Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2015: Jatkuvien toimintojen liiketulos parani 1,7 miljoonalla eurolla

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2015 27.8.2015 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2015: Jatkuvien toimintojen liiketulos parani 1,7 miljoonalla eurolla

YHTEENVETO

Soprano Oyj konsernissa kesällä 2014 aloitettu toimintatavan muutos ja siihen liittyneet tehostamistoimet paransivat jatkuvien toimintojen liiketulosta toisella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonalla eurolla ja koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,7 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden. Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,5 prosenttia, mutta pieneni huhti-kesäkuun aikana 12,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suomen ja Ruotsin taloustilanteen erot korostuivat alkuvuoden aikana. Ruotsissa koulutus- ja konsultointialan kysyntä kehittyi suotuisasti, Suomessa kysyntä ei kasvanut ja hintakilpailu oli erittäin tiukkaa. Ruotsin osuus konsernin liikevaihdosta nousi ensimmäisen neljänneksen 35 prosentista toisella neljänneksellä jo 41 prosenttiin. Sopranon kasvava kansainvälinen liiketoiminta pienentää maariskiä ja tuo suurimman osan liiketuloksesta.

Osa Suomen koulutusalan ylikapasiteetista purkautui katsauskauden jälkeen, kun merkittävä halpakoulutusyhtiö asetettiin heinäkuun lopulla konkurssiin.

Toimialan erityispiirteenä viimeinen kvartaali on yleensä vuoden paras ja yhtiöllä on syytä odottaa sen olevan myös vuonna 2015 tuloksellisesti hyvä. 

Soprano Oyj konserni 1-6 2015
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto                      10,9 me    (1-6 2014 10,7 me, +2,5 %)
Liiketulos                        0,2 me    (-1,5 me, +113 %)

Soprano Oyj konserni 4-6 2015
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto                      5,6 me    (4-6 2014 6,4 me, -12 %)
Liiketulos                       0,1 me    (-0,9 me, +115 %)

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto tulee kasvamaan vuodesta 2014 ja liiketulos tulee olemaan selvästi voitollinen.

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Jatkoimme katsauskaudella kasvustrategiamme mukaisesti koulutus ja konsultointitoimintamme virtaviivaistamista verkostomalliin. Ruotsissa olemme toimineet menestyksekkäästi verkostomallilla jo kahden vuoden ajan. Suomessa aloitimme siirtymän verkostoon kesällä 2014. Nyt näemme, että tuloskäänne on tosiasia. Parhaillaan keskitymme yhdessä henkilöstön kanssa hiomaan Lean menetelmien avulla toiminnasta tuottavampaa.

Koulutustoimialan tilanne oli vuoden ensimmäisen puoliskon ajan erityisesti Suomessa haastava. Yritysten ja julkisyhteisöjen säästötoimet vaikuttivat heikentävästi konsernin tulokseen. Siitä huolimatta investoimme uuden teknologian hyödyntämiseen sekä terävöitimme markkinointiamme. Sopranon ostamat koulutusbrandit nostettiin katsauskauden jälkeen kesällä 2015 takaisin esille erityisesti sosiaalisessa mediassa. Nyt kaikki Tieturin, Johtamistaidon Opiston, Inforin, Aspectumin ja Fintran sekä jatkossa myös Informatorin koulutukset suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi löytyvät yhdestä paikasta, kansallisesta MIF.fi koulutusportaalista.   

Vientikonsultoinnin toimiala on ollut haastavassa markkinatilanteessa Suomen ja EU:n yleisen taloustilanteen sekä Venäjän pakotteiden vuoksi jo useita vuosia. Kesän 2015 aikana FINTRAn tilauskanta on vahvistunut ja sen valossa yksikön syksystä näyttäisi tulevan työntäyteinen.

Konsernin emoyhtiö Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Keskitymme toimialoihin, joissa regulaatio on muuttumassa, markkinaehtoisuus lisääntyy ja toimialajärjestelyt ovat todennäköisiä. Viime talvena yhdistimme onnistuneesti viestintäliiketoimintamme osaksi Rianno Communications Oy:tä, jossa konsernilla on 49 prosentin omistus. Arkhimedes-ohjelmistoja tuottavassa Isolta Oy:ssä olemme mukana 34 prosentin omistuksella. Osuutemme näiden osakkuusyhtiöiden tuloksista katsauskaudella oli vahva, 0,16 miljoonaa euroa. Seuraavaksi pyrimme löytämään kasvuhaluisen kumppanin kehittääksemme Digital&Commerce myyntiyksiköstämme vastaavanlaisen menestystarinan.

Katsauskauden aikana konsernin korollisten velkojen määrä pieneni 0,6 miljoonalla eurolla ja omavaraisuusaste parani lievästi 26,6 prosenttiin mutta kassatilanne oli edelleen tiukka. Odotamme kassavirran paranevan toisen vuosipuoliskon aikana. Erityisesti odotamme, että vuoden viimeinen kvartaali on tuloksellisesti vahva.”

Liikevaihto

Jatkuvien toimintojen liikevaihto 1-6 2015 oli 10,9 miljoonaa euroa (1-6 2014 10,7 miljoonaa euroa, kasvua 2,5 %). Liikevaihdon nousu johtui lähinnä MIF-konsernin ja Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan ostosta. MIF-konserni liitettiin 1.4.2014 alkaen Sopranoon ja Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta kesäkuun 2014 alusta alkaen eivätkä vertailukauden tiedot ole näiltä osin mukana konsernin luvuissa.

Liiketulos

Jatkuvien toimintojen liiketulos 1-6 2015 oli 0,2 miljoonaa euroa (1-6 2014
-1,5 miljoonaa euroa) eli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (-14,3 %). Vuoden 2015 toisen kvartaalin tulosparannus vertailukauteen nähden oli 1,1 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteiset erät. Yleinen taloudellinen tilanne sekä koulutus- ja konsultointialan markkinatilanne Suomessa jatkuivat haasteellisena. Myös PK-yritysten kansainvälistymishankkeiden hidas käynnistyminen pienensi tulosta 4-6 2015.

Digitaalisia palveluita tuottava Digital&Commerce –myyntiyksikkö määriteltiin myytävänä olevaksi ja lopetetuksi liiketoiminnoksi katsauskaudella, koska se ei yksin ole riittävän kilpailukykyinen. Konsernin toimintamallia adaptoidaan parhaillaan yksikköön sen tuloskunnon parantamiseksi. Soprano tavoittelee osakkuutta toimialajärjestelyssä, jossa avoimeen lähdekoodiin perustuvia digitaalisia ja verkkokaupan palveluita tarjoavia yhtiöitä yhdistettäisiin riittävän suureksi, korkeatasoiseksi ja kansainvälisesti kilpailukyiseksi yksiköksi.

Liiketoiminnan kehitys myyntiyksiköittäin

Soprano on Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Strategian ydin on koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen digitalisoituvassa maailmassa. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita johtamaan, kommunikoimaan, hyödyntämään tietoteknologiaa ja kansainvälistymään aikaisempaa tehokkaammin.

Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman.

Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konserni kuitenkin raportoi joitakin julkisesti saatavilla olevia myyntiyksiköittensä erillisiä talouslukuja konsernista tehtävän analyysin helpottamiseksi.

Soprano Training ja Soprano Consulting muodostavat konsernin jatkuvat liiketoiminnot:

Soprano Training (MIF ja Informator) tuottaa johtamisen, viestinnän, tietoteknologian sekä kansainvälistymisen koulutuspalvelut Suomessa ja kansainvälisesti Management Institute of Finland – MIF brändillä ja Ruotsissa Informator brändillä. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Yhtiön asiakkaita palvelee kouluttajaverkosto kymmenissä maissa. Kansainvälistä liiketoimintaa varten yhtiö on rekisteröinyt Management Institute of the Future – MIF nimen. Myyntiyksikön liikevaihto 1-6 2015 oli 9,5 miljoonaa euroa (1-6 2014 9,9 miljoonaa euroa) Yksikön johtaja on Timo Helosuo.

Soprano Consulting (FINTRA) tuottaa konsernin kansainvälistymispalvelut Finnish Trade Organisation – FINTRA brändillä. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Yhtiöllä on verkostokumppanit tällä hetkellä 56 maassa. Myyntiyksikön liikevaihto 1-6 2015 oli 1,4 miljoonaa euroa (vertailukaudelta ei liikevaihtoa, toiminta käynnistyi kesäkuussa 2014). Yksikön johtaja on Kaisa Vikkula.

Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokauppoja, verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Soprano Digital&Commerce on määritelty ei-jatkuvaksi liiketoiminnoksi. Lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto 1-6 2015 oli 0,9 miljoonaa euroa (1-6 2014 1,3 miljoonaa euroa). Yksikköä on johtanut toukokuusta 2015 alkaen oman toimensa ohella Arto Tenhunen.

Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö ja tuottaa hallintopalvelut konsernin yrityksille.

Myyntiyksiköiden johtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle, joka toimii myös konsernin sekä sen tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajana.

YRITYSKAUPAT

Soprano Oyj:n hallitus hyväksyi 5.1.2015 Promode Oy:n koko osakekannan sekä koneiden ja kaluston myymisen konsernin osakkuusyhtiö Rianno Communications Oy:lle 0,6 miljoonalla eurolla. Tehdyllä osakekaupalla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen vuonna 2015.

Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan omistusvaihdokseen liittyvät projektituottoja ja kulujen jakamista sekä kauppakirjaan liittyviä muita asioita koskevat neuvottelut ovat kesken Finpro ry:n ja Finnish Trade Organisation Fintra Oy:n välillä.

Sopranon osakkuusyhtiöt Rianno Communications Oy ja Isolta Oy tekivät katsauskaudella vahvaa tulosta. Tulokset toivat Soprano-konsernille 0,16 miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten tuloksesta.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa pk-yrityksille sekä suurille yhtiöille ja julkishallinnon asiakkailleen koulutus-, konsultointi- ja kansainvälistymispalvelut digitalisoituvassa ympäristössä.

Teknologian avulla yhtiö mahdollistaa oikea-aikaisen oppimisen. Digiajan etäkoulutus on jo saatavissa lähes jokaiseen yritykseen ja organisaatioon. Virtuaalisten kouluttajien ja hybridiopetuksen avulla teemme oppimisesta jatkuvaa ja hauskaa, koska se perustuu tarpeeseen ja onnistumisen elämyksiin. Huippukouluttajan luennoille osallistutaan parhaimmillaan kymmenistä maista ja paikkakunnista, jolloin myös kustannukset ovat järkevät.

Pyrimme hyödyntämään ketterästi digiajan mahdollisuuksia ja saamaan uudet oppimisratkaisut ja teknologiat rohkeasti kokeiltavaksi ja käyttöön. Myös tutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus on yhtiölle yksi tapa kouluttaa oikeassa työympäristössä. Monet menestyvät yritykset käyttävät näyttötutkintoja ja niihin valmistavia koulutuksia johdon ja työntekijöiden jatkokoulutukseen.

Sopranon konsulttiyksikkö tarjoaa räätälöidyt valmennukset ja työkalut mm. asiakkuuksien johtamiseen. Asiakkaille tarjottavina tuotteina ovat esimerkiksi asiakkuusstrategiat, liiketoimintamallit ja muutoksen johtamisen mallit.

Kansainvälistä kilpailukykyä tuemme koulutuksen lisäksi konsultoinnilla. Parannamme yhtiön kansainvälistä markkina-asemaa, laajennamme verkostoa tai etsimme konkreettisesti uusia kumppaneita ja jakeluteitä. Kansainvälinen partneriverkostomme auttaa asiakasta kohdemaassa kädestä pitäen.

Soprano käyttää ja kouluttaa kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten esimerkiksi Drupal, Magento ja PHP. Yhtiö on myös lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani Suomessa ja Pohjoismaissa. IMD, Ashridge ja Berkeley ovat konsernin yliopistokumppaneita.

Konserni tarjoaa koulutusta ja konsultointia omissa tai asiakkaan tiloissa ja entistä enemmän etä- ja virtuaaliopiskeluna.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-6 2015 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 158 henkilöä (1-6 2014 175 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Arto Tenhunen ja jäsenet Pekka Vennamo, Timo Tiihonen ja Aino Sallinen. Edelliselle hallituksen puheenjohtaja Anne Bernerille myönnettiin ero omasta pyynnöstään 1.6.2015, sen jälkeen kun hänet oli nimitetty liikenne- ja viestintäministeriksi valtioneuvostoon.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Timo Helosuo ja Kaisa Vikkula.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 1,00 miljoonaa euroa (30.6.2014 1,04 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.6.2015 26,6 % (26,3 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-6 2015 0,60 miljoonaa euroa (1-6 2014  0,35 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli –0,15 miljoonaa euroa (-1,31 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä 30.6.2015 oli 3,75 miljoonaa euroa (30.6.2014 4,73 miljoonaa euroa). Konsernin kassatilanne on ollut myös vuonna 2015 tiukka. Lainaehtojen mukaiset lyhennykset edellyttävät jatkossa positiivista tuloskehitystä.  

Soprano Oyj teki joulukuussa 2014 1,65 miljoonan euron määräisen lainan kovenanttiehtojen osalta sopimuksen, jonka mukaan kyseisen lainan kovenanttiehtoihin palataan seuraavan kerran 31.12.2015. Kyseisen lainan korko on 1,5 prosenttia normaalia korkeampi vuonna 2015.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 17 997 855 kappaletta.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 108 170 omaa osaketta (30.6.2014 964 537 omaa osaketta), joka on 0,6 (5,4) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014. Osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2014 lukuihin.

Tilivuoden 2014 kannattavuus oli heikko. Yhtiön johto käynnisti tilikaudella 2014 ja jatkoi katsauskautena toiminnan tehokkuuteen ja kulujen säästöihin tähtääviä toimenpiteitä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sekä konsernin kannattavuuskehityksen ja rahoitusaseman parantamiseksi.

Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan ostoon liittyen liikevaihdon ja kulujen jakamisen neuvottelut ovat kesken. Osavuosikatsaus sisältää johdon arvioita liittyen kyseisiin liikevaihdon ja kulujen jakamiseen. Neuvottelujen lopputulos voi poiketa johdon arvioista ja vaikuttaa siltä osin myös vuoden 2015 liikevaihdon ja liiketuloksen muodostumiseen.

Soprano Digital & Commerce –yksikkö on luokiteltu ei-jatkuvaksi toiminnoksi ja yksikön tulos kyseiseltä kaudelta ja esitettäviltä vertailukausilta on esitetty erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta. Soprano Digital & Commerce –yksikön varat on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuserien ryhmäksi sekä kyseiseen toimintaan liittyvät velat on luokiteltu myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviksi veloiksi.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä, tai mikäli konserni ei pysty palkkaamaan riittävän päteviä henkilöitä, voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Konsernin toimialalla tilauskanta ja sopimukset ovat lyhyitä ja suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti. Teknologiset muutokset ovat nopeita. Kilpailu- ja tarjontatilanne voi muuttua nopeasti. Minkä tahansa liiketoimintariskin toteutuminen voi vaikuttaa konsernin liiketoimintaan.

Suomen ja lähialueiden taloudellinen tilanne sekä talouspakotteet voivat heikentää kansantalouden aktiviteettia ja sitä kautta vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan.

Konsernirakenteen muuttuminen on lisännyt toiminnallisia riskejä. Muutoksiin liittyvät sopimus-, IPR- ja muut oikeudelliset riskit ovat integraatioprosessien ajan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista.

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2012-2014 aikana merkittäviä yrityskauppoja. Aspectum Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.12.2012 alkaen, Tieturi Oy konserni 1.4.2013 alkaen, MIF konserni 1.4.2014 alkaen ja Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta 1.6.2014 alkaen. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut. Yrityskauppojen myötä konsernin toimitilojen vuokravastuut kasvoivat, mutta vastuita on pystytty toimitilajärjestelyin pienentämään.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat voivat jatkossa olla keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski, luottoriskit ja valuuttariski. Konsernin luottotappiot 1-6 2015 olivat 0,01 miljoonaa euroa. (vuonna 2014 0,04 miljoonaa euroa). Konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa olennaisesti tuloskehitys, yrityskaupat sekä luotto- ja limiittijärjestelyt. Lainaehtojen mukaiset lyhennykset edellyttävät positiivista tuloskehitystä. Tuloskehityksen heikentyessä maksuvalmiusriski kasvaa.

Yrityskauppoihin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä. Soprano Oyj konsernin lainat sisältävät tavanomaisia kovenanttiehtoja liittyen mm. konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat. Rahoittajilla on vaihtoehtoisesti myös oikeus eräännyttää luotot kovenanttien rikkoutumisen perusteella.

Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan. Konsernilla kertyy muuntoeroa Ruotsin kruunusta ja Venäjän ruplasta, muuntoero ei toistaiseksi ole ollut merkittävä eikä konserni ole suojautunut siltä.

Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan omistusvaihdokseen liittyvät projektien tuoton ja kulujen jakamisen neuvottelut ovat kesken Finpro ry:n ja Finnish Trade Organisation Fintra Oy:n välillä ja ovat siltä osin kasvattaneet konsernin taloudellista riskiä mahdollisen konsernille negatiivisen lopputuloksen sekä mahdollisten oikeudenkäyntikulujen vuoksi.

Ei-jatkuvien, myytävänä olevien liiketoimintojen osalta on olemassa riski, etteivät arvioidut yritysjärjestelyt toteudu odotetulla arvolla sekä odotetussa ajassa.                                             

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

YHTIÖKOKOUS 2015

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkoivat Anne Berner, Pekka Vennamo, Timo Tiihonen, Arto Tenhunen ja Aino Sallinen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anne Bernerin sekä varapuheenjohtajakseen Arto Tenhusen. Anne Berner erosi omasta pyynnöstään 1.6.2015, jonka jälkeen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Arto Tenhunen.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana aloitti 13.5.2015 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki.

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa kuukaudessa ja kullekin jäsenelle 300 euroa kuukaudessa.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2015 1.6.2015–31.8.2015 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2015, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 10.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 55,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 2,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2015

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto tulee kasvamaan vuodesta 2014 ja liiketulos tulee olemaan selvästi voitollinen.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti.

Management Institute of Finland – MIF on Sopranon koulutusyhtiö. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Sopranon kansainvälistymiskonsultti. Soprano tarjoaa yhdestä paikasta johtamisen, viestinnän, tietoteknologian ja kansainvälistymisen koulutuksen sekä vientikonsultoinnin.

Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta 56 maassa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Liitteenä taulukko-osa:
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Lyhennetty konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2015
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2015 2014 muutos 2015 2014 muutos 2014
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
LIIKEVAIHTO 5 609 6 388 -12,2 10 943 10 680 2,5 22 639
liiketoiminnan muut tuotot 104 83 24,6 419 140 199,8 1 598
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2 355 -2 341 -0,6 -4 317 -3 945 -9,4 -8 637
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 280 -3 391 32,8 -4 620 -5 280 12,5 -10 952
poistot ja arvonalentumiset -113 -117 3,9 -238 -209 -13,7 -535
liiketoiminnan muut kulut -823 -1 552 47,0 -1 988 -2 911 31,7 -5 616
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 143 -930 115,4 199 -1 525 113,0 -1 503
rahoitustuotot ja -kulut -60 -53 -13,4 -129 -155 17,1 -508
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 75 -5   164 3   21
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 158 -988 116,0 234 -1 677 114,0 -1 990
verot 8 217 96,3 63 349 81,9 -21
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) JATKUVISTA TOIMINNOISTA 166 -771 121,5 297 -1 328 122,4 -2 012
lopetetut toiminnot              
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) LOPETETUISTA TOIMINNOISTA -153 -220 30,1 -422 -325 -30,0 -462
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 12 -991 101,3 -125 -1 653 92,5 -2 474
Muut laajan tuloslaskelman erät            
Muuntoerot 9 -10 194,0 14 -13 211,1 -56
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 22 -1 001 102,2 -111 -1 666 93,4 -2 530
               
Tilikauden voiton jakautuminen            
emoyrityksen omistajille 12 -991 101,3 -125 -1 653 92,5 -2 474
määräysvallattomille omistajille 0 0   0 0   0
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
emoyrityksen omistajille 22 -1 001   -111 -1 666   -2 530
määräysvallattomille omistajille 0 0   0 0   0
               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 2015 2014   2015 2014   2014
  4-6 4-6   1-6 1-6   1-12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,01 -0,05   0,02 -0,08   -0,12
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,01 -0,05   0,02 -0,08   -0,12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut  toiminnot -0,01 -0,01   -0,02 -0,02   -0,03
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot -0,01 -0,01   -0,02 -0,02   -0,03
laimentamaton osakekohtainen tulos(euroa), tilikauden voitto 0,00 -0,06   -0,01 -0,11   -0,15
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,00 -0,06   -0,01 -0,11   -0,15

 

Konsernitase 2015 2014 muutos 2014
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo* 6 001 7 728 -22,3 7 351
muut aineettomat hyödykkeet 413 686 -39,8 553
aineelliset hyödykkeet 410 668 -38,6 470
Osuudet osakkuusyrityksissä 804 111 621,5 677
muut osakkeet ja osuudet 44 169 -73,8 45
pitkäaikaiset saatavat 556 91 513,6 0
laskennalliset verosaamiset 582 1 024 -43,2 553
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 8 811 10 478 -15,9 9 649
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 3 436 4 130 -16,8 5 497
rahavarat 1 004 1 041 -3,5 1 158
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 4 440 5 171 -14,1 6 655
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät* 975 190 413,0 83
VARAT YHT. 14 226 15 839 -10,2 16 386
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 626 3 960 -8,4 3 737
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 -100,0 0
OMA PÄÄOMA YHT. 3 626 3 960 -8,4 3 737
pitkäaikaiset velat 2 427 1 595 52,2 2 792
lyhytaikaiset velat 7 851 10 224 -23,2 9 804
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 322 60 436,3 53
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 14 226 15 839 -10,2 16 386
* Myytävänä olevien pitkäaikaisiin omaisuuseriin on korjattu niihin sisältyvä liikearvo
 
 
Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2014 1.1-30.6.2015 30.6.2015
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4952 54 5006
omat osakkeet 34 -54 -20
muuntoerot -77 14 -63
edellisten tilikausien voittovarat -1268   -1268
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -125 -125
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3737 -111 3626
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 3737 -111 3626
       
       
Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2013 1.1-30.6.2014 30.6.2014
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 2554 1800 4354
omat osakkeet -74 66 -8
muuntoerot -22 -13 -34
edellisten tilikausien voittovarat 1205   1205
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -1653 -1653
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3760 200 3960
Oman pääoman ehtoinen laina 1000 -1000 0
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 4760 -800 3960
* Vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 1500 te, MIF-kauppahinnan anti 300 te
                    

 

Konsernin rahavirta 2015 2014 muutos 2015 2014 muutos 2014
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
tilikauden tulos 12 -991 101,3 -125 -1653 92,5 -2474
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 39 144 -72,9 111 235 -52,8 454
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 665 1919 -65,3 613 1768 -65,3 777
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 716 1 072 -33,2 599 350 71,1 -1 243
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0 -2098 100,0   -2098 100,0 -757
tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0 0   -154 0   -25
bruttoinvestoinnit -113 -518 78,2 -113 -527 78,6 -205
käyttöomaisuuden myynnit 0 -3 100,0 84 0   194
saadut osingot 9 14 -35,7 9 14 -35,7 14
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -104 -2 605 96,0 -174 -2 611 93,3 -779
Osakeannista saadut maksut 0 1 800 -100,0 0 1 800 -100,0 126
pitkäaikaisten saamisten muutos 0 44 -100,0 0 194 -100,0 285
lainojen nostot -24 1147 -102,1 60 1156 -94,8 1096
lainojen takaisinmaksu -430 -1813 76,3 -623 -2194 71,6 -999
omien osakkeiden myynnit ja ostot 0 66 -100,0 0 66 -100,0 108
lähipiirin sijoitus yhtiön osakkeisiin 0 0   0 0   472
rahoitusleasingvelkojen maksut 31 -30 203,3 -16 -59 72,9 -203
muut oman pääoman muutokset -5 33 -115,2 0 -13 100,0 -56
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -428 1 247 -134,3 -579 950 -160,9 828
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 184 -286 164,3 -154 -1 311 88,3 -1 194
rahavarat kauden alussa 820 1327 -38,2 1158 2352 -50,8 2352
rahavarat kauden lopussa 1004 1041 -3,6 1004 1041 -3,6 1158

 

Konsernin vastuusitoumukset 2015 2014 muutos 2014
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 3 950 0,0 3950
takaukset omasta puolesta* 175 175 0,0 175
leasingvastuut 163 170 -4,1 207
Toimitilojen vuokravastuut 1 643 4 780 -65,6 2049
yhteensä 5 931 9 075 -34,6 6 381
* Tieturi Oy:n osakekanta ovat pantatut emoyhtiö Soprano Oyj:n rahoituslainojen vakuudeksi. Tieturi Oy:n 4,0 miljoonan euron yrityskiinnitykset on käytössä takauksissa mainitun 175 tuhannen euron osalta.

 

Konsernin tunnusluvut 2015 2014 muutos 2015 2014 muutos 2014
  4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 3,9 -54,6   0,7 -41,3   -21,7
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 0,4 -125,7   -6,6 -95,7   -58,9
omavaraisuusaste,% 26,6 26,3   26,6 26,3   24,1
tulos/osake, laimentamaton,e 0,00 -0,06   -0,01 -0,11   -0,15
tulos/osake, laimennettu,e 0,00 -0,06   -0,01 -0,11   -0,15
oma pääoma per osake, e 0,20 0,22   0,20 0,22   0,21
henkilöstö keskimäärin 153 194 -21,1 158 175 -9,7 179

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-6 2015 1-12 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 470 594
Lisäykset 107 99
Liiketoimintojen yhdistäminen 0 169
Siirto myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin -46 -11
Vähennykset 0 -83
Poistot -121 -298
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 410 470
     
     
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-6 2015 1-12 2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 7 904 6 094
Lisäykset* 6 2 215
Liiketoimintojen yhdistäminen 0 300
Siirto myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin -939  
Vähennykset -440 -437
Poistot -117 -267
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 414 7 904

 

Konsernin rahoitusinstrumentit Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä  
  arvo arvo arvo arvo  
tuhatta euroa 30.6.2015 30.6.2015 2014 2014  
Rahoitusvarat          
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 436 3 436 5 497 5 497  
Rahavarat 1 004 1 004 1 158 1 158  
Rahoitusvelat          
Pankkilainat 3 014 2 800 3 345 3 074  
Factoring-lainat 520 520 751 751  
Rahoitusleasingit 214 214 231 231  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 6 381 6 381 8 136 8 136  
Luotolliset tilit* 16 16 0 0  
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman kustannusta 4,68% (5,64 %). Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien vuokrasopimusten korkoa. Myyntisaamisten ja muiden saamisten, rahavarojen sekä ostovelkojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin käypiä arvoja, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saatavien ja velkojen maturiteetti huomioon ottaen. Muiden rahoitusvelkojen käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin tietoihin jotka kyseiselle velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti (hierarkiataso 2).
*tililimiitit 30.6.2015 120 tuhatta euroa, käytössä per 30.6.2015 16 te.

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa        
         
Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt,  hallituksen ja johtoryhmän jäsenet,
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä heidän kontrolloimansa yhtiöt. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä:
         
1-6 2015, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 88 28 0 5
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 5 4 2 0
         
2014, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 29 37 2 2
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 35 111 2 0
         
Johdon työsuhde-etuudet:        
tuhatta euroa 1-6 2015 1-6 2014 2014  
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 315 314 668  
Osakeperusteiset etuudet 12 18 36  
Yhteensä 327 332 704  

 

 

Soprano Oyj taloudellinen informaatio vuonna 2015
Osavuosikatsaus 1-9/2015               12.11.2015

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa