Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2013: Sopranon toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi koko edellisvuoden liikevaihtoa suuremmaksi ja liiketulos oli positiivinen yllätys

Soprano Oyj osavuosikatsaus 15.8.2013 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2013: Sopranon toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi koko edellisvuoden liikevaihtoa suuremmaksi ja liiketulos oli positiivinen yllätys

YHTEENVETO

Soprano liikevaihto nousi uuteen kokoluokkaan Tieturi-konsernin kaupan myötä 1.4.2013 alkaen. Vuoden 2013 toisen kvartaalin liikevaihto oli suurempi kuin koko viime vuoden liikevaihto. Liiketulos toisella kvartaalilla kääntyi voitolliseksi huolimatta merkittävistä Tieturi-konsernin integraatiokuluista. Tieturissa ja Informatorissa vaihdettiin katsauskauden aikana ylin johto, uudistettiin organisaatio ja muokattiin toimintatapoja ketterämmiksi. Henkilöstökustannusten säästöjä on toteutettu arviolta miljoonan euron verran vuositasolla.

Konsernin liikevaihto 1-6 2013 oli 7,62 miljoonaa euroa (1-6 2012 2,76 miljoonaa euroa, kasvua 176,2 %) ja liiketulos 1-6 2013 oli 0,12 miljoonaa euroa (0,27 miljoonaa euroa, muutos -56,6 %).

Erittäin merkittävästi kasvanut toisen kvartaalin liikevaihto 4-6 2013 oli 5,96 miljoonaa euroa (4-6 2012 1,37 miljoonaa euroa, kasvua 336,7 %) ja liiketulos 4-6 2013 oli 0,22 miljoonaa euroa (0,08 miljoonaa euroa, muutos 161,5 %).

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan positiivinen.

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-kesäkuu, milj.euroa 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto 7,62 2,76 176,2
Liiketulos 0,12 0,27 -56,6
Liiketulos-% liikevaihdosta 1,5 9,9  
Tulos ennen veroja 0,00 0,26 -99,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton -0,01 0,02  
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,01 0,02  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 4,2 20,0  
Oma pääoma per osake 0,28 0,19  
Omavaraisuusaste-% 30,3 58,2  
Tilikauden tulos -0,09 0,20 -144,4
Henkilöstö keskimäärin 109 52 109,6
       
huhti-kesäkuu, milj.euroa 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto 5,96 1,36 336,7
Liiketulos 0,22 0,08 161,5
Liiketulos-% liikevaihdosta 3,6 6,1  
Tulos ennen veroja 0,10 0,08 24,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,00 0,01  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,00 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 10,1 12,9  
Tilikauden tulos 0,00 0,06 -94,1
Henkilöstö keskimäärin 136 54 151,9

Soprano Oyj toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Sopranon toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi koko edellisvuoden liikevaihtoa suuremmaksi ja liiketulos oli positiivinen yllätys.

Kulunut katsauskausi oli toistaiseksi Sopranon historian merkittävin. Ostimme itseämme liikevaihdollisesti kolme kertaa suuremman yhtiön, kun Soprano-konserniin liitettiin 1.4.2013 tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy -konserni. Konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding Svenska AB.

Yhdessä Tieturin, Informatorin ja joulukuussa 2012 konserniin liitetyn konsultointi- ja koulutusyhtiö Aspectum Oy:n kanssa Soprano nousi Pohjoismaiden suurimmaksi tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiöksi. Toteutuneet yrityskaupat sopivat mainiosti Sopranon hallituksen määrittämään viestinnän ja teknologian yhdistävään strategiaan.

Soprano palvelee nyt kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiö nousi yrityskauppojen myötä uuteen kokoluokkaan, sillä vuoden toisen kvartaalin liikevaihto oli suurempi kuin koko viime vuoden liikevaihto.

Hankituissa yhtiöissä toteutetut tehostustoimet ehtivät jo hiukan vaikuttaa toisen kvartaalin tulokseen. Välittömillä toimilla haettiin noin miljoonan euron pysyviä kustannussäästöjä vuositasolla. Kaikissa ostetuissa yhtiöissä vaihdettiin myös ylin johto.

Vuoden toisen kvartaalin liiketulosta rasittivat suuret integraatiokustannukset. Konsernin saumattomaan yhteistyöhön tähtäävän 100-päivän ohjelman toteuttaminen aiheuttaa kertakustannuksia koko kuluvan tilikauden ajan. Uskomme kuitenkin ohjelman hyödyn olevan merkittävä pidemmällä tähtäimellä.

Vuoden toisen kvartaalin positiivinen liiketulos 0,22 miljoonaa välittömästi yritysjärjestelyn jälkeen oli miellyttävä yllätys. Näyttääkin siltä, että uudessa tilanteessa vuosittaiset tilauskannan vaihtelut heikentävät tulosta ensimmäisellä ja kolmannella vuosineljänneksellä ja vastaavasti parantavat tulosta toisella ja neljännellä kvartaalilla.

Mahdollisuudet tuloksen kasvattamiseen viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalveluiden jatkuvan kysynnän ansiosta näyttää positiiviselta. Kuitenkin yhteiskunnan ja yritysten taloudellinen tilanne Suomessa, Ruotsissa ja lähialueilla aiheuttaa huolta.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on verkkoviestintäkonserni, Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayritys. Yrityskauppojen ansiosta Sopranosta on kasvanut myös Pohjoismaiden suurin tietotekniikan ja projektijohtamisen koulutusyhtiö. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin.

Konsernin palveluiden tarve ja niiden kysyntä perustuu ajankohtaiseen digitaaliseen murrokseen. Pysyvän kilpailuedun saavuttaakseen on koko yhteiskunnan ja jokaisen yrityksen on kyettävä muutokseen ja löydettävä keinot menestyäkseen digitalisoituvassa maailmassa. Sitä juuri on Sopranon ydinosaaminen.

Sopranon asiantuntijat tuulettavat asiakkaiden organisaatiot ja toimintamallit uuteen tilanteeseen sopiviksi. Nykytekniikoilla niiden asiakkaista kyetään keräämään entistä enemmän tietoa ja tiedon avulla muokataan kerta-asiakkaista pitkäaikaisia asiakkuuksia. Tieto auttaa myös suunnittelemaan verkkopalvelut ja verkkokaupat helppokäyttöisiksi ja paremmin kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi. Hyvätkään verkkopalvelut eivät kuitenkaan riitä, vaan tuotteista ja palveluista on viestittävä oikein henkilöstölle sisäisesti sekä asiakkaille ja sidosryhmille ulkoisesti. Ja jotta todellinen hyöty saadaan esiin, on käyttäjät koulutettava hyödyntämään uusia digitaalisia järjestelmiä.

Edellä kuvatulla tavalla Soprano-konserni hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Strategiansa mukaisesti Sopranolla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköittäin, jotta myynti olisi terävämpää. Myyntiyksiköt on puolestaan jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Consulting tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita. Sen osaamisalueina ovat organisaatiokonsultointi sekä asiakkuuksien johtaminen.

Soprano Digital tuottaa verkkopalveluita ja tietojärjestelmiä. Se kehittää ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä sähköisiä palveluita sekä kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita.

Soprano Commerce tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja.

Soprano Communications tuottaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, verkon palveluita ja sisältöjä sekä toteuttaa tuote- ja PR-viestintää.

Soprano Training tuottaa tieto- ja viestintäteknologian sekä projektijohtamisen valmennus- ja koulutuspalveluita. Erityisalueita ovat ohjelmistokehitys, infrastruktuuri, tiedonhallinta sekä johtaminen.

Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n hankinta toteutettiin 12.4.2013, kun Soprano maksoi pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille käteisvastikkeella peruskauppahintana 1,525 miljoonaa euroa. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 miljoonalla eurolla, joka on kirjattu hankintamenolaskelmaan käyväksi arvoksi.

Mahdollisena lisäkauppahintana maksetaan enintään 0,500 miljoonaa euroa, mikäli ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n 30.6.2013 päättyvän seurantajakson tulos täyttää sovitut kriteerit. Lisäkauppahinnan maksamisen perusteet käydään läpi myyjätahon kanssa 30.9.2013 mennessä.

Tieturi Oy on vuonna 1983 perustettu tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö. Vuonna 2005 toteutetun Informator-kaupan myötä Tieturi-konsernista tuli Pohjoismaiden suurin alan toimija. Tieturi on lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani. Asiakkaina on yli puolet Suomen ja Ruotsin 100 suurimmasta yhtiöstä. Tieturin liikevaihto tilikaudella 1.7.2011-30.6.2012 oli 9,4 miljoonaa euroa ja Informatorin 7,5 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Sopranosta tuli Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayhtiö. Kokonaishenkilömäärä nousi 160 asiantuntijaan. Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Tallinnassa.

Tieturissa ja Informatorissa vaihdettiin katsauskauden aikana ylin johto, uudistettiin organisaatio ja muokattiin toimintatapoja ketterämmiksi. Henkilöstökustannusten säästöjä on toteutettu irtisanomisten, lomautusten ja eläköitymisten kautta. Tehdyillä henkilöstötoimilla pyritään arviolta miljoonan euron vuositason säästöihin.

Tieturi-konserni liitettiin Soprano-konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelma on osavuosikatsauksen liitteenä.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen konsultoinnin, ohjelmistot, ratkaisut, sisällöt, viestinnän ja tarvittavat valmennukset sekä koulutuksen erikseen tai yhtenä kokonaisuutena.

PK-yrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää ja kouluttaa kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Yhtiö on myös lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani Suomessa ja Pohjoismaissa.

Sopranon konsulttiyksikkö tarjoaa räätälöidyt valmennukset ja työkalut mm. asiakkuuksien johtamiseen. Asiakkaille tarjottavina tuotteina ovat esimerkiksi asiakkuusstrategiat, liiketoimintamallit ja muutoksen johtamisen mallit.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin. Ohjelmistotyön lisäksi palveluista on tuotteistettu määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit.

Verkkokauppojen uuden ohjelmistoperheen ansiosta yhtiö pystyy nyt tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja haluttuja ominaisuuksia.

Viestintäpalveluiden suunnittelema visuaalinen ilme ja viestinnällinen sisältö lisäävät palveluiden houkuttelevuutta. Tuotteistettuna on mm. markkinointi-, julkisuus-, tutkimus- ja kriisiviestintä sekä eri viestintäkoulutuspaketit.

Valmennusyksikkö tarjoaa koulutukset johtamiseen, ohjelmistokehitykseen, infrastruktuuriin ja tiedonhallintaan sekä toimistotyövälineiden käyttöön. Yksikkö tarjoaa koulutusta omissa tai asiakkaan tiloissa ja myös etäopiskeluna.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-6 2013 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 109 henkilöä

(1-6 2013 52 henkilöä). Toisella kvartaalilla 4-6 2013 henkilöstöä oli keskimäärin 136 henkilöä (4-6 2012 54 henkilöä) Yhteensä Sopranossa on tällä hetkellä 160 henkilöä.

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Anne Berner ja Christina Dahlblom.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, Tapio Valli, József Pap.

Soprano Oyj konsernissa toimii viisi myyntitiimiä: Communications, Digital, Commerce, Consulting ja Training sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 2,50 miljoonaa euroa (30.6.2012 0,44 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.6.2013 30,3 % (58,2 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-6 2013 0,41 miljoonaa euroa (1-6 2012 0,19 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 1,44 miljoonaa euroa (-0,33 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.6.2013 5,95 miljoonaa euroa (30.6.2012 0,48 miljoonaa euroa).

Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 11.4.2013.

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.6.2013 jäljellä 0,37 miljoonaa euroa (30.6.2012 0,41 miljoonaa euroa).

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 30.6.2013. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo. Soprano Digitalin toimitila Helsingissä laitettiin katsauskaudella myyntiin. Se on kirjattu taseessa myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 15 296 983 kappaletta.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 45 057 omaa osaketta (30.6.2012 25 249 omaa osaketta), joka on 0,3 (0,2) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistusta.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmisto-, koulutus ja konsultointiliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernin luottotappiot 1-6 2013 olivat 0,01 miljoonaa euroa. (vuonna 2012 0,03 miljoonaa euroa).

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään.

Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin maksuvalmius vahvistui. Rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat.

Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen jossain määrin niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat saattavat jatkossa olla keskimääristä alhaisemmalla tasolla.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

YHTIÖKOKOUS 2013                                      

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.5.2013.

Soprano Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,04 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 14.5.2013 ja maksupäivä 21.5.2013.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat Pekka Vennamo, Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Christina Dahlblom. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti, että alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2013 15.8.2013–28.8.3013 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2013, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 päättämän antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,04 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 2,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen päätti, että Pekka Vennamolle, Anne Bernerille, Kai Mäkelälle, Arto Tenhuselle ja Timo Tiihoselle luovutetaan kullekin 10 344 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavat osakkeet maksetaan kuittaamalla hallituksen jäsenyyteen perustuva palkkiosaatava. Kullakin hallituksen jäsenellä on yhtiökokoukseen mennessä 6.000 euron suuruinen saatava yhtiöltä. Osakeannin perusteena on edellisen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen toteuttaminen käytännössä. Siksi sillä on katsottava olevan painava taloudellinen syy. Osakkeen hinnan määräytymisperuste on yhtiön osakkeen keskikurssi ajalta, johon palkkio perustuu.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2013

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan positiivinen.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayritys. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

Liitteenä taulukko-osa:
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä

Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Tieturi Oy hankintamenolaskelma
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2013
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
LIIKEVAIHTO 5 960 1365 336,7 7 624 2760 176,2 5 660
liiketoiminnan muut tuotot -4 17 -124,5 13 28 -52,7 105
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 850 -179 -935,8 -2 053 -341 -502,3 -717
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 560 -870 -194,2 -3 608 -1687 -113,8 -3 355
poistot ja arvonalentumiset -111 -28 -290,1 -133 -56 -137,3 -109
liiketoiminnan muut kulut -1 218 -221 -451,1 -1 725 -432 -299,2 -962
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 217 83 161,5 118 272 -56,6 622
rahoitustuotot ja -kulut -112 -5   -120 -8   -69
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -5 3 -255,1 3 -3 210,0 5
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 101 81 24,0 1 261 -99,7 557
verot -97 -20 -391,2 -88 -64 -38,3 -165
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 61 -94,1 -88 197 -144,4 393
Muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 61 -94,1 -88 197 -144,4 393
               
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  
emoyrityksen omistajille 6 60 -90,7 -80 192 -141,9 380
määräysvallattomille omistajille -2 1 -247,6 -7 6 -232,4 13
               
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
laskettu osakekohtainen tulos: 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,00 0,01   -0,01 0,02   0,03
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,00 0,01   -0,01 0,02   0,03

 

Konsernitase 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 5 630 1 254 348,8 2 447
muut aineettomat hyödykkeet 559 124 348,8 136
aineelliset hyödykkeet 615 98 526,3 117
Osuudet osakkuusyrityksissä 106 95 10,6 103
muut osakkeet ja osuudet 164 351 -53,4 354
pitkäaikaiset saatavat 374 407 -8,2 407
laskennalliset verosaamiset 533 61 776,9 58
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 7 979 2 391 233,7 3 622
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 3 949 1 010 291,1 1 264
rahavarat 2 499 445 462,2 1 058
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 6 449 1 454 343,4 2 322
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 190 0   0
VARAT YHT. 14 618 3 846 280,1 5 944
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 279 2 227 47,3 2 403
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 0   0
määräysvallattomien omistajien osuus 18 10 80,1 26
OMA PÄÄOMA YHT. 4 297 2 237 92,1 2 429
pitkäaikaiset velat 3 522 355 891,3 919
lyhytaikaiset velat 6 799 1 254 442,3 2 596
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 14 618 3 846 280,1 5 944

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 1.1.2013 1.1-30.6.2013 30.6.2013
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1686 905 2591
omat osakkeet** -85 11 -74
edellisten tilikausien voittovarat*** 706 40 746
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -80 -80
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2403 876 3279
Oman pääoman ehtoinen laina   1000 1000
määräysvallattomien omistajien osuus 26 -7 18
Oma pääoma yhteensä 2429 1869 4297
       
* Yrityskauppoihin liittyvät osakeannit 1597 te, antikulut -81 te, pääoman
 palautus -611 te      
** Omien osakkeiden hankinta -43 te, omien osakkeiden luovutus 54 te  
***muuntoero 40 te      

 

Konsernin rahavirta 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
tilikauden tulos 4 61 -94,1 -88 197 -144,4 393
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 115 25 360,0 130 59 120,3 50
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 689 -198 447,8 370 -71 621,1 135
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 807 -112 823,9 412 185 122,7 578
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -2202 -35   -2182 -194   -273
bruttoinvestoinnit -1059 -24   -1059 -37   -83
käyttöomaisuuden myynnit 5 7 -28,6 8 7 14,3 16
saadut osingot 5 6 -16,7 5 6 -16,7 6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 251 -46   -3 228 -218   -334
Osakeannista saadut maksut 417 0   417 0   0
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 1 000 0   1 000 0   0
pitkäaikaisten saamisten muutos 3 0   33 11 200,0 11
lainojen nostot 3021 0   3189 80   540
lainojen takaisinmaksu -186 -28 -564,3 -277 -115 -140,9 -244
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta saadut maksut 500 0   500 0   0
omien osakkeiden myynnit ja ostot 46 1   11 0   -16
rahoitusleasingvelkojen maksut -45 0   -45 0   0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -41 100,0   -41 100,0 -20
maksetut osingot/pääoman palautus -611 -232 -163,4 -611 -232 -163,4 -232
muut oman pääoman muutokset 128 0   40 0   0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 4 273 -300   4 257 -297   39
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 1 829 -458 499,8 1 441 -330 537,0 283
rahavarat kauden alussa 670 903 -25,8 1058 775 36,5 775
rahavarat kauden lopussa 2499 445 461,6 2499 445 461,6 1058

 

Konsernin vastuusitoumukset 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 550 618,2 950
takaukset omasta puolesta 50 0   50
leasingvastuut 396 15 2540,0 48
yhteensä 4 396 565 678,1 1 048

 

Konsernin tunnusluvut 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
  4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 10,1 12,9   4,2 20,0   21,1
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 5,3 13,9   0,0 23,0   23,6
omavaraisuusaste,% 30,3 58,2   30,3 58,2   40,9
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 4,24 0,06   4,24 0,23   0,36
tulos/osake, laimennettu,e 0,00 0,01   -0,01 0,02   0,03
tulos/osake, laimentamaton,e 0,00 0,01   -0,01 0,02   0,03
oma pääoma per osake, e 0,28 0,19   0,28 0,19   0,20
henkilöstö keskimäärin 136 54 151,9 109 52 109,6 56

 

Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
tuhatta euroa 1-6 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 117 77
Lisäykset 184 57
Liiketoimintojen yhdistäminen 377 27
Vähennykset -2 -7
Poistot -62 -37
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 615 117
     
     
Aineettomat hyödykkeet    
tuhatta euroa 1-6 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 584 1 101
Lisäykset* 3 194 1 438
Liiketoimintojen yhdistäminen 487 124
Vähennykset -6 -9
Poistot -71 -72
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 188 2 584
* sis. Liikearvon lisäys Tieturi 3150 te, Lemonline 32 te  

 

Konsernin rahoitusinstrumentit      
  Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä
  arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 30.6.2013 30.6.2013 2012 2012
Rahoitusvarat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 949 3 949 1 264 1 264
Rahavarat 2 499 2 499 1 058 1 058
Rahoitusvelat        
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 1 000    
Pankkilainat 3 590 3 238 835 749
Vaihtovelkakirjalaina 500 417    
Rahoitusleasingvelat 267 267    
Ostovelat ja muut velat 5 306 5 293 2 650 2 633
Factoringvelat 588 588    
Luotolliset tilit* 0 0 28 28
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman
kustannusta kustannusta 5,12 %.      

 

Liiketoimet lähipiirin kanssa    
         
Lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.
tuhatta e   
 1-6 2013
1-12 2012    
Myynnit 31 89    
Ostot 68 65    
  30.6.13 31.12.12    
Saamiset 2 10    
Velat 9 12    

 

Tieturi Oy hankintamenolaskelma

Peruskauppahintana tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:stä maksettiin pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille ja pienosakkaille 1.525.402,50 euroa sekä lisäkauppahintana maksetaan enintään 500.000 euroa, mikäli Tieturi Oy:n ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n tilikauden tulos täyttää sovitut kriteerit. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3.310.119,26 euron arvoisen pääomalainan 1.439.597,50 eurolla, joka on kirjattu hankintamenolaskelmaan käyväksi arvoksi.

Soprano Oyj:n hallitus vahvisti kaupan 28.3.2013. Peruskauppahinta sekä pääomalainan kauppahinta maksettiin 12.4.2013. Tieturi Oy konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen.

Kauppahinnaksi on kirjattu peruskauppasumma 1.525.402,50 euroa sekä lisäkauppahinta 500.000 euroa, yhteensä 2.025.402,50 euroa.

Hankinnasta syntyi 3150 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Tieturi Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin ja ulkopuolisiin arvioihin. Synergiahyödyt perustuvat johdon arvion mukaisesti 80 % yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 20 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

tuhatta euroa Yhdistämisessä kir-
  jatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 487
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 376
Pitkäaikaiset lainasaamiset 462
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 577
Rahavarat 1 263
Varat yhteensä 5 165
Varaukset 742
Pääomalainat 1 440
Pitkäaikaiset velat 125
lyhytaikaiset velat 738
Laskennallinen verovelka 72
Muut velat ja siirtovelat 3 174
Velat yhteensä 6 290
   
Nettovarat -1 125
Osakkeiden hankintameno 2 025
Liikearvo 3 150
   
   
Rahana maksettava kauppahinta 2 025
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 1 263
Rahavirtavaikutus -762

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti.

Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut tuotemerkin ja asiakaslistan. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvän tuotemerkin käypä arvo on määritelty perustuen diskontattuihin rojaltimaksuihin joilta on vältytty omistettaessa kyseiset tuotemerkit. Käyvän arvon määrityksessä on markkinaperusteisesti arvioitu kohtuullinen rojaltiprosentti, jonka ulkopuolinen taho olisi valmis maksamaan lisenssisopimuksista. Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvän asiakaslistan käypä arvo on määritelty perustuen asiakassopimusten tuottamiin diskontattuihin liiketuloksiin.

Tieturi Oy konsernin kolmen kuukauden liikevaihto, 4,3 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa sisältyy konsernin 1-6 2013 laajaan tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto 1-6 2013 olisi ollut 11,1 miljoonaa euroa ja tulos -1,0 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2013 alusta lähtien.

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2013:
Osavuosikatsaus 1-9/2013         31.10.2013

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa