Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2011

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2011 18.8.2011 klo 9.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2011

Yhteenveto

Sopranon toisen vuosineljänneksen tulos nousi ennakoitua paremmaksi. Liiketulos 4-6 2011 oli 0,19 miljoonaa euroa (4-6 2010 -0,06 miljoonaa euroa). Alkuvuoden aikana konsernin rahavirta kääntyi positiiviseksi, korolliset velat vähenivät ja kassavarat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Sopranon liikevaihto 1-6 2011 oli 2,57 miljoonaa euroa (1-6 2010 2,22 miljoona euroa, muutos 15,7 prosenttia). Liiketulos 1-6 2011 oli 0,14 miljoonaa euroa (1-6 2010 0,10 miljoonaa euroa, muutos 35,9 prosenttia). Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan parempi kuin vuonna 2010.

tammi-kesäkuu 2011

*       Liikevaihto 2,57 miljoonaa euroa (1-6 2010 2,22 miljoonaa euroa)
*       Liiketulos 0,14 miljoonaa euroa (0,10 miljoonaa euroa)
*       Liiketulos 5,4 prosenttia (4,6 %)liikevaihdosta
*       Tulos ennen veroja 0,15 miljoonaa euroa (0,09 miljoonaa euroa)
*       Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa)
*       Oma pääoma per osake 0,20 euroa (0,19 euroa)
*       Koko konsernin tulos 0,08 miljoonaa euroa (0,07 miljoonaa euroa)

huhti-kesäkuu 2011

*       Liikevaihto 1,43 miljoonaa euroa (4-6 2010 1,05 miljoonaa euroa
*       Liiketulos 0,19 miljoonaa euroa (-0,06 miljoonaa euroa)
*       Liiketulos 13,3 prosenttia (-5,3 %) liikevaihdosta
*       Tulos ennen veroja 0,21 miljoonaa euroa (-0,06 miljoonaa euroa)
*       Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa)
*       Tilikauden tulos 0,16 miljoonaa euroa (-0,04 miljoonaa euroa)

Tuloskatsaus

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1-6 2011 oli 2,57 miljoonaa euroa (1-6 2010 2,22 miljoonaa euroa, muutos 15,7 %), liiketulos 0,14 miljoonaa euroa (0,10 miljoonaa euroa, muutos 35,9 %) ja tilikauden tulos 0,08 miljoonaa euroa (0,07 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 30.6.2011 oli 2,34 miljoonaa euroa (2,26 miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,82 miljoonaa euroa (4,05 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Kuten elokuun alussa kerroimme, toisen vuosineljänneksen tulos nousi ennakoitua paremmaksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana syntyneet projektitoimitusten tappiot saatiin katettua jo toisella vuosineljänneksellä. Samaan aikaan olemme voittaneet uusia asiakkuuksia aikaisempaa paremmalla hinnalla. Tytäryhtiöidemme liiketoiminta on nyt tervettä ja omistamme ne sataprosenttisesti.

Liiketoiminnan positiivisen muutoksen myötä myös tunnuslukumme ovat parantuneet edellisvuoteen verrattuna. Kassavarat lisääntyivät viime vuoteen verrattuna 58 %, korolliset velat vähenivät 16 %, omavaraisuusasteemme parani 10 %, liiketoiminnan rahavirta nelinkertaistui ja koko rahavirta kääntyi positiiviseksi.

Huolimatta viime aikoina lisääntyneestä maailmantalouden epävarmuudesta uskomme, että käänne Sopranon tuloskehityksessä on kestävä.”

Liiketoimintakatsaus

Communications

Communications–liiketoiminta on erikoistunut verkkopalveluihin ja -ohjelmistoihin sekä viestintäratkaisuihin. Communications toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä operatiivisia järjestelmiä, tilausjärjestelmiä ja verkkokaupparatkaisuja, verkko-ohjelmistoja sekä myynnin ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-6 2011 oli 2,57 miljoonaa euroa (1-6 2010 2,22 miljoonaa euroa, muutos 15,7 %), liiketulos 0,14 miljoonaa euroa (0,10 miljoonaa euroa, muutos 35,9 %). Communications on konsernin ainoa liiketoimintasegmentti, ja sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön asiakasfokuksen mukaisesti. Henkilöstö liikkuu eri yksiköiden välillä asiakastarpeen mukaan.                                                        

– Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää asiakaskohtaisesti räätälöityjä operatiivisia järjestelmiä ja verkko-ohjelmistoja sekä kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Yksikön vetäjänä toimii Taneli Tikka.

– Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja. Yksikön vetäjänä toimii Tapio Valli.                                    

– Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja mainonnan kokonaisratkaisut, nykyaikaiset verkkoratkaisut sekä niiden sisällöntuotannon. Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

Soprano Brain Alliance Oy

Soprano Oy hankki 17.5.2011 Brain Alliancen koko lopun osakekannan vähemmistöosakkailta. Samalla osapuolet sopivat, että aikaisempaan osakevaihtosopimukseen liittyneet lisäkauppahinnat maksetaan kerralla yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuvalla osakeannilla, jossa myyjälle suunnattiin 93 750 Sopranon uutta osaketta. Sopimus pienensi aiemmin arvioitua lisäkauppahintaa 0,26 miljoonaa euroa ja velkaa 0,30 miljoonaa euroa. Uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq OMX Helsingin Oy:n Prelistalla 22.6.2011 alkaen.

Aiemmin katsauskaudella Soprano Oyj:n omistus Soprano Brain Alliance Oy:stä oli noussut 71 prosentista 95,2 prosenttiin. Soprano Oyj merkitsi 4.000 kappaletta Brain Alliancen uusia osakkeita yhtiön järjestämässä vanhojen osakkeenomistajien merkintäoikeuksin toteutetussa annissa.

Tutkimus ja tuotekehitys

Soprano Composer –verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 30.6.2011 on 0,03 miljoonaa euroa (30.6.2010 0,09 miljoonaa euroa).

Soprano ja Isolta Oy ovat sopineet Composer-verkkokauppaohjelmiston ja taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Pienyrittäjille tarkoitetuilla ohjelmistoilla on noin 20 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Soprano Forte –verkkoliiketoimintaohjelmisto tuli markkinoille vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla.

Brain.fi –verkko-ohjelmiston kehittäminen aloitettiin keväällä 2010. Ohjelmiston avulla verkkokauppiaat voivat yhdistää sähköiset markkinapaikat omiksi jakelukanavikseen. Tekes on myöntänyt kehittämisavustusta enintään 0,10 miljoonaa euroa hankkeelle. Kehittämisavustukselle vähennetyt aktivoinnit per 30.6.2011 olivat 0,11 miljoonaa euroa.

Konsernin kokonaispanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen 1-6 2011 olivat 0,10 miljoonaa euroa. (vuonna 2010 0,13 miljoonaa euroa)). Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen poistot 1-6 2011 olivat 0,05 miljoonaa euroa(vuonna 2010 0,07 miljoonaa euroa) ja kuluksi 1-6 2011 kirjattiin yhteensä 0,01 miljoonaa euroa (vuonna 2010 0,01 miljoonaa euroa).

Henkilöstö

Konsernissa oli 1-6 2011 henkilöstöä keskimäärin 47 henkilöä (1-6 2010 48 henkilöä).

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen, Taneli Tikka, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.

Konsernin johtoryhmässä toimivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Viestintäpalvelut-myyntiyksikön vetäjä ja Soprano Roi Oy:n toimitusjohtaja Riitta Auvinen, verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikön vetäjä ja Soprano Ohjelmistot Oy:n toimitusjohtaja Tapio Valli sekä verkkopalvelut-myyntiyksikön vetäjä ja Soprano Brain Alliance Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tikka.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

Rahoitus

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,42 miljoonaa euroa (30.6.2010 0,27 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.6.2011 61,3 % (55,8 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-6 2011 0,28 miljoonaa euroa (1-6 2010 -0,06 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,18 miljoonaa euroa (-0,31 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.6.2011 0,63 miljoonaa euroa (0,75 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.6.2011 jäljellä 0,42 miljoonaa euroa. (30.6.2010 0,52 miljoonaa euroa)

Liikearvo

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei testauksessa ollut 30.6.2011.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-6 2011 oli 0,54 euroa (1-6 2010 0,76 euroa), alin 0,40 euroa (0,49 euroa) ja päätöskurssi 0,40 euroa (0,50 euroa). Keskikurssi oli 0,47 euroa (0,52 euroa). Osakkeita vaihdettiin 485 090 kappaletta (962 471 kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 227 834 euroa (501 669 euroa). Yhtiön markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä 30.6.2011 päätöskurssilla oli 4,64 miljoonaa euroa (5,68 miljoonaa euroa).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 364 osakkeenomistajaa (30.6.2010 380 osakkeenomistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 3 315 omaa osaketta (30.6.2010 154 339 omaa osaketta), joka on 0,0 (1,3 %) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Laadintaperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla luottotappiot 1-6 2011 olivat 0,00 miljoonaa euroa (vuonna 2010 0,04 miljoonaa euroa).

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut, mutta ennustaminen konsernin toimialalla erityisesti puoli vuotta pidemmällä aikavälillä on haasteellista. Velkakriisin aiheuttama epävarmuus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon liiketoimintaan. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Yhtiökokous 2011

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2011.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksessa jatkavat Pekka Vennamo, Kai Mäkelä, Taneli Tikka, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Anne Berner ja Timo Tiihonen. Yhtiökokous päätti, että alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten edellytetään lunastavan vuosipalkkiotaan vastaan yhtiön omia osakkeita. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Vennamon.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta. Valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,03 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastasi noin 17,37 prosenttia yhtiön osakkeista yhtiökokoushetkellä. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastasi noin 3,47 prosenttia yhtiön osakkeista yhtiökokoushetkellä. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2011

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan parempi kuin vuonna 2010.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu verkkopalveluihin ja -ohjelmistoihin sekä viestintäratkaisuihin erikoistunut julkinen yhtiö. Soprano toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä operatiivisia järjestelmiä, tilausjärjestelmiä ja verkkokaupparatkaisuja, verkko-ohjelmistoja sekä myynnin ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Liitteenä taulukko-osa:

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2011
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
LIIKEVAIHTO 1433 1053 36,2 2567 2219 15,7 4 324
liiketoiminnan muut tuotot 7 23 -70,3 32 37 -13,6 50
alihankintaostot -200 -115 -73,8 -392 -209 -87,9 -512
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -811 -711 -14,1 -1601 -1365 -17,3 -2 694
poistot ja arvonalentumiset -37 -31 -17,6 -70 -67 -4,2 -138
liiketoiminnan muut kulut -201 -273 26,6 -396 -512 22,6 -972
LIIKETULOS 191 -56 440,9 139 103 35,9 58
rahoitustuotot ja –kulut 6 -5 220,5 3 -7 144,7 -29
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 9 3 176,0 10 -4 376,7 0
TULOS ENNEN VEROJA 206 -57 459,4 153 91 67,2 29
verot -46 15   -74 -25 -198,2 -21
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 161 -42 481,7 79 67 18,1 8
tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista       0 0   0
TILIKAUDEN TULOS 161 -42 481,7 79 67 18,1 8
Muut laajan tuloslaskelman erät       0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 161 -42 481,7 79 67 18,1 8
jakautuminen:              
emoyhteisön omistajille 161 -27 685,8 79 38 108,2 7
vähemmistölle 0 -15   0 29   1
   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta              
laskettu osakekohtainen tulos 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
  4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,00   0,01 0,00   0,00
tulos/osake, koko konserni,e 0,01 0,00   0,01 0,00   0,00

 

Konsernitase 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 987 1 245 -20,7 1 245
muut aineettomat hyödykkeet 205 153 33,5 176
aineelliset hyödykkeet 68 84 -19,4 80
Osuudet osakkuusyrityksissä 145 110 32,0 134
muut osakkeet ja osuudet 454 454 0,0 454
pitkäaikaiset saatavat 421 520 -19,2 471
laskennalliset verosaamiset 127 199 -36,2 179
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 405 2 764 -13,0 2 740
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 995 1 015 -2,0 960
rahavarat 423 267 58,3 245
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 1 418 1 282 10,6 1 205
VARAT YHT. 3 823 4 046 -5,5 3 945
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 343 2 190 7,0 2 168
vähemmistöosuus 0 66 -100,0 27
OMA PÄÄOMA YHT. 2 343 2 256 3,9 2 195
pitkäaikaiset velat 400 574 -30,4 498
lyhytaikaiset velat 1 080 1 216 -11,2 1 252
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 3 823 4 046 -5,5 3 945
 

Konsernin oman pääoman muutokset

oma pääoma muutokset oma pääoma  
tuhatta euroa 31.12.2010 1.1-30.6.2011 30.6.2011  
osakepääoma 96   96  
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 2046 18 2064  
omat osakkeet** -95 42 -53  
edellisten tilikausien voittovarat*** 121 37 157  
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   79 79  
vähemmistöosuus 27 -27 0  
oma pääoma 2195 149 2343  
         
* Osakeanti liittyen Soprano Brain Alliance Oy:n lisäkauppahintaan 42 te,  
määräysvallattomien omistuksien arvon ja hankintamenon erotus -24 te  
** hallituksen vuosipalkkio 42 te omina osakkeina      
*** määräysvallattomien omistuksien hankinta 37 te      
                 

 

Konsernin rahavirta 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
tilikauden tulos 161 -42 483,3 79 67 17,9 8
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 55 29 89,7 88 71 23,9 138
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 163 -58 381,0 109 -201 154,2 -103
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 379 -71 633,8 276 -63 538,1 43
Tytäryritysten myynti väh. myyntihetken rahavaroilla       -1
bruttoinvestoinnit -44 -12 -266,7 -99 -62 -59,7 -173
käyttöomaisuuden myynnit 0 5 -100,0 13 5 160,0 5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -44 -7 -528,6 -86 -57 -50,9 -169
pitkäaikaisten saamisten muutos 2 0 100,0 32 0 100,0 50
lainojen nostot -136 0 -100,0 0 0    
lainojen takaisinmaksu -5 0   -62   -100,0 -142
omien osakkeiden myynnit ja ostot 42 -20 310,0 42 -79 153,2 30
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -24 0 -100,0 -24 0 -100,0 -33
maksetut osingot/pääoman palautus 0 -114 100,0 0 -114 100 -114
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -121 -134 9,7 -12 -193 93,8 -209
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 214 -212 200,9 178 -313 156,9 -335
rahavarat kauden alussa 209 479 -56,4 245 580 -57,8 580
rahavarat kauden lopussa 423 267 58,4 423 267 58,4 245

 

Konsernin vastuusitoumukset 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 30.6 30.6 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 550 550 0,0 550
leasingvastuut 16 13 23,1 23
yhteensä 566 563 0,5 573

 

Konsernin tunnusluvut 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
  4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 29,9 -6,3   11,8 6,8   2,3
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 37,0 -9,8   13,5 8,0   1,3
omavaraisuusaste,% 61,3 55,8   61,3 55,8   55,6
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,04 0,01 400,0 0,10 0,06 166,7 0,17
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,00   0,01 0,00   0,00
tulos/osake, koko konserni,e 0,01 0,00   0,01 0,00   0,00
oma pääoma per osake, e 0,20 0,19   0,20 0,19   0,19
henkilöstö keskimäärin 47 49 -4,1 47 48 -2,1 47

 

Segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
liikevaihto,1000e 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
communications 1433 1053 36,2 2567 2219 15,7 4324
konsernin liikevaihto 1433 1053 36,2 2567 2219 15,7 4324
  2011 2010 muutos 2011 2010 muutos 2010
liiketulos,1000e 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
communications 191 -56 440,9 139 103 35,9 58
konsernin liikevoitto 191 -56 440,9 139 103 35,9 58
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa
konsernierät on kohdistettu segmentille.        

 

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2011
 

Osavuosikatsaus 1-9/2011, 27.10.2011
 

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa