Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2012: Sopranon liikevaihto ja tulos kasvussa

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2012 26.4.2012 klo 09.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2012: Sopranon liikevaihto ja tulos kasvussa

YHTEENVETO

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj –konsernin liikevaihto ja liiketulos 1-3 2012 sekä kassavarat katsauskauden lopussa nousivat viimevuotista selvästi paremmiksi. Liikevaihto 1-3 2012 kasvoi 23,1 prosenttia 1,40 miljoonaan euroon (1-3 2011 1,13 miljoonaa euroa) ja liiketulos 1-3 2012 parani 0,24 miljoonaa euroa 0,19 miljoonaan euroon (-0,05 miljoonaa euroa). Kassavarat olivat 0,90 miljoonaa euroa (0,21 miljoonaa euroa)

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011

Soprano Oyj konsernin avainluvut:           
tammi-maaliskuu, miljoonaa euroa 2012 2011 muutos-%
Liikevaihto 1,40 1,13 23,1
Liiketulos 0,19 -0,05 465,6
Liiketulos-% liikevaihdosta 13,5 -4,6  
Tulos ennen veroja 0,18 -0,05 438,3
Osakekohtainen tulos 0,01 0,00  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 25,5 -6,4  
Oma pääoma per osake 0,21 0,18  
Omavaraisuusaste-% 60,2 53,3  
Tilikauden tulos 0,14 -0,08 265,4
Henkilöstö keskimäärin 51 45 13,3

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

“Sopranon ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli lähes neljännesmiljoonan edellisvuotta parempi. Samaan aikaan liikevaihtomme kasvoi 23 prosenttia. Viime vuonna samaan aikaan keskityimme projektihallinnan kehittämiseen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Lukujen valossa työmme ei ole mennyt hukkaan. Asiakkaat suosittelevat palveluitamme entistä useammin.

Uusien tarjoustapaamisten määrä on kasvussa kaikissa kolmessa myyntiyksikössä. Digitaalisten palveluiden osuus konsernin liikevaihdosta on edelleen noussut, vaikka verkkopalveluiden kasvua jarruttaa pula uusista kovatasoisista osaajista. Viestintäpalveluiden vetäjänä aloitti maaliskuun alussa tunnustettu markkinointiviestinnän ammattilainen Samuel Sorainen ja se näkyy lisääntyneenä asiakaskiinnostuksena. Verkkokaupparatkaisut hakee kasvua uudella ohjelmistotuotteella. Äskettäin konserniin ostetun virolaisen Pipfrog AS:n kehittämä verkkokauppaohjelmisto on nyt lokalisoitu Suomeen ja sen lanseeraus aloitettiin maaliskuussa.

Soprano yhdistää viestinnän ja teknologian. Käytämme kansainvälisesti nopeasti kasvavia avoimeen lähdekoodiin perustuvia Drupal-, Magento- ja PHP -ohjelmistoja palveluidemme alustoina. Asiakkaamme saavat halutessaan valmiin teknologiaratkaisun lisäksi markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen ­ sillä ilman onnistunutta sisältöä ei parhaimmastakaan teknologiasta ole kaupallista iloa asiakkaalle.”

LIIKETOIMINTAKATSAUS

Soprano on verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian.

Strategiansa mukaisesti Soprano-konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Sopranon kolme myyntiyksikköä on puolestaan jaettu asiakasfokuksen mukaisesti. Henkilöstö liikkuu yksiköiden välillä eri projekteissa asiakastarpeen mukaan.                                                      

Kommunikoi – Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja mainonnan kokonaisratkaisuja, nykyaikaisia verkkoratkaisuja sekä niiden sisällöntuotantoa. Myyntiyksikön vetäjänä toimii Samuel Sorainen.

Palvele – Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkkopalveluita ja kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Myyntiyksikön vetäjänä toimii József Pap.

Ansaitse – Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja. Yksikköön liittyi 1.2.2012 alkaen Pipfrog AS, josta on kerrottu kohdassa konsernirakenteen muutokset. Myyntiyksikön vetäjänä toimii Tapio Valli.                                  

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Soprano osti 19.1.2012 allekirjoitetulla sopimuksella virolaisen verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Pipfrog AS:n osake-enemmistön päivitetyin kauppaehdoin. Soprano maksaa 51 prosentista yhtiöstä peruskauppahintana 100 tuhatta euroa käteisellä sekä lisäksi yhteensä enintään 150 tuhatta euroa käteisellä maksetaan lisäkauppahintana vuosina 2012-2013, mikäli Pipfrogin tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit.

Pipfrog AS on vuodesta 2009 kehittänyt pilvipalveluna Magento-alustalle avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ja erikokoisille yrityksille skaalautuvaa verkkokaupan ohjelmistotuotetta. Yhtiön perustaja Bruno Lill jää yhtiön toimitusjohtajaksi ja osakkaaksi.

Pipfrog AS konsolidoitiin Soprano Oyj -konserniin helmikuun 2012 alusta alkaen. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty osavuosikatsauksen liitteenä.

TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS

Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt erikseen tai selkeänä kokonaisuutena. Pienyrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.

Soprano käyttää kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Drupal kasvattaa nopeasti käyttäjämääräänsä verkkopalveluissa ja Magento on maailmalla nopeimmin kasvava verkkokaupan ohjelmistoalusta. Oikein valittu ohjelmistoalusta nopeuttaa Sopranon tuotteiden lokalisointia eri maihin ja parantaa kansainvälistymiseen tarvittavien investointien tehokkuutta. Palvelu- ja ratkaisutuotteet tuovat kasvavan osan konsernin kolmen myyntiyksikön liikevaihdosta ja tuloksesta.

Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development –palvelumalliin avoimen lähdekoodin Drupal-, Magento- ja PHP-alustoilla. Asiakkaalle tarjottavista palveluista on ohjelmistotyön lisäksi tuotteistettu ensivaiheen määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä koulutuspaketit asiakkaille ja alan osaajille.

Verkkokaupoissa avoimen lähdekoodin Magento-pohjainen tuoteperhe tulee korvaamaan lähivuosina edellisen sukupolven ohjelmistotuotteet. Uuden tuoteperheen ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja käyttäjille haluttuja ominaisuuksia.
– Soprano Commerce on laajan toiminnallisuuden räätälöitävä ja integroitava verkkokauppa- ja liiketoimintaratkaisu keskisuurille ja suurille yrityksille. Tuote korvaa vähitellen Soprano Forte-tuoteperheen.
– Soprano Commerce POS on mobiili kassajärjestelmä. Se mahdollistaa uudenlaisen asiakaskohtaamisen yhdistämällä perinteisen kaupan ja verkkokaupan ominaisuudet.
– Soprano Pipfrog on pienille yrityksille tarkoitettu verkosta tilattava valmiskauppaohjelmisto. Ohjelmisto skaalautuu yrityksen kasvaessa aina suuryhtiön Soprano Commerce –liiketoimintajärjestelmäksi saakka. Ohjelmistoa käytetään jo 14 maassa ja se tulee korvaamaan jatkossa vähitellen myös Composer.fi ja Brain.fi –tuotteet.

Viestintäpalvelut toteuttaa asiakkaalle digitaalisen sisällöntuotannon. Onnistunut visuaalinen ilme, viestinnällinen sisältö ja käytettävyys lisäävät verkon palveluiden houkuttelevuutta. Sisällöntuotannon lisäksi on tuotteistettu markkinointiviestintä, sisäinen viestintä, julkisuusviestintä, tutkimusviestintä, kriisiviestintä sekä esiintymiskoulutus– ja viestintäkoulutuspaketit asiakkaille.

HENKILÖSTÖ

Konsernissa oli 1-3 2012 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 51 henkilöä (1-3 2011 45 henkilöä).

HALLINTO

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai Mäkelä, Anne Berner, Timo Tiihonen ja Arto Tenhunen.

Konsernin johtoryhmässä toimivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikön vetäjä Tapio Valli, Verkkopalvelut-myyntiyksikön vetäjä József Pap sekä Viestintäpalvelut-myyntiyksikön vetäjä Samuel Sorainen.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

RAHOITUS

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,90 miljoonaa euroa (31.3.2011 0,21 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.3.2012 60,2 % (53,3 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-3 2012 0,30 miljoonaa euroa (1-3 2011 -0,10 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,13 miljoonaa euroa (-0,04 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.3.2012 0,52 miljoonaa euroa (0,77 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.3.2012 jäljellä 0,41 miljoonaa euroa. (31.3.2011 0,44 miljoonaa euroa)

TASE

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 31.3.2012. Konsernin liikearvo kasvoi 0,24 miljoonalla eurolla, kun Pipfrog AS konsolidoitiin osaksi konsernia 1.2.2012 alkaen.

YHTIÖN OSAKKEET

Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 11.608.750 kappaletta.

Sopranon hallituksella on valtuutus seuraavaan yhtiökokoukseen saakka päättää lisäosingon tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta, yhteensä enintään 0,03 senttiä osakkeelta. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Valtuutukseen perustuen Soprano Oyj:n hallitus päätti 27.10.2011 maksaa pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä oli 1.11.2011 ja se maksettiin 10.11.2011.

Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 25 249 omaa osaketta (31.3.2011 96 646 omaa osaketta), joka on 0,2 (0,8 %) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Soprano aloitti 26.8.2011 omien osakkeiden hankinnan, jossa yhtiö hankkii omia osakkeitaan enintään 100.000 kappaletta. Hankinta päättyy viimeistään 4.5.2012.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla ei ollut luottotappioita 1-3 2012. (vuonna 2011 0,05 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan ennustettavuus on konsernin toimialalla puoli vuotta pidemmällä aikavälillä haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Sopranon liiketoiminnassa ei ole havaittavissa merkittävää kausiluonteisuutta lukuun ottamatta lomakausien vaikutusta.

YHTIÖKOKOUS 2012                                       

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2012. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoisia varoja maksettaisiin pääomapalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,02 euroa osaketta kohti.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Soprano vahvisti 23.4.2012 allekirjoitetulla sopimuksella ostavansa tuoteviestintään erikoistuneen PR- ja viestintätoimisto Promode Oy:n koko osakekannan. Soprano maksaa Promodesta peruskauppahintana 250 tuhatta euroa käteisellä. Lisäkauppahintana maksetaan vuosien 2012-2014 tuloksien perusteella yhteensä enintään 300 tuhatta euroa käteisellä, mikäli Promoden tulos täyttää sovitut kriteerit. Kaupassa myyjänä toimii Promode Oy:n omistaja Ulla-Maija Tamminen, joka jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Kauppa vaatii toteutuakseen Soprano Oyj:n hallituksen päätöksen 31.8.2012 mennessä. Promoden ennakoidaan yhdistyvän Soprano-konserniin kesällä 2012. Tässä vaiheessa kaupan ei odoteta olennaisesti vaikuttavan tilikauden 2012 taloudelliseen tulokseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2012

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2012 kasvaa vuodesta 2011 ja liiketulos vuonna 2012 on parempi kuin vuonna 2011.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

 

Liitteenä taulukko-osa:                                                         

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos

Pipfrog AS alustava hankintamenolaskelma
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2012
Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
LIIKEVAIHTO 1396 1134 23,1 5 302
liiketoiminnan muut tuotot 11 25 -55,1 43
alihankintaostot -162 -192 15,6 -735
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -817 -790 -3,4 -3 004
poistot ja arvonalentumiset -28 -33 15,1 -204
liiketoiminnan muut kulut -211 -196 -8,0 -856
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 189 -52 465,6 545
rahoitustuotot ja -kulut -3 -2 -28,8 -17
muiden osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset     -224
osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -6 1 -741,8 2
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 180 -53 438,3 307
verot -44 -29 -53,0 -138
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) JATKUVISTA TOIMINNOISTA 136 -82 265,4 169
tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 0 0   0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 136 -82 265,4 169
muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 136 -82 265,4 169
jakautuminen:        
emoyhteisön omistajille 131 -47 378,2 169
määräysvallattomille omistajille 4 -35 112,2 0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta        
laskettu osakekohtainen tulos 2012 2011 muutos 2011
  1-3 1-3 % 1-12
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,00   0,01
tulos/osake, koko konserni,e 0,01 0,00   0,01

 

Konsernitase 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 1 253 1 245 0,7 1 015
muut aineettomat hyödykkeet 146 195 -25,0 86
aineelliset hyödykkeet 87 70 22,8 77
Osuudet osakkuusyrityksissä 98 135 -27,4 104
muut osakkeet ja osuudet 351 454 -22,7 351
pitkäaikaiset saatavat 407 441 -7,6 418
laskennalliset verosaamiset 58 153 -62,0 56
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 400 2 693 -10,9 2 108
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 763 1 065 -28,3 855
rahavarat 903 209 332,3 775
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 1 666 1 274 30,8 1 630
VARAT YHT. 4 066 3 967 2,5 3 738
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 433 2 118 14,9 2 302
määräysvallattomien omistajien osuus 16 -5 407,8 0
OMA PÄÄOMA YHT. 2 449 2 113 15,9 2 302
pitkäaikaiset velat 362 648 -44,0 296
lyhytaikaiset velat 1 255 1 206 4,0 1 140
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 4 066 3 967 2,5 3 738

 

Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2011 1.1-31.3.2012 31.3.2012
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1949   1949
omat osakkeet* -69 0 -69
edellisten tilikausien voittovarat 326   326
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   131 131
määräysvallattomien omistajien osuus** 0 16 16
oma pääoma 2302 147 2449
       
* Omien osakkeiden hankinta -39 te, kannustepalkkion maksu omina osakkeina
38 te.      
** Pipfrog hankintamenolaskelman määräysvallattomien omistajien osuus 12 te, määräysvallattomien omistajien osuus 1-3 2012 tuloksesta 4 te.
   

 

Konsernin rahavirta 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
tilikauden tulos 136 -82 265,4 169
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 34 33 3,0 430
käyttöpääoman muutos, verot ja korot 127 -54 335,2 361
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 297 -103 388,0 960
tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -159     5
bruttoinvestoinnit -13 -55 76,4 -245
käyttöomaisuuden myynnit 0 13 100,0 13
saadut osingot 0 0   11
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -172 -42 -309,5 -216
pitkäaikaisten saamisten muutos 11 30 100,0 52
lainojen nostot 80 136 100,0 0
lainojen takaisinmaksu -87 -57 -52,6 -162
omien osakkeiden myynnit ja ostot -1     26
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta   -14
maksetut osingot/pääoman palautus       -116
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 3 109 97,2 -214
RAHAVIRTA YHTEENSÄ 128 -36 454,5 530
rahavarat kauden alussa 775 245 216,3 245
rahavarat kauden lopussa 903 209 332,1 775

 

Konsernin vastuusitoumukset 2012 2011 muutos 2011
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 550 550 0,0 550
leasingvastuut 17 18 -5,6 19
yhteensä 567 568 -0,2 569

 

Konsernin tunnusluvut 2012 2011 muutos 2011
  1-3 1-3 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) 25,5 -6,4   11,7
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 30,3 -9,9   13,6
omavaraisuusaste,% 60,2 53,3   61,6
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,17 0,06   0,24
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,01 0,00   0,01
tulos/osake, koko konserni,e 0,01 0,00   0,01
oma pääoma per osake, e 0,21 0,18   0,20
henkilöstö keskimäärin 51 45 13,3 45

 

Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2012 2011 muutos 2011
liikevaihto, 1000e 1-3 1-3 % 1-12
communications 1 396 1 134 23,1 5 302
konsernin liikevaihto 1 396 1 134 23,1 5 302
  2012 2011 muutos 2011
liiketulos,1000e 1-3 1-3 % 1-12
communications 189 -52 465,6 545
konsernin liikevoitto 189 -52 465,6 545
Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa konsernierät on kohdistettu segmentille.

Pipfrog AS alustava hankintamenolaskelma

Soprano Oyj sopi 19.1.2012 virolaisen verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Pipfrog AS:n (uusi nimi Soprano Commerce AS) 51 prosentin osakekantaosuuden hankkimisesta. Vastikkeena annetaan peruskauppahintana yhteensä 100.000 euroa käteisenä sekä lisäkauppahintana yhteensä enintään 150.000 euroa käteisenä vuosien 2012-2013 tuloksiin perustuen, mikäli Pipfrog AS:n tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit. Pipfrog AS yhdistettiin Soprano Oyj konserniin 1.2.2012 alkaen.

Kauppahinnaksi on kirjattu peruskauppahinta 100.000 euroa sekä lisäkauppahinta 150.000 euroa, yhteensä 250.000 euroa. 

Hankinnasta syntyi 238 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Pipfrog AS:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat seuraavat:

tuhatta euroa Yhdistämisessä kir-
  jatut käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5
Aineettomat oikeudet 79
Myyntisaamiset ja muut saamiset 47
Rahavarat 12
   
Varat yhteensä 143
Määräysvallattomien omistajien osuus 12
Rahoitusvelat 38
Muut velat 81
Velat yhteensä 131
   
Nettovarat 12
Hankintameno 250
Liikearvo 238
   
Rahana maksettava kauppahinta 250
Hankitun tytäryhtiön rahavarat 12
Rahavirtavaikutus -238

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.

Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti. Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut pääasiassa ohjelmistotuotteen ja osaamista.

 

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2012:

Osavuosikatsaus 1-6/2012         16.8.2012

Osavuosikatsaus 1-9/2012         1.11.2012

 

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

————————————————————–                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio         x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————-              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa