Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2014: Sopranon liikevaihto kasvoi, irtisanomisista merkittävät kertakustannukset

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6.2014 13.8.2014 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2014: Sopranon liikevaihto kasvoi, irtisanomisista merkittävät kertakustannukset

Vuoden toinen vuosineljännes oli nopeasti kasvavalle konsernille vauhdikas ja haasteellinen. Konserni uudisti strategiansa, yhdisti koulutus- ja konsultointiliiketoiminnat, teki merkittävän yrityskaupan ja vei läpi yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tuloksena saavutettiin arviolta 2,3 miljoonan euron vuositason säästöt kiinteissä kuluissa. Alkuvuoden liiketulokseen vaikuttivat 1,2 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Markkinatilanne jatkui haasteellisena.

Soprano Oyj 1-6 2014

Liikevaihto                      11,8 M€    (1-6 2013 7,6 miljoonaa euroa, kasvua 54 %)
Liiketulos                       -1,9 M€    (0,1 miljoonaa euroa)
Kertaluonteiset erät             -1,2 M€   
Liiketulos ilman kertaeriä       -0,8 M€

Kertaluonteiset erät 1-6 2014 liittyvät henkilöstöjärjestelyihin, Ruotsin tytäryhtiön välimiesoikeudenkäyntiin sekä yrityskaupan ja listanvaihdon kustannuksiin.

Soprano Oyj 4-6 2014
Liikevaihto                       6,8 M€    (4-6 2013 6,0 miljoonaa euroa, kasvua 14 %)

Liiketulos                       -1,2 M€    (0,2 miljoonaa euroa)
Kertaluonteiset erät              0,8 M€
Liiketulos ilman kertaeriä       -0,4 M€

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2014

Hallitus muuttaa tulosohjaustaan ja ennakoi, että vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan 25-30 miljoonaa euroa, koko vuoden liiketulos on nollatasolla mutta jälkimmäinen vuosipuolisko on merkittävästi positiivinen.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Toisen vuosineljänneksen aikana yhtiö toteutti elinkeinoelämän järjestöjen myötävaikutuksella merkittävän toimialajärjestelyn, jonka tuloksena Sopranosta kasvoi Pohjoismaiden suurin talouselämän kouluttaja ja konsultointiyhtiö. Kesän aikana koulutus- ja konsultointiliiketoiminnat keskitettiin uuden strategian mukaisesti Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Asiakkaiden hyvin tuntemat Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanimme Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Viime vuonna konsernin nyt omistamat yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa.

Sopranon koulutus- ja konsulttiliiketoiminnan johtajaksi nimitettiin Executive Vice President, KTM Timo Helosuo, joka aikaisemmin johti elinkeinoelämän omistamaa koulutuskonsernia.

Kesäkuun alussa konserniin ostettiin kansallinen instituutio, kansainvälistymispalveluita tarjoava Finpro Consulting. Integraatio-ohjelma ja yhteistoimintaneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja päättyvät elokuun aikana. Kauppasopimuksen mukaan myyjä vastaa siirtyvän henkilöstön kustannuksista elokuun loppuun saakka ja lisäksi sovittuun euromäärään saakka sopeutuskustannuksista vuoden loppuun saakka. Uuden yksikön henkilöstö muuttaa yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen MIF:n kanssa yhteisiin tiloihin.

Finpro Consulting on markkinaosuudeltaan Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti. Yhdessä Soprano-konsernin viestintä-, koulutus- ja konsultointipalveluiden kanssa Finpro Consulting tarjoaa asiakkailleen markkinoiden monipuolisimmat kansainvälistymispalvelut. Yhteinen asiakaskunta tuo synergiaetuja.

Sopranon kansainvälistymispalveluiden johtajaksi nimitettiin Senior Vice President, KTT Kaisa Vikkula, joka aikaisemmin johti Finnairin matkapalveluita.

Konsernin liikevaihto 1-6 2014 kasvoi 54 prosenttia ja vahvan kasvun odotetaan jatkuvan kun Finpro Consulting aloittaa käytännön toimintansa konsernin strategisena osana syyskuun alussa. Sopranon liikevaihdon erittäin nopea kasvu vaatii lisää käyttöpääomaa ja siksi yhtiön kassatilanne tulee olemaan tiukka seuraavan vuosineljänneksen aikana.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Liikevaihto

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 11,76 miljoonaa euroa (7,62 miljoonaa euroa, kasvua 54,2 %). Liikevaihtoa nosti lähinnä Tieturin ja Informatorin sekä Management Institute of Finland Oy:n liikevaihto 1-6 2014. Tieturi-konserni liitettiin 1.4.2013 alkaen sekä Management Institute of Finland MIF Oy 1.4.2014 alkaen Sopranoon eikä vertailukauden tiedot ole mukana konsernin luvuissa.

Liiketulos

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli -1,93 miljoonaa euroa (0,12 miljoonaa euroa) eli -16,4 prosenttia liikevaihdosta (1,5 %). Ensimmäiseen vuosipuoliskoon kohdistui kertaluonteisia kuluja yhteensä 1,2 miljoonaa euroa liittyen henkilöstöjärjestelyihin, Ruotsin tytäryhtiön välimiesoikeudenkäyntiin sekä yrityskaupan ja listanvaihdon kustannuksiin.

Liiketoiminnan kehitys myyntiyksiköittäin

Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköihin ja osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Training & Consulting tuottaa johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutus- ja konsultointipalveluita. Myyntiyksikköön liitettiin 1.4.2014 alkaen MIF-konserni (Johtamistaidon opisto, Infor ja Fintra) sekä 1.6.2014 alkaen Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta. Yksikön johtajaksi nimitettiin 2.4.2014 alkaen MIF-konsernia aiemmin johtanut KTM Timo Helosuo sekä Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan johtajaksi aiemmin Finnairin matkapalveluita johtanut KTT Kaisa Vikkula 12.6.2014 alkaen.

Myyntiyksikkö hakee synergiahyötyjä palvelutarjooman ja -mallin virtaviivaistamisella sekä kulusäästöjä karsimalla päällekkäisiä toimintoja. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 82 prosenttia.

Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokauppoja, verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Se kehittää ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja, tilausjärjestelmiä sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä sähköisiä palveluita. Yksikön operatiiviseksi johtajaksi nimitettiin katsauskaudella Jozsef Pap. Myyntiyksikössä on katsauskautena keskitytty erityisesti projektinhallinnan kehittämiseen tuloksen parantamiseksi. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 11 prosenttia.

Soprano Communications tuottaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, verkon palveluita ja sisältöjä sekä toteuttaa tuote- ja PR-viestintää. Yksikössä on katsauskautena panostettu myyntiin ja siirrytty vahvemmin alihankintamalliin. Myyntiyksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 7 prosenttia.

Konsernilla oli viime vuonna yhteensä noin 5.000 yritys- ja yhteisöasiakasta sekä yli 60.000 valmennettavaa.

Soprano Oyj tuottaa hallinto- ja markkinointipalvelut konsernin yrityksille.
Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

YRITYSKAUPAT

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan kaupan 6.6.2014. Ostettua liiketoimintaa varten perustettiin Finnish Trade Organisation Fintra Oy –niminen yhtiö, johon ostettu liiketoiminta siirrettiin. Perustettu yhtiö konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin kesäkuun 2014 alusta alkaen.

Kauppahintana Finpro kaupallisesta konsulttiliiketoiminnasta maksettiin Finpro Ry:lle käteisellä 628.000 euroa.

Liiketoimintakaupassa Sopranon palvelukseen siirtyi 42 asiantuntijaa ja kauppaan kuuluvat asiakastietokanta, tarjouskanta ja tilauskanta, toimeksiantosopimukset ja Navigator palvelukonsepti sekä lisäksi oikeudet Finpro Consulting tunnuksen käyttöön kahdeksi vuodeksi.

Kauppaan ei sisälly Finpron kuukausipalkkainen kansainvälinen verkosto, vaan Sopranon tavoitteena on rakentaa oma 40-50 maan sopimuskonsulttien verkosto. Sopranon Trade Centereiden verkosto tulee perustumaan osin Finpron nykyisten vientikeskusten henkilöstöön ja osin Sopranon nykyiseen kansainväliseen verkostoon. Vuoden mittaisena siirtymäaikana Soprano voi käyttää asiakasprojekteissa Finpron vientikeskusten konsultteja.

Soprano toteuttaa tarvittavat sopeutustoimet YT-lain mukaisesti 31.8.2014 mennessä. Arvioitu vähennystarve on 12-24 henkilötyövuotta. Siihen saakka Finpro maksaa kustannukset, tarjoaa toimitilat ja saa vastikkeeksi kyseiseltä ajalta kertyvät ennen kauppaa myymiensä kauppasopimuksessa yksilöityjen projektien tuotot. Uusien kauppojen tulot kuuluvat Sopranolle. Finpro osallistuu toiminnan sopeutuskustannuksiin 31.12.2014 saakka ja korvaa liiketoimintakaupan seurauksena Sopranon kannettavaksi siirtyvien vastuiden sopeuttamiskustannuksia enintään 600 000 eurolla sekä siirtyvät lomapalkka- ja lomarahavaraukset. Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan hankintamenolaskelma on osavuosikatsauksen liitteenä.

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti 31.3.2014 sopimuksen Management Institute of Finland MIF Oy konsernin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINTRAlta.

Yrityskaupan ansiosta Soprano nousee Pohjoismaiden suurimmaksi johtamisen, viestinnän, vientikaupan ja tietoteknologian koulutus- ja konsulttiyhtiöksi. Yhtiön 220 ammattilaista palvelevat asiakkaita 10 kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernilla oli viime vuonna noin 5.000 yritys- ja yhteisöasiakasta sekä yli 60.000 valmennettavaa. Vuonna 2013 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa.

MIF konsernilla on 60 työntekijää ja 8 miljoonan euron liikevaihto. Konserni perustettiin 2012 yhdistämällä JTO-Palvelut, FINTRA ja Infor. MIF Academy tarjoaa käytännönläheisen koulutuksen, konsultoinnin ja valmennuskurssien lisäksi ammattitutkintoja ja koulutusohjelmia. Arvostettujen kansainvälisten yliopistojen IMD:n ja UC Berkeleyn kanssa MIF järjestää EMBA Creative Leadership tutkintoja ja virtuaalista valmennusta yhdessä Ashridge Business Schoolin kanssa.

Yhtiö arvioi, että laajentuvan tuotevalikoiman ristiinmyynti kasvavalle asiakaskunnalle luo mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen konsernin kotimarkkina-alueella Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä. Kaupasta ja yhdistymisestä aiheutuu merkittävät kertakustannukset tilikaudelle 2014.

Soprano maksoi MIF konsernin koko osakekannasta 200.000 euron käteisvastikkeen sekä 300.000 euron arvosta Soprano Oyj:n uusia osakkeita arvostettuna tammi-maaliskuun myyntimäärillä painotetun keskikurssin mukaan. Sopimuksen mukainen osakkeen hinta on 1,38 euroa. Soprano Oyj suuntasi kauppahintavastikkeena 217 392 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta myyjille ja sai kaupassa 1000 Management Institute of Finland MIF Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % yhtiön koko osakekannasta. MIF konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2014 alkaen.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-6 2014 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 175 henkilöä (1-6 2013 109 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Anne Berner ja jäsenet Pekka Vennamo, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Aino Sallinen sekä Pekka Viljakainen.  

Konsernin johtoryhmään kuuluvat Arto Tenhunen, Timo Helosuo, Kaisa Vikkula ja Panu Kauppinen.

Soprano Oyj konsernissa toimii Training&Consulting-, Digital&Commerce- ja Communications-myyntiyksiköt sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Juha-Pekka Mylén, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 1,04 miljoonaa euroa (30.6.2013 2,50 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.6.2014 26,3 % (30,3 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-6 2014 0,35 miljoonaa euroa (1-6 2013 0,41 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -1,31 miljoonaa euroa (1,44 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.6.2014 4,73 miljoonaa euroa (30.6.2013 5,95 miljoonaa euroa). Sopranon liikevaihdon erittäin nopea kasvu vaatii lisää käyttöpääomaa ja siksi yhtiön kassatilanne tulee olemaan tiukka seuraavan vuosineljänneksen aikana.

Katsauskaudella Suomen Kulttuurirahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ilmoittivat yhtiölle vaihtavansa yhteensä 1.500.000 euron arvoiset vaihtovelkakirjalainat Soprano Oyj:n osakkeiksi sopimusehtojen mukaisesti. Järjestely pienensi Soprano Oy konsernin lainoja 1.500.000 eurolla ja vahvistaa vastaavasti konsernin omaa pääomaa. Suomen Kulttuurirahaston oman pääoman ehtoinen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiön vieraan pääoman ehtoinen laina kirjataan omaan pääomaan. Katsauskaudella nostettiin 1,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina kolmen vuoden laina-ajalla.

Yhtiön 2,25 ja 0,19 miljoonan euron määräisien lainojen kovenanttiehdot eivät täyttyneet katsauskauden lopussa. Sen myötä 2,25 miljoonan euron laina on siirretty lyhytaikaisiin velkoihin ja lainan korko on 1,5 prosenttia sekä 0,19 miljoonan euron lainan vakuusmaksu 1,0 prosenttia korkeampi siihen asti, kun kovenanttiehdot täyttyvät. Pankit eivät ole käyttänyt mahdollisuuttaan eräännyttää laina.

Soprano maksoi käteisellä MIF-konsernista kauppahinnan osana 0,20 miljoonaa euroa huhtikuussa 2014 sekä Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan kauppahinnan 0,63 miljoonaa euroa kesäkuussa 2014.

Soprano Oyj:n hallituksen syyskuussa 2007 päättämän henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.6.2014 jäljellä 0,09 miljoonaa euroa (30.6.2013 0,37 miljoonaa euroa). Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka. Lainoja lyhennetään kolmasosin viimeistään eräpäivinä 31.12.2013, 31.3.2014 ja 30.6.2014.

TASE

MIF-konserni liitettiin konserniin 1.4.2014 ja Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta 1.6.2014 alkaen. Hankintamenolaskelmien mukaisesti MIF-konsernin hankinnasta kirjattiin 1,50 miljoonan ja Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan hankinnasta 0,60 miljoonan euron liikearvo.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 17 997 855 kappaletta.

Soprano Oyj:n 31.3.2014 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt, Management Institute of Finland MIF Oy:n osakkeiden kauppahintaan liittyneet yhteensä 217 392 uutta osaketta rekisteröitiin 22.4.2014. Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä oli yhteensä 15 690 164 kappaletta osakkeita.

Soprano Oyj:n 24.4.2014 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 2 307 691 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2014. Osakeanti liittyy Suomen Kulttuurirahaston 1.000.000 euron ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 500.000 euron vaihtovelkakirjalainojen vaihtoon Soprano Oyj:n uusiksi osakkeiksi. Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 17 997 855 kappaletta osakkeita.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 964 537 omaa osaketta (30.6.2013 45 057 omaa osaketta), joka on 5,4 (0,3) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013. Osavuosikatsauksen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2014 lukuihin.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä, tai mikäli konserni ei pysty palkkaamaan riittävän päteviä henkilöitä, voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Konsernin toimialalla tilauskanta ja sopimukset ovat lyhyitä ja suhdannevaihtelut vaikuttavat voimakkaasti. Teknologiset muutokset ovat nopeita. Kilpailu- ja tarjontatilanne voi muuttua nopeasti. Minkä tahansa liiketoimintariskin toteutuminen voi vaikuttaa konsernin liiketoimintaan.

Talouspakotteet voivat heikentää kansantalouden aktiviteettia ja sitä kautta vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan.

Konsernirakenteen muuttuminen on lisännyt toiminnallisia riskejä. Muutoksiin liittyvät sopimus- ja muut oikeudelliset riskit ovat integraatioprosessien ajan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista.

Yhtiö on toteuttanut vuosien 2012-2014 aikana merkittäviä yrityskauppoja. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen, MIF-konserni 1.4.2014 alkaen ja Finpron kaupallinen konsulttiliiketoiminta 1.6.2014 alkaen. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut. Yrityskauppojen myötä myös konsernin toimitilojen vuokravastuut kasvoivat, mutta vastuita on pystytty toimitilajärjestelyin pienentämään.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat voivat jatkossa olla keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski, luottoriskit ja valuuttariski. Konsernin luottotappiot 1-6 2014 olivat 0,03 miljoonaa euroa. (vuonna 2013 0,01 miljoonaa euroa).

Konsernin maksuvalmiuteen vaikuttaa olennaisesti tuloskehitys, yrityskaupat sekä luotto- ja limiittijärjestelyt. Tuloskehityksen heikentyessä maksuvalmiusriski kasvaa.

Tieturi-kaupan rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat. Rahoittajille on vaihtoehtoisesti myös oikeus eräännyttää luotot kovenanttien rikkoutumisen perusteella.

Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan. Konsernilla kertyy muuntoeroa pääosin Ruotsin kruunusta, muuntoero ei toistaiseksi ole ollut merkittävä eikä konserni ole suojautunut siltä.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Ruotsin tytäryhtiön entisen toimitusjohtajan korvausvaatimusasiassa saatiin katsauskauden lopussa ratkaisu, jonka mukaan Informator Utbildning Svenska Ab joutui maksamaan yhtiön entiselle toimitusjohtajalle korvauksia sekä välimiesoikeuden palkkioita ja lakimiespalkkioita yhteensä noin 307 tuhatta euroa.

Informator Utbildning Svenska Ab:n entinen toimitusjohtaja oli 30.10.2013 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti esittänyt yhtiölle noin 215 tuhannen euron korvausvaatimuksen liittyen päättyneeseen toimitusjohtajan sopimukseen. Välimiesmenettelyssä ratkaistavan asian kustannukset arvioitiin olevan noin 115 tuhatta euroa sekä osapuolten lakimiespalkkiot.

YHTIÖKOKOUS 2014

Soprano Oyj:n yhtiökokous 7.5.2014 vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen päivitetyn ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2013. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat Pekka Vennamo, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Aino Sallinen ja Pekka Viljakainen.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana aloittaa KHT Juha-Pekka Mylén.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan, ja siten kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 6.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 500 euroa per kokous ja kullekin jäsenelle 300 euroa per kokous.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2014 15.8.2014–28.8.2014 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka.  Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2014, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 10.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 55,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 2,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Soprano-konsernin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut saatiin päätökseen 2.7.2014.  Neuvottelujen tuloksena Sopranon koulutus- ja konsulttitoiminnot yhdistettiin, toimintatapoja muutettiin kustannustehokkaammiksi ja digiteknologian hyödyntämistä lisättiin tuloksen parantamiseksi. Sopranon verkko- ja viestintäpalveluissa hallintoa karsittiin ja yksiköt yhdistettiin suoraan konsernin toimitusjohtajan alaisuuteen.

Nyt päättyneiden neuvottelujen seurauksena henkilöstön määrä vähenee 30 henkilöllä. Lisäksi useita henkilöitä siirtyi työsuhteesta sopimuskouluttajiksi. Henkilöstön vähennykset toteutuivat irtisanomisilla.

Neuvottelujen tuloksena saavutetaan yhteensä arviolta 2,3 miljoonan euron vuotuiset henkilöstökulujen säästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan osin jo vuoden 2014 viimeisellä kvartaalilla ja täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen.

Sopranon kesäkuussa hankkimien Finpro Consulting -kansainvälistymispalveluiden osalta YT-neuvottelut päättyivät katsauskauden jälkeen elokuussa. Neuvottelun lopputuloksena 12 henkilöä irtisanotaan ja lisäksi enintään 12 henkilöä lomautetaan korkeintaan 90 päivän ajaksi. Muutosten jälkeen Finpro Consulting muuttaa Soprano-konsernin toimipisteeseen Helsingin Ruoholahdessa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2014

Hallitus muuttaa tulosohjaustaan ja ennakoi, että vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan 25-30 miljoonaa euroa, koko vuoden liiketulos on nollatasolla mutta jälkimmäinen vuosipuolisko on merkittävästi positiivinen.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Liitteenä taulukko-osa:
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Lyhennetty konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä

Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Finpro kaupallisen konsulttiliiketoiminnan hankintamenolaskelma
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
LIIKEVAIHTO 6 810 5 960 14,3 11 758 7 624 54,2 17 004
liiketoiminnan muut tuotot 15 -4 467,2 18 13 35,5 619
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2 484 -1 850 -34,3 -4 178 -2 053 -103,5 -4 934
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3 806 -2 560 -48,7 -6 185 -3 608 -71,5 -7 517
poistot ja arvonalentumiset -125 -111 -13,2 -225 -133 -69,1 -410
liiketoiminnan muut kulut -1 608 -1 218 -32,0 -3 117 -1 725 -80,6 -3 998
LIIKEVOITTO (TAPPIO) -1 198 217 -651,3 -1 929 118   764
rahoitustuotot ja -kulut -55 -112 50,3 -159 -120 -32,8 -299
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -5 -5 -10,9 3 3 10,4 22
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -1 259 101   -2 085 1   487
verot 268 -97 375,9 432 -88 588,9 36
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -991 4   -1 653 -88   524
Muut laajan tuloslaskelman erät          
Muuntoerot -10 0   -13 0   -22
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1 001 4   -1 666 -88   502
               
Tilikauden voiton jakautuminen          
emoyrityksen omistajille -991 6   -1 653 -80   524
määräysvallattomille omistajille 0 -2 100,0 0 -7 100,0 0
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
emoyrityksen omistajille -1 001 6   -1 666 -80   502
määräysvallattomille omistajille 0 -2 100,0 0 -7 100,0 0
               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos 2013
laskettu osakekohtainen tulos: 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) -0,06 0,00   -0,11 -0,01   0,04
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) -0,06 0,00   -0,09 -0,01   0,04

 

Konsernitase 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 7 728 5 630 37,3 5 630
muut aineettomat hyödykkeet 686 559 22,9 464
aineelliset hyödykkeet 668 615 8,7 594
Osuudet osakkuusyrityksissä 111 106 5,6 124
muut osakkeet ja osuudet 169 164 3,5 164
pitkäaikaiset saatavat 91 374 -75,8 285
laskennalliset verosaamiset 1 024 533 92,2 541
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 10 478 7 979 31,3 7 801
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 4 130 3 949 4,6 4 632
rahavarat 1 041 2 499 -58,3 2 352
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 5 171 6 449 -19,8 6 984
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 190 190   190
VARAT YHT. 15 839 14 618 8,4 14 974
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 960 3 279 20,8 3 760
määräysvallattomien omistajien osuus 0 18 -100,2 0
Oman pääoman ehtoinen laina 0 1 000   1 000
OMA PÄÄOMA YHT. 3 960 4 297 -7,8 4 760
pitkäaikaiset velat 1 595 3 522 -54,7 3 161
lyhytaikaiset velat 10 224 6 799 50,4 6 986
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 60     67
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 15 839 14 618 8,4 14 974

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2013 1.1-30.6.2014 30.6.2014
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 2554 1800 4354
omat osakkeet -74 66 -8
muuntoerot -22 -13 -34
edellisten tilikausien voittovarat 1205   1205
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -1653 -1653
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3760 200 3960
Oman pääoman ehtoinen laina 1000 -1000 0
määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 4760 -800 3960
* Vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 1500 te, MIF-kauppahinnan anti 300 te

 

Konsernin rahavirta 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
tilikauden tulos -991 4   -1653 -88   524
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 144 115 25,2 235 130 80,8 -150
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 1919 689 178,7 1768 370 377,8 -1 041
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 072 807 32,8 350 412 -15,2 -667
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -2098 -2202 4,7 -2098 -2182 -3,8 -1 681
bruttoinvestoinnit -518 -1059 51,1 -527 -1059 50,2 -1 215
käyttöomaisuuden myynnit -3 5 -160,0 0 8 100,0 1
saadut osingot 14 5 180,0 14 5 180,0 5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 605 -3 251 19,9 -2 611 -3 228 19,1 -2 890
Osakeannista saadut maksut 1 800 417 331,7 1 800 417 331,7 404
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 0 1 000 -100,0   1 000 -100,0 1 000
pitkäaikaisten saamisten muutos 44 3   194 33 487,9 123
lainojen nostot 1147 3021 -62,0 1156 3189 -63,8 4 265
lainojen takaisinmaksu -1813 -186 874,7 -2194 -277 -692,1 -673
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta saadut maksut 0 500 -100,0 0 500 -100,0 500
omien osakkeiden myynnit ja ostot 66 46 43,5 66 11 500,0 11
rahoitusleasingvelkojen maksut -30 -45 33,3 -59 -45 -31,1 -126
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 0         -43
maksetut osingot/pääoman palautus 0 -611 100,0 0 -611 100,0 -610
muut oman pääoman muutokset 33 128 -74,2 -13 40 -132,5 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 247 4 273 -70,8 950 4 257 -77,7 4 851
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -286 1 829 -115,6 -1 311 1 441 -191,0 1 294
rahavarat kauden alussa 1327 670 98,1 2352 1058 122,3 1 058
rahavarat kauden lopussa 1041 2499 -58,3 1041 2499 -58,3 2 352

 

Konsernin vastuusitoumukset 2014 2013 muutos 2013
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 3 950 0,0 3 950
takaukset omasta puolesta* 175 50 250,9 175
leasingvastuut 170 396 -57,1 280
yhteensä 4 295 4 396 -2,3 4 406
* korjaus 31.12.13 pankkitakaus vuokravakuus 175 te.  
  2014 2013 muutos 2013
  30.6 30.6 % 31.12
Toimitilojen vuokravastuut 4 780 8 320 -43 7 120

 

Konsernin tunnusluvut 2014 2013 muutos 2014 2013 muutos 2013
  4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) -54,6 10,1   -41,3 4,2   12,3
oman pääoman tuotto,% (12 kk) -125,70 5,3   -95,7 0,0   13,6
omavaraisuusaste,% 26,3 30,3   26,3 30,3   33,2
tulos/osake, laimentamaton,e -0,06 0,00   -0,11 -0,01   0,04
tulos/osake, laimennettu,e -0,06 0,00   -0,09 -0,01   0,04
oma pääoma per osake, e 0,22 0,28   0,22 0,28   0,31
henkilöstö keskimäärin 194 136 42,6 175 109 60,6 130

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-6 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 594 117
Lisäykset 55 322
Liiketoimintojen yhdistäminen 169 377
Vähennykset -41 -1
Poistot -108 -221
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 668 594
     
     
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-6 2014 1-12 2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 094 2 584
Lisäykset* 2 139 3 212
Liiketoimintojen yhdistäminen 300 487
Vähennykset 0 0
Poistot -118 -189
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 414 6 094
* sis. Liikearvon lisäys MIF-konserni 1502 te, Finpro 596 te

 

Konsernin rahoitusinstrumentit Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
  arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 30.6.2014 30.6.2014 31.12.2013 31.12.2013
Rahoitusvarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 130 4 130 4 632 4 632
Rahavarat 1 041 1 041 2 352 2 352
Rahoitusvelat        
Pankkilainat 3 794 3 380 3 191 2 854
Oman pääoman ehtoinen laina 0 0 1 000 1 000
Vaihtovelkakirjalaina 0 0 500 421
Factoring-lainat 606 606 903 903
Rahoitusleasingit 333 333 236 236
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 6 995 6 987 5 183 5 175
Luotolliset tilit* 0 0 0 0
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman kustannusta 5,64 %. Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa vastaavien vuokrasopimusten korkoa.

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa        
         
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt.  Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
         
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat, jotka eivät eliminoidu konsernissa:
         
1-6 2014, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 17 3   1
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 25 28 12 8
         
2013, tuhatta euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset 57 14 3  
Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kontrolloimat yhtiöt 52 224 21 52
         
Johdon työsuhde-etuudet:        
tuhatta euroa 1-6 2014 2013    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 314 554    
Osakeperusteiset etuudet 18 90    
Yhteensä 332 644    

Finpro kaupallisen konsulttiliiketoiminnan hankintamenolaskelma

Kauppahintana Finpro kaupallisesta konsulttiliiketoiminnasta maksettiin Finpro Ry:lle käteisellä 628.000 euroa.

Liiketoimintakaupassa Sopranon palvelukseen siirtyi 42 asiantuntijaa ja kauppaan kuuluvat asiakastietokanta, tarjouskanta ja tilauskanta, toimeksiantosopimukset ja Navigator palvelukonsepti sekä lisäksi oikeudet Finpro Consulting tunnuksen käyttöön kahdeksi vuodeksi.

Kauppaan ei sisälly Finpron kuukausipalkkainen kansainvälinen verkosto, vaan Sopranon tavoitteena on rakentaa oma 40-50 maan sopimuskonsulttien verkosto. Sopranon Trade Centereiden verkosto tulee perustumaan osin Finpron nykyisten vientikeskusten henkilöstöön ja osin Sopranon nykyiseen kansainväliseen verkostoon. Vuoden mittaisena siirtymäaikana Soprano voi käyttää asiakasprojekteissa Finpron vientikeskusten konsultteja.

Soprano toteuttaa tarvittavat sopeutustoimet YT-lain mukaisesti 31.8.2014 mennessä. Siihen saakka Finpro maksaa kustannukset, tarjoaa toimitilat ja saa vastikkeeksi kyseiseltä ajalta kertyvät ennen kauppaa myymiensä kauppasopimuksessa yksilöityjen projektien tuotot. Uusien kauppojen tulot kuuluvat Sopranolle. Finpro osallistuu toiminnan sopeutuskustannuksiin 31.12.2014 saakka ja korvaa liiketoimintakaupan seurauksena Sopranon kannettavaksi siirtyvien vastuiden sopeuttamiskustannuksia enintään 600 000 eurolla sekä siirtyvät lomapalkka- ja lomarahavaraukset.

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti kaupan ja kauppasumma maksettiin 6.6.2014. Ostettua liiketoimintaa varten perustettiin Finnish Trade Organisation Fintra Oy –niminen yhtiö, johon ostettu liiketoiminta siirrettiin. Perustettu yhtiö konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin kesäkuun 2014 alusta alkaen.

Hankinnasta syntyi 596 tuhannen euron liikearvo. FinPron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin ja ulkopuolisiin arvioihin. Synergiahyödyt perustuvat johdon arvion mukaisesti 80 % yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen sekä 20 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

tuhatta euroa Yhdistämisessä kir-
  jatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 40
Varat yhteensä 40
Laskennallinen verovelka 8
Velat yhteensä 8
   
Nettovarat 32
Osakkeiden hankintameno 628
Liikearvo 596
   
   
Rahana maksettava kauppahinta 628
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 0
Rahavirtavaikutus -628

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti.

Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut tuotemerkin käyttöoikeuden kahdeksi vuodeksi. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvän tuotemerkin käypä arvo on määritelty perustuen diskontattuihin rojaltimaksuihin joilta on vältytty omistettaessa kyseiset tuotemerkit. Käyvän arvon määrityksessä on markkinaperusteisesti arvioitu kohtuullinen rojaltiprosentti, jonka ulkopuolinen taho olisi valmis maksamaan lisenssisopimuksista.

Kaupan kohteena oleva liiketoiminta ei ole ollut erillinen kirjanpitovelvollinen. Tämän vuoksi tulos- ja taselukuja ei ole saatavilla.

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014:

Osavuosikatsaus 1-9/2014                   30.10.2014

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                        

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————-              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa