Soprano Oyj liputusilmoitus

Soprano Oyj pörssitiedote 2.4.2008 klo 17.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄSSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS

Riitta Auvisen osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut
5 prosenttia (1/20) 14.3.2008 tehdyllä osakekaupalla.  Soprano Oyj:n 5.3.2008
kaupankäynnin kohteeksi tulleen osakeannin johdosta Oy Herttakuutonen Ab:n
osakeomistus on laskenut alle 20 prosentin (1/5) ilman, että omistettujen
osakkeiden lukumäärä on muuttunut. 

1. Kohdeyhtiön nimi 
Soprano Oyj (y-tunnus 0548170-4)          

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Soprano Oyj:n osakemäärästä ja
osakepääomasta 31.3.2008 
Riitta Auvinen 549.420 kpl, 4,9 % osakepääomasta ja 4,9 % äänimäärästä.
Oy Herttakuutonen Ab 2.212.900 kpl, 19,9 % osakepääomasta ja 19.9 %
äänimäärästä. 

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet
Riitta Auvinen
Oy Herttakuutonen Ab (y-tunnus 0761638-5)

Soprano Oyj:llä on 11.115.000 osaketta, joilla kullakin on yksi ääni.

Soprano Oyj

lisätietoja:

toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu