Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2012: Aspectum liittymässä konserniin, liikevaihto ja –tulos edellä viimevuotista

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2012 1.11.2012 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2012: Aspectum liittymässä konserniin, liikevaihto ja –tulos edellä viimevuotista

YHTEENVETO

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj kertoi 10.9.2012 ostavansa osakevaihdolla asiakkuuksien johtamiseen erikoistuneen Aspectum Oy:n. Soprano Oyj:n hallitus tekee päätöksen osakevaihdosta 31.3.2013 mennessä, toteutuessaan järjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Soprano Oyj konsernin tulokseen. Kolmen kvartaalin jälkeen konserni on edellä viimevuotista liikevaihto- ja liiketulostasoa. Konsernin liikevaihto 1-9 2012 oli 3,94 miljoonaa euroa(1-9 2011 3,79 miljoonaa euroa, kasvua 3,9 %) ja liiketulos 1-9 2012 0,40 miljoonaa euroa (0,34 miljoonaa euroa, kasvua 16,7 %). Kolmannen kvartaalin osalta vertailukauden liikevaihdosta ja liiketuloksesta jäätiin. Henkilöstön vaihtuvuus ja uusien osaajien löytäminen rajoitti vuoden 2012 kolmannella kvartaalilla kasvua sekä aiheutti lisäkustannuksia. Liikevaihto 7-9 2012 oli 1,18 miljoonaa euroa(7-9 2011 1,23 miljoonaa euroa, muutos -3,6 %) ja liiketulos 0,13 (0,20 miljoonaa euroa, muutos -37,0 %).

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011.

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-syyskuu, milj.euroa 2012 2011 muutos-%
Liikevaihto 3,94 3,79 3,9
Liiketulos 0,40 0,34 16,7
Liiketulos-% liikevaihdosta 10,2 9,0  
Tulos ennen veroja 0,38 0,12 232,2
Osakekohtainen tulos 0,02 0,00  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 21,4 6,3  
Oma pääoma per osake 0,20 0,20  
Omavaraisuusaste-% 53,8 61,3  
Tilikauden tulos 0,28 0,03 782,3
Henkilöstö keskimäärin 54 45 20,0
       
heinä-syyskuu, milj.euroa 2012 2011 muutos-%
Liikevaihto 1,18 1,23 -3,6
Liiketulos 0,13 0,20 -37,0
Liiketulos-% liikevaihdosta 10,8 16,6  
Tulos ennen veroja 0,12 -0,04 426,4
Osakekohtainen tulos 0,01 0,00  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 18,8 -5,0  
Tilikauden tulos 0,08 -0,05 278,4
Henkilöstö keskimäärin 58 44 31,8

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Tuore elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen raportti kertoo, että työ ja tuotanto ovat digitaalisessa murroksessa. Olemme nyt Suomessa siirtymässä verkkoinfran rakentamisesta sen hyödyntämiseen. Uudet teknologia-alustat ja päätelaitteet ovat käynnistäneet globaalin innovaatioaallon.

Kuten tiedämme, digitalisoinnin tavoitteita ei aina ole saavutettu, organisaation tehokkuus on jopa laskenut ja kustannukset ovat karanneet. Keskeisin syy kehnoon lopputulokseen on se, että uudet tieto- ja viestintäteknologian sovellukset on tuotu vanhoihin organisaatioihin, toimintatapoja ei ole muutettu eikä koulutusta ole annettu riittävästi.

ETLA:n raportti vahvistaa käsityksemme, että strateginen valintamme kommunikaation ja teknologian yhdistämisestä on oikea. Jatkossa haluamme tarjota helppokäyttöisten verkkopalveluiden ja viestinnällisten sisältöjen lisäksi myös johdon konsultoinnin ja henkilökunnan koulutuksen. Näin digitalisoinnin todelliset hyödyt saadaan esiin suomalaisissa organisaatioissa.

Edellä mainituilla perusteilla olemme merkittävästi vahvistamassa palvelutarjoomaamme konsultti- ja koulutusyhtiö Aspectum Oy:n ostolla. Hankinta liittyy olennaisesti valitsemme strategiaan – haluamme myös kouluttaa Suomen organisaatiot käyttämään uusia teknologioita. Yrityskaupan avulla tavoittelemme ykköspaikkaa johtamisen, viestinnän ja verkkoteknologian mahdollisuuksien yhdistäjänä. Haluamme olla keskeinen toimija, kun yhteiskunnan ja yritysten palveluita integroidaan tulevaisuuden verkkoviestinnän vaatimuksiin.

Katsauskaudella ostimme loput tuotestrategisesti keskeisen tytäryhtiömme Pipfrog AS:n osakekannasta. Yhtiön kehittämä avoimeen lähdekoodiin pohjautuva Magento-pohjainen verkkokauppaohjelmisto on nyt myyty Suomessa mm. Mediamaestro Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän osaksi.

Heinäkuussa hankitun Promode Oy:n liittyminen konserniin on antanut loppuvuotta kohden kaivattua vauhtia viestinnän asiakashankintaan, parantanut sen kannattavuutta ja tuonut merkittäviä ristiinmyynnin mahdollisuuksia.

Verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla. Henkilöstön vaihtuvuus ja uusien osaajien löytäminen on kuitenkin rajoittanut kasvua sekä aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia. Asiakastyytyväisyys ja projektien hallinta tekijöiden vaihtuessa otetaan yhtiössä erityisen vakavasti.

Maailmanlaajuinen taantuma ei ole vielä pahasti puraissut Sopranoa. Olemme kuitenkin tehostaneet myyntiponnistelujamme erityisesti pitkäaikaisten asiakashankkeiden aloittamiseksi.

Soprano on tammi-syyskuussa menestynyt viime vuotta paremmin, vaikka yrityskauppojen valmistelusta ja toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset ovat merkittäviä. Ennakoimme, että myös koko kuluva vuosi ylittää viime vuoden tason. Ensi vuonna sitten odotukset kasvavat ja haemme merkittävää kasvua sekä liikevaihtoon että liiketulokseen.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen tieto- ja viestintäteknologian sovellukset, ratkaisut, sisällöt sekä jatkossa myös koulutuksen selkeänä kokonaisuutena.

Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Jatkossa tavoittelemme ykköspaikkaa johtamisen, viestinnän ja verkkoteknologian mahdollisuuksien yhdistäjänä. Haluamme olla keskeinen toimija, kun yhteiskunnan ja yritysten palveluita integroidaan tulevaisuuden verkkoviestinnän vaatimuksiin.

Strategiansa mukaisesti Soprano-konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Myyntiyksiköt on jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Communications
Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, nykyaikaisia verkkoratkaisuja sekä verkon sisällöntuotantoa. Yksikköön liittyi 1.7.2012 alkaen tuoteviestintään erikoistunut PR- ja viestintätoimisto Promode Oy.

Soprano Digital
Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkon palveluita ja tietojärjestelmiä sekä kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita.

Soprano Commerce
Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja. Katsauskauden aikana yksikköön ostettiin virolaisen Pipfrog AS -yhtiön koko loppuosakekanta.

Soprano Consulting
Perustettavaan myyntiyksikköön on liittymässä konsultointi- ja koulutusyhtiö Aspectum Oy. Yhtiö kertoo tarkemmin muutoksesta yhtiön liittyessä konserniin.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Soprano sopi 10.9.2012 ostavansa 1.200.000 euron arvoisella osakevaihdolla Allocation Point Oy:ltä 7600 asiakkuuksien johtamiseen keskittyneen Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 83,17 % yhtiön koko osakekannasta. Sopimuksen mukaisesti Soprano Oyj:n hallituksen on hyväksyttävä kauppa ja päätettävä osakeannista ja sen vaatimista muista toimenpiteistä viimeistään 31.3.2013 mennessä, tai sopimus raukeaa.

Katsauskauden lopulla konserni nosti virolaisen tytäryhtiönsä Pipfrog AS:n omistuksensa sataan prosenttiin. Konserni hankki 33 prosenttia yhtiöstä sen vähemmistöosakkailta suunnatulla osakeannilla, jossa myyjille suunnataan 168 233 Sopranon uutta osaketta. Alkuvuodesta toteutetun kaupan lopullinen hankintamenolaskelma on esitetty liitteenä.

Tuoteviestintään erikoistunut PR- ja viestintätoimisto Promode Oy liitettiin Soprano-konserniin 1.7.2012 alkaen. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty liitteenä.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt erillisinä tai kokonaisuutena. Pienyrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Drupal kasvattaa nopeasti käyttäjämääräänsä verkkopalveluissa ja Magento on maailmalla nopeimmin kasvava verkkokaupan ohjelmistoalusta. Oikein valittu ohjelmistoalusta nopeuttaa Sopranon tuotteiden lokalisointia eri maihin ja parantaa kansainvälistymiseen tarvittavien investointien tehokkuutta. Palvelu- ja ratkaisutuotteet tuovat kasvavan osan konsernin kolmen myyntiyksikön liikevaihdosta ja tuloksesta.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin avoimen lähdekoodin Drupal-, Magento- ja PHP-alustoilla. Asiakkaalle tarjottavista palveluista on ohjelmistotyön lisäksi tuotteistettu ensivaiheen määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit asiakkaille ja alan osaajille.

Verkkokaupoissa avoimen lähdekoodin Magento-pohjainen tuoteperhe tulee korvaamaan lähivuosina edellisen sukupolven ohjelmistotuotteet. Uuden tuoteperheen ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja käyttäjille haluttuja ominaisuuksia.

– Soprano Commerce on laajan toiminnallisuuden räätälöitävä ja integroitava verkkokauppa- ja liiketoimintaratkaisu keskisuurille ja suurille yrityksille. Tuote korvaa vähitellen Soprano Forte-tuoteperheen.
– Soprano Commerce POS on mobiili kassajärjestelmä. Se mahdollistaa uudenlaisen asiakaskohtaamisen yhdistämällä perinteisen kaupan ja verkkokaupan ominaisuudet.
– Soprano Pipfrog on pienille yrityksille tarkoitettu verkosta tilattava valmiskauppaohjelmisto. Ohjelmisto skaalautuu yrityksen kasvaessa aina suuryhtiön Soprano Commerce –liiketoimintajärjestelmäksi saakka. Ohjelmistoa käytetään jo 14 maassa ja se tulee korvaamaan jatkossa vähitellen myös Composer.fi ja Brain.fi –tuotteet.

Viestintäpalvelut toteuttaa asiakkaalle digitaalisen sisällöntuotannon. Onnistunut visuaalinen ilme, viestinnällinen sisältö ja käytettävyys lisäävät verkon palveluiden houkuttelevuutta. Sisällöntuotannon lisäksi on tuotteistettu markkinointiviestintä, sisäinen viestintä, julkisuusviestintä, tutkimusviestintä, kriisiviestintä sekä esiintymiskoulutus– ja viestintäkoulutuspaketit asiakkaille.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-9 2012 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 54 henkilöä (1-9 2011 45 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, Tapio Valli sekä József Pap.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,81 miljoonaa euroa (30.9.2011 0,66 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.9.2012 53,8 % (61,3 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-9 2012 0,48 miljoonaa euroa (1-9 2011 0,57 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,04 miljoonaa euroa (0,42 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.9.2012 0,69 miljoonaa euroa (30.9.2011 0,59 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.9.2012 jäljellä 0,41 miljoonaa euroa. (30.9.2011 0,42 miljoonaa euroa)

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 30.9.2012.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11 776 983 kappaletta.

Soprano julkisti 27.8.2012 hankkivansa 33 prosenttia Pipfrog AS:n osakkeista vähemmistöosakkailta yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuvalla osakeannilla, jossa myyjille suunnataan 168 233 Sopranon uutta osaketta. Osakeannin jälkeen Soprano Oyj:llä on yhteensä 11 776 983 osaketta.

Soprano julkisti 10.9.2012 ostavansa 1.200.000 euron arvoisella osakeannilla 83,17 prosenttia, 7600 Aspectum Oy:n osaketta. Vaihdossa annettavien ja myöhemmin liikkeelle laskettavien Soprano Oyj:n uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy kolmen kuukauden painotetulla keskiarvohinnalla laskettuna taaksepäin siitä hetkestä, kun Soprano Oyj:n hallitus hyväksyy järjestelyn. Sopranon hallituksen on hyväksyttävä kauppa 31.3.2012 mennessä, tai sopimus raukeaa.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 15.8.2012 aloittaa omien osakkeiden hankinnan yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan yhteensä enintään 100.000 kappaletta. Osakkeiden hankinta alkoi 27.8.2012 ja päättyy viimeistään 25.4.2013.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 35 634 omaa osaketta 30.9.2011 20 372 omaa osaketta), joka on 0,3 (0,2 %) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla oli luottotappioita 1-9 2012 0,02 miljoonaa euroa.(vuonna 2011 0,05 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan ennustettavuus on konsernin toimialalla puoli vuotta pidemmällä aikavälillä haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon liiketoiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää kausiluonteisuutta lukuun ottamatta lomakausien vaikutusta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2012

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

Liitteenä taulukko-osa:
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos
Pipfrog AS lopullinen hankintamenolaskelma
Promode Oy alustava hankintamenolaskelma
Tunnuslukujen laskentakaavat
 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
LIIKEVAIHTO 1181 1226 -3,6 3942 3793 3,9 5 302
liiketoiminnan muut tuotot 7 6 16,0 35 39 -7,9 43
alihankintaostot -164 -130 -26,8 -505 -522 3,2 -735
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -663 -675 1,7 -2351 -2276 -3,3 -3 004
poistot ja arvonalentumiset -27 -40 31,3 -83 -110 23,8 -204
liiketoiminnan muut kulut -205 -184 -11,6 -637 -580 -9,9 -856
LIIKETULOS 128 204 -37,0 400 343 16,7 545
rahoitustuotot ja -kulut -11 -5 -130,8 -19 -1 -1276 -17
muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 0 -224 100,0 0 -224 100,0 -224
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 5 -13 138,0 2 -3 186,7 2
TULOS ENNEN VEROJA 122 -38 426,4 384 115 232,2 307
verot -39 -9 -321,2 -103 -84 -23,1 -138
TILIKAUDEN TULOS 83 -47 278,4 281 32 782,3 169
Muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 83 -47 278,4 281 32 782,3 169
jakautuminen:              
emoyhteisön omistajille 89 -47 290,4 281 32 782,5 169
määräysvallattomille omistajille -6 0   0 0   0
   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
(laimennettu ja laimentamaton) 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos 2011
  7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
tulos/osake, e 0,01 0,00   0,02 0,00   0,01

 

Konsernitase 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 1 695 1 015 66,9 1 015
muut aineettomat hyödykkeet 109 171 -36,1 86
aineelliset hyödykkeet 110 74 48,8 77
Osuudet osakkuusyrityksissä 100 111 -9,8 104
muut osakkeet ja osuudet 351 231 52,0 351
pitkäaikaiset saatavat 407 538 -24,3 418
laskennalliset verosaamiset 67 166 -59,6 56
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 840 2 306 23,1 2 108
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 650 865 -24,8 855
rahavarat 811 663 22,3 775
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 1 461 1 528 -4,4 1 630
VARAT YHT. 4 301 3 834 12,2 3 738
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 315 2 289 1,2 2 302
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0   0
OMA PÄÄOMA YHT. 2 315 2 289 1,2 2 302
pitkäaikaiset velat 758 410 85,1 296
lyhytaikaiset velat 1 228 1 136 8,1 1 140
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 4 301 3 834 12,2 3 738

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2011 1.1-30.9.2012 30.9.2012
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1949 -263 1686
omat osakkeet** -69 -5 -74
edellisten tilikausien voittovarat 326   326
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   281 281
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
oma pääoma 2302 13 2315
       
* pääoman palautus  -232 te, Pipfrog määräysvallattomien omistuksien
hankinta -30 te.      
** Muutokset omissa osakkeissa -5 te      

 

Konsernin rahavirta 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
tilikauden tulos 83 -47 278,4 281 32 782,3 169
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 28 263 -89,4 87 351 -75,2 430
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 181 80 126,3 109 189 -42,3 361
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 292 296 -1,3 477 572 -16,7 960
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -121 -9   -315 -9   5
bruttoinvestoinnit -9 -33 72,7 -46 -132 65,2 -245
käyttöomaisuuden myynnit 0 0   7 13 -46,2 13
saadut osingot 0 0   6 0   11
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -130 -42 -209,5 -348 -128 -171,9 -216
pitkäaikaisten saamisten muutos 0 2 -100,0 11 34 -67,6 52
lainojen nostot 300 0   380 0   0
lainojen takaisinmaksu -102 -43 -137,2 -217 -105 -106,7 -162
omien osakkeiden myynnit ja ostot -5 -8 37,5 -5 34 -114,7 26
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 11 0   -30 -24 -25,0 -14
maksetut osingot/pääoman palautus 0 0   -232 0   -116
muut oman pääoman muutokset 0 35 -100,0 0 35 -100,0  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 204 -14 1557,1 -93 -26 -257,7 -214
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 366 240 52,5 36 418 -91,5 530
rahavarat kauden alussa 445 423 5,2 775 245 216,3 245
rahavarat kauden lopussa 811 663 22,3 811 663 22,3 775

 

Konsernin vastuusitoumukset 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 850 550 54,5 550
leasingvastuut 13 14 -7,1 19
yhteensä 863 564 53,0 569

 

Konsernin tunnusluvut 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos 2011
  7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 18,8 -5,0   21,4 6,3   11,7
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 21,5 -6,5   22,2 6,9   13,6
omavaraisuusaste,% 53,8 61,3   53,8 61,3   61,6
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,01 0,03 -66,7 0,05 0,13 -61,5 0,24
tulos/osake, e 0,01 0,00   0,02 0,00   0,01
oma pääoma per osake, e 0,20 0,20   0,20 0,20   0,20
henkilöstö keskimäärin 58 44 31,8 54 45 20,0 45

 

Segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2012 2011 muutos 2012 2011 muutos 2011
liikevaihto,1000e 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
communications 1181 1226 -3,6 3942 3793 3,9 5 302
konsernin liikevaihto 1181 1226 -3,6 3942 3793 3,9 5 302
  2012 2011 muutos 2012 2011 muutos 2011
liiketulos,1000e 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
communications 128 204 -37,0 400 343 16,7 545
konsernin liikevoitto 128 204 37,0 400 343 16,7 545
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa
konsernierät on kohdistettu segmentille.        

Pipfrog AS lopullinen hankintamenolaskelma

Soprano Oyj sopi 19.1.2012 virolaisen verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Pipfrog AS:n 51 prosentin osakekantaosuuden hankkimisesta. Vastikkeena annetaan peruskauppahintana yhteensä 100.000 euroa käteisenä sekä lisäkauppahintana yhteensä enintään 150.000 euroa käteisenä vuosien 2012-2013 tuloksiin perustuen, mikäli Pipfrog AS:n tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit. Pipfrog AS yhdistettiin Soprano Oyj konserniin 1.2.2012 alkaen.

Kauppahinnaksi on kirjattu peruskauppahinta 100.000 euroa sekä lisäkauppahinta 150.000 euroa, yhteensä 250.000 euroa. 

Hankinnasta syntyi 239 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Pipfrog AS:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat seuraavat:

tuhatta euroa Yhdistämisessä kir-
  jatut käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5
Aineettomat oikeudet 81
Myyntisaamiset ja muut saamiset 45
Rahavarat 12
   
Varat yhteensä 143
Määräysvallattomien omistajien osuus 10
Rahoitusvelat 38
Muut velat 84
Velat yhteensä 132
   
Nettovarat 11
Hankintameno 250
Liikearvo 239
   
Rahana maksettava kauppahinta 250
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 12
Rahavirtavaikutus -238

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti. Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut pääasiassa ohjelmistotuotteen ja osaamista.

Promode Oy alustava hankintamenolaskelma

Soprano Oyj sopi 18.6.2012 tuoteviestintään erikoistuneen PR- ja viestintätoimisto Promode Oy:n koko osakekannan kaupan. Vastikkeena annetaan peruskauppahintana yhteensä 250.000 euroa käteisenä sekä lisäkauppahintana yhteensä enintään 300.000 euroa käteisenä vuosien 2012-2014 tuloksiin perustuen, mikäli Promode Oy:n tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit. Promode Oy yhdistettiin Soprano Oyj konserniin 1.7.2012 alkaen.

Kauppahinnaksi on kirjattu peruskauppahinta 250.000 euroa sekä lisäkauppahinta 300.000 euroa, yhteensä 550.000 euroa. 

Hankinnasta syntyi 440 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Promode Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat seuraavat:

tuhatta euroa Yhdistämisessä kir-
  jatut käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17
Rahavarat 142
Varat yhteensä 173
   
Muut velat ja siirtovelat 63
Velat yhteensä 63
   
Nettovarat 110
Hankintameno 550
Liikearvo 440
   
Rahana maksettava kauppahinta 550
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 142
Rahavirtavaikutus -408

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa