Soprano Oyj konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Sopranon liiketulos voitollinen, yhtiöllä on kasvun mahdollisuus

Soprano Oyj puolivuosikatsaus 23.8.2018 klo 09.00

Soprano Oyj konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Sopranon liiketulos voitollinen, yhtiöllä on kasvun mahdollisuus

Tammi-kesäkuu 2018                          

  • Konsernin tammi-kesäkuun 2018 liikevaihto oli 8 225 (tammi-kesäkuu 2017: 8 208) tuhatta euroa, vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia.
  • Kauden liiketulos (EBIT) oli 256 (321) tuhatta euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 53,5 (48,6 prosenttia), nettovelkaantumisaste 25,0 (33,5) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 (8,9) prosenttia
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 563 (401) tuhatta euroa, koko rahavirta -323 (-523)
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa
  • Sopranon panostus tekoälyavusteiseen verkko-oppiseen on tuottanut ennakoitua nopeammin ensimmäiset kansainväliset aiesopimukset kehittyvissä maissa.
  • Konserni investoi korkeatasoisiin online-koulutuspalveluihin, joita pystytään tarjoamaan hyvin edullisesti erittäin suurelle globaalille kohderyhmälle.
  • Katsauskauden jälkeen Soprano avasi Helsingin keskustassa Töölönlahden koulutuskampuksen, johon konsernin pääkaupunkiseudun toiminnot keskitettiin 1.8.2018.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Soprano-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan maltillisesti ja liiketuloksen olevan selvästi positiivinen vuonna 2018. Tuleville vuosille 2019-2022 odotetaan merkittävää liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua, mikäli solmitut aiesopimukset toteutuvat.

Pidemmän aikavälin tulosohjaus liittyy yhtiön kansainvälistymisstrategiaan ja sen toteutumisesta tiedotetaan pääsääntöisesti puolivuosittain talouskatsauksissa.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen

Katsauskauden aikana konsernin pohjoismaisille organisaatioille suunnatun koulutusliiketoiminnan näkymät paranivat markkinatilanteen kohentumisen myötä ja lisäksi yhtiö allekirjoitti kolme aiesopimusta koulutusviennistä Afrikkaan ja Lähi-Itään. Yhtiö on merkittävän kasvun kynnyksellä, mikäli katsauskauden aikana solmitut aiesopimukset toteutuvat suunnitellusti.

Soprano solmi katsauskauden aikana viisivuotisen aiesopimuksen 200.000 ammatillisen opettajan kouluttamisesta Mosambikin kaikissa provinsseissa. Lisäksi solmittiin kaksi pienempää aiesopimusta yksityisen yliopiston perustamiskonsultoinnista ja koulutusyhteistyöstä Mosambikissa ja Saudi-Arabiassa.

Liiketoimintasegmenteistä IT Group menestyi erinomaisesti erityisesti Suomessa lanseerattujen uusien palveluiden ja kasvaneen tietoteknologian koulutuskysynnän ansiosta. Ruotsissa alan kova hintakilpailu on vienyt yhtiöltä markkinoita. IT Group vastaa kilpailuun uusin digitaalisin palveluin.

MIF-segmentti menestyi avoimissa koulutuksissa, mutta vuoden alussa toteutuneet kansallisen tutkintouudistuksen muutokset sekoittivat markkinaa. MIF on aloittanut myynti- ja markkinointityön julkisrahoitteisen koulutuskysynnän paikkaamiseksi avoimella tarjonnalla.

Vuoden alussa 1.1.2018 voimaan tulleen suomalaisten tutkintojen kansainvälisen myynnin sallivan lainsäädännön myötä Soprano on lähtenyt mukaan kovaan kansainväliseen koulutuskilpailuun disruptiivisena toimijana MIF Academy -markkinointinimellä. Yhtiö tarjoaa korkeatasoisia online-koulutuspalveluja ja Euroopan laajuisesti hyväksyttyjä diplomeja, sertifikaatteja sekä ammatti- ja yliopistotutkintoja yhdellä kymmenesosalla niiden totutuista nykyhinnoista, mutta satoja kertoja nykyistä suuremmalle globaalille kohderyhmälle.

Koulutusviennissä tarjoamme tekoälyavusteisen verkko-oppimisympäristön, asiakkuuksien hallinnan ja kansainvälisen markkinointiosaamisen kuudelle omalle businesskoulullemme sekä suomalaisille, että kansainvälisille kumppaniyliopistoille ja -ammattikorkeakouluille. Ensimmäiset yhteistyösopimukset on allekirjoitettu katsauskauden aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMKin ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhtiön omat businesskoulut ja yhteistyökumppanit toteuttavat digitaaliset sisällöt ja MIF Academy myy niitä maailmalla.

Koulutusviennin päämarkkina-alueemme ovat kehittyvissä maissa Afrikassa, Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Soprano on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusyhtiö ja sillä on jo kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Viime vuonna yhtiöllä oli yhteensä 19.000 opiskelijaa 2000 yrityksestä yli 50 maassa. Globaaleina kilpailuetuinamme uskomme private-public -yhteistyöhön, Suomen arvostettuun koulutusmaineeseen, tekoälyavusteiseen verkko-oppimisympäristöön ja konsernin omaan 1500 koulutusohjelman sisältöön. Olemme kaikki pieniä toimijoita maailmalla, joten on kansallinen etumme tehdä yhteistyötä.

Business Finland -verkostolta ja edustustoilta olemme saaneet merkittävää tukea hankkeellemme. Vuosi sitten Business Finland myönsi Sopranolle 1,060 miljoonan euron avustuksen 2,1 miljoonan euron vientitoiminnan kehityshankkeeseemme. Katsauskauden jälkeen 13.7.2018 Business Finland teki ehdollisen päätöksen Sopranolle myönnettävästä edullisesta 1,457 miljoonan euron lainasta, jonka saadakseen yhtiön on hankittava 1,0 miljoonan euron omarahoitus ja allekirjoitettava ensimmäinen uuden hankkeen mukainen toimitussopimus. Lisäksi yhtiö on nostanut katsauskauden jälkeen 0,6 miljoonan euron TYEL-takaisinlainan investointeja varten.

Yhtiö on investoinut merkittävästi tuotekehitykseen parantaakseen valmiuksiaan pohjoismaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Yhtiön tuotekehitysmenot katsauskauden aikana kansainväliseen BEAM-tuotekehityshankkeeseen, panostukset liiketoimintaa tukevan toiminnanohjausjärjestelmään sekä koulutussisältöjen digitalisointiin AI online oppimisympäristöön olivat katsauskauden aikana yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Kansainvälisen kasvun myötä investointien tarve tulee jatkossa edelleen kasvamaan.

Katsauskauden jälkeen 1.8.2018 Soprano avasi Suomen ensimmäisen yksityisen tulevaisuuden koulutuskampuksen Helsingin keskustassa. Töölönlahden koulutuskampuksen sijainti puistossa Oopperatalon ja Finlandiatalon välissä ja kahden suuren hotellin vieressä on koulutustoimijalle optimaalinen ja kulkuyhteydet ovat erinomaiset. Kampukseen sijoittuvat konsernin ja sen kaikkien businesskoulujen pääkaupunkiseudun koulutus- ja hallintotoiminnot.

Lokakuussa 2018 Töölönlahden kampuksen ylimpään kerrokseen avataan koulutusvientikeskus, johon sijoittuu korkeakoulujen koulutusvientiyksiköitä sekä yksityisiä koulutusteknologiayhtiöitä. Suunnitelmissa on seuraavaksi avata suomalaista koulutusteknologiaa esittelevä Experience Lab ja kyberturvallisuuteen erikoistunut Cyber Security Lab samaan kiinteistöön. Haluamme olla koko suomalaisen koulutustarjonnan näyteikkuna ja tutustumiskohde kansainvälisille vierailijaryhmille.

Konsernin vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste nousi 53,5 (30.6.2017 48,6) ja nettovelkaantumisaste laski 25,0 (33,5) prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta 1-6 2018 oli 563 (401) tuhatta euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 7,1 (8,9)

Vertailukelpoinen liikevaihtomme 1-6 2018 kasvoi hiukan 8 225 (8 208) tuhanteen euroon. Liiketulos laski 65 tuhatta euroa ja oli 256 (321) tuhatta euroa.

Uskomme tulevaisuuden koulutuskampuksen ja uusien älykkäiden palveluiden parantavan kilpailukykyämme kotimarkkinoilla sekä avaavan mahdollisuuksia merkittävään kansainväliseen kasvuun.

Avainluvut 1-6/2018 1-6/2017 2017
Liikevaihto 8 225 8 208 15 813
Käyttökate 422 467 1 040
Liiketulos 256 321 663
Liiketulos % 3,1 3,9 4,2
Kauden tulos 143 165 502
Tulos/osake 0,01 0,01 0,02
Liiketoiminnan rahavirta 563 401 827
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,1 8,9 7,9
Oman pääoman tuotto, % 4,4 6,0 5,4
Omavaraisuusaste, % 53,5 48,6 48,1
Nettovelkaantumisaste, % 25,0 33,5 32,9
Henkilöstö kauden lopussa, 96 85 86
– josta Suomen ulkopuolella 28 28 28

Soprano on soveltanut European Securities and Market Authority:n (ESMA) 3.7.2016 voimaantullutta ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Soprano käyttää nimitystä ”vertailukelpoinen” aiemmin käyttämänsä ilmaisun ”ilman kertaluonteisia eriä” sijaan.

Sopranon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon seuraava tuloskatsaus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2018, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Arto Tenhunen, toimitusjohtaja

wkr0006.pdf