Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2013: Tieturi liittyi konserniin 1.4.2013, ensimmäisen kvartaalin tulosta heikensi yritysjärjestelykulut

Soprano Oyj osavuosikatsaus 8.5.2013 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2013: Tieturi liittyi konserniin 1.4.2013, ensimmäisen kvartaalin tulosta heikensi yritysjärjestelykulut

YHTEENVETO

Tieturi-konserni liitettiin Soprano-konserniin 1.4.2013 alkaen. Vuoden 2013 ensimmäisen kvartaalin tulos jäi tappiolliseksi yritysjärjestelyn kertakustannusten vuoksi. Tulosta heikensi myös yhteiskunnan taloudellinen epävarmuus, joka näkyi asiakasprojektien hitaana käynnistymisenä.

Konsernin liikevaihto 1-3 2013 oli 1,66 miljoonaa euroa(1-3 2012 1,40 miljoonaa euroa, kasvua 19,2 %) ja liiketulos 1-3 2013 oli -0,10 miljoonaa euroa (0,19 miljoonaa euroa, muutos -152,7 %).

Vuonna 2012 toteutuneiden Aspectum-konsernin, Promode Oy:n ja Pipfrog AS:n yrityskauppojen sekä 1.4.2013 konserniin liitetyn Tieturi-konsernin johdosta vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta.

Soprano Oyj konsernin avainluvut:      
       
tammi-maaliskuu, miljoonaa euroa 2013 2012 muutos-%
Liikevaihto 1,66 1,40 19,2
Liiketulos -0,10 0,19 -152,7
Liiketulos-% liikevaihdosta -6,0 13,5  
Tulos ennen veroja -0,10 0,18 -155,6
Osakekohtainen tulos -0,01 0,01  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) -9,6 25,5  
Oma pääoma per osake 0,23 0,21  
Omavaraisuusaste-% 56,8 60,2  
Tilikauden tulos -0,09 0,14 -167,2
Henkilöstö keskimäärin 72 51 41,2

Soprano Oyj toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, asiakkailleen digitaalisen maailman kumppani. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin.

Tuuletamme organisaatioiden vanhentuneet toimintatavat, toteutamme viestinnän ja teknologian ratkaisut, koulutamme käyttäjät ja valmennamme yritysjohdon.

Tieturi- ja Aspectum -kauppojen myötä Sopranosta tuli myös Pohjoismaiden suurin tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö. Viestinnän ja teknologian yhdistävään strategiaamme erinomaisesti sopineet yrityskaupat nostavat Sopranon uuteen kokoluokkaan. Konserni palvelee nyt kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Loppuvuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan erittäin merkittävästi.

Kaupan yhteydessä saimme mukaan kaksi merkittävää kansallista instituutiota, Eläke-Fennian suureksi osakkeenomistajaksi ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittajaksi.

Digitaalinen murros on iskenyt voimalla organisaatioihin. Kaikki yhteiskunnan palvelut uudistuvat sähköisiksi. Yritykset hakevat uusia ansaintamalleja ja taantuma lisää muutoksen vaatimusta.

Tässä tilanteessa pelkkä uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ei riitä toiminnan tehostumiseen. Sähköisten palveluiden käyttäjäkokemuksen ja viestinnällisen sisällön merkitys korostuu. Asiakkuuksia tulee eri tavalla digitaalisessa maailmassa. Organisaatioiden vanhentuneita toimintamalleja on muutettava ja henkilöstö valmennettava.

Uskomme, että laajentunut palvelutarjontamme vastaa organisaatioiden tarpeeseen juuri oikea-aikaisesti.

Ensimmäisen kvartaalin tulokseen vaikutti Tieturi-kaupan yritysjärjestelykustannusten lisäksi alkuvuonna vallinnut taloudellinen epävarmuus, joka näkyi asiakasprojektien hitaana käynnistymisenä. Tieturia integroidaan parhaillaan konserniin. Integrointikulut ja erityisesti Tieturin Ruotsin tytäryhtiön Informatorin kuntoon laittaminen tulee vaatimaan merkittävät panostukset, joihin varauduimme kaupan rahoituspaketilla. Olemme toimissamme jo hyvässä vauhdissa.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, asiakkailleen digitaalisen maailman kumppani. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian.

Strategiansa mukaisesti Soprano-konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Myyntiyksiköt on jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.

Soprano Communications
Myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, nykyaikaisia verkkoratkaisuja, verkon sisällöntuotantoa sekä tuote- ja pr-viestintää.

Soprano Digital
Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkon palveluita ja tietojärjestelmiä sekä kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita.

Soprano Commerce
Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja.

Soprano Consulting
Myyntiyksikkö perustettiin 1.12.2012 konsultointi- ja koulutusyhtiö Aspectum Oy:n liityttyä konserniin. Myyntiyksikkö tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita. Yksikön erityisosaamisalueena on asiakkuuksien johtaminen.

Soprano Training
Myyntiyksikkö aloitti 1.4.2013 jolloin Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi-konserni liittyi Sopranoon. Konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding Svenska AB. Tieturilla on yhtiöt myös Virossa ja Tanskassa. Myyntiyksikkö tuottaa valmennus- ja koulutuspalveluita erityisosaamisalueinaan johtaminen, ohjelmistokehitys, infrastruktuuri ja tiedonhallinta sekä toimistotyövälineet.

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n hankinta toteutettiin 12.4.2013, kun Soprano maksoi pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille käteisvastikkeella peruskauppahintana 2,965 miljoonaa euroa.

Mahdollisena lisäkauppahintana maksetaan enintään 0,5 miljoonaa euroa, mikäli ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n 30.6.2013 päättyvän seurantajakson tulos täyttää sovitut kriteerit. Soprano oli aiemmin tiedottanut yrityskaupasta ja sen ehdoista 14.1.2013, 20.2.2013, 22.3.2013 ja 28.3.2013.

Tieturi Oy on vuonna 1983 perustettu tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö. Vuonna 2005 toteutetun Informator-kaupan myötä Tieturi-konsernista tuli Pohjoismaiden suurin alan toimija. Tieturi on lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin ja Scrum Alliancen kumppani. Asiakkaina on yli puolet Suomen ja Ruotsin 100 suurimmasta yhtiöstä. Tieturin liikevaihto tilikaudella 1.7.2011-30.6.2012 oli 9,4 miljoonaa euroa ja Informatorin 7,5 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Sopranosta tulee Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayhtiö. Henkilömäärä nousee 180 asiantuntijaan. Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Tallinnassa.

Tieturi-konserni liitettiin Soprano-konserniin 1.4.2013 alkaen.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt erillisinä tai kokonaisuutena. Pienyrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Drupal kasvattaa nopeasti käyttäjämääräänsä verkkopalveluissa ja Magento on maailmalla nopeimmin kasvava verkkokaupan ohjelmistoalusta. Oikein valittu ohjelmistoalusta nopeuttaa Sopranon tuotteiden lokalisointia eri maihin ja parantaa kansainvälistymiseen tarvittavien investointien tehokkuutta. Palvelu- ja ratkaisutuotteet tuovat kasvavan osan konsernin neljän myyntiyksikön liikevaihdosta.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin avoimen lähdekoodin Drupal-, Magento- ja PHP-alustoilla. Asiakkaalle tarjottavista palveluista on ohjelmistotyön lisäksi tuotteistettu ensivaiheen määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit asiakkaille ja alan osaajille.

Verkkokaupoissa avoimen lähdekoodin Magento-pohjainen tuoteperhe tulee korvaamaan lähivuosina edellisen sukupolven ohjelmistotuotteet. Uuden tuoteperheen ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja käyttäjille haluttuja ominaisuuksia.

– Soprano Commerce on laajan toiminnallisuuden räätälöitävä ja integroitava verkkokauppa- ja liiketoimintaratkaisu keskisuurille ja suurille yrityksille. Tuote korvaa vähitellen Soprano Forte-tuoteperheen.
– Soprano Commerce POS on mobiili kassajärjestelmä. Se mahdollistaa uudenlaisen asiakaskohtaamisen yhdistämällä perinteisen kaupan ja verkkokaupan ominaisuudet.
– Soprano Pipfrog on pienille yrityksille tarkoitettu verkosta tilattava valmiskauppaohjelmisto. Ohjelmisto skaalautuu yrityksen kasvaessa aina suuryhtiön Soprano Commerce –liiketoimintajärjestelmäksi saakka. Ohjelmistoa käytetään jo 14 maassa ja se tulee korvaamaan jatkossa vähitellen myös Composer.fi ja Brain.fi –tuotteet.

Viestintäpalvelut toteuttaa asiakkaalle digitaalisen sisällöntuotannon. Onnistunut visuaalinen ilme, viestinnällinen sisältö ja käytettävyys lisäävät verkon palveluiden houkuttelevuutta. Sisällöntuotannon lisäksi on tuotteistettu markkinointiviestintä, sisäinen viestintä, julkisuusviestintä, tutkimusviestintä, kriisiviestintä sekä esiintymiskoulutus– ja viestintäkoulutuspaketit asiakkaille.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-3 2013 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 72 henkilöä (1-12 2012 51 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen ja Anne Berner.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, Tapio Valli, József Pap.

Soprano Oyj konsernissa toimii viisi myyntitiimiä: Communications, Digital, Commerce, Consulting ja Training sekä tukiyksiköinä konsernin markkinointi ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,67 miljoonaa euroa (31.3.2012 0,90 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.3.2013 56,8 % (60,2 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-3 2013 -0,40 miljoonaa euroa (1-3 2012 0,30 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,39 miljoonaa euroa (0,13 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.3.2013 0,94 miljoonaa euroa (31.3.2012 0,52 miljoonaa euroa).

Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 11.4.2013.

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.3.2013 jäljellä 0,38 miljoonaa euroa (31.3.2012 0,41 miljoonaa euroa).

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 31.3.2013.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 14 296 983 kappaletta.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 5.2.2013 aiemmin 28.11.2012 vahvistettuun Aspectum Oy:n yrityskauppaan liittyen suunnata yhteensä 2.400.000 uutta osaketta Allocation Point Oy:lle osakevaihtovastikkeena 83 % Aspectum Oy:n osakkeita. Merkintähinta oli 0,50 euroa osakkeelta, osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 5.2.2013 hyväksyä 7.1.2013 tiedotetun Lemonline Oy:n yrityskaupan. Myyjille suunnattiin yhteensä 120.000 uutta osaketta osakevaihtovastikkeena Lemonline Oy:n koko osakekannasta merkintähintaan 0,50 euroa osakkeelta. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia.

Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 22.2.2013 ja ne tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhtiön julkistaessa asiaa koskevan listalleottoesitteen.

Katsauskauden jälkeen 11.4.2013 Soprano Oyj:n hallitus päätti luovuttaa yhteensä 80 192 yhtiön omassa hallussa olevaa osaketta julkisen kaupankäynnin ulkopuolella.

Yhtiön avainhenkilöillä on vuoden 2012 tulokseen sidotut bonusjärjestelyt, joiden perusteella heille maksetaan kannustepalkkio kuittaamalla bonuspalkkiosaatava merkintähinnan maksuna Soprano Oyj:n omilla osakkeilla luovuttamalla heille yhteensä 80 192 omaa osaketta. Osakkeiden hinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalla 1.1. – 31.3.2013.

Katsauskauden jälkeen 7.5.2013 Soprano Oyj:n 11.4.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 1.000.000 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin. Osakeanti liittyy 14.1.2013 ilmoitettuun Tieturi Oy:n yrityskaupan rahoitukseen. Soprano Oyj:n hallitus päätti 11.4.2013 suunnata Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle 1.000.000 yhtiön uutta osaketta 0,50 euroa osakekohtaiseen hintaan. Osakekohtainen hinta on sovittu osana rahoituspaketin valmistelua ennen kaupan allekirjoittamista 14.1.2013, jota edeltävällä ajalla yhtiön osakkeen pörssikurssi Helsingin pörssissä oli noin 0,46 euroa. Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 15 296 983 kappaletta osakkeita. 

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 114 270 omaa osaketta (31.3.2012 25 249 omaa osaketta), joka on 0,8 (0,2) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistusta.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmisto-, koulutus ja konsultointiliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla ei ollut luottotappioita 1-3 2013. (vuonna 2012 0,03 miljoonaa euroa).

Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään.

Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin maksuvalmius vahvistui katsauskauden jälkeen. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat.

Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Sopranon liiketoiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää kausiluonteisuutta lukuun ottamatta lomakausien vaikutusta.

YHTIÖKOKOUS 2013                                      

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.5.2013. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoisia varoja maksettaisiin pääomapalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,04 euroa osaketta kohti.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2013

Vuonna 2012 toteutuneiden Aspectum-konsernin, Promode Oy:n ja Pipfrog AS:n yrityskauppojen sekä 1.4.2013 konserniin liitetyn Tieturi-konsernin johdosta vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta.         
                  
Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, asiakkailleen digitaalisen maailman kumppani. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita konkreettisesti kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

Liitteenä taulukko-osa:
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2013
Tunnuslukujen laskentakaavat

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
LIIKEVAIHTO 1 664 1396 19,2 5 660
liiketoiminnan muut tuotot 17 11 52,2 105
aineiden ja tarvikkeiden käyttö -203 -162 -25,3 -717
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 047 -817 -28,2 -3 355
poistot ja arvonalentumiset -22 -28 19,1 -109
liiketoiminnan muut kulut -507 -211 -140,3 -962
LIIKEVOITTO (TAPPIO) -99 189 -152,7 622
rahoitustuotot ja -kulut -8 -3 -169,0 -69
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 8 -6 234,4 5
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA -100 180 -155,6 557
verot 9 -44 119,9 -165
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -91 136 -167,2 393
Muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -91 136 -167,2 393
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  
emoyrityksen omistajille -86 131 -165,3 380
määräysvallattomille omistajille -5 4 -227,6 13
         
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta        
laskettu osakekohtainen tulos (ei laimennusvaikutusta) 2013 2012 muutos 2012
  1-3 1-3 % 1-12
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot,e -0,01 0,01   0,03
Osakekohtainen tulos, koko konserni,e -0,01 0,01   0,03

 

Konsernitase 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 2 478 1 253 97,8 2 447
muut aineettomat hyödykkeet 118 146 -19,0 136
aineelliset hyödykkeet 111 87 27,7 117
Osuudet osakkuusyrityksissä 110 98 12,3 103
muut osakkeet ja osuudet 354 351 0,8 354
pitkäaikaiset saatavat 377 407 -7,3 407
laskennalliset verosaamiset 96 58 65,0 58
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 3 645 2 400 51,9 3 622
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 1 520 763 99,1 1 264
rahavarat 670 903 -25,8 1 058
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 2 190 1 666 31,4 2 322
VARAT YHT. 5 835 4 066 43,5 5 944
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 292 2 433 35,3 2 403
määräysvallattomien omistajien osuus 20 16 25,4 26
OMA PÄÄOMA YHT. 3 312 2 449 35,2 2 429
pitkäaikaiset velat 848 362 134,0 919
lyhytaikaiset velat 1 675 1 255 33,4 2 596
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 5 835 4 066 43,5 5 944

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 1.1.2013 1.1-31.3.2013 31.3.2013
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1686 1010 2696
omat osakkeet** -85 -35 -120
edellisten tilikausien voittovarat 706   706
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -86 -86
määräysvallattomien omistajien osuus 26 -5 20
oma pääoma 2429 884 3312
       
* Yrityskauppoihin liittyvät osakeannit 1015 te, muut muutokset -5 te
** Omien osakkeiden hankinta -35 te      

 

Konsernin rahavirta 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
tilikauden voitto -91 136 -167,2 393
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 15 34 -55,9 50
käyttöpääoman muutos, verot ja korot -319 127 -351,2 135
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -395 297 -233,2 578
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 20 -159   -273
bruttoinvestoinnit 0 -13 100,0 -83
käyttöomaisuuden myynnit 3 0   16
saadut osingot 0 0   6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 23 -172 113,4 -334
pitkäaikaisten saamisten muutos 30 11 172,7 11
lainojen nostot 168 80   540
lainojen takaisinmaksu -91 -87 -4,6 -244
omien osakkeiden myynnit ja ostot -35 -1   -16
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 0   -20
maksetut osingot/pääoman palautus 0 0   -232
Muut oman pääoman muutokset -88 0   0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -16 3 633,3 39
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -388 128 -404,1 283
rahavarat kauden alussa 1 058 775 36,5 775
rahavarat kauden lopussa 670 903 -25,8 1058

 

Konsernin vastuusitoumukset 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 950 550 72,7 950
takaukset omasta puolesta 50 0   50
leasingvastuut 36 17 111,8 48
yhteensä 1 036 567 82,7 1 048

 

Konsernin tunnusluvut 2013 2012 muutos 2012  
  1-3 1-3 % 1-12  
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) -9,6 25,5   21,1  
oman pääoman tuotto,% (12 kk) -9,7 30,3   23,6  
omavaraisuusaste,% 56,8 60,2   40,9  
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,00 0,17   0,36  
tulos/osake, koko konserni,e -0,01 0,01   0,03  
oma pääoma per osake, e 0,23 0,21   0,20  
henkilöstö keskimäärin 72 51 41,2 56  
  Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2013 2012 muutos 2012
liikevaihto, 1000e 1-3 1-3 % 1-12
communications 1 664 1 396 19,2 5 660
konsernin liikevaihto 1 664 1 396 19,2 5 660
  2013 2012 muutos 2012
liiketulos,1000e 1-3 1-3 % 1-12
communications -99 189 -152,7 622
konsernin liikevoitto -99 189 -152,7 622
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa
konsernierät on kohdistettu segmentille.    
     

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2013:
Osavuosikatsaus 1-6/2013         15.8.2013
Osavuosikatsaus 1-9/2013         31.10.2013

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden