SOPRANO OYJ: KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SOPRANO OYJ
Pörssitiedote 8.1.2007 klo 18.15


KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 29.1.2007 kello 14:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä
osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki.

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 12.9.2006, että annettavan informaation
oikeellisuuden ja riittävyyden varmistamiseksi yhtiö laatii uudelleen tilivuoden 2005
IFRS-tilinpäätöksen vertailutietoineen. Vuoden 2005 IFRS–tilinpäätös on nyt
valmistunut. Tämän vuoksi kokouksessa käsitellään seuraavat vuoden 2005
tilinpäätökseen liittyvät asiat:
1. Esitetään IFRS-tilinpäätös;
2. Esitetään tilintarkastuskertomus; ja
3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO
Tilinpäätösaineisto on osakkeenomistajien nähtävänä viikkoa ennen yhtiökokousta
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Lisäksi dokumentit
ovat esillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.soprano.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.

OSALLISTUMISOIKEUS 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään tiistaina
19.1.2007 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin
hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen
rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa viimeistään 19.1.2007.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai asiamiehen
edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus käyttää avustajaa.

Osakkeenomistajien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen ennakolta, puhelin 020 744 5000.

HELSINGISSÄ 8. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2007

SOPRANO OYJ
Hallitus