Soprano Oyj, osavuosikatsaus 1-9 2007

Soprano Oyj, osavuosikatsaus 1-9 2007                      
                                         
YHTEENVETO                                   

Soprano Oyj:n liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2007 kolmannella        
vuosineljänneksellä (+58,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan       
ajanjaksoon). Merkittävistä Soprano Composer -verkkokauppaohjelmistoon     
kohdistuneista markkinointi- ja tuotekehityspanostuksista johtuen 1-9 2007 tulos
on ennakoidun mukaisesti lievästi negatiivinen. Konsernin tilikauden tulos 1-9 
2007 oli -0,06 milj. euroa (1-9 2006 0,22 milj. euroa). Konsernin        
omavaraisuusaste nousi kolmannella neljänneksellä 71,1 prosenttiin (45,3 %   
edellisellä vastaavalla jaksolla).                       

Osavuosikatsaus 1-9 2007                            

(Luvut sisältävät vain yhtiön jatkuvat liiketoiminnot. Kesäkuussa 2007 myydyn  
Magazines-liiketoimintayksikön yhtiöiden City Paper Oü:n ja Kustannus Oy    
Kampanjan ja syyskuussa 2007 myydyn Anolakeskus Tenhunen Oy:n liiketoimintojen 
luvut on esitetty taulukoissa lopetettuna liiketoimintona omalla rivillään)   

*    Liikevaihto 1,42 milj. euroa (1-9 2006 1,34 milj. euroa)        
*    Liiketulos -0,25 milj. euroa (0,43 milj. euroa)             
*    Liiketulos -17,4 prosenttia (32,3 %) liikevaihdosta           
*    Tulos ennen veroja -0,22 milj. euroa (0,37 milj. euroa)         
*    Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (0,05 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,16 euroa (0,07 euroa)              
*    Koko konsernin tulos -0,06 milj. euroa (0,22 milj. euroa)        

Kvartaaliluvut 7-9 2007                             

*    Liikevaihto 0,43 milj. euroa (7-9 2006 0,27 milj. euroa)        
*    Liiketulos -0,07 milj. euroa (0,13 milj. euroa)             
*    Liiketulos -15,8 prosenttia (48,4 %) liikevaihdosta           
*    Tulos ennen veroja -0,07 milj. euroa (0,12 milj. euroa)         
*    Osakekohtainen tulos -0,01 euroa (0,01 euroa)              
*    Koko konsernin tulos -0,08 milj. euroa (0,08 milj. euroa)        

TULOSKATSAUS                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto oli 1-9 2007 1,42 milj. euroa        
(vertailukelpoinen liikevaihto 1-9 2006 1,34 milj. euroa, muutos 6,7 %),    
liiketulos -0,25 milj. euroa (0,43 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -0,22   
milj. euroa (0,37 milj. euroa). Koko konsernin tulos lopetetut liiketoiminnot 
mukaan lukien oli 1-9 2007 -0,06 milj. euroa (0,22 milj. euroa). Konsernin oma 
pääoma 30.9.2007 oli 1,69 milj. euroa (0,58 milj. euroa) ja varat yhteensä 2,38 
milj. euroa (1,31 milj. euroa).                         

Yhtiö kohdentaa suunnatulla osakeannilla kerättyjä varoja sekä yhtiön omia   
henkilöstöresursseja hallituksen linjausten mukaisesti Soprano Composer     
-verkkokauppaohjelmiston tuotekehitykseen, jakelutien rakentamiseen sekä    
myyntiin ja markkinointiin. Yhtiö ei ole enää vuonna 2007 aktivoinut ohjelmiston
tuotekehityskustannuksia taseeseen vaan ne on käsitelty kokonaisuudessaan    
kuluina, koska ohjelmiston myynti aloitettiin suunnitelman mukaisesti      
maaliskuussa 2007. Vertailukaudelta 1-9 2006 aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,17
milj. euroa taseeseen.                             

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

”Soprano Oyj nousi 2.11.2007 OMX Pohjoismaisen pörssin Prelistalle       
Informaatioteknologia-yhtiönä. Ydinliiketoimintaan kuulumattomat tytäryhtiöt on 
vuoden 2007 aikana myyty ja liiketoiminta keskitetty emoyhtiöön.        

Soprano on keskittynyt tarjoamaan helppokäyttöisiä verkkoliiketoiminnan     
ohjelmistoja ja niiden päälle täyden palvelun viestintäratkaisuja.       

Hallituksen strategisen linjauksen mukaiset ja yhtiön mittakaavassa merkittävät 
panostukset Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston tulevaisuuteen näkyvät  
katsauskautena ja koko lanseerausvuoden 2007 suunnitellusti yhtiön tuloksessa. 

Soprano on katsauskautena panostanut informaatioteknologian lisäksi sen päälle 
tarjottavien viestintäpalveluiden konseptointiin. Monistettavuus ja       
skaalautuvuus ovat olleet katsauskauden teemoina kaikissa asiakasryhmissä.   

Verkkokauppaohjelmistojen myynnillä on keskeinen osa yhtiön tulevassa      
menestyksessä. Ohjelmiston myynti on noussut kuukausittain, mutta on vielä   
vähäistä. Myynnin toteutuessa suunnitellulla tavalla, on sillä merkittävä    
vaikutus yhtiön menestykseen vuonna 2008.                    

Syyskuussa 2007 Soprano järjesti onnistuneesti suunnatun annin         
avainhenkilöilleen ja yhtiön omavaraisuusaste nousi 71,1 prosenttiin.”     

LIIKETOIMINTAKATSAUS                              

Communications                                 

Viestintäkonsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoiminta muodostuu 
verkkoliiketoimintaohjelmistoista ja niiden päälle tarjottavista palveluista.  

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-9 2007 oli 1,42 milj. euroa (1-9  
2006 1,34 milj. euroa, muutos 6,5 %). Liiketulos oli -0,25 milj. euroa (0,43  
milj. euroa) IFRS-raportoinnin mukaiset jatkuvat liiketoiminnot muodostuvat   
kokonaisuudessaan Communications-liiketoimintayksiköstä.            

Liiketuloksen suunniteltu heikkeneminen johtui panostuksista Soprano Composer  
-tuotteen kehitykseen, markkinointiin ja jakelutien luomiseen. Soprano     
Composerin tuotekehitysaktivoinnit taseeseen päättyivät 31.12.2006, koska    
Soprano Composerin myynti aloitettiin maaliskuussa 2007. Vertailukaudelta 1-9  
2006 aktivoitiin tuotekehitysmenoja 0,17 milj. euroa taseeseen.         

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön asiakaskoon   
mukaisesti: suuryritykset ja julkishallinto, yritysasiakkaat sekä yrittäjät.  
Konsernin johtoryhmään kuuluvat yksiköiden johtajien lisäksi toimitusjohtaja ja 
talousjohtaja.                                 

Suuryritykset ja julkishallinto -yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja valmentaa  
räätälöidyt sähköiset ratkaisut sekä viestinnän ja mainonnan          
palvelukokonaisuuden suurille asiakkaille. Yksikön vetäjänä toimii Miia     
Eloranta.                                    
                                        
Yritysasiakkaat-yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja kouluttaa sähköiset ratkaisut
sekä viestinnän ja mainonnan konseptit keskisuurille asiakasyrityksille. Yksikön
vetäjänä toimii Riina Virtanen.                         
                                        
Yrittäjät-yksikön päätuote on Soprano Composer -ohjelmisto ja sen kohderyhmänä 
on ensivaiheessa Suomen yli 200.000 alle 20 työntekijän pk-yritykset. Yksikön  
vetäjänä toimii Riitta Auvinen.                         

Segmenttiin kuulunut Anolakeskus Tenhunen Oy myytiin syyskuussa 2007 Arto    
Tenhuselle 120.000 euron hintaan. Kauppahinta maksettiin Anola Golf Oy:n    
osakkeina. Soprano Oyj konserni kirjasi kaupasta 0,01 milj. euron myyntivoiton 
vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulokseen. Anolakeskus Tenhunen Oy harjoittaa
viininvalmistusta ja ravintolatoimintaa kesäisin, yhtiö toimii Anola Golf Oy:n 
omistamissa tiloissa.                              

Magazines                                    

Lopetettuun Magazines-liiketoimintaan kuuluivat Suomessa ilmestyvät lehdet   
Kampanja ja Uusi Toimisto (Kustannus Oy Kampanja) sekä Virossa, Latviassa ja  
Liettuassa ilmestyvä City Paper -lehti.                     

Magazines-segmentin yhtiöt luokiteltiin vuonna 2007 myytävänä olevaksi. Yhtiöt 
myytiin kesäkuussa 2007. Soprano Oyj kirjasi vuoden 2007 kolmannella      
neljänneksellä saatavia Kustannus Oy Kampanjalta tappioksi 0,02 milj. euron   
verran.                                     
				                                      
HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO                           

Konsernissa oli henkilöstöä 1-9 2007 keskimäärin 24 henkilöä (1-9 2006 24).   

OSAKE                                      

Yhtiön osakkeen ylin kurssi ajanjaksolla 1-9 2007 oli 0,97 euroa (1-9 2006 0,71 
euroa), alin 0,65 euroa (0,35 euroa) ja päätöskurssi 0,75 euroa (0,39 euroa).  
Keskikurssi oli 0,77 euroa (0,57 euroa). Osakkeita vaihdettiin 937 952     
kappaletta (477 000 kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 719 936 euroa (273 670,  
kasvua 163,1 %). Yhtiön markkina-arvo 30.9.2007 päätöskurssilla oli 7 200 000  
euroa (3 120 000 euroa).                            

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 147 osakkeenomistajaa ja yhtiöllä oli    
hallussaan 62 500 omaa osaketta katsauskauden lopussa.             

RAHOITUS                                    

Jatkuvien toimintojen kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,21 milj. euroa 
(30.9.2006 0,22 milj. euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 71,1 % (45,3 %). Dun 
& Bradstreet on antanut yhtiölle parhaan käyttämänsä AAA-luokituksen.      

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -0,33 milj. euroa (0,14   
milj. euroa), ja koko rahavirta oli -0,67 milj. euroa (0,02 milj. euroa).    
Rahavirta heikkeni tuloskehityksen, käyttöpääoman muutoksen ja suuremman    
osingonmaksun vuoksi. Korollisten velkojen määrä oli 0,46 miljoonaa euroa (0,40
milj. euroa)                                  

Yhtiö on saanut syyskuusta 2005 lähtien TEKES:iltä Soprano Composer -      
ohjelmiston tuotekehityshankkeeseen tuotekehityslainaa ja suoraa avustusta.   
Tilitykset päättyivät vuoden 2007 kolmanteen kvartaaliin. Tuotekehityslainaa  
nostettiin yhteensä 159 000 euroa ja suoraa avustusta saatiin yhteensä 159 000 
euroa.                                     

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen    
tavoitteisiin. Avainhenkilöille on 965 000 osakkeen annin merkintää varten   
annettu yhteensä 656 200 euron laina. Laina-aika on enintään kolme vuotta.   

IFRS-RAPORTOINTI                                

Soprano Oyj -konserni on julkistanut tilinpäätöstiedot IFRS-standardin     
mukaisesti vuosilta 2005 ja 2006. Konserni on myös aiemmin julkistanut vuotta  
2004 koskevat IFRS:n vaikutukset ja vertailutiedot. Osavuosikatsauksessa 1-9  
2007 ja vertailukauden tiedoissa 1-9 2006 on käytetty samoja          
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä           
vuositilinpäätöksessä. Soprano Oyj julkisti vuonna 2006 osavuosikatsauksen 1-9 
2006. Vuonna 2007 Soprano Oyj on julkistanut osavuosikatsaukset kvartaaleittain.
Tämän osavuosikatsauksen yhteydessä julkaistaan myös vertailukauden 1-9 2006  
tiedot.                                     

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Soprano Oyj ja Itella Oyj allekirjoittivat 8.10.2007 sopimuksen Soprano Composer
-verkkokauppaohjelmiston integroinnista Itellan kehittämään Prinetti Connector 
-palveluun. Kun palvelu on otettu käyttöön, Soprano Composer          
-verkkokauppaohjelmiston hankkinut yrittäjä voi yhdellä ohjelmistolla kartoittaa
asiakastarpeet, markkinoida ja myydä tuotteensa, hoitaa niiden postituksen ja  
valvoa reaaliaikaisesti paketin kuljetuksen asiakkaalle saakka.         

Soprano Oyj:n osake otettiin kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi  
Helsingin Prelistalle 2.11.2007. Soprano Oyj:n osake oli viimeistä kertaa    
kaupankäynnin kohteena ML-markkinalla 1.11.2007. Listanvaihdon myötä      
kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeille avautui myös piensijoittajille ja     
mahdollisti online-kaupankäynnin yhtiön osakkeilla.               

TILIKAUDEN 2007 NÄKYMÄT                             

Yhtiö panostukset Soprano Composer -ohjelmiston markkinointiin jatkuvat myös  
vuoden viimeisellä kvartaalilla riittävän markkina-aseman saavuttamiseksi    
kotimaassa. Merkittävät markkinointi- ja tuotekehityskulut rasittavat      
ennakoidusti yhtiön koko vuoden 2007 tulosta.                  

Hallitus arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan noin viidenneksen       
edellisvuodesta, mutta tuloksen jäävän selvästi vuoden 2006 tasosta. Hallitus  
arvioi vuoden 2007 tuloksen jäävän noin 200 000 euroa tappiolliseksi.      

Hallitus uskoo, että oman ohjelmistotuotteen lanseerauksella on vuoden 2007   
jälkeen merkittävä positiivinen vaikutus yhtiön tulevaan toimintaan ja kasvuun. 

Soprano Oyj                                   
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314,            
arto.tenhunen@soprano.eu                            


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
                                        
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma | 2007 | 2006 | muuto | 2007 | 2006 | muutos | 2006 |
|             |   |   |   s |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e          | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO       | 427 | 269 | 58,7 | 1424 | 1335 |  6,7 | 1760 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot       |  6 |  9 | -33,3 |  28 |  21 |  33,3 |  31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot     | -81 | -60 | -35,0 | -356 | -258 | -38,0 | -309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen muutos    |  0 |  1 | -100, |  0 |  0 |    |  0 |
|             |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista   | -179 | -77 | -132, | -541 | -309 | -75,1 | -414 |
| aiheutuvat kulut     |   |   |   5 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja        | -19 | -11 | -72,7 | -89 | -29 | -206,9 | -36 |
| arvonalentumiset     |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut        | -221 |  -1 |    | -714 | -329 | -117,0 | -481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO       | -67 | 130 | -151, | -248 | 431 | -157,5 | 551 |
|             |   |   |   5 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut |  0 | -14 | 100,0 |  32 | -60 | 153,3 | -197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA    | -67 | 116 | -157, | -216 | 371 | -158,2 | 354 |
|             |   |   |   8 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot          |  0 |  -2 | 100,0 |  0 |  -2 | 100,0 |  -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     | -67 | 114 | -158, | -216 | 369 | -158,5 | 350 |
|             |   |   |   8 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| JATKUVISTA TOIMINNOISTA     |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos     |  -9 | -31 | 71,0 | 160 | -154 | 204,0 | -170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetuista toiminnoista*   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     | -76 |  83 | -191, | -56 | 215 | -126,0 | 180 |
|             |   |   |   6 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:      |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille | -76 |  83 | -191, | -56 | 215 | -126,0 | 180 |
|             |   |   |   6 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle      |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta ja    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja      |
--------------------------------------------------------------------------------
| esitetty lopetettuina toimintoina. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications-segmenttiin kuulunut Anolakeskus Tenhunen Oy myytiin     |
--------------------------------------------------------------------------------
| syyskuussa 2007 ja se on esitetty lopetettuna toimintona.       |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta      |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen | 2007 | 2006 | muuto | 2007 | 2006 | muutos | 2006 |
| tulos          |   |   |   s |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat  | -0,0 | 0,01 | -200, | -0,0 | 0,05 | -140,0 | 0,04 |
| toiminnot,e       |  1 |   |   0 |  2 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko    | -0,0 | 0,01 | -200, | -0,0 | 0,03 | -133,3 | 0,02 |
| konserni,e        |  1 |   |   0 |  1 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase            |  2007 |  2006 |  muutos |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |  30.9 |  30.9 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomat hyödykkeet       |   342 |   335 |   2,1 |   446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet       |   16 |   13 |   23,1 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset            |   267 |   145 |   84,1 |   145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset saatavat       |   656 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.      |  1281 |   493 |  159,8 |   603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset  |   709 |   392 |   80,9 |   279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut lyhytaikaiset sijoitukset   |   175 |   54 |  224,1 |    66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat             |   214 |   222 |   -3,6 |   863 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytävänä olevat pitkäaikaiset   |    0 |   148 |  -100,0 |   155 |
| varat*               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.      |  1098 |   816 |   34,6 |   1363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.             |  2379 |  1309 |   81,7 |   1966 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma             |  1685 |   572 |  194,6 |   1370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |    6 |    6 |   0,0 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.          |  1691 |   578 |  192,6 |   1376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat        |   459 |   403 |   13,9 |   403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat        |   229 |   211 |   8,5 |   133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytäväksi luokitellut velat*   |    0 |   117 |  -100,0 |    54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.      |  2379 |  1309 |   81,7 |   1966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta ja        |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja      |
--------------------------------------------------------------------------------
| esitetty lopetettuina toimintoina. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications-segmenttiin kuulunut Anolakeskus Tenhunen Oy myytiin     |
--------------------------------------------------------------------------------
| syyskuussa 2007 ja se on esitetty lopetettuna toimintona.     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman     |  oma pääoma | kauden tulos |  oma pääoma |
| muutokset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e             |   1.1.2007 |   1-9 2007 |   30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma ja uusmerkintä   |      96 |       |      96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman   |     816 |     656 |     1472 |
| rahasto            |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| kertyneet voittovarat     |     459 |     -56 |      403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osingonjako          |       |     -286 |     -286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus        |      6 |       |       6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma           |     1377 |     314 |     1691 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta     | 200 | 200 | muuto | 200 | 2006 | muutos | 2006 |
|               |  7 |  6 |   s |  7 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e            | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos ennen veroja     | -67 | 118 | -156, | -21 | 371 | -158,2 | 354 |
|               |   |   |   8 |  6 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulosoikaisut        | 18 |  8 | 125,0 | 89 |  27 | 229,6 |  31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos    | 31 | -97 | 132,0 | -36 | -160 | -128,8 | -135 |
|               |   |   |    |  6 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot*    | -8 | -32 | 75,0 | 160 | -102 | 256,9 | -199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  | -26 | -3 | -766, | -33 | 136 | -344,9 |  51 |
|               |   |   |   7 |  3 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit     | -57 | -47 | -21,3 | -11 | -156 |  29,5 | -272 |
|               |   |   |    |  0 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit  |  4 |  0 |    |  6 |  0 |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot*    |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   | -53 | -47 | -12,8 | -10 | -156 |  33,3 | -272 |
|               |   |   |    |  4 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| uusmerkintä         |   |   |    |   |   |    |  16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman  | 656 |  0 |    | 656 |  0 |    | 815 |
| rahasto           |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainat henkilöstölle ja   | -65 |  0 |    | -65 |  0 |    |  0 |
| hallitukselle        |  6 |   |    |  6 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot       | 27 |  0 |    | 56 | 103 | -45,6 | 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden hankinnat |  0 | 105 | -100, |  0 |  97 | -100,0 |  96 |
| ja myynnit         |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot      |  0 |  0 |    | -28 | -156 | -83,3 | -156 |
|               |   |   |    |  6 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot*    |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    | 27 | 105 | -74,3 | -23 |  44 | -622,7 | 874 |
|               |   |   |    |  0 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ     | -52 | 55 | -194, | -66 |  24 |    | 653 |
|               |   |   |   5 |  7 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa   | 266 | 198 | 34,3 | 881 | 229 | 284,7 | 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa  | 214 | 253 | -15,4 | 214 | 253 | -15,4 | 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta ja        |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja      |
--------------------------------------------------------------------------------
| esitetty lopetettuina toimintoina. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications-segmenttiin kuulunut Anolakeskus Tenhunen Oy myytiin     |
--------------------------------------------------------------------------------
| syyskuussa 2007 ja se on esitetty lopetettuna toimintona.       |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset |   2007 |   2006 |  muutos |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e            |   30.9 |   30.9 |     % |   31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omasta puolesta*      |    300 |    318 |   -5,7 |    318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryhtiöiden puolesta   |     0 |    17 |  -100,0 |     17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä          |    300 |    335 |   -10,4 |    335 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut   | 2007 | 200 | muuto | 2007 | 2006 | muutos | 2006 |
|              |   |  6 |   s |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman    | -15, | 37, | -141, | -3,1 | 38,7 | -108,0 | 16,6 |
| tuotto,% (12 kk)     |  7 |  5 |   9 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% (12 | -21, | 63, | -134, | -4,9 | 57,1 | -108,6 | 20,4 |
| kk)            |  8 |  6 |   3 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%    | 71,1 | 45, | 57,0 | 71,1 | 45,3 |  57,0 | 70,6 |
|              |   |  3 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj.e | 0,06 | 0,0 | 20,0 | 0,11 | 0,16 | -31,3 | 0,27 |
| uroa           |   |  5 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | -0,0 | 0,0 | -200, | -0,0 | 0,05 | -140,0 | 0,04 |
| toiminnot,e        |  1 |  1 |   0 |  2 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko     | -0,0 | 0,0 | -200, | -0,0 | 0,03 | -133,3 | 0,02 |
| konserni,e        |  1 |  1 |   0 |  1 |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e* | 0,16 | 0,0 | 128,6 | 0,16 | 0,07 | 128,6 | 0,14 |
|              |   |  7 |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin  |  23 | 24 | -4,2 |  24 |  24 |  0,0 |  24 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien liikevaihto  | 200 | 2006 | muuto | 2007 | 2006 | muuto | 2006 |
| ja liiketulos       |  7 |   |   s |   |   |   s |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e    | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications (jatkuvat | 427 | 270 | 58,1 | 1424 | 1337 |  6,5 | 1762 |
| toiminnot)        |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines* (lopetut    |  0 | 135 | -100, |  0 | 398 | -100, |  498 |
| toiminnot)        |   |   |   0 |   |   |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäiset myynnit     |  0 |  -6 | -100, |  0 | -35 | -100, |  -35 |
|              |   |   |   0 |   |   |   0 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto   | 427 | 399 |  7,0 | 1424 | 1700 | -16,2 | 2225 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 200 | 2006 | muuto | 2007 | 2006 | muuto | 2006 |
|              |  7 |   |   s |   |   |   s |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e     | 7-9 | 7-9 |   % | 1-9 | 1-9 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications (jatkuvat | -67 | 130 | -151, | -248 | 431 | -157, |  551 |
| toiminnot)        |   |   |   5 |   |   |   5 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines* (lopetut    | -9 | -30 | 70,0 | 160 | -153 | 204,6 | -167 |
| toiminnot)        |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernierät**      |   |   |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto   | -76 | 100 | -176, | -88 | 278 | -131, |  384 |
|              |   |   |   0 |   |   |   7 |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| *Magazines-segmentti, joka koostuu Kustannus Oy Kampanjasta |    |    |
| ja                              |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| City Paper Oü:stä, on luokiteltu vuonna 2007 myytävänä olevaksi ja  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| esitetty lopetettuina toimintoina. Yhtiöt myytiin kesäkuussa 2007.  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Communications-segmenttiin kuulunut Anolakeskus Tenhunen Oy myytiin |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| syyskuussa 2007 ja se on esitetty lopetettuna     |   |    |    |
| toimintona.                      |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| **Konsernierät on kohdistettu     |    |   |   |    |    |
| segmenteille              |    |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------