Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2010

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2010 28.4.2010 klo 9.00             

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2010                   

Yhteenveto                                   

Sopranon liikevaihto 1-3 2010 kasvoi 31,2 prosenttia 1,17 miljoonaan euroon (1-3
2009 0,89 miljoona euroa) ja liiketulos 51,6 prosenttia 0,16 miljoonaan euroon 
(0,10 miljoonaa euroa). Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että toteutuneiden   
yrityskauppojen seurauksena Sopranon liikevaihto vuonna 2010 tulee olennaisesti 
kasvamaan ja yhtiön tulos on selvästi parempi kuin vuonna 2009.         

(Luvut sisältävät yhtiön jatkuvat liiketoiminnot)                

tammi-maaliskuu 2010                              

*    Liikevaihto 1,17 miljoonaa euroa (1-3 2009 0,89 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos 0,16 miljoonaa euroa (0,10 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 13,6 prosenttia (11,8 %)liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja 0,15 miljoonaa euroa (0,10 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,01 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,20 euroa (0,23 euroa)              
*    Tilikauden tulos 0,11 miljoonaa euroa (0,07 miljoonaa euroa)      

Tuloskatsaus                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1-3 2010 oli 1,17 miljoonaa euroa (1-3 2009 
0,89 miljoonaa euroa, muutos 31,2 %), liiketulos 0,16 miljoonaa euroa (0,10   
miljoonaa euroa, muutos 51,6 %) ja tilikauden tulos 0,11 miljoonaa euroa (0,07 
miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 31.3.2010 oli 2,41 miljoonaa euroa (2,55
miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,93 miljoonaa euroa (3,74 miljoonaa euroa). 

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

"Vuosi 2010 on alkanut toiveikkaasti, sillä lama näyttäisi jo hellittävän    
otettaan yhtiöstä. Katsauskaudella Sopranon liikevaihto ja kannattavuus ovat  
parantuneet ennakoidusti. Kannattavuus jopa ennakoitua enemmän.         

Lama ja uusin teknologia ovat myllertäneet viestinnän ja verkkoliiketoiminnan  
rakenteet uusiksi. Pelkkä perinteinen mainonta ja viestintä eivät enää     
asiakkaalle kelpaa. Monologin tilalle on tullut dialogi kohderyhmän kanssa   
sosiaalisessa mediassa. Kansa on siirtynyt nettiin, siellä luetaan sanomalehdet 
ja katsotaan televisio. Nuoret pitävät nettiä jo tärkeimpänä medianaan. Ja   
muutoksen tahti vain kiihtyy.                          

Sopranossa muutos on ensimmäisenä näkynyt verkkopalveluiden ja verkkokaupan   
kysynnän elpymisenä. Perinteisten viestintäpalveluiden kysyntä kasvaa hitaammin 
ja erityisesti suuria tarjouskilpailuja on toistaiseksi huomattavan vähän.   

Viimeaikaiset tutkimukset edelleen vakuuttavat, että Soprano on valinnut oikean 
strategian. Saavutamme pysyvän kilpailuedun yhdistämällä verkkoliiketoiminnan ja
viestinnän osaamisen.                              

Neljä viidestä suomalaisesta käyttää internettiä. Alle 34-vuotiaat pitävät   
internettiä jo tärkeimpänä medianaan. Liiketoiminnan mahdollisuudet verkossa  
ovat siis auenneet, mutta ansaintalogiikka on yhä monella toimialalla vielä   
hakusessa. Esimerkkinä yli puolet suomalaisista käyttää sanomalehtien      
verkkopalveluita, mutta sisällöt verkkolehtiin tuotetaan edelleen pääasiassa  
ilmaiseksi. Jo puolet alle 24 vuotiaista katsoo televisionkin netistä.     

Soprano on toteuttanut asiakkailleen useita merkittäviä sähköisen median    
onnistuneita verkkoratkaisuja. Uskomme kysynnän edelleen kasvavan, sillä    
mediayhtiöiden ja TV-kanavien ansaintamalleja verkossa kehitellään kiivaasti.  

Yhdeksän kymmenestä netinkäyttäjästä etsii verkosta tavaroita ja palveluita ja 
yli kolmannes suomalaisista on jo ostanut verkosta. Se on todellinen      
mahdollisuus elinkeinoelämälle. Verkkokaupan arvioidaan kasvavan jatkossa 3-5  
kertaa nopeammin kuin perinteinen kauppa. Kuitenkin vain alle viidennes     
yrityksistämme käy kauppaa verkossa, vaikka kilpailijamaissa vastaava luku on  
kaksinkertainen. Käytännössä vain suurimmilla yrityksillämme on toimivat    
verkkokauppapalvelut. Tilausmahdollisuuden verkkosivuiltaan tarjoaa noin 40 %  
suomalaisista yrityksistä, lähimmissä kilpailijamaissamme keskimäärin jo 60 %. 

Soprano on merkittävä toimija tunnetuimmissa suomalaisissa verkkoratkaisuissa. 
Olemme toteuttaneet suuren määrän integroituja verkkopalveluita, verkkokauppoja 
ja tilausjärjestelmiä viestinnällisine sisältöineen suurille yrityksille,    
kauppaketjuille ja julkishallinnolle. Satoja kauppoja pienille ja keskisuurille 
yrityksille. Uskomme, että asiakaspotentiaalia Suomessa riittää kaikille    
toimijoille ja Sopranon kilpailuasema on hyvä.                 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen pohjalta uskomme, että Sopranon liikevaihto   
tulee olennaisesti kasvamaan ja yhtiön tulos on selvästi parempi kuin vuonna  
2009."                                     

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Communications-liiketoiminnan erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation 
yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut  
että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu  
useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja   
myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.     

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-3 2010 oli 1,17 miljoonaa euroa (1-3
2010 0,89 miljoonaa euroa, muutos 31,2 %) ja liiketulos oli 0,16 miljoonaa euroa
(0,10 miljoonaa euroa, muutos 51,6 %). Communications on konsernin ainoa    
liiketoimintasegmentti, ja sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.

Communications-liiketoiminta on jaettu kolmeen myyntiyksikköön asiakaskoon ja  
ensisijaisen asiakasfokuksen mukaan. Henkilöstö liikkuu eri yksiköiden välillä 
asiakastarpeen mukaan. Lisäksi Communications-liiketoiminnassa toimi kaksi   
tukiyksikköä.                                  

Viestintäpalvelut-myyntiyksikön kaksi tiimiä toteuttaa viestinnän ja mainonnan 
palvelukokonaisuudet, nykyaikaiset verkkoratkaisut sekä niiden         
sisällöntuotannon. Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.           

Verkkokaupat ja tilausjärjestelmät - myyntiyksikkö tuottaa verkkoliiketoiminnan 
ohjelmistot, sisältöpalvelut, järjestelmien integraatioratkaisut sekä ylläpitää 
järjestelmiä. Yksikön vetäjänä toimii Tapio Valli.               

Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää ja ylläpitää dynaamisia verkkopalveluja ja
kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita. Yksikön vetäjänä toimii Jukka Hassinen. 

More Business -yksikkö vastaa keskitetysti konsernin myynnistä ja        
markkinoinnista. Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen. Konsernin hallinnosta 
vastaa hallinnon yksikkö. Yksikön vetäjänä toimii Panu Kauppinen.        

Yksiköiden vetäjät raportoivat toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.         

Soprano Brain Alliance Oy                            

Soprano Oyj sopi 12.10.2009 allekirjoitetulla täydennyssopimuksella hankkivansa 
omistukseensa 67 prosenttia uusimman sukupolven verkkoratkaisuihin       
erikoistuneesta Brain Alliance Oy:stä. Sopimuksen mukaisesti vastikkeena    
annettavista osakkeista 400 000 kappaletta lasketaan liikkeeseen        
peruskauppahintana sekä enintään 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan 
lisäkauppahintana vuosina 2010-2014, mikäli Brain Alliance Oy:n tuloksen    
kehitys täyttää sovitut kriteerit. Soprano Oyj:n hallitus vahvisti kaupan   
1.11.2009.                                   

Soprano oli 17.6.2009 kertonut hankkivansa 51 % osuuden Brain Alliance Oy:stä. 
Myöhemmin 30.9.2009 yhtiö kertoi, että päätös Brain Alliance Oy:n liittämisestä 
Soprano Oyj-konserniin viivästyi pääasiassa Due Diligence -vaiheessa esiin   
tulleen keskeisen asiakkaan maksuviivästyksestä johtuen.            

Brain Alliance Oy konsolidoitiin osaksi Soprano Oyj -konsernia 1.11.2009 alkaen.
Konsolidoinnissa peruskauppahinnan 0,22 miljoonaa euroa ja Brain Alliance Oy:n 
hankintahetken oman pääoman erotus 0,19 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvoksi.
Soprano Brain Alliance Oy:ksi nimensä 22.1.2010 alkaen muuttanut yhtiö kuuluu  
Communications-segmenttiin. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty      
taulukko-osassa.                                

Soprano Turku                                  

Soprano Oyj sopi 23.6.2009 Bravecom Oy:n kanssa allekirjoitetulla        
lisenssisopimuksella toiminnan laajentumisesta Turun, Porin, Rauman, Salon ja  
Ahvenanmaan talousalueille.                           

Sopimuksen mukaisesti Bravecom Oy ja sen omistaja, KTM, Tuula von Zweygbergk  
aloitti Sopranon kehittämien viestinnän ja verkkoliiketoiminnan palvelujen   
myynnin ja tuotannon Sopranon lisenssinhaltijana 9.8.2009 alkaen. Bravecom saa 
käyttöönsä nimen Soprano Turku, yhtiön tunnettuuden, skaalautuvat tuotteet,   
monistetut prosessit sekä tuotannollisen tuen.                 

Soprano pyrkii jatkossa lisensoimaan viestinnän ja verkkoliiketoiminnan     
palvelukonseptinsa myös muille merkittäville talousalueille Suomessa ja     
lähialueilla.                                  

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. 
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Tuotekehitysaktivointien arvo  
konsernin taseessa 31.3.2010 on 0,10 miljoonaa euroa. (31.3.2009 0,19 miljoonaa 
euroa).                                     

Soprano ja Isolta Oy sopivat 18.5.2009 allekirjoitetulla sopimuksella      
Composer-verkkokauppaohjelmiston ja taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston   
markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Pienyrittäjille tarkoitetuilla 
ohjelmistoilla on yli 10 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ohjelmistojen     
tuoteoikeudet säilyvät erillisesti molemmilla yhtiöillä. Järjestelyllä haetaan 
nopeampaa ohjelmistotuotteiden myynnin kasvua, lisää tuotekehitysresursseja ja 
kustannussäästöjä. Soprano Composerin tuotekehitys- ja myyntihenkilöstö     
siirtyivät Isolta Oy:n palvelukseen. Yhtiöt jakavat verkkokauppaohjelmiston   
tuloksen 50/50-periaatteella.                          

Soprano Forte -verkkoliiketoimintaohjelmisto on kehitetty ostetun Asapsoft   
Netsystems Oy:n ohjelmistotuotteen pohjalta ja tuli markkinoille vuoden 2008  
ensimmäisellä puoliskolla.                           

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä 1-3 2010 keskimäärin 47 henkilöä (1-3 2009 28    
henkilöä).                                   

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat                 

Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo sekä jäsenet  
Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen. Hallituksen    
pysyvänä neuvonantajana toimii Taneli Tikka.                  

Soprano Oyj konsernissa toimii kolme myyntiyksikköä: Viestintäpalvelut,     
Verkkopalvelut ja Verkkokaupat/tilausjärjestelmät sekä tukiyksikköinä More   
business- ja hallinnon yksiköt.                         

Konsernin johtoryhmän muodostavat verkkokaupat/tilausjärjestelmät -myyntiyksikön
vetäjä Tapio Valli, varatoimitusjohtaja ja viestintäpalvelut-myyntiyksikön   
vetäjä Riitta Auvinen, Verkkopalvelut-myyntiyksikön vetäjä Jukka Hassinen,   
talousjohtaja Panu Kauppinen sekä toimitusjohtaja Arto Tenhunen.        

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena    
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.                      

Rahoitus                                    

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,48 miljoonaa euroa (31.3.2009 0,76  
miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 61,4 % (68,6 %).         

Konsernin liiketoiminnan rahavirta 1-3 2010 oli 0,01 miljoonaa euroa (1-3 2009 
0,23 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli -0,10 miljoonaa euroa (0,23    
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 31.3.2010 0,77 miljoonaa euroa 
(0,68 miljoonaa euroa). Soprano lisäsi katsauskaudella rahoituspuskuria     
ottamalla 0,20 miljoonan euron luotollisen tilin.                

Soprano Oyj:n hallitus päätti 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  
luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle näiden sitouttamiseksi 
yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille annettiin 965 000 osakkeen 
annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66 miljoonan euron laina.       
Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 31.3.2010 0,52 miljoonaa euroa.    
(31.3.2009 0,59 miljoonaa euroa)                        

Liikearvo                                    

Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 31.3.2010.           

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-3 2010 oli 0,76 euroa (1-3 2009 0,74 euroa), alin 
0,49 euroa (0,41 euroa) ja päätöskurssi 0,55 euroa (0,50 euroa). Keskikurssi oli
0,52 euroa (0,72 euroa). Osakkeita vaihdettiin 784 362 kappaletta (594 751 kpl).
Osakkeiden vaihdon arvo oli 404 576 euroa (427 963 euroa). Yhtiön markkina-arvo 
omat osakkeet vähennettynä 31.3.2010 päätöskurssilla oli 6,25 miljoonaa euroa  
(5,46 miljoonaa euroa).                             

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 386 osakkeenomistajaa (31.3.2009 270     
osakkeenomistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 154 339 omaa osaketta (31.3.2009 
194 465 omaa osaketta), joka on 1,3 (1,7 %) prosenttia kaikista osakkeista ja  
äänistä.                                    

Laadintaperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksen   
laadinnassa on noudatettu IAS 34:n vaatimuksia.                 
                                        
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä       

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.                    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit.     
Konsernin ei ollut luottotappiota 1-3 2010 (vuonna 2009 0,04 miljoonaa euroa). 
Soprano Brain Alliance Oy sai katsauskauden aikana erään asiakkaansa uuden   
rahoitusratkaisun ansiosta suorituksia aikaisemmin luottotappioksi kirjatuista 
saamisista yhteensä 0,10 miljoonaa euroa.                    

Yleisen taloustilanteen kääntyessä parempaan liiketoiminnan ennustettavuus on  
jonkin verran parantunut, mutta ennustaminen on edelleen normaalitilannetta   
haastavampaa. Uusien liiketoimintojen integrointi konserniin aiheuttaa myös   
epävarmuutta ennustamiseen. Rahoitusriskit ovat edelleen pysyneet normaalitasoa 
korkeampana. Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.   

Yhtiökokouksen 2009 päätökset                          

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2009            

Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 taseen 
mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03  
euroa).                                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkavat  
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja Arto Tenhunen.   
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab       
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen jälkeen  
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka 
Vennamon.                                    

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva 4 §    
muutetaan kuulumaan seuraavasti:                        

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän 
(9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.                                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa
erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa    
osaketta, joka vastaa noin 18 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus 
on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä        
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa  
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous 2010                                

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.5.2010.            

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2010                     

Talouden elpymisen merkit erityisesti verkkoliiketoiminnassa vahvistuivat vuoden
2010 ensimmäisellä kvartaalilla, silti toimialan kysynnän ja investointien   
ennakointi on vuonna 2010 edelleen haasteellista.                

Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että toteutuneiden yrityskauppojen seurauksena 
Sopranon liikevaihto vuonna 2010 tulee olennaisesti kasvamaan ja yhtiön tulos on
selvästi parempi kuin vuonna 2009.                       


Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
                                        
Soprano Oyj,                                  
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen                          
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu                            
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Liitteenä taulukko-osa: Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutokset Konsernin rahavirta Konsernin vastuusitoumukset Konsernin tunnusluvut Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos Soprano Brain Alliance Oy:n alustava hankintamenolaskelma Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2010 Tunnuslukujen laskentakaavat -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhennetty konsernin laaja | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | | tuloslaskelma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 1-3 | 1-3 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 1166 | 888 | 31,2 | 3 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoiminnan muut tuotot | 14 | 9 | 60,0 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | alihankintaostot | -94 | -111 | 15,5 | -858 | -------------------------------------------------------------------------------- | työsuhde-etuuksista aiheutuvat | -654 | -424 | -54,2 | -1 426 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | poistot ja arvonalentumiset | -35 | -29 | -21,9 | -111 | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoiminnan muut kulut | -239 | -229 | -4,4 | -901 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 159 | 105 | 51,6 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahoitustuotot ja -kulut | -3 | 3 | -186,7 | -135 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta | -7 | -12 | 42,4 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN VEROJA | 149 | 95 | 56,3 | -97 | -------------------------------------------------------------------------------- | verot | -40 | -30 | -34,1 | -31 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA | 109 | 65 | 66,5 | -128 | | TOIMINNOISTA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden tulos lopetetuista | 0 | 0 | | 0 | | toiminnoista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN TULOS | 109 | 65 | 66,5 | -128 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloslaskelman erät | 0 | 0 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 109 | 65 | 66,5 | -128 | -------------------------------------------------------------------------------- | jakautuminen: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | emoyhteisön omistajille | 65 | 65 | -0,1 | -146 | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistölle | 43 | 0 | | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laskettu osakekohtainen tulos | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e | 0,01 | 0,01 | | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, koko konserni,e | 0,01 | 0,01 | | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernitase | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 31.3 | 31.3 | % | 31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liikearvo | 945 | 755 | 25,1 | 945 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut aineettomat hyödykkeet | 178 | 249 | -28,4 | 194 | -------------------------------------------------------------------------------- | aineelliset hyödykkeet | 79 | 15 | 426,4 | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 105 | 97 | 8,7 | 113 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut osakkeet ja osuudet | 459 | 266 | 72,5 | 459 | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset saatavat | 520 | 588 | -11,5 | 520 | -------------------------------------------------------------------------------- | laskennalliset verosaamiset | 198 | 207 | -4,4 | 205 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHT. | 2 484 | 2 177 | 14,1 | 2 484 | -------------------------------------------------------------------------------- | lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | myyntisaamiset ja muut saamiset | 962 | 801 | 20,1 | 685 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat | 479 | 757 | -36,7 | 580 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHT. | 1 441 | 1 558 | -7,5 | 1 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHT. | 3 925 | 3 735 | 5,1 | 3 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 2 331 | 2 546 | -8,4 | 2 266 | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistöosuus | 81 | 6 | 1244,5 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHT. | 2 412 | 2 552 | -5,5 | 2 303 | -------------------------------------------------------------------------------- | pitkäaikaiset velat | 336 | 615 | -45,3 | 691 | -------------------------------------------------------------------------------- | lyhytaikaiset velat | 1 177 | 568 | 107,2 | 754 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. | 3 925 | 3 735 | 5,1 | 3 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin oman pääoman muutokset | oma | muutokset | oma pääoma | | | pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 1.1.2010 | 1.1-31.3.2010 | 31.3.2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | osakepääoma | 96 | | 96 | -------------------------------------------------------------------------------- | vapaan sijoitetun oman pääoman | 2181 | | 2181 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | omat osakkeet | -125 | | -125 | -------------------------------------------------------------------------------- | edellisten tilikausien voittovarat | 114 | | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden tulos emoyhtiön | | 65 | 65 | | omistajille | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | vähemmistöosuus | 37 | 43 | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | oma pääoma | 2303 | 109 | 2412 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin rahavirta | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 1-3 | 1-3 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | tilikauden voitto | 109 | 65 | 66,5 | -128 | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketoimet, johon ei liity | 42 | 58 | -27,6 | 300 | | kassatapahtumaa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöpääoman muutos, verot ja | -143 | 111 | -228,8 | 182 | | korot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 8 | 234 | -96,8 | 354 | -------------------------------------------------------------------------------- | tytäryritysten hankinnan | 0 | 0 | | -65 | | kassavaikutus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | bruttoinvestoinnit | -50 | 0 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöomaisuuden myynnit, saadut | 0 | 0 | | 2 | | osingot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -50 | 0 | | -63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0 | 0 | | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | lainojen takaisinmaksut | -59 | 0 | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | omien osakkeiden myynnit ja ostot | 0 | 0 | | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | maksetut osingot | 0 | 0 | | -328 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -59 | 0 | | -234 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTA YHTEENSÄ | -101 | 234 | -143,3 | 57 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat kauden alussa | 580 | 523 | 10,9 | 523 | -------------------------------------------------------------------------------- | rahavarat kauden lopussa | 479 | 757 | -36,7 | 580 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin vastuusitoumukset | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | 31.3 | 31.3 | % | 31.12 | -------------------------------------------------------------------------------- | yrityskiinnitykset omasta puolesta | 550 | 300 | 83,3 | 350 | -------------------------------------------------------------------------------- | leasingvastuut | 14 | 50 | -72,0 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | yhteensä | 564 | 350 | 61,1 | 369 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin tunnusluvut | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-3 | 1-3 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitetun pääoman tuotto,% (12 | 19,4 | 12,8 | | -2,4 | | kk) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | oman pääoman tuotto,% (12 kk) | 25,2 | 15,2 | | -4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | omavaraisuusaste,% | 61,4 | 68,6 | | 61,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | bruttoinvestoinnit,milj.euroa | 0,05 | 0,00 | | 0,00 | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, jatkuvat | 0,01 | 0,01 | | -0,01 | | toiminnot,e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tulos/osake, koko konserni,e | 0,01 | 0,01 | | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | oma pääoma per osake, e | 0,20 | 0,23 | | 0,20 | -------------------------------------------------------------------------------- | henkilöstö keskimäärin | 47 | 28 | 67,9 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien liikevaihto ja | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | | liiketulos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | liikevaihto, 1000e | 1-3 | 1-3 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | communications | 1 166 | 888 | 31,2 | 3 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernin liikevaihto | 1 166 | 888 | 31,2 | 3 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2010 | 2009 | muutos | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | liiketulos,1000e | 1-3 | 1-3 | % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | communications | 159 | 105 | 51,6 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernin liikevoitto | 159 | 105 | 51,6 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Soprano Oyj -konsernilla on yksi segmentti: Communications. Segmentin | -------------------------------------------------------------------------------- | luvut ovat yhteneväiset konsernin lukujen kanssa. Liiketuloksessa | -------------------------------------------------------------------------------- | konsernierät on kohdistettu | | | | | segmentille. | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Soprano Brain Alliance Oy:n alustava hankintamenolaskelma Soprano Oyj sopi 12.10.2009 verkkopalveluja tarjoavan Soprano Brain Alliance Oy:n 67 prosentin osakekantaosuuden hankkimisesta osakevaihtona. Vastikkeena annetaan peruskauppahintana yhteensä 400.000 kappaletta uusia Soprano Oyj:n osakkeita sekä enintään 465 000 euron arvosta uusia osakkeita annetaan lisäkauppahintana vuosina 2010-2014, mikäli Soprano Brain Alliance Oy:n tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit. Osakevaihdon vahvisti Soprano Oyj:n hallitus 1.11.2009, jolloin Soprano Brain Alliance Oy konsolidoitiin Soprano Oyj konserniin. Osakkeiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 0,51 euroa osakkeelta ja se perustui osakkeiden noteerattuun hintaan kaupan toteuttamispäivänä 1.11.2009. Kauppahinnaksi on kirjattu 400.000 osakekappalemäärän peruskauppahinta, joka on 204 tuhatta euroa. Lisäkauppahinnan toteutumista ja sisällyttämistä kauppahintaan arvioidaan tilinpäätösten yhteydessä vuosina 2010-2014. Hankintamenoon sisällytettiin asianajajien palkkioita, varainsiirtoveroa ja muita hankintaan liittyneitä kuluja yhteensä 13 tuhatta euroa. -------------------------------------------------------------------------------- |   | tuhatta euroa | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo | 204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnasta aiheutuneet menot | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaishankintameno | 217 | -------------------------------------------------------------------------------- Hankinnasta syntyi 190 tuhannen euron liikearvo ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin kirjattiin 23 tuhannen euron tilauskannan arvo. Lisäksi Soprano Brain Alliance Oy:n omistamien toimitilojen ja osakkuusyhtiön käypiä arvoja korotettiin yhteensä 18 tuhatta euroa. Kirjaukset perustuvat Soprano Brain Alliance Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin, ulkopuolisiin arvioihin tai muihin arvonmääritysmenetelmiin. Johdon arvion mukaisesti 85 % perustuu yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa sekä 15 % hallinnon ja logistiikkatoiminnon tehostumiseen. Soprano Brain Alliance Oy:n 2 kuukauden tulos ennen veroja, 54 tuhatta euroa, sisältyy konsernin vuoden 2009 tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto olisi ollut 4 534 tuhatta euroa ja tulos ennen veroja -188 tuhatta euroa, jos tilikauden aikana toteutunut liiketoimintojen hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2009 alusta lähtien. Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojan arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | Yhdistämisessä kir- | Kirjanpitoarvot | -------------------------------------------------------------------------------- |   | jatut käyvät arvot | ennen yhdistämistä | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 38 | 38 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat oikeudet | 23 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 201 | 184 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 274 | 274 | | saamiset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 20 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 556 | 515 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 13 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 11 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusvelat | 144 | 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 361 | 361 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 529 | 505 | -------------------------------------------------------------------------------- |   | |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovarat | 27 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintameno | 217 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 190 |   | -------------------------------------------------------------------------------- |   | |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahana maksettu kauppahinta | 0 |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun tytäryhtiön | 20 |   | | rahavarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirtavaikutus | 20 |   | -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät. Liiketoiminnon yhdistämisessä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määriteltävissä luotettavasti. Toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on hankkinut pääasiassa osaamista sekä tilauskannan. Hankintamenolaskelma on alustava. Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2010 Osavuosikatsaus 1-6/2010, 18.8.2010 Osavuosikatsaus 1-9/2010, 27.10.2010 Tunnuslukujen laskentakaavat: Sijoitetun pääoman tuotto: voitto/tappio+rahoituskulut x100 --------------------------------------------------------------- oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona) Oman pääoman tuotto: voitto/tappio x100 -------------------------------------------- oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona) Omavaraisuusaste: oma pääoma -------------------------------------------- taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos/osake: emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos -------------------------------------------------------------------- ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma per osake: emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------------------ osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa