Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2008

Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-3 2008 30.4.2008 klo 09.00            

Yhteenveto                                   

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 78,3
prosenttia 0,82 miljoonaan euroon ja liiketulos parani 0,09 miljoonaan euroon. 
Verkkoliiketoiminnan ohjelmistojen pioneeriyhtiö Asapsoft Netsystems Oy     
liitettiin konserniin helmikuun alusta alkaen.                 

(Luvut sisältävät yhtiön jatkuvat liiketoiminnot)                

Kvartaaliluvut 1-3 2008 (1-3 2007)                       

*    Liikevaihto 0,82 miljoonaa euroa (1-3 2007 0,46 miljoonaa euroa)    
*    Liiketulos 0,09 miljoonaa euroa (0,00 miljoonaa euroa)         
*    Liiketulos 10,6 prosenttia (-0,2 %)liikevaihdosta            
*    Tulos ennen veroja 0,09 miljoonaa euroa (0,03 miljoonaa euroa)     
*    Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa)              
*    Oma pääoma per osake 0,24 euroa (0,15 euroa)              
*    Tilikauden tulos 0,09 miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa)      

Tuloskatsaus                                  

Yhtiön strategian mukaiset panostukset uuden verkkoliiketoiminnan ohjelmistoihin
ja täyden palvelun viestintäratkaisuihin tuottivat tulosta vuoden ensimmäisellä 
kvartaalilla.                                  
                                         
Soprano Oyj -konsernin liikevaihto 1-3 2008 oli 0,82 miljoonaa euroa      
(Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2006 0,46 miljoonaa euroa, muutos 78,3 %),
liiketulos 0,09 miljoonaa euroa (0,00 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 0,09 
miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma 31.3.2008 oli 2,66 
miljoonaa euroa (1,39 miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 3,71 miljoonaa euroa  
(2,04 miljoonaa euroa).                             

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:                  

”Vuosi lähti käyntiin odotetun positiivisesti. Panostukset verkkoliiketoiminnan 
ohjelmistoihin konseptoituna Sopranon ennestään vahvaan viestintäosaamiseen   
tuottavat nyt hedelmää.                             

Vuosi 2007 oli muutoksen vuosi, myimme kolme tytäryhtiötä, lopetimme      
sijoitustoiminnan ja toteutimme onnistuneesti henkilöstöannin, konseptoimme   
viestinnän palvelut asiakaslähtöisesti, lanseerasimme Soprano Composer     
-verkkokauppaohjelmiston yrittäjille sekä hankimme osakevaihdolla suurempien  
verkkoliiketoimintaratkaisujen pioneerina tunnetun Asapsoftin ammattilaiset   
Soprano-perheeseen.                               

Nyt keskitymme tekemään sitä, mitä osaamme parhaiten: johdattamaan asiakkaamme 
menestykseen viestinnän, markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan keinoin. Soprano 
tarjoaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnolle      
ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden, toiminnanohjausjärjestelmiin integroitavat 
verkkoliiketoiminnan ratkaisut sekä verkkoviestinnän huippuammattilaisten    
sisältöosaamisen perinteisen viestinnän lisäksi. Pienille yrityksille tarjoamme 
verkkokauppaohjelmiston, jossa on sisäänrakennettuna kaikki tarvittavat     
viestinnän ja markkinoinnin työkalut.                      

Soprano on voittanut vuodenvaihteen molemmin puolin toistakymmentä merkittävää 
viestinnän asiakkuutta ja toteuttanut keskimäärin joka päivä uuden       
verkkokaupparatkaisun. Pyrimme siihen, että sama tahti jatkuu ja asiakkaamme  
ovat tyytyväisiä, sillä oma tuloksentekokykymme tulee asiakkaidemme menestymisen
kautta.                                     
Sopranon tulevaisuus näyttää hyvältä. Selvitysten mukaan verkkoliiketoiminnan  
ohjelmistojen ja viestinnällisten sisältöpalveluiden kysyntä kasvaa lähivuosina 
sekä Suomessa että kansainvälisesti. Se lisää myös Sopranon palveluiden     
kysyntää.”                                   

Liiketoimintakatsaus                              

Communications                                 

Konsernin liiketoiminnan ydin, Communications-liiketoiminta tarjoaa       
asiakkailleen helppokäyttöisiä verkkoliiketoiminnan ohjelmistoja ja täyden   
palvelun viestintäratkaisuja.                          

Communications-liiketoiminnan liikevaihto 1-3 2008 oli 0,82 miljoonaa euroa (1-3
2007 0,46 miljoonaa euroa, muutos 77,5 %). Liiketulos oli 0,09 miljoonaa euroa 
(-0,01 miljoonaa euroa).                            

Suuryritykset ja julkishallinto -yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja valmentaa  
räätälöidyt sähköiset ratkaisut sekä viestinnän ja mainonnan          
palvelukokonaisuuden suurille asiakkaille. Yksikön vetäjänä toimii Miia     
Eloranta.                                    
                                        
Yritysasiakkaat-yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja kouluttaa sähköiset ratkaisut
sekä viestinnän ja mainonnan konseptit keskisuurille asiakasyrityksille. Yksikön
vetäjänä toimii Riina Virtanen.                         

Ohjelmistot-yksikön muodostivat 30.1.2008 alkaen Yrittäjät -yksikkö sekä    
osakevaihtosopimuksella konserniin 30.1.2008 hankittu Asapsoft Netsystems Oy,  
joka vaihtoi nimensä 21.4.2008 alkaen Soprano Ohjelmistot Oy:ksi. Yksikön    
päätuotteet ovat verkkoliiketoiminnan Soprano Forte -, Soprano Composer - ja  
Netta-ohjelmistot. Yksikön vetäjänä toimii Riitta Auvinen.           

Asapsoft Netsystems Oy                             

Soprano Oyj sopi 18.12.2007 verkkokaupparatkaisuja tarjoavan Asapsoft Netsystems
Oy:n koko osakekannan hankkimisesta osakevaihtona. Vastike muodostuu 550.000  
kappaleen peruskauppahinnasta ja 3 vuoden tavoitetulokseen sidotusta 300.000  
kappaleen lisäkauppahinnasta. Osakevaihdon vahvistivat Asapsoft Netsystems Oy:n 
ylimääräinen yhtiökokous ja Soprano Oyj:n hallitus 30.1.2008. Peruskauppahinnan 
mukaiset 550.000 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 4.3.2008 ja ne   
tulivat kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin Prelistalla 
5.3.2008 alkaen.                                

Asapsoft Netsystems Oy konsolidoitiin konserniin helmikuun alusta alkaen.    
Konsolidoinnissa peruskauppahinnan 0,56 miljoonaa euroa ja Asapsoft Netsystems 
Oy:n hankintahetken oman pääoman erotus 0,94 miljoonaa euroa kirjattiin     
liikearvoksi. Asapsoft Netsystems Oy kuuluu Communications-segmenttiin ja sen  
tulostietoja ei julkaista erikseen.                       

Lopetetut toiminnot                               

Magazines-segmentin muodostaneet yhtiöt Kustannus Oy Kampanja ja City Paper Oü 
myytiin kesäkuussa 2007 ja Communications-segmenttiin kuulunut Anolakeskus   
Tenhunen Oy myytiin syyskuussa 2007. Yhtiöt on esitetty tuloslaskelmassa    
lopetettuina toimintoina.                            

Tutkimus ja tuotekehitys                            

Soprano Composer -verkkokauppaohjelmiston kehittäminen aloitettiin vuonna 2005. 
Tuote saavutti myyntivaiheen maaliskuussa 2007. Yhtiö sai Tekes:iltä vuosina  
2005-2007 tuotekehityslainaa 0,16 miljoonaa euroa ja -tukea 0,16 miljoonaa   
euroa. Tuki on kirjattu vähentämään tuotekehitysaktivointeja.          
Tuotekehitysaktivointien arvo konsernin taseessa 31.3.2008 on 0,29 miljoonaa  
euroa.                                     

Henkilöstö                                   

Konsernissa oli henkilöstöä 1-3 2008 keskimäärin 29 henkilöä (1-3 2007 25    
henkilöä).                                   

Rahoitus                                    

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,71 miljoonaa euroa (31.3.2007 0,69  
miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 31.3.2008 71,7 % (69,7%). Dun & 
Bradstreet on antanut Soprano Oyj:lle parhaan käyttämänsä AAA-luokituksen ja  
Suomen Asiakastieto Suomen vahvimmat 2008 -sertifikaatin.            

Konsernin liiketoiminnan rahavirta 1-3 2008 oli -0,07 miljoonaa euroa (1-3 2007 
-0,16 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,00 miljoonaa euroa (-0,17    
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 0,64 miljoonaa euroa (0,40   
miljoonaa euroa).                                

Yhtiön osakkeet                                 

Yhtiön osakkeen ylin kurssi 1-3 2008 oli 1,00 euroa (1-3 2007 0,97 euroa), alin 
0,77 euroa (0,65 euroa) ja päätöskurssi 0,83 euroa (0,80 euroa). Keskikurssi oli
0,85 euroa (0,80 euroa). Osakkeita vaihdettiin 202 164 kappaletta (197 450 kpl).
Osakkeiden vaihdon arvo oli 170 971 euroa (157 529 euroa). Yhtiön markkina-arvo 
omat osakkeet vähennettynä 31.3.2008 päätöskurssilla oli 9,17 miljoonaa euroa  
(7,63 miljoonaa euroa).                             

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 246 osakkeenomistajaa (31.3.07 147      
osakkeenomistajaa) ja yhtiöllä oli hallussaan 70 350 omaa osaketta (62 400)   
katsauskauden lopussa, joka on 0,6 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.  

Riskienhallinta                                 

Yhtiön sisäisessä valvonnassa, tarkastuksessa ja riskienhallinnassa noudatetaan 
yhtiön hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistoa.              

Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano 
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä 
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta. Henkilöstöön liittyvien riskien    
hallintaan on pyritty yhdenmukaisilla työsopimuksilla joihin liittyy      
salassapitovelvollisuus.                            

Yksittäisen asiakasmenetyksen vaikutuksia pyritään pienentämään asiakasmäärää ja
kokonaisvolyymiä kasvattamalla. Asiakkaiden kanssa pyritään pitkäaikaisiin   
sopimuksiin yleistyvän projektityöskentelyn sijaan. Sopimusriskejä on eliminoitu
yhtiön juristin valmistelemilla ja päivittämillä sopimuspohjilla ja       
sopimusriskien hallinnan organisoinnilla. Rahoitusriskeistä olennaisin on    
luottoriski. Konsernilla ei ollut luottotappioita vuonna 2007 eikä 2006.    

Ohjelmistoliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten tuotto-odotuksiin sisältyy riski 
siitä, että markkina ei kehity odotetulla tavalla.               

Laadintaperiaatteet                               

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu 
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007.             

Vertailukauden osalta syyskuussa 2007 myyty Anolakeskus Tenhunen Oy on esitetty 
tuloslaskelmassa lopetettuna toimintona IFRS 5.34 mukaisesti.          

Yhtiökokouksen päätökset                            

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2008.           

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2007 taseen 
mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa kolme senttiä (0,03  
euroa).                                     

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksessa jatkavat  
Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Kai Mäkelä, Riitta Auvinen ja  
Arto Tenhunen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö  
KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi         
puheenjohtajakseen Pekka Vennamon ja pysyväksi neuvonantajakseen Thomas Hoyerin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.      
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai      
useammassa erässä yhteensä enintään 2.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 18,0 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.  
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä    
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden 
vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä  
yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6 prosenttia yhtiön   
nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hankittujen omien osakkeiden    
luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai  
useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,6   
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on 
oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita    
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet luovutetaan   
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja 
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus  
korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan       
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Vuoden 2007 Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2007 valtuutti      
hallituksen päättämään enintään 400.000 oman osakkeen hankkimisesta.      
Valtuutuspäätös on voimassa 18 kuukautta valtuutuspäätöksen tekemisestä.    

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Asapsoft Netsystems Oy:n nimi muutettiin Soprano Ohjelmistot Oy:ksi 21.4.2008  
lähtien.                                    

Tulevaisuuden näkymät tilikaudelle 2008                     

Soprano Oyj:n hallitus arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2008 kasvavan noin 
50 prosenttia ja liiketuloksen olevan selvästi voitollinen.           


Soprano Oyj                                   

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314,            
arto.tenhunen@soprano.eu                            


Liitteenä taulukko-osa:                             
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin oman pääoman muutokset                        
Konsernin rahavirta                               
Konsernin vastuusitoumukset                           
Konsernin tunnusluvut                              
Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tuloslaskelma        |  2008 |  2007 | muutos |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                 |  1-3 |   1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO              |  822 |   461 |  78,3 |  2106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot              |   9 |   11 |  -18,2 |   31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| alihankintaostot           |  -103 |   -38 | -171,1 |  -572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut |  -351 |  -156 | -125,0 |  -774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| poistot ja arvonalentumiset      |  -29 |   -31 |   6,5 |  -115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut              |  -261 |  -248 |  -5,2 |  -880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO              |   87 |   -1 | 8800,0 |  -204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitustuotot ja -kulut       |   5 |   33 |  -84,8 |   25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA          |   92 |   32 |  187,5 |  -178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| verot                 |   0 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA      |   92 |   32 |  187,5 |  -178 |
| TOIMINNOISTA             |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden tulos lopetetuista     |   0 |   -13 |  100,0 |   160 |
| toiminnoista*             |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS           |   92 |   19 |  384,2 |   -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| jakautuminen:             |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| emoyhteisön omistajille        |   92 |   19 |  384,2 |   -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistölle             |   0 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| * Lopetetut toiminnot sisältävät vuonna 2007 myydyt City Paper Oü:n,     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannus Oy Kampanjan ja Anolakeskus Tenhunen Oy:n   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos     |  2008 |  2007 | muutos |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  1-3 |   1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat toiminnot,e   |  0,01 |  0,00 |     |  -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko konserni,e     |  0,01 |  0,00 |     |  0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase            |  2008 |  2007 |  muutos |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e               |  31.3 |  31.3 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikearvo             |   939 |    0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut aineettomat hyödykkeet    |   292 |   428 |  -31,8 |   318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineelliset hyödykkeet       |   20 |   11 |   81,8 |    15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeet ja osuudet        |   266 |   145 |   83,4 |   267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset saatavat       |   656 |    0 |     |   656 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHT.      |  2 173 |   584 |  272,1 |  1 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset varat        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihto-omaisuus          |    0 |   60 |  -100,0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myyntisaamiset ja muut saamiset  |   811 |   512 |   58,4 |   481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut lyhytaikaiset sijoitukset   |   12 |   74 |  -83,8 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat             |   710 |   693 |   2,5 |   708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytävänä olevat pitkäaikaiset varat     |   118 |  -100,0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHT.      |  1 533 |  1 457 |   5,2 |  1 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHT.             |  3 706 |  2 041 |   81,6 |  2 444 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma             |  2 649 |  1 388 |   90,9 |  1 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus          |    6 |    6 |   0,0 |    6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHT.          |  2 655 |  1 394 |   90,5 |  1 721 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pitkäaikaiset velat        |   544 |   403 |   35,0 |   359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikaiset velat        |   507 |   152 |  233,6 |   365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| myytäväksi luokitellut velat    |    0 |   92 |  -100,0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.      |  3 706 |  2 041 |   81,6 |  2 444 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin oman pääoman muutokset  | oma pääoma |  muutokset | oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                |  1.1.2008 |  1-3 2008 |  31.3.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma             |     96 |       |     96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vapaan sijoitetun pääoman rahasto  |    1332 |     827 |    2159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omat osakkeet            |    -51 |     -7 |     -58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| edellisten tilikausien voittovarat |    338 |     22 |     360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto          |      |     92 |     92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähemmistöosuus           |     6 |       |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma             |    1721 |     934 |    2655 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirta          |  2008 |  2007 |  muutos |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                 |  1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto           |   92 |   25 |  268,0 |   -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoimet, johon ei liity      |   50 |   30 |   66,7 |   -7 |
| kassatapahtumaa            |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöpääoman muutos         |  -210 |  -219 |   4,1 |    5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopetetut toiminnot          |   0 |   5 |  -100,0 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       |  -68 |  -159 |   57,2 |   -20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäyritysten myynnin kassavaikutus  |   0 |   0 |     |   27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tytäryritysten hankinnan       |  246 |   0 |     |    0 |
| kassavaikutus             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit          |  -169 |   -8 | -2012,5 |    4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuden myynnit       |   0 |   0 |     |   -13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        |   77 |   -8 |  1062,5 |   19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainojen nostot            |   0 |   0 |     |   56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omien osakkeiden hankinnat ja myynnit |   -7 |   0 |     |   -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| maksetut osingot           |   0 |   0 |     |  -286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut oman pääoman muutokset      |   0 |   0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutokset muissa lyh.aikaisissa    |   0 |   0 |     |   66 |
| sijoituksissa             |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA         |   -7 |   0 |     |  -172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA YHTEENSÄ          |   2 |  -167 |  101,2 |  -173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden alussa        |  708 |  881 |  -19,6 |   881 |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahavarat kauden lopussa       |  710 |  714 |   -0,6 |   708 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin vastuusitoumukset      |  2008 |  2007 | muutos |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000e                 |  31.3 |  31.3 |    % |  31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yrityskiinnitykset omasta puolesta  |  300 |  300 |   0,0 |   300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut annetut vakuudet         |   0 |   35 | -100,0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| leasingvastuut            |   41 |   0 |     |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä               |  341 |  335 |   1,8 |   300 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tunnusluvut      |   2008 |   2007 |  muutos |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   1-3 |   1-3 |    % |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitetun pääoman tuotto,% (12 |   13,9 |   4,9 |  183,7 |   -0,3 |
| kk)               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| oman pääoman tuotto,% (12 kk)  |   16,8 |   5,4 |  211,1 |   -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| omavaraisuusaste,%        |   71,7 |   69,7 |   2,9 |   70,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| bruttoinvestoinnit,milj.euroa  |   0,17 |   0,01 |  2025,0 |   0,12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, jatkuvat      |   0,01 |   0,00 |     |  -0,02 |
| toiminnot,e           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, koko konserni,e   |   0,01 |   0,00 |     |   0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, e     |   0,24 |   0,15 |   60,0 |   0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| henkilöstö keskimäärin      |    29 |    25 |   16,0 |    23 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin segmenttien liikevaihto ja    | 2008 | 2007 | muutos |  2007 |
| liiketulos                 |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto, 1000e             | 1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications               | 822 |  463 |  77,5 |  2106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines                 |  0 |  104 | -100,0 |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäiset myynnit              |  0 |   0 |     |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevaihto           | 822 |  567 |  45,0 |  2106 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 2008 | 2007 | muutos |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketulos,1000e              | 1-3 |  1-3 |    % |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| communications               |  87 |  -8 |  987,5 |  -188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| magazines                 |  0 |  -7 |  100,0 |  144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin liikevoitto           |  87 |  -15 |  680,0 |  -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernierät on kohdistettu segmenteille. |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

SOPRANO OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2008               

Osavuosikatsaus 1-6/2008, 27.08.2008                      
Osavuosikatsaus 1-9/2008, 24.10.2008