhdistäminen 377 27
Vähennykset -2 -7
Poistot -133 -37
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 632 117
     
     
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-9 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 584 1 101
Lisäykset* 3 194 1 438
Liiketoimintojen yhdistäminen 487 124
Vähennykset -9 -9
Poistot -114 -72
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 142 2 584
* sis. Liikearvon lisäys Tieturi 3150 te, Lemonline 32 te  

 

Konsernin rahoitusinstrumentit      
  Kirjanpito Käypä Kirjanpito Käypä
  arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2013 2012 2012
Rahoitusvarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 904 3 904 1 264 1 264
Rahavarat 1 169 1 169 1 058 1 058
Rahoitusvelat        
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 1 000    
Pankkilainat 3 375 3 031 835 749
Vaihtovelkakirjalaina 500 422    
Rahoitusleasingvelat 226 226    
Ostovelat ja muut velat 4 298 4 255 2 650 2 633
Factoringvelat 525 525    
Luotolliset tilit* 0 0 28 28
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman
kustannusta 5,12 %.      

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa    
     
Soprano Oyj:n lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt,
hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.
     
tuhatta euroa 1-9 2013 1-12 2012
Myynnit 53 89
Ostot 71 65
  30.9.13 31.12.12
Saamiset 2 10
Velat 1 12

 

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Tilinpäätöstiedote 2013                     27.2.2014

Osavuosikatsaus 1-3/2014                     7.5.2014
Osavuosikatsaus 1-6/2014                    13.8.2014
Osavuosikatsaus 1-9/2014                   30.10.2014

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                   

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa