Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2011

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2011 28.4.2011 klo 9.00

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2011

Yhteenveto

Katsauskautena Sopranon palveluiden kysyntä elpyi vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Tulos jäi kuitenkin lievästi tappiolliseksi verkkopalveluyhtiö Brain Alliancen kannattamattomien projektien vuoksi.

 

Sopranon liikevaihto 1-3 2011 oli 1,13 miljoonaa euroa (1-3 2010 1,17 miljoona euroa, muutos -2,8 prosenttia). Liiketulos 1-3 2011 oli -0,05 miljoonaa euroa (1-3 2010 0,16 miljoonaa euroa, muutos –132,6 prosenttia). Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan parempi kuin vuonna 2010.

Katsauskausi 1-3 2011

*       Liikevaihto 1,13 miljoonaa euroa (1-3 2010 1,17 miljoonaa euroa)
*       Liiketulos -0,05 miljoonaa euroa (0,16 miljoonaa euroa)
*       Liiketulos -4,6 prosenttia (13,6 %)liikevaihdosta
*       Tulos ennen veroja -0,05 miljoonaa euroa (0,15 miljoonaa euroa)
*       Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,01 euroa)
*       Oma pääoma per osake 0,18 euroa (0,20 euroa)
*       Koko konsernin tulos -0,08 miljoonaa euroa (0,11 miljoonaa euroa)

Tuloskatsaus

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1-3 2011 oli 1,13 miljoonaa euroa (1-3 2010 1,17 miljoonaa euroa, muutos -2,8 %), liiketulos -0,05 miljoonaa euroa (0,16 miljoonaa euroa, muutos -132,6 %) ja tilikauden tulos -0,08 miljoonaa euroa (0,11 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 31.3.2011 oli 2,11 miljoonaa euroa (2,41 miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,97 miljoonaa euroa (4,23 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

 

“Verkkoviestintäyhtiö Sopranon palveluiden kysyntä on vuodenvaihteen jälkeen parantunut. Tilauskanta on jokaisessa myyntiyksikössämme vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna tällä hetkellä parempi. Siitä huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos painui vielä lievästi tappiolle verkkopalveluyhtiö Brain Alliancen kannattamattomien projektien vuoksi. Kysynnän elvyttyä on osaavista tekijöistä jopa pula, mutta samaan aikaan parhaat tekijämme ovat olleet harmittavasti kannattamattomien hankkeiden kimpussa. Kevään aikana saamme nuo projektit kunniallisesti loppuun ja voimme odottaa positiivista liiketulosta myös verkkopalveluyhtiöltämme.

 

Katsauskauden jälkeen vahvistimme Brain Alliancen rahoitusta vanhojen osakkeenomistajien merkintäoikeuksin toteutetussa annissa. Annin myötä omistuksemme yhtiössä kasvoi 71 prosentista 95,2 prosenttiin.

 

Konsernirakenteemme ja seurantajärjestelmämme uusittiin viime vuoden lopulla. Soprano Oyj:n tehtävänä on nyt hallinto- ja talousfunktioiden lisäksi myös konsernin markkinointiviestintä. Kolme tytäryhtiötämme huolehtivat yhteistyössä verkkokauppaohjelmistojen, verkkopalveluiden ja viestintäpalveluiden myynnistä ja tuotannosta. Näiden lisäksi konsernin kahdessa toimivassa osakkuusyhtiössä kehitetään online-sovellusta sähköiseen tunnistautumiseen ja myydään Arkhimedes-liiketoimintasovellusta mikroyrityksille. Molemmista yhtiöistä Soprano omistaa noin kolmanneksen.

 

Konsernin tuotekehityspanostukset kohdistuivat erityisesti Sanoma Digitalin kanssa yhteistyössä rakennettavaan brain.fi-ohjelmistoon. Brain.fi on kokonaan uudenlainen verkkopalvelu, joka automaattisesti vie kauppiaan tuotteet myytäväksi verkon suosituimmille markkinapaikoille. Tuote lanseerattiin Suomen markkinoille tammikuussa 2011 ja se on nyt beta-versiona asiakkailla testikäytössä. Tuotantokäyttöön ohjelmisto valmistuu ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Kansainvälistymistä varten aloitamme selvitystyön syksyn aikana. Ohjelmiston ansaintalogiikka perustuu revenue share -malliin ja on sen vuoksi riskialtis.

 

Suomen ja maailman talouden elpymisen ennustetaan jatkuvan ripeänä vuonna 2011. Muutos on nähtävissä myös Sopranossa. Tavoittelemme kannattavaa kasvua, myös yritysostoin.”

 

Liiketoimintakatsaus

Communications

Communications–liiketoiminnan tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-3 2011 oli 1,13 miljoonaa euroa (1-3 2010 1,17 miljoonaa euroa, muutos -2,8 %), liiketulos -0,05 miljoonaa euroa (0,16 miljoonaa euroa, muutos -132,6 %). Communications on konsernin ainoa liiketoimintasegmentti, ja sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

 

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön asiakasfokuksen mukaisesti. Henkilöstö liikkuu eri yksiköiden välillä asiakastarpeen mukaan.                                                        

Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää operatiivisia järjestelmiä, toiminnanohjausjärjestelmiä, sekä dynaamisia verkkopalveluja ja kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Yksikön vetäjänä toimii Taneli Tikka.

Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa verkkokauppaohjelmistot, sisältöpalvelut, järjestelmien integraatioratkaisut sekä ylläpitää järjestelmiä. Yksikön vetäjänä toimii Tapio Valli.                                    

Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja mainonnan palvelukokonaisuudet, nykyaikaiset verkkoratkaisut sekä niiden sisällöntuotannon. Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.

Konsernin markkinointiviestinnästä vastaa markkinointipäällikkö Heidi Tetteh ja hallinnosta talousjohtaja Panu Kauppinen.

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.

Tutkimus ja tuotekehitys

Soprano Composer –verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 31.3.2011 on 0,04 miljoonaa euroa (31.3.2010 0,10 miljoonaa euroa).

Soprano ja Isolta Oy ovat sopineet Composer-verkkokauppaohjelmiston ja taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Pienyrittäjille tarkoitetuilla ohjelmistoilla on lähes 20 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Soprano Forte –verkkoliiketoimintaohjelmisto tuli markkinoille vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla.

Brain.fi –verkko-ohjelmiston kehittäminen aloitettiin keväällä 2010. Ohjelmiston avulla verkkokauppiaat voivat yhdistää sähköiset markkinapaikat omiksi jakelukanavikseen. Tekes on myöntänyt kehittämisavustusta enintään 0,10 miljoonaa euroa hankkeelle. Kehittämisavustukselle vähennetyt aktivoinnit per 31.3.2011 olivat 0,08 miljoonaa euroa.

Konsernin kokonaispanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen 1-3 2011 olivat 0,08 miljoonaa euroa. (vuonna 2010 0,13 miljoonaa euroa) Kuluksi 1-3 2011 kirjattiin tutkimus- ja tuotekehitysmenoja yhteensä 0,00 miljoonaa euroa (vuonna 2010 0,01 miljoonaa euroa).

Henkilöstö

Konsernissa oli 1-3 2011 henkilöstöä keskimäärin 45 henkilöä (1-3 2010 47 henkilöä).

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen, Arto Tenhunen, Taneli Tikka ja Imran Ahmed.

Konsernin johtoryhmässä toimivat konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Viestintäpalvelut-myyntiyksikön vetäjä ja Soprano Roi Oy:n toimitusjohtaja Riitta Auvinen, verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikön vetäjä ja Soprano Ohjelmistot Oy:n toimitusjohtaja Tapio Valli sekä 18.1.2011 alkaen verkkopalvelut-myyntiyksikön vetäjä ja Soprano Brain Alliance Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tikka.

Konsernin johtoryhmässä ovat lisäksi toimineet jäseninä 18.1.2011 saakka Jukka Hassinen, Miia Eloranta ja Jaakko Rytilä.

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.

Rahoitus

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,21 miljoonaa euroa (31.3.2010 0,48 miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.3.2011 53,3 % (57,1 %).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-3 2011 -0,10 miljoonaa euroa (1-3 2010 0,01 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,04 miljoonaa euroa (-0,10 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.3.2011 0,77 miljoonaa euroa (0,77 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.3.2011 0,44 miljoonaa euroa. (31.3.2010 0,52 miljoonaa euroa)

Liikearvo

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei testauksessa ollut 31.3.2011.

 

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-3 2011 oli 0,54 euroa (1-3 2010 0,76 euroa), alin 0,44 euroa (0,49 euroa) ja päätöskurssi 0,48 euroa (0,55 euroa). Keskikurssi oli 0,50 euroa (0,52 euroa). Osakkeita vaihdettiin 328 337 kappaletta (784 362 kpl). Osakkeiden vaihdon arvo oli 163 560 euroa (404 576 euroa). Yhtiön markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä 31.3.2011 päätöskurssilla oli 5,48 miljoonaa euroa (6,25 miljoonaa euroa).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 367 osakkeenomistajaa (31.3.2010 386 osakkeenomistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 96 646 omaa osaketta (31.3.2010 154 339 omaa osaketta), joka on 0,8 (1,3 %) prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Laadintaperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 

samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2010. Osavuosikatsauksen     

laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.                          

 

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit. Konsernilla ei ollut luottotappiota 1-3 2011 (vuonna 2010 0,04 miljoonaa euroa).

Talouden jatkaessa elpymistään katsauskaudella on myös liiketoiminnan ennustettavuus parantunut, mutta ennustaminen konsernin toimialalla erityisesti puoli vuotta pidemmällä aikavälillä on haasteellista. Uusien liiketoimintojen integrointi konserniin aiheuttaa myös epävarmuutta ennustamiseen. Maksuvalmiutta on parannettu limiittijärjestelyin. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Yhtiökokous 2011

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.5.2011.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 

Soprano Oyj:n omistusosuus Brain Alliancesta nousi 71 prosentista 95,2 prosenttiin. Soprano Oyj:n merkitsi 4.000 kappaletta Brain Alliancen uusia osakkeita yhtiön järjestämässä vanhojen osakkeenomistajien merkintäoikeuksin toteutetussa annissa. Muut osakkeenomistajat eivät käyttäneet merkintäetuoikeuttaan, minkä seurauksena Soprano Oyj:n omistusosuus tulee osakkeiden rekisteröimisen myötä nousemaan yli yhdeksän kymmenesosan ja näin ollen ylittämään osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusvelvollisuusrajan. Annilla kerättiin varoja yhtiön rahoitustilanteen parantamiseksi.

 

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2011

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että Sopranon liikevaihto vuonna 2011 tulee kasvamaan vuodesta 2010 ja liiketulos vuonna 2011 tulee olemaan parempi kuin vuonna 2010.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.

Liitteenä taulukko-osa:                                                        

Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos

Konsernin muuttuneet vertailutiedot
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2011
Tunnuslukujen laskentakaavat 

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
LIIKEVAIHTO 1134 1166 -2,8 4 324
liiketoiminnan muut tuotot 25 14 76,0 50
alihankintaostot -192 -94 -105,2 -512
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -790 -654 -20,8 -2 694
poistot ja arvonalentumiset -33 -35 7,8 -138
liiketoiminnan muut kulut -196 -239 18,1 -972
LIIKETULOS -52 159 -132,6 58
rahoitustuotot ja -kulut -2 -3 6,5 -29
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 1 -7 112,7 0
TULOS ENNEN VEROJA -53 149 -135,7 29
verot -29 -40 28,3 -21
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -82 109 -175,5 8
tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 0   0
TILIKAUDEN TULOS -82 109 -175,5 8
Muut laajan tuloslaskelman erät 0 0   0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -82 109 -175,5 8
jakautuminen:        
emoyhteisön omistajille -47 65 -172,5 7
vähemmistölle -35 43 -180,1 1
   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta        
laskettu osakekohtainen tulos 2011 2010 muutos 2010
  1-3 1-3 % 1-12
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,00 0,01   0,00
tulos/osake, koko konserni,e 0,00 0,01   0,00

 

 
Konsernitase
2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
VARAT        
pitkäaikaiset varat        
liikearvo 1 245 1 245 0,0 1 245
muut aineettomat hyödykkeet 195 178 9,2 176
aineelliset hyödykkeet 70 79 -10,7 80
Osuudet osakkuusyrityksissä 135 105 28,4 134
muut osakkeet ja osuudet 454 459 -1,0 454
pitkäaikaiset saatavat 441 520 -15,3 471
laskennalliset verosaamiset 153 198 -22,6 179
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 693 2 784 -3,3 2 740
lyhytaikaiset varat        
myyntisaamiset ja muut saamiset 1 065 962 10,7 960
rahavarat 209 479 -56,4 245
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 1 274 1 441 -11,6 1 205
VARAT YHT. 3 967 4 225 -6,1 3 945
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 2 118 2 331 -9,2 2 168
vähemmistöosuus -5 81 -106,5 27
OMA PÄÄOMA YHT. 2 113 2 412 -12,4 2 195
pitkäaikaiset velat 648 576 12,4 498
lyhytaikaiset velat 1 206 1 237 -2,5 1 252
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 3 967 4 225 -6,1 3 945

 

Konsernin oman pääoman muutokset

oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 31.12.2010 1.1-31.3.2011 31.3.2011
osakepääoma 96   96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2046   2046
omat osakkeet -95   -95
edellisten tilikausien voittovarat 121 -3 118
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille   -47 -47
vähemmistöosuus 27 -32 -5
oma pääoma 2195 -82 2113

 

Konsernin rahavirta 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 1-3 1-3 % 1-12
tilikauden tulos -82 109 -175,5 8
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa 33 42 -21,4 138
käyttöpääoman muutos, verot ja korot -54 -143 62,2 -103
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -103 8 1458,8 43
Tytäryritysten myynti väh. myyntihetken rahavaroilla       -1
bruttoinvestoinnit -55 -50 -10,0 -173
käyttöomaisuuden myynnit 13 0 100,0 5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -42 -50 16,0 -169
pitkäaikaisten saamisten muutos 30 0 100,0 50
lainojen nostot 136 0 100,0  
lainojen takaisinmaksu -57 -59 3,4 -142
omien osakkeiden myynnit ja ostot       30
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta       -33
maksetut osingot/pääoman palautus       -114
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 109 -59 284,7 -209
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -36 -101 64,5 -335
rahavarat kauden alussa 245 580 -57,8 580
rahavarat kauden lopussa 209 479 -56,4 245

 

Konsernin vastuusitoumukset 2011 2010 muutos 2010
tuhatta euroa 31.3 31.3 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 550 550 0,0 550
leasingvastuut 18 14 28,6 23
yhteensä 568 564 0,7 573

 

Konsernin tunnusluvut 2011 2010 muutos 2010
  1-3 1-3 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk) -6,4 19,4   2,3
oman pääoman tuotto,% (12 kk) -9,9 25,2   1,3
omavaraisuusaste,% 53,3 57,1   55,6
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,06 0,05   0,17
tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e 0,00 0,01   0,00
tulos/osake, koko konserni,e 0,00 0,01   0,00
oma pääoma per osake, e 0,18 0,20   0,19
henkilöstö keskimäärin 45 47 -4,3 47

 

Segmenttien liikevaihto ja liiketulos 2011 2010 muutos 2010
liikevaihto, 1000e 1-3 1-3 % 1-12
communications 1 134 1 166 -2,8 4 324
konsernin liikevaihto 1 134 1 166 -2,8 4 324
  2011 2010 muutos 2010
liiketulos,1000e 1-3 1-3 % 1-12
communications -52 159 -132,6 58
konsernin liikevoitto -52 159 -132,6 58

 

Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin
luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa
konsernierät on kohdistettu segmentille.      

 

Konsernin muuttuneet vertailutiedot johtuen Soprano Brain
Oy:n lisäkauppahinnan kirjaamisesta lopulliseen  
hankintamenolaskelmaan.  
     

 

  2009 2009  
  31.12 31.12  
Konsernitase uusi entinen muutos
liikearvo 1 245 945 300
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 784 2 484 300
VARAT YHT. 4 049 3 749 300
pitkäaikaiset velat 931 691 240
lyhytaikaiset velat 814 754 60
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 4 049 3 749 300
Konsernin tunnusluvut      
omavaraisuusaste,% 56,9 61,4 -4,5
       
Konsernitase 2010 2010 0
tuhatta euroa 31.3 31.3 0
  uusi entinen muutos
liikearvo 1 245 945 300
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 784 2 484 300
VARAT YHT. 4 225 3 925 300
pitkäaikaiset velat 576 336 240
lyhytaikaiset velat 1 237 1 177 60
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 4 225 3 925 300
Konsernin tunnusluvut      
omavaraisuusaste,% 57,1 61,4 -4,3
       
Konsernitase 2010 2010 0
tuhatta euroa 30.6 30.6 0
  uusi entinen muutos
liikearvo 1 245 945 300
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 2 764 2 464 300
VARAT YHT. 4 046 3 746 300
pitkäaikaiset velat 574 334 240
lyhytaikaiset velat 1 216 1 156 60
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 4 046 3 746 300
Konsernin tunnusluvut      
omavaraisuusaste,% 55,8 60,2 -4,4

Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2011

Osavuosikatsaus 1-6/2011, 18.8.2011
Osavuosikatsaus 1-9/2011, 27.10.2011

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:

voitto/tappio+rahoituskulut     x100

—————————————————————                       

oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)

Oman pääoman tuotto:

voitto/tappio     x100

——————————————–

oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)

Omavaraisuusaste:

oma pääoma                  

——————————————–

taseen loppusumma – saadut ennakot

Tulos/osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

——————————————————————–              

ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma per osake:

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

——————————————————

osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa