Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2008

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-6 2008 27.8.2008 klo 09.00            

Yhteenveto                                   

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
68,4 prosenttia 1,68 miljoonaan euroon (1-6 2007 1,00 miljoonaa euroa) ja    
liiketulos parani 0,10 miljoonaan euroon (1-6 2007 -0,18 miljoonaa euroa).   

1-6 2008 (Luvut sisältävät yhtiön jatkuvat liiketoiminnot)           

*    Liikevaihto 1,68 miljoonaa euroa (1-6 2007 1,00 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos 0,10 miljoonaa euroa (-0,18 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 6,0 prosenttia (-18,1 %) liikevaihdosta           
*    Tulos ennen veroja 0,12 miljoonaa euroa (-0,15 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,02 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,21 euroa (0,12 euroa)              
*    Koko konsernin tulos 0,12 miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa)    

Kvartaaliluvut 4-6 2008                             

*    Liikevaihto 0,86 miljoonaa euroa (4-6 2007 0,54 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos 0,01 miljoonaa euroa (-0,18 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 1,6 prosenttia (-33,5 %) liikevaihdosta           
*    Tulos ennen veroja 0,03 miljoonaa euroa (-0,18 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,02 euroa)              
*    Koko konsernin tulos 0,03 miljoonaa euroa (0,00 miljoonaa euroa)    

Tuloskatsaus                                  

Yhtiö jatkoi strategian mukaisia panostuksia uuden verkkoliiketoiminnan     
ohjelmistoihin ja täyden palvelun viestintäratkaisuihin. Sopranon liikevaihto  
oli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 68,4 % kasvussa, josta 33,0 % johtui 
Soprano Ohjelmistot Oy:n liittämisestä konserniin ja 35,4 prosenttia oli    
orgaanista jatkuvien liiketoimintojen kasvua. Liiketulos oli selkeästi     
positiivinen huolimatta yhtiön panostuksesta liikevaihdon kasvuun.       
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1-6 2008 oli 1,68 miljoonaa euroa      
(Vertailukelpoinen liikevaihto 1-6 2007 1,00 miljoonaa euroa, muutos 68,4 %),  
liiketulos 0,10 miljoonaa euroa (-0,18 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 0,12
miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 30.6.2008 oli 2,35 
miljoonaa euroa (1,11 miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,39 miljoonaa euroa  
(1,72 miljoonaa euroa).                             

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

”Sopranon panostukset verkkoliiketoiminnan ohjelmistoihin konseptoituna vahvaan 
viestintäosaamiseen tuottavat tulosta.                     
                                        
Yhä useampi yritys hakee kustannustehokkuutta myyntiin ja markkinointiin    
verkosta. Viimeisten selvitysten mukaan talouden taantuma lisää yritysten halua 
investoida verkkokauppaan ja sen sisältöön. Verkkoliiketoiminnan ohjelmistojen 
ja viestinnällisten sisältöpalveluiden kysyntä kasvaa lähivuosina sekä Suomessa 
että kansainvälisesti.                             

Kysynnän kasvu näkyy jo luvuissamme. Sopranon liikevaihto kasvoi hieman     
ennakoitua enemmän (68%), ja liikevaihdon lisäksi myös kustannukset kasvoivat. 
Kustannusten noususta huolimatta yhtiön liiketulos parani 0,3 miljoonalla    
eurolla.                                    

Hallitus asetti 2006 tavoitteeksemme asiakasmäärän kasvun yksittäisen      
asiakasmenetyksen vaikutuksen pienentämiseksi. Soprano on vuoden aikana     
nelinkertaistanut asiakasmääränsä. Tavoitteen mukaan myös keskimääräinen    
sopimuskausi on aikaisempaa pitempi.                      

Asiakasmäärän kasvun on tehnyt mahdolliseksi viestinnän palveluiden konseptointi
helpommin myytäviksi kokonaisuuksiksi, uusien ohjelmistotuotteiden lanseeraus  
sekä palvelun ja ohjelmiston yhdistävät software as a service -ratkaisut.    

Sopranon tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja samalla valmistautua mahdollisiin
yritysostoihin kasvun vauhdittamiseksi.”                    

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Konsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoiminta tarjoaa       
asiakkailleen helppokäyttöisiä verkkoliiketoiminnan ohjelmistoja ja täyden   
palvelun viestintäratkaisuja.                          

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-6 2008 oli 1,68 miljoonaa euroa (1-6
2007 1,01 miljoonaa euroa, muutos 65,9 %). Liiketulos oli 0,10 miljoonaa euroa 
(-0,18 miljoonaa euroa).                            

Communications-liiketoiminta koostuu neljästä yksiköstä.            

Suuryritykset ja julkishallinto -yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja valmentaa  
räätälöidyt sähköiset ratkaisut sekä viestinnän ja mainonnan          
palvelukokonaisuuden suurille asiakkaille. Yksikön vetäjänä toimii Miia     
Eloranta.                                    
                                        
Yritysasiakkaat-yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja kouluttaa sähköiset ratkaisut
sekä viestinnän ja mainonnan konseptit keskisuurille asiakasyrityksille. Yksikön
vetäjänä toimii Riina Jokinen.                         

Verkkoliiketoiminta-yksikön muodostavat 30.1.2008 alkaen Yrittäjät -yksikkö sekä
osakevaihtosopimuksella konserniin 30.1.2008 hankittu Asapsoft Netsystems Oy,  
joka vaihtoi nimensä 21.4.2008 alkaen Soprano Ohjelmistot Oy:ksi. Yksikön    
päätuotteet ovat verkkoliiketoiminnan Soprano Forte - ja Soprano Composer    
-ohjelmistot. Yksikön vetäjänä toimii Mika Kansikas.              

Myynti ja markkinointi -yksikkö kehittää yhtiön viestinnän ja          
verkkoliiketoiminnan kokonaispalveluja ja vastaa koko konsernin markkinoinnista.
Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.                     

Soprano Ohjelmistot Oy                             

Soprano Oyj sopi 18.12.2007 verkkokaupparatkaisuja tarjoavan Asapsoft Netsystems
Oy:n koko osakekannan hankkimisesta osakevaihtona. Vastike muodostuu 550.000  
kappaleen peruskauppahinnasta ja 3 vuoden tavoitetulokseen sidotusta 300.000  
kappaleen lisäkauppahinnasta. Osakevaihdon vahvistivat Asapsoft Netsystems Oy:n 
ylimääräinen yhtiökokous ja Soprano Oyj:n hallitus 30.1.2008. Peruskauppahinnan 
mukaiset 550.000 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 4.3.2008 ja ne   
tulivat kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin Prelistalla 
5.3.2008 alkaen.                                

Asapsoft Netsystems Oy konsolidoitiin konserniin helmikuun alusta alkaen.    
Konsolidoinnissa peruskauppahinnan 0,56 miljoonaa euroa ja Asapsoft Netsystems 
Oy:n hankintahetken oman pääoman erotus 0,94 miljoonaa euroa kirjattiin     
liikearvoksi. Asapsoft Netsystems Oy kuuluu Communications-segmenttiin ja sen  
tulostietoja ei julkaista erikseen.                       

Lopetetut toiminnot                               

Magazines-segmentin muodostaneet yhtiöt Kustannus Oy Kampanja ja City Paper Oü 
myytiin kesäkuussa 2007 ja Communications-segmenttiin kuulunut Anolakeskus   
Tenhunen Oy myytiin syyskuussa 2007. Yhtiöt on esitetty tuloslaskelmassa    
lopetettuina toimintoina.                            

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. 
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Yhtiö sai Tekes:iltä vuosina  
2005-2007 tuotekehityslainaa 0,16 miljoonaa euroa ja -tukea 0,16 miljoonaa   
euroa. Tuki on kirjattu vähentämään tuotekehitysaktivointeja.          
Tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 30.6.2008 on 0,27 miljoonaa  
euroa.                                     

Soprano Forte -verkkoliiketoimintaohjelmisto on kehitetty ostetun Asapsoft   
Netsystems Oy:n ohjelmistotuotteen pohjalta ja tuli markkinoille vuoden 2008  
ensimmäisellä puoliskolla.                           

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä 1-6 2008 keskimäärin 28 henkilöä (1-6 2007 25    
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola,
Kari Ljungberg, Riitta Auvinen, Arto Tenhunen, Kai Mäkelä ja pysyvänä      
neuvonantajana Thomas Hoyer.                          

Soprano Oyj perusti kesäkuussa 2007 kolme myyntiyksikköä: Suurasiakkaat ja   
julkishallinto, Yritykset ja Yrittäjät. Yrittäjät-yksikkö ja ostettu Asapsoft  
Netsystems Oy (21.4.2008 lähtien Soprano Ohjelmistot Oy) muodostivat      
Ohjelmistot-yksikön 30.1.2008 lähtien. Ohjelmistot-yksikkö muutti nimensä    
verkkoliiketoimintayksiköksi ja sen vetäjäksi nimitettiin 9.6.2008 Mika     
Kansikas. Uuden myynti ja markkinointi -yksikön vetäjäksi nimitettiin 9.6.2008 
Riitta Auvinen.                                 

Konsernin johtoryhmän muodostavat yksiköiden vetäjät Miia Eloranta, Riina    
Jokinen, Mika Kansikas ja varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen sekä talousjohtaja 
Panu Kauppinen ja toimitusjohtaja Arto Tenhunen.                

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena    
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.                      

Rahoitus                                    

Kassavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat katsauskauden lopussa 0,43    
miljoonaa euroa (30.6.2008 0,45 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 
30.6.2008 69,4 % (64,7 %). Dun & Bradstreet on antanut Soprano Oyj:lle parhaan 
käyttämänsä AAA-luokituksen ja Suomen Asiakastieto Suomen vahvimmat 2008    
-sertifikaatin.                                 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-6 2008 0,02 miljoonaa euroa (1-6 2007 
-0,31 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,32 miljoonaa euroa (-0,62   
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.6.2008 0,64 miljoonaa euroa 
(30.6.2007 0,43 miljoonaa euroa)                        

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen    
tavoitteisiin. Avainhenkilöille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää   
varten yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Laina-aika on enintään kolme vuotta.

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-6 2008 oli 1,00 euroa (1-6 2007 0,97 euroa), alin 
0,65 euroa (0,65 euroa) ja päätöskurssi 0,85 euroa (0,81 euroa). Keskikurssi oli
0,86 euroa (0,78 euroa). Osakkeita vaihdettiin 461 085 kappaletta (481 902 kpl).
Osakkeiden vaihdon arvo oli 395 090 euroa (376 394 euroa). Yhtiön markkina-arvo 
omat osakkeet vähennettynä 30.6.2008 päätöskurssilla oli 9,37 miljoonaa euroa  
(7,73 miljoonaa euroa).                             

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 259 osakkeenomistajaa (30.6.2007 151     
omistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 94 015 omaa osaketta (30.6.2007 62 500  
omaa osaketta) katsauskauden lopussa, joka on 0,8 prosenttia kaikista osakkeista
ja äänistä.                                   

Suurimmat osakkeenomistajat ja osakemäärät yhteensä katsauskauden kuukausien  
lopussa ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla.                  

Laadintaperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007.             

Vertailukauden osalta syyskuussa 2007 myyty Anolakeskus Tenhunen Oy on esitetty 
tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona IFRS 5.34 mukaisesti.          

Riskienhallinta                                 

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Henkilöstöön liittyvien riskien    
hallintaan on pyritty yhdenmukaisilla työsopimuksilla joihin liittyy      
salassapitovelvollisuus.                            

Yksittäisen asiakasmenetyksen vaikutuksia pyritään pienentämään asiakasmäärää ja
kokonaisvolyymiä kasvattamalla. Asiakkaiden kanssa pyritään pitkäaikaisiin   
sopimuksiin yleistyvän projektityöskentelyn sijaan. Sopimusriskejä on eliminoitu
yhtiön juristin valmistelemilla ja päivittämillä sopimuspohjilla ja       
sopimusriskien hallinnan organisoinnilla. Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat 
sijoitustoiminnan riskit ja luottoriskit.                    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Yhtiökokouksen 2008 päätökset                          

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2008.           

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 taseen 
mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03  
euroa).                                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat  
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja  
Arto Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  
KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi         
puheenjohtajakseen Pekka Vennamon ja pysyväksi neuvonantajakseen Thomas Hoyerin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai      
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 18,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.  
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden 
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden    
luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai  
useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6   
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on 
oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita    
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan   
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja 
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus  
korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan       
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Vuoden 2007 Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2007 valtuutti      
hallituksen päättämään enintään 400.000 oman osakkeen hankkimisesta.      
Valtuutuspäätös on voimassa 18 kuukautta valtuutuspäätöksen tekemisestä.    

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2008                     

Liiketoiminta on kehittynyt katsauskaudella odotusten mukaisesti, joten Soprano 
Oyj:n hallitus ei näe syytä muuttaa vuoden 2008 taloudellista ennustetta.    
Hallitus arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2008 kasvavan noin 50 prosenttia 
ja liiketuloksen olevan selvästi voitollinen.                  


Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, Toimitusjohtaja Arto Tenhunen                   
puh. +358 400 413314, arto.tenhunen@soprano.eu                 
http://www.soprano.eu/                             

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.            

Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 
Tunnuslukujen laskentakaavat                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma  | 2008 | 2007 | muuto | 2008 | 2007 | muuto | 2007 |
|              |   |   |   s |   |   |   s |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e           | 4-6 | 4-6 |   % | 1-6 | 1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        | 859 | 537 | 60,0 | 1681 | 998 | 68,4 | 2106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot        |  6 |  11 | -45,5 |  15 |  22 | -31,8 |  31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot     | -160 | -238 | 32,8 | -263 | -276 |  4,7 | -572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista    | -399 | -207 | -92,8 | -750 | -363 | -106, | -774 |
| aiheutuvat kulut     |   |   |    |   |   |   6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja        | -30 | -39 | 23,1 | -59 | -70 | 15,7 | -115 |
| arvonalentumiset     |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut        | -262 | -244 | -7,4 | -523 | -492 | -6,3 | -880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO        |  14 | -180 | 107,8 | 101 | -181 | 155,8 | -204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut |  15 |  -2 | 850,0 |  20 |  31 | -35,5 |  25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA    |  29 | -182 | 115,9 | 121 | -150 | 180,7 | -178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot           |  0 |  0 |    |   |  0 |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     |  29 | -182 | 115,9 | 121 | -150 | 180,7 | -178 |
| JATKUVISTA TOIMINNOISTA  |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos     |  0 | 183 | -100, |   | 170 | -100, | 160 |
| lopetetuista       |   |   |   0 |   |   |   0 |   |
| toiminnoista*       |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS     |  29 |  1 | 2800, | 121 |  20 | 505,0 | -18 |
|              |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:       |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille  |  29 |  1 | 2800, | 121 |  20 | 505,0 | -18 |
|              |   |   |   0 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle       |  0 |  0 |    |  0 |  0 |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * Lopetetut toiminnot sisältävät vuonna 2007 myydyt City Paper Oü:n,     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannus Oy Kampanjan ja Anolakeskus Tenhunen Oy:n  |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta   |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen  | 2008 | 2007 | muuto | 2008 | 2007 | muuto | 2007 |
| tulos           |   |   |   s |   |   |   s |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 4-6 | 4-6 |   % | 1-6 | 1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat   | 0,00 | -0,0 | 100,0 | 0,01 | -0,0 | 150,0 | -0,0 |
| toiminnot,e        |   |  2 |    |   |  2 |    |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko     | 0,00 | 0,00 |    | 0,01 | 0,00 |    | 0,00 |
| konserni,e        |   |   |    |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase            |  2008 |  2007 |  muutos |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |  30.6 |  30.6 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikearvo             |   939 |     |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut aineettomat hyödykkeet    |   266 |   427 |  -37,7 |   318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet       |   22 |   18 |   22,2 |    15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeet ja osuudet        |   266 |   145 |   83,4 |   267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset saatavat       |   656 |    0 |     |   656 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.      |  2 149 |   590 |  264,2 |  1 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto-omaisuus          |    0 |   84 |  -100,0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset  |   813 |   595 |   36,6 |   481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut lyhytaikaiset sijoitukset   |   34 |   181 |  -81,2 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat             |   391 |   266 |   47,0 |   708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytävänä olevat pitkäaikaiset   |    0 |    0 |     |    0 |
| varat               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.      |  1 238 |  1 126 |   9,9 |  1 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.             |  3 387 |  1 716 |   97,4 |  2 444 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             |  2 341 |  1 105 |  111,9 |  1 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |    6 |    6 |   0,0 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.          |  2 347 |  1 111 |  111,3 |  1 721 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat        |   544 |   432 |   25,9 |   359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat        |   496 |   173 |  186,7 |   365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytäväksi luokitellut velat    |    0 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.      |  3 387 |  1 716 |   97,4 |  2 444 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman muutokset  | oma pääoma |  muutokset | oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                |  1.1.2008 |  1-6 2008 |  30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma             |     96 |       |     96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman rahasto  |    1332 |     827 |    2159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omat osakkeet            |    -51 |     -28 |     -79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| edellisten tilikausien voittovarat* |    338 |    -294 |     44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto          |      |     121 |     121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus           |     6 |       |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma             |    1721 |     626 |    2347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * muutos 1-6 2008: osingonjako -331 te, muut 37 te       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta    | 2008 | 2007 | muut | 2008 | 2007 | muuto | 2007 |
|              |   |   |  os |   |   |   s |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e           | 4-6 | 4-6 |  % | 1-6 | 1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto     |  29 | -173 | 116, | 121 | -148 | 181,8 | -18 |
|              |   |   |  8 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet, johon ei   |  46 |  41 | 12,2 |  96 |  71 | 35,2 |  -7 |
| liity kassatapahtumaa   |   |   |   |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos    |  10 | -179 | 105, | -200 | -398 | 49,7 |  5 |
|              |   |   |  6 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot    |  0 | 163 | -100 |  0 | 168 | -100, |   |
|              |   |   |  ,0 |   |   |   0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  |  85 | -148 | 157, |  17 | -307 | 105,5 | -20 |
|              |   |   |  4 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäyritysten myynnin kassavaikutus   |   |   |   |    |  27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryritysten hankinnan  |  0 |   |   | 246 |   |    |  0 |
| kassavaikutus       |   |   |   |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit     | -18 | -45 | 60,0 | -187 | -53 | -252, |  4 |
|              |   |   |   |   |   |   8 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit  |  0 |  2 | -100 |   |  2 | -100, | -13 |
|              |   |   |  ,0 |   |   |   0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  | -18 | -43 | 58,1 |  59 | -51 | 215,7 |  19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot      |   |  29 | -100 |   |  29 | -100, |  56 |
|              |   |   |  ,0 |   |   |   0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden hankinnat | -21 |   |   | -28 |  0 |    |  -8 |
| ja myynnit         |   |   |   |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot      | -331 | -286 | -15, | -331 | -286 | -15,7 | -286 |
|              |   |   |  7 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut oman pääoman muutokset    |   |   |   |   |    |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset muissa      | -34 |   |   | -34 |   |    |  66 |
| lyh.aikaisissa       |   |   |   |   |   |    |   |
| sijoituksissa       |   |   |   |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   | -386 | -257 | -50, | -393 | -257 | -52,9 | -172 |
|              |   |   |  2 |   |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ     | -319 | -448 | 28,8 | -317 | -615 | 48,5 | -173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa  | 710 | 714 | -0,6 | 708 | 881 | -19,6 | 881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa  | 391 | 266 | 47,0 | 391 | 266 | 47,0 | 708 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset      |  2008 |  2007 | muutos |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                 |  30.6 |  30.6 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yrityskiinnitykset omasta puolesta  |  300 |  300 |   0,0 |   300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut annetut vakuudet         |   0 |   35 | -100,0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| leasingvastuut            |   59 |    |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä               |  359 |  335 |   7,2 |   300 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut  | 2008 | 2007 | muut | 2008 | 2007 | muuto | 2007 |
|             |   |   |  os |    |    |   s |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | 4-6 | 4-6 |  % |  1-6 |  1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman   | 4,1 | 1,0 | 310, |  9,9 |  3,1 | 219,4 | -0,3 |
| tuotto,% (12 kk)    |   |   |  0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,%  | 4,6 | 0,4 | 1050 | 11,9 |  3,2 | 271,9 | -1,2 |
| (12 kk)         |   |   |  ,0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%   | 69,4 | 64,7 | 7,3 | 69,4 | 64,7 |  7,3 | 70,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj | 0,02 | 0,04 | -50, | 0,19 | 0,05 | 280,0 | 0,12 |
| .euroa         |   |   |  0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat  | 0,00 | -0,0 | 100, | 0,01 | -0,02 | 150,0 | -0,02 |
| toiminnot,e       |   |  2 |  0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko    | 0,00 | 0,00 |   | 0,01 | 0,00 |    | 0,00 |
| konserni,e       |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e | 0,21 | 0,12 | 75,0 | 0,21 | 0,12 | 75,0 | 0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin |  28 |  26 | 7,7 |  28 |  25 | 12,0 |  23 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin segmenttien | 2008 | 2007 | muuto | 2008 | 2007 | muutos | 2007 |
| liikevaihto ja    |   |   |   s |    |    |    |    |
| liiketulos      |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e  | 4-6 | 4-6 |   % |  1-6 |  1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications    | 859 | 550 | 56,2 | 1681 | 1013 |  65,9 | 2106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines       |  0 |  0 |    |   0 |   0 |    |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäiset myynnit   |  0 |  0 |    |   0 |   0 |    |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto | 859 | 550 | 56,2 | 1681 | 1013 |  65,9 | 2106 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 2008 | 2007 | muuto | 2008 | 2007 | muutos | 2007 |
|            |   |   |   s |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e   | 4-6 | 4-6 |   % |  1-6 |  1-6 |   % | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications    |  14 | -171 | 108,2 |  101 | -179 | 156,4 | -188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines       |   | 175 | -100, |    |  168 | -100,0 |  144 |
|            |   |   |   0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto |  14 |  4 | -250, |  101 |  -11 | 1018,2 |  -44 |
|            |   |   |   0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernierät on kohdistettu     |    |    |    |    |    |
| segmenteille.            |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat:                          

Sijoitetun pääoman tuotto:                           
nettotulos+verot+rahoituskulut x100                       
---------------------------------------------------------------         
oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)        

Oman pääoman tuotto:                              
nettotulos x100                                
--------------------------------------------                 
oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)                  

Omavaraisuusaste:                                
oma pääoma                                   
--------------------------------------------                  
taseen loppusumma - saadut ennakot                       

Tulos/osake:                                  
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos                 
--------------------------------------------------------------------      
ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä      

Oma pääoma per osake:                              
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                    
------------------------------------------------------             
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa              


SOPRANO OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2008               

Osavuosikatsaus 1-9/2008, 24.10.2008