Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2011: liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2011 27.10.2011 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2011: liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani

YHTEENVETO

Sopranon edellisellä kvartaalilla alkanut positiivinen tuloskehitys jatkui. Katsauskaudella Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntä on parantunut ja uusia asiakkuuksia on voitettu aikaisempaa paremmalla hinnalla. Liikevaihto 1-9 2011 kasvoi 19,6 % ja liiketulos 438,8 % vertailukauteen nähden.

Soprano Oyj:n hallitus muutti tulosohjaustaan ja ennakoi nyt, että Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan selvästi parempi kuin vuonna 2010.
 

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-syyskuu, miljoonaa euroa 1-9 2011 1-9 2010 muutos-%
Liikevaihto 3,79 3,17 19,6
Liiketulos 0,34 0,06 438,8
Liiketulos-% liikevaihdosta 9,0 2,0  
Tulos ennen veroja 0,12 0,06 99,8
Osakekohtainen tulos 0,00 0,00  
Oma pääoma per osake 0,20 0,19  
Tilikauden tulos 0,03 0,04 -26,0
       
heinä-syyskuu, miljoonaa euroa 7-9 2011 7-9 2010 muutos-%
Liikevaihto 1,23 0,95 28,7
Liiketulos 0,20 -0,04 623,4
Liiketulos-% liikevaihdosta 16,6 -4,1  
Tulos ennen veroja -0,04 -0,03 -11,4
Osakekohtainen tulos 0,00 0,00  
Tilikauden tulos -0,05 -0,02 -98,9

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Sopranon liiketoiminta on kehittynyt vuoden kolmannella neljänneksellä hyvin. Olemme julkisesti kertoneet käsityksenämme, että pysyvä kilpailuetu saavutetaan yhdistämällä kommunikaatio ja teknologia. Tällä hetkellä näyttää, että yhtiön strateginen valinta on osoittautunut oikeaksi. Sopranon loppuvuoden ja tulevaisuuden näkymät ovat maailmantalouden uhkista huolimatta merkittävästi paremmat tällä hetkellä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Soprano panostaa nyt erityisesti henkilökunnan business-osaamiseen – viestintä ja teknologia ovat olleet yhtiöllä hallussa jo aikaisemmin. Palkkaamme ja koulutamme viestintään verkkoteknologiaa ymmärtäviä ammattilaisia ja verkkopalveluihin asiakkaan liiketoimintaa ymmärtäviä osaajia.

Konsernin liiketoiminnoista nopeimmin kasvavat nyt avoimeen lähdekoodiin perustuvat verkkopalvelut ja verkkokaupan ratkaisut sekä sisältökonsultointi.  Merkittävimmät rahavirrat tulevat PHP–, Zend Framework-, Drupal- ja Magento-ohjelmistoilla rakennetuista palveluista, kaupoista ja niihin liittyvistä sisältöpalveluista. Kyseiset ohjelmistot ovat kansainvälisissä vertailuissa nopeimmin kasvavia, uusimpien verkkopalveluiden ohjelmistoalustoja.

Kaikkien konserniyhtiöiden operatiivinen liiketoiminta on kannattavaa ja henkilöstö on motivoitunutta. Katsauskautena yhtiö teki sopimuksen virolaisen PipFrog -yhtiön enemmistöosakkuuden hankinnasta. Yhtiön kehittämä Magento-pohjainen verkkokaupan tuote on hyvin mielenkiintoinen ja sen vuoksi sillä on erinomainen mahdollisuus onnistua myös kansainvälisesti.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano Oyj on erikoistunut verkkopalveluihin ja -ohjelmistoihin sekä viestintäratkaisuihin. Yhtiö toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkkopalveluja, operatiivisia järjestelmiä, tilausjärjestelmiä ja verkkokaupparatkaisuja, verkko-ohjelmistoja sekä myynnin ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Konsernilla on yksi liiketoimintasegmentti, ja sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Sopranolla toimii kolme myyntiyksikköä, jotka on jaettu asiakasfokuksen mukaisesti. Henkilöstö liikkuu eri yksiköiden välillä asiakastarpeen mukaan. Sopranon strategian mukaisesti pysyvä kilpailuetu saavutetaan yhdistämällä kommunikaatio ja teknologia.

– Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkkopalveluja ja verkko-ohjelmistoja sekä kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Myyntiyksikön vetäjänä toimii Taneli Tikka.

– Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja. Myyntiyksikön vetäjänä toimii Tapio Valli.                                   

– Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja mainonnan kokonaisratkaisuja, nykyaikaisia verkkoratkaisuja sekä niiden sisällöntuotantoa. Myyntiyksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen 31.10.2011 saakka, jonka jälkeen vetäjänä toimii oman toimensa ohella konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhunen.

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Soprano tiedotti 16.9.2011 ostoaikeensa Virolaisesta Pipfrog AS –nimisestä verkkokaupan ohjelmistoihin erikoistuneesta yhtiöstä. Pipfrog AS on vuodesta 2009 kehittänyt pilvipalveluna Magento-alustalle avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ja erikokoisille yrityksille skaalautuvaa verkkokaupan ohjelmistotuotetta.

Soprano Oyj maksaa 51 prosentista Pipfrogin osakkeista 0,13 miljoonaa euroa käteisellä. Yhtiön perustaja Bruno Lill jää yhtiön toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi. Pipfrogin ennakoidaan yhdistyvän Soprano–konserniin 1.1.2012 alkaen. Kauppa vaatii toteutuakseen Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän 31.1.2012 mennessä.

Soprano hankki 18.5.2011 tytäryhtiönsä Soprano Brain Alliance Oy:n koko lopun 29 prosentin osakekannan vähemmistöosakkailta. Aikaisempaan osakevaihtosopimukseen liittyneet lisäkauppahinnat maksettiin myös kerralla osakeannilla, jossa myyjälle suunnattiin 93 750 Sopranon uutta osaketta.

Katsauskaudella Soprano Brain Alliance Oy:n osakkuusyhtiö Töllö Finland Oy muuttui tytäryhtiöksi osakeannin jälkeen 87,7 prosentin osuudella. Yhtiö omistaa palvelun, joka mahdollistaa käyttäjille TV-kanavien nauhoituksen ja katsomisen tietokoneen ja internet-liittymän avulla.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Sopranon ohjelmistotuotteita ovat Brain.fi, Composer.fi ja Soprano Forte-ohjelmistot. Viestinnällä palvelutuotteita ovat mm. asiakasviestintä, julkisuusviestintä, kriisiviestintä sekä erilaiset markkinointiviestinnän palvelut.

– Composer.fi–verkkokauppaohjelmisto on erityisesti pienyrityksille ja yrittäjille suunnattu myynti- ja markkinointiohjelmisto, joka sisältää monipuoliset työkalut kotisivujen luomiseen, verkkokaupan rakentamiseen, sähköisen viestinnän sisällöntuottamiseen ja lähettämiseen sekä asiakasrekisterin ylläpidon. Tuote tuli markkinoille vuoden 2007 keväällä. Soprano Composerin tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 30.9.2011 on 0,01 miljoonaa euroa (30.9.2010 0,07 miljoonaa euroa).

Composer.fi-verkkokauppaohjelmistoa markkinoi ja myy Sopranon osakkuusyhtiö Isolta Oy. Isoltan pienyrittäjille suunnatuilla ohjelmistoilla on yhteensä noin 20.000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

– Soprano Forte –ohjelmistot tarjoavat  b-to-b –kaupan tilausjärjestelmiä sekä b-to-c -verkkokaupan standardi- ja räätälöityjä verkkokaupparatkaisuja.

– Brain.fi-ohjelmiston avulla verkkokauppiaat voivat valjastaa Huuto.netin ja Keltaisen Pörssin kaltaiset sähköiset markkinapaikat omiksi jakelukanavikseen. Ohjelmiston kehittäminen aloitettiin keväällä 2010. Tekes on myöntänyt kehittämisavustusta enintään 0,10 miljoonaa euroa hankkeelle. Kehittämisavustukselle vähennetyt aktivoinnit per 30.9.2011 olivat 0,10 miljoonaa euroa.

Konsernin kokonaispanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen 1-9 2011 olivat 0,11 miljoonaa euroa. (vuonna 2010 0,13 miljoonaa euroa)). Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen poistot 1-9 2011 olivat 0,08 miljoonaa euroa(vuonna 2010 0,07 miljoonaa euroa) ja kuluksi 1-9 2011 kirjattiin yhteensä 0,02 miljoonaa euroa (vuonna 2010 0,01 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-9 2011 henkilöstöä keskimäärin 45 henkilöä (1-9 2010 48 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen, Taneli Tikka, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.

Konsernin johtoryhmässä toimivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Viestintäpalvelut-myyntiyksikön vetäjä Riitta Auvinen 31.10.2011 saakka, verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikön vetäjä Tapio Valli sekä verkkopalvelut-myyntiyksikön vetäjä Taneli Tikka.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,66 miljoonaa euroa (30.9.2010 0,24 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.9.2011 61,3 % (54,3 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-9 2011 0,57 miljoonaa euroa (1-9 2010 -0,04 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,42 miljoonaa euroa (-0,34 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.9.2011 0,59 miljoonaa euroa (0,75 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.9.2011 jäljellä 0,42 miljoonaa euroa. (30.9.2010 0,51 miljoonaa euroa)

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 30.9.2011. Konsernin liikearvo pieneni 0,26 miljoonalla eurolla Soprano Brain Alliance Oy:n 17.5.2011 sovitun lisäkauppahintasopimuksen vuoksi. Konserni kirjasi vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalennuksia yhteensä 0,22 miljoonaa euroa tuloslaskelman rahoituseriin.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11.608.750 kappaletta.

Katsauskaudella Sopranon osakemäärä kasvoi 93.750 uudella osakkeella, kun Brain Alliance Oy:n aikaisempaan osakevaihtosopimukseen liittyneet lisäkauppahinnat maksettiin kerralla yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuvalla osakeannilla. Uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq OMX Helsingin Oy:n Prelistalla 22.6.2011 alkaen.

Sopranon hallituksella on valtuutus seuraavaan yhtiökokoukseen saakka päättää lisäosingon tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta, yhteensä enintään 0,03 senttiä osakkeelta. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 20 372 omaa osaketta (30.9.2010 96 646 omaa osaketta), joka on 0,2 (0,8 %) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Soprano Oyj maksoi 27.6.2011 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot omilla osakkeillaan luovuttamalla yhteensä 93 331 yhtiön omaa osaketta, 13.333 osaketta kullekin hallituksen jäsenelle.

Soprano aloitti 26.8.2011 omien osakkeiden hankinnan, jossa yhtiö hankkii omia osakkeitaan enintään 100.000 kappaletta. Hankinta päättyy viimeistään 4.5.2012.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla ei ollut luottotappioita 1-9 2011.(vuonna 2010 0,04 miljoonaa euroa).

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut, mutta ennustaminen konsernin toimialalla erityisesti puoli vuotta pidemmällä aikavälillä on haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon liiketoiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää kausiluonteisuutta lukuun ottamatta lomakausien vaikutusta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Soprano Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 27.10.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2011 sille antamin valtuuksin jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta, yhteensä 116 tuhatta euroa. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 1.11.2011 ja maksupäivä 10.11.2011.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2011

Soprano Oyj:n hallitus muutti tulosohjaustaan ja ennakoi nyt, että Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan selvästi parempi kuin vuonna 2010. Aiemmassa tulosohjauksessaan Soprano Oyj:n hallitus oli ennakoinut, että Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan parempi kuin vuonna 2010.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu verkkopalveluihin ja -ohjelmistoihin sekä viestintäratkaisuihin erikoistunut julkinen yhtiö. Soprano toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä operatiivisia järjestelmiä, tilausjärjestelmiä ja verkkokaupparatkaisuja, verkko-ohjelmistoja sekä myynnin ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Liitteenä taulukko-osa:                                                        

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
LIIKEVAIHTO 1226 953 28,7 3793 3171 19,6 4 324
liiketoiminnan muut tuotot 6 17 -62,3 39 54 -28,8 50
alihankintaostot -130 -109 -18,7 -522 -318 -64,1 -512
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -675 -626 -7,7 -2276 -1992 -14,3 -2 694
poistot ja arvonalentumiset -40 -34 -18,3 -110 -101 -8,9 -138
liiketoiminnan muut kulut -184 -239 23,0 -580 -751 22,8 -972
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 204 -39 623,4 343 64 438,8 58
rahoitustuotot ja -kulut -5 -4 -7,6 -1 -12 88,3 -29
muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset -224 0 -100,0 -224 0 -100,0 0
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -13 10 -235,0 -3 6 -144,1 0
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -38 -34 -11,4 115 58 99,8 29
verot -9 10   -84 -15 -465,6 -21
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) JATKUVISTA TOIMINNOISTA -47 -24 -98,9 32 43 -26,0 8
tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista   0 0   0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -47 -24 -98,9 32 43 -26,0 8
Muut laajan tuloslaskelman erät       0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -47 -24 -98,9 32 43 -26,0 8
jakautuminen:              
emoyhteisön omistajille -47 -25 -90,2 32 13 141,8 7
vähemmistölle 0 1   0 30   1
               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta          
laskettu osakekohtainen tulos, 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
(ei laimennusvaikutusta) 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00
tulos/osake, koko konserni,e 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00

 

Konsernitase 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 1 015 1 245 -18,4 1 245
muut aineettomat hyödykkeet 171 151 12,7 176
aineelliset hyödykkeet 74 89 -16,8 80
Osuudet osakkuusyrityksissä 111 140 -20,5 134
muut osakkeet ja osuudet 231 454 -49,1 454
pitkäaikaiset saamiset 538 505 6,5 471
laskennalliset verosaamiset 166 211 -21,5 179
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 306 2 795 -17,5 2 740
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 865 1 074 -19,4 960
rahavarat 663 239 176,8 245
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 1 528 1 314 16,3 1 205
VARAT YHT. 3 834 4 109 -6,7 3 945
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 289 2 170 5,5 2 168
vähemmistöosuus 0 62 -100,0 27
OMA PÄÄOMA YHT. 2 289 2 232 2,5 2 195
pitkäaikaiset velat 410 572 -28,4 498
lyhytaikaiset velat 1 136 1 305 -12,9 1 252
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 3 834 4 109 -6,7 3 945

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2010 1.1-30.9.2011 30.9.2011
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 2046 18 2064
omat osakkeet** -95 34 -61
edellisten tilikausien voittovarat*** 121 37 157
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille 32 32
vähemmistöosuus 27 -27 0
oma pääoma 2195 94 2289
       
* Osakeanti liittyen Soprano Brain Alliance  Oy:n lisäkauppahintaan 42 te,  
määräysvallattomien omistuksien arvon ja hankintamenon erotus -24 te  
** hallituksen vuosipalkkio 42 te omina osakkeina, omien osakkeiden  
 hankinta -8 te      
*** määräysvallattomien omistuksien hankinta 37 te      

 

Konsernin rahavirta 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
tilikauden tulos -47 -24 -98,9 32 43 -26,0 8
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 263 24 995,8 351 95 269,5 138
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 80 19 321,1 189 -182 203,8 -103
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 296 19 1418,7 572 -44 1400,0 43
               
Tytäryritysten hankinta väh. hankintahetken rahavaroilla -9 0 -100,0 -9 0 -100,0 0
Tytäryritysten myynti väh. myyntihetken rahavaroilla 0 0   0 0   -1
bruttoinvestoinnit -33 -58 43,1 -132 -120 -10,0 -173
käyttöomaisuuden myynnit 0 0   13 5 160,0 5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -42 -58 27,6 -128 -115 -11,3 -169
pitkäaikaisten saamisten muutos 2 15 -86,7 34 15 126,7 50
lainojen takaisinmaksu -43 -4 -975,0 -105 -83 -26,5 -142
omien osakkeiden myynnit ja ostot -8 30 -126,7 34 30 13,3 30
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 0   -24 0 -100,0 -33
maksetut osingot/pääoman palautus 0 0     -114 100,0 -114
muut oman pääoman muutokset 35 -30 216,7 35 -30 216,7  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -14 11 -227,3 -26 -182 85,7 -209
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 240 -28 972,4 418 -341 222,6 -335
rahavarat kauden alussa 423 267 58,4 245 580 -57,8 580
rahavarat kauden lopussa 663 239 177,4 663 239 177,4 245

  

Konsernin vastuusitoumukset 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 550 550 0,0 550
leasingvastuut 14 8 82,2 23
yhteensä 564 558 1,1 573

 

Konsernin tunnusluvut 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
  7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) -5,0 -3,3   6,3 3,5   2,3
oman pääoman tuotto,% (12 kk) -6,5 -6,0   6,9 3,4   1,3
omavaraisuusaste,% 61,3 54,3   61,3 54,3   55,6
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,03 0,07 -57,1 0,13 0,13 0,0 0,17
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00
tulos/osake, koko konserni,e 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00
oma pääoma per osake, e 0,20 0,19   0,20 0,19   0,19
henkilöstö keskimäärin 44 48 -8,3 45 48 -6,3 47

 

Segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
liikevaihto,1000e 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
communications 1226 953 28,7 3793 3171 19,6 4324
konsernin liikevaihto 1226 953 28,7 3793 3171 19,6 4324
  2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
liiketulos,1000e 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
communications 204 -39 623,4 343 64 438,8 58
konsernin liikevoitto 204 -39 623,4 343 64 438,8 58
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa  
konsernierät on kohdistettu segmentille.          

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa