Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2009

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2009 28.10.2009 klo 09.00            

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2009                      

Yhteenveto                                   

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto oli 1-9 2009 2,20 miljoonaa euroa (1-9 2008 
2,34 miljoonaa euroa, muutos -6,1 %). Liiketulos 1-9 2009 oli 0,06 miljoonaa  
euroa. (1-9 2008 0,12 miljoonaa euroa, muutos -54,4 %). Soprano Oyj:n hallitus 
ennakoi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla ja liiketuloksen  
jäävän jonkin verran viimevuotisesta, mutta olevan kuitenkin positiivinen.   

tammi-syyskuu 2009                               

*    Liikevaihto 2,20 miljoonaa euroa (1-9 2008 2,34 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos 0,06 miljoonaa euroa (0,12 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 2,6 prosenttia (5,3 %)liikevaihdosta             
*    Tulos ennen veroja -0,11 miljoonaa euroa (0,15 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (0,01 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,19 euroa (0,21 euroa)              
*    Tilikauden tulos -0,12 miljoonaa euroa (0,15 miljoonaa euroa)      

heinä-syyskuu 2009                               

*    Liikevaihto 0,51 miljoonaa euroa (7-9 2008 0,66 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos -0,06 miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos -11,7 prosenttia (3,5 %) liikevaihdosta           
*    Tulos ennen veroja -0,21 miljoonaa euroa (0,03 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,00 euroa)              
*    Tilikauden tulos -0,19 miljoonaa euroa (0,03 miljoonaa euroa)      

Tuloskatsaus                                  

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto ja liiketulos jäivät ennakoitua heikommaksi 
vuoden 2009 kolmannella kvartaalilla. Soprano Oyj kirjasi syyskuussa 2009 alas 
0,15 miljoonan euron lainasaatavat, jotka syntyivät vuonna 2007 toteutuneista  
tytäryhtiöiden myynneistä.                           

Liikevaihto 1-9 2009 oli 2,20 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihto 1-9
2009 2,34 miljoonaa euroa, muutos -6,1 %), liiketulos 0,06 miljoonaa euroa (0,12
miljoonaa euroa, muutos -54,4 %) ja tilikauden tulos -0,12 miljoonaa euroa (0,15
miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 30.9.2009 oli 2,07 miljoonaa euroa (2,40 
miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,05 miljoonaa euroa (3,41 miljoonaa euroa). 

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

” Lamavuodesta tuli kasvun välivuosi. Olemmekin toisella vuosipuoliskolla    
kehittäneet johtoryhmätyöskentelyä vastaamaan konsernin tulevaa rakennetta ja  
kasvutavoitteitamme.                              

Odotamme Brain Alliance yrityskaupan lisäävän merkittävästi kiinnostusta    
Sopranon palveluihin. Brain Alliance kehittää dynaamisia verkkopalveluita ja  
uusimpia toiminnallisuuksia PHP-ohjelmointikielen ainoana virallisena edustajana
Suomessa. Verkon tilausjärjestelmiä ja kauppoja kehittävä Soprano Forte on   
hiljaisen jakson jälkeen saanut taas merkittäviä tilauksia. Pk-yritysten    
taloushallinta- ja verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Isoltan asiakasmäärä
on ylittänyt 10.000 ja yhtiön ansaintalogiikkaa kehitetään strategian      
mukaisesti. Myös Sopranon viestintäpalveluiden kysyntä on hiljalleen elpymässä. 

Markkinatilanteesta johtuen kolmas vuosineljännes oli taloudellisesti odotettua 
tiukempi. Asiakkaat pienensivät panostuksiaan viestinnän ja verkkoliiketoiminnan
palveluihin ja siirsivät tilauksiaan otollisempaan aikaan. Alan         
tarjouskilpailuissa hinta nousi usein luovuuden edelle valintakriteerinä.    
Lehtitalojen vaisu mainosmyynti Suomessa ja Baltian maissa johti siihen, että  
yhtiö kirjasi alas Soprano Magazines -liiketoiminnan myynnistä tulleet     
kauppahinnan saatavat.                             

Yleisestä taloustilanteesta huolimatta Soprano on kaiken aikaa kyennyt pitämään 
yhtiön maksuvalmiuden ja kassavarat hyvällä tasolla.              

Olen ylpeä Sopranon henkilökunnasta joka on tehnyt ammattilaisen työtä     
huolimatta kovasta taloustilanteesta.”                     

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Communications-liiketoimintasegmentin erityisosaamista on teknologian ja    
kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset  
verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla 
on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän,    
markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja      
julkishallinnolle.                               

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-9 2009 oli 2,20 miljoonaa euroa (1-9
2008 2,34 miljoonaa euroa, muutos -6,1 %). Liiketulos oli 0,06 miljoonaa euroa 
(0,12 miljoonaa euroa, muutos -54,4 %). Communications-segmentin luvut ovat   
yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.                     

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön asiakaskoon ja  
ensisijaisen asiakasfokuksen mukaan. Henkilöstö liikkuu eri yksiköiden ja    
tiimien välillä asiakastarpeen mukaan.                     

Kaksi Viestintäpalvelut-myyntiyksikön tiimiä toteuttaa viestinnän ja mainonnan 
palvelukokonaisuudet, nykyaikaiset verkkoratkaisut sekä niiden         
sisällöntuotannon. Keskisuuriin yrityksiin keskittyvää Yritysasiakkaat-tiimiä  
vetää Mari Heikura. Suuryritykset ja julkishallinto -tiimiä vetää Kati Laakso. 

Kaksi Verkkoratkaisut-myyntiyksikön tiimiä toteuttaa verkkoliiketoiminnan    
projektit, huolehtii niiden viestinnällisestä sisällöstä ja ylläpitää      
järjestelmiä. Verkkoprojektit-tiimi tuottaa verkkoliiketoiminnan ohjelmistot ja 
sisältöpalvelut sekä järjestelmien integraatioratkaisut. Tiimin vetäjänä toimii 
Esa Heinonen. Verkkopalvelut-tiimi puolestaan ylläpitää ja kehittää tuotettuja 
asiakasjärjestelmiä. Tiimin vetäjänä toimii Juhani Försti. Myyntiyksikön    
asiakkuusjohtajana toimii Tapio Valli.                     

More business -myyntiyksikkö kehittää konsernin ja sen osakkuusyhtiöiden    
viestinnän ja verkkoliiketoiminnan kokonaiskonseptia sekä vastaa konseptin   
tuotteistamisesta ja lisensoinnista. Yksikkö vastaa yhtiöryhmän         
uusasiakashankinnasta ja markkinoinnista. Yksikön vetäjänä toimii Riitta    
Auvinen.                                    

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.         

Brain Alliance Oy                                

Soprano Oyj sopi 12.10.2009 allekirjoitetulla täydennyssopimuksella hankkivansa 
omistukseensa 67 prosenttia uusimman sukupolven verkkoratkaisuihin       
erikoistuneesta Brain Alliance Oy:stä. Sopimuksen mukaisesti vastikkeena    
annettavista osakkeista 400 000 kappaletta lasketaan liikkeeseen        
peruskauppahintana sekä enintään 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan 
lisäkauppahintana vuosina 2010-2014, mikäli Brain Alliance Oy:n tuloksen    
kehitys täyttää sovitut kriteerit.                       
                                        
Sopimuksen mukaisesti Soprano Oyj:n hallituksen on hyväksyttävä kauppa     
31.12.2009 mennessä, tai sopimus raukeaa.                    

Soprano oli 17.6.2009 kertonut hankkivansa 51 % osuuden Brain Alliance Oy:stä. 
Myöhemmin 30.9.2009 yhtiö kertoi, että päätös Brain Alliance Oy:n liittämisestä 
Soprano Oyj-konserniin viivästyy pääasiassa Due Diligence -vaiheessa esiin   
tulleen keskeisen asiakkaan maksuviivästyksestä johtuen.            

Hyväksynnän jälkeen Brain Alliance Oy konsolidoitaisiin osaksi Soprano Oyj   
-konsernia. Alustava hankintamenolaskelma esitetään kaupan vahvistumisen jälkeen
tulostiedottamisen yhteydessä. Brain Alliance Oy:n tilintarkastettu tulos ja  
tase pääkohdiltaan vuodelta 2008 on esitetty taulukko-osassa.          

Soprano Turku                                  

Soprano Oyj sopi 23.6.2009 Bravecom Oy:n kanssa allekirjoitetulla        
lisenssisopimuksella toiminnan laajentumisesta Turun, Porin, Rauman,      
Salon ja Ahvenanmaan talousalueille.                      

Sopimuksen mukaisesti Bravecom Oy ja sen omistaja, KTM, Tuula von Zweygbergk  
aloitti Sopranon kehittämien viestinnän ja verkkoliiketoiminnan palvelujen   
myynnin ja tuotannon Sopranon lisenssinhaltijana 9.8.2009 alkaen. Bravecom saa 
käyttöönsä nimen Soprano Turku, yhtiön tunnettuuden, skaalautuvat tuotteet,   
monistetut prosessit sekä tuotannollisen tuen.                 

Soprano pyrkii jatkossa lisensoimaan viestinnän ja verkkoliiketoiminnan     
palvelukonseptinsa myös muille merkittäville talousalueille Suomessa ja     
lähialueilla.                                  

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. 
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo  
konsernin taseessa 30.9.2009 on 0,15 miljoonaa euroa. (30.9.2008 0,24 miljoonaa 
euroa)                                     

Soprano ja Isolta Oy sopivat 18.5.2009 allekirjoitetulla sopimuksella      
Composer-verkkokauppaohjelmiston ja taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston   
markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Pienyrittäjille tarkoitetuilla 
ohjelmistoilla on yli 10 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ohjelmistojen     
tuoteoikeudet säilyvät erillisesti molemmilla yhtiöillä. Järjestelyllä haetaan 
nopeampaa ohjelmistotuotteiden myynnin kasvua, lisää tuotekehitysresursseja ja 
kustannussäästöjä. Soprano Composerin tuotekehitys- ja myyntihenkilöstö     
siirtyivät Isolta Oy:n palvelukseen. Yhtiöt jakavat verkkokauppaohjelmiston   
tuloksen 50/50-periaatteella.                          

Soprano Forte -verkkoliiketoimintaohjelmisto on kehitetty ostetun Asapsoft   
Netsystems Oy:n ohjelmistotuotteen pohjalta ja tuli markkinoille vuoden 2008  
ensimmäisellä puoliskolla.                           

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä 1-9 2009 keskimäärin 25 henkilöä (1-9 2008 28    
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola,
Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.                  

Soprano Oyj -konsernissa toimii kaksi Viestintäpalvelut-myyntiyksikön tiimiä,  
kaksi Verkkoratkaisut-myyntiyksikön tiimiä sekä yksi More            
business-myyntiyksikkö.                             

Konsernin johtoryhmän muodostavat verkkoratkaisuiden asiakkuusjohtaja Tapio   
Valli, varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen, talousjohtaja Panu Kauppinen sekä  
toimitusjohtaja Arto Tenhunen.                         

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena    
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.                      

Rahoitus                                    

Kassavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat katsauskauden lopussa 0,43    
miljoonaa euroa (30.9.2008 0,40 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 
30.9.2009 68,0 % (70,3 %).                           

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-9 2009 0,24 miljoonaa euroa (1-9 2008 
-0,02 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,09 miljoonaa euroa (-0,31   
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.9.2009 0,68 miljoonaa euroa 
(30.9.2008 0,68 miljoonaa euroa)                        

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen    
tavoitteisiin. Avainhenkilöille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää   
varten yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Soprano Oyj:n hallitus päätti    
31.3.2009 pidentää laina-aikaa kolmesta kuuteen vuoteen. Henkilöstöantia varten 
annettua lainaa on 30.9.2009 yhteensä 0,59 miljoonaa euroa jäljellä (30.9.2008 
0,66 miljoonaa euroa). Henkilöstöannin osakkeiden kahden vuoden luovutuskielto 
on päättynyt.                                  

Liikearvo                                    

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut, huomioiden tulevaisuuden    
näkymät.                                    

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-9 2009 oli 0,75 euroa (1-9 2008 1,00 euroa), alin 
0,41 euroa (0,65 euroa) ja päätöskurssi 0,54 euroa (0,80 euroa). Keskikurssi oli
0,60 euroa (0,84 euroa). Osakkeita vaihdettiin 1 487 742 kappaletta (616 323  
kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 889 441 euroa (519 406 euroa). Yhtiön     
markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä 30.9.2009 päätöskurssilla oli 5,90   
miljoonaa euroa (8,82 miljoonaa euroa).                     

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 301 osakkeenomistajaa (30.9.2008 252     
omistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 194 465 omaa osaketta (94 465 omaa    
osaketta) katsauskauden lopussa, joka on 1,7 prosenttia (0,8 prosenttia)    
kaikista osakkeista ja äänistä.                         

Suurimmat osakkeenomistajat ja osakemäärät yhteensä katsauskauden kuukausien  
lopussa ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla.                  

Laadintaperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Osavuosikatsauksen   
laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia ja se noudattaa myös vuoden 2009 
alussa uudistettuja IAS 1- ja IAS 8-standardeja.                
                                        
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Riskit                                     

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.                    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konserni
on kirjannut luottotappiovarauksia 0,03 miljoonaa euroa ja tytäryhtiökaupoista 
jääneitä lainasaatavia kuluksi 0,15 miljoonaa euroa ajanjaksolle 1-9 2009.   
Konsernin luottotappiot vuonna 2008 olivat 0,002 miljoonaa euroa. Konsernin   
liiketoimintoihin liittyvä luottotappioriski on pysynyt normaalia suurempana  
yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen.                 

Yleisen taloustilanteen vuoksi liiketoiminnan ennustettavuus on heikentynyt sekä
rahoitusriskit ovat kasvaneet tänä vuonna. Muilta osin riskeissä ei ole     
tapahtunut olennaisia muutoksia.                        

Yhtiökokouksen 2009 päätökset                          

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi     
vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että  
31.12.2008 taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa   
kolme senttiä (0,03 euroa).                           

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkavat  
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.   
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab       
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen jälkeen  
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka 
Vennamon.                                    

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4 §    
muutetaan kuulumaan seuraavasti:                        

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän 
(9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee       
keskuudestaan puheenjohtajan.                          

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai      
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 18 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.   
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa  
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2009                     

Soprano Oyj -konsernin koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan pysyvän vuoden 2008 
tasolla ja liiketuloksen arvioidaan jäävän jonkin verran viimevuotisesta, mutta 
olevan kuitenkin positiivinen.                         


Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, Toimitusjohtaja Arto Tenhunen                   
puh. +358 400 413314, arto.tenhunen@soprano.eu                 
http://www.soprano.eu/                             


Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön  
erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja    
palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen   
sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja     
verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä 
kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.              

Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
                                        
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 
Brain Alliance Oy tilintarkastettu tulos ja tase pääkohdiltaan 2008       
Tunnuslukujen laskentakaavat                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin   | 2009 | 2008 | muuto | 2009 | 2008 | muuto | 2008 |
| laaja tuloslaskelma    |   |   |   s |   |   |   s |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e           | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        | 506 | 662 | -23,5 | 2199 | 2343 | -6,1 |  3 |
|              |   |   |    |   |   |    | 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan muut    |  15 |  7 | 107,1 |  37 |  22 | 66,8 |  29 |
| tuotot          |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot     | -110 | -89 | -23,8 | -493 | -352 | -39,9 | -430 |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista    | -235 | -310 | 24,2 | -935 | -106 | 11,8 |  -1 |
| aiheutuvat kulut     |   |   |    |   |  0 |    | 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja        | -28 | -31 |  9,7 | -85 | -90 |  5,1 | -129 |
| arvonalentumiset     |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan muut kulut | -207 | -216 |  4,4 | -667 | -739 |  9,8 | -972 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO        | -59 |  23 | -357, |  57 | 124 | -54,4 | 159 |
|              |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut |  -1 |  7 | -107, |  0 |  27 | -100, |  28 |
|              |   |   |   1 |   |   |   4 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainasaamisten      | -147 |  0 |    | -147 |  0 |    |  0 |
| alaskirjaus        |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyrityksen  |  -1 |  0 |    | -19 |  0 |    |  7 |
| tuloksesta        |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA    | -208 |  30 | -793, | -109 | 151 | -172, | 194 |
|              |   |   |   7 |   |   |   4 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot           |  16 |  0 |    | -12 |  0 |    |  92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     | -192 |  30 | -740, | -122 | 151 | -180, | 286 |
| JATKUVISTA TOIMINNOISTA  |   |   |   3 |   |   |   6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos     |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  0 |
| lopetetuista toiminnoista |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     | -192 |  30 | -740, | -122 | 151 | -180, | 286 |
|              |   |   |   3 |   |   |   6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan        |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  0 |
| tuloslaskelman erät    |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS  | -192 |  30 | -740, | -122 | 151 | -180, | 286 |
|              |   |   |   3 |   |   |   6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:       |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille  | -192 |  30 | -740, | -122 | 151 | -180, | 286 |
|              |   |   |   3 |   |   |   6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle       |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta |   |    |   |   |    |   |
| tuloksesta            |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen  | 2009 | 2008 | muuto | 2009 | 2008 | muuto | 2008 |
| tulos           |   |   |   s |   |   |   s |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | -0,0 | 0,00 |    | -0,0 | 0,01 |    | 0,03 |
| toiminnot,e        |  2 |   |    |  1 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko     | -0,0 | 0,00 |    | -0,0 | 0,01 |    | 0,03 |
| konserni,e        |  2 |   |    |  1 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase             |  2009 |  2008 | muutos |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa            |  30.9 |  30.9 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikearvo              |   755 |   939 |  -19,6 |   755 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut aineettomat hyödykkeet     |   197 |   263 |  -25,0 |   276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet        |   10 |   18 |  -44,4 |   17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä     |   91 |    0 |     |   110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut osakkeet ja osuudet       |   266 |   266 |   0,0 |   266 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset saatavat        |   588 |   656 |  -10,4 |   588 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskennalliset verosaamiset     |   225 |    0 |     |   239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.       |  2 132 |  2 142 |  -0,5 |  2 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset   |   483 |   873 |  -44,7 |   797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat              |   431 |   398 |   8,3 |   523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.       |   914 |  1 271 |  -28,1 |  1 320 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.              |  3 045 |  3 413 |  -10,8 |  3 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma |  2 064 |  2 389 |  -13,6 |  2 466 |
| pääoma                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus           |    6 |    6 |   0,0 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.           |  2 070 |  2 395 |  -13,6 |  2 472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat         |   614 |   576 |   6,5 |   368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat         |   362 |   442 |  -18,2 |   730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.       |  3 045 |  3 413 |  -10,8 |  3 570 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman muutokset | oma pääoma |   muutokset | oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |  1.1.2009 | 1.1-30.9.2009 |  30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma            |     96 |       0 |     96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman rahasto |    2159 |       0 |    2159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omat osakkeet           |    -147 |       0 |    -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| edellisten tilikausien      |    358 |     -280 |     78 |
| voittovarat*           |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos         |      |     -122 |    -122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |     6 |       0 |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma            |    2472 |     -402 |    2070 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * muutokset 1-9 2009: osingonjako -328 te, muut 48 te     |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta    | 200 | 2008 | muuto | 2009 | 2008 | muuto | 2008 |
|              |  9 |   |   s |   |   |   s |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e           | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto     | -19 |  30 | -740, | -122 | 151 | -180, | 286 |
|              |  2 |   |   3 |   |   |   6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet, johon ei   | 46 |  49 | -6,1 | 299 | 145 | 106,2 | 194 |
| liity kassatapahtumaa   |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos,   | 112 | -115 | 197,4 |  59 | -315 | 118,7 | -262 |
| verot ja korot       |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  | -34 | -36 | -5,3 | 236 | -19 | 1343, | 218 |
|              |   |   |    |   |   |   7 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryritysten hankinnan  |  0 |  0 |    |  0 | 246 | -100, | 246 |
| kassavaikutus       |   |   |    |   |   |   0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit     |  0 | -24 | 100,0 |  0 | -211 | 100,0 | -324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit  |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  |  0 | -24 | 100,0 |  0 |  35 | -100, | -77 |
|              |   |   |    |   |   |   0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten  |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  68 |
| muutos           |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot      |  0 |  33 | -100, |  0 |  33 | -100, |  33 |
|              |   |   |   0 |   |   |   0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden myynnit  |  0 |  0 |    |  0 | -28 | 100,0 | -96 |
| ja ostot          |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot      |  0 |  0 |    | -328 | -331 |  0,9 | -331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset muissa      |  0 |  34 | -100, |  0 |  0 |    |  0 |
| lyhytaik.sijoituksissa   |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   |  0 |  67 | -100, | -328 | -326 | -0,6 | -326 |
|              |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ     | -34 |  7 | -587, | -92 | -310 | 70,4 | -185 |
|              |   |   |   1 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa  | 465 | 391 | 18,9 | 523 | 708 | -26,1 | 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa  | 431 | 398 |  8,3 | 431 | 398 |  8,3 | 523 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset      |  2009 |  2008 | muutos |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa             |  30.9 |  30.9 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yrityskiinnitykset omasta puolesta  |  300 |  300 |   0,0 |   300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| leasingvastuut            |   27 |   52 |  -48,1 |    57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä               |  327 |  352 |  -7,1 |   357 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut | 2009 | 2008 | muuto | 2009 | 2008 | muutos | 2008 |
|            |   |   |   s |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 |  1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman   | -9,6 | 4,4 |    | -4,2 |  8,2 |    |  8,1 |
| tuotto,% (12 kk)    |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% | -12, | 5,1 |    | -6,4 |  9,8 |    |  9,2 |
| (12 kk)        |  9 |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%   | 68,0 | 70,3 |    | 68,0 | 70,3 |    | 69,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,mil | 0,00 | 0,02 | -100, | 0,00 | 0,21 | -100,0 | 0,32 |
| j.euroa        |   |   |   0 |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat | -0,0 | 0,00 |    | -0,0 | 0,01 |    | 0,03 |
| toiminnot,e      |  2 |   |    |  1 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko   | -0,0 | 0,00 |    | -0,0 | 0,01 |    | 0,03 |
| konserni,e       |  2 |   |    |  1 |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, | 0,19 | 0,21 |    | 0,19 | 0,21 |    | 0,22 |
| e           |   |   |    |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin |  22 |  27 | -18,5 |  25 |  28 | -10,7 |  29 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien      | 2009 | 2008 | muuto | 2009 | 2008 | muuto | 2008 |
| liikevaihto ja    |   |    |   s |    |    |   s |    |
| liiketulos      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e  | 7-9 |  7-9 |   % |  1-9 |  1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications    | 506 |  662 | -23,5 | 2 199 | 2 343 | -6,1 | 3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto | 506 |  662 | -23,5 | 2 199 | 2 343 | -6,1 | 3 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 2009 | 2008 | muuto | 2009 | 2008 | muuto | 2008 |
|            |   |    |   s |    |    |   s |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e   | 7-9 |  7-9 |   % |  1-9 |  1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications    | -59 |  23 | -357, |  57 |  124 | -54,4 |  159 |
|            |   |    |   0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto | -59 |  23 | -357, |  57 |  124 | -54,4 |  159 |
|            |   |    |   0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketuloksessa konsernierät on kohdistettu     |    |    |    |
| segmenteille.                    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Brain Alliance Oy                  |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilintarkastettu tulos ja tase pääkohdiltaan                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa                    |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                    |       1-12 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                     |         1 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                     |          114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                  |           78 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                        |       31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet               |           47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                     |          188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pysyvät vastaavat yht.               |          235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                      |          215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset               |           36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtuvat vastaavat yht.              |          250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTAAVAA YHT.                   |          485 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                     |           8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat                |           99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yht.                   |          107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma             |          140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma             |          238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yht.                 |          378 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTATTAVAA YHT.                  |          485 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat:                          

voitto/tappio+rahoituskulut   x100                      
---------------------------------------------------------------         
                                        
oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)        

Oman pääoman tuotto:                              
voitto/tappio 	x100                               
--------------------------------------------                  
oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)                  

Omavaraisuusaste:                                
oma pääoma                                   
--------------------------------------------                  
taseen loppusumma - saadut ennakot                       

Tulos/osake:                                  
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos                 
--------------------------------------------------------------------      
                                        
ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä      

Oma pääoma per osake:                              
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                    
------------------------------------------------------             
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa