Soprano Oyj konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Soprano Oyj, Puolivuosikatsaus, 25.8.2016 klo 9.01

Helsinki, Suomi, 2016-08-25 08:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —  

Sopranon tulos parani ja oma pääoma vahvistui

Tammi-kesäkuu 2016

  • Konsernin liikevaihto oli 9 582 (10 943) tuhatta euroa ja tulos 259 (-125) tuhatta euroa.
  • Liiketulos ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 214 (-184) tuhatta euroa ja liiketulos -239 (199) tuhatta euroa.
  • Omavaraisuusaste nousi 37,7 (26,6) prosenttiin, nettovelkaantumisaste laski 74,3 (84,5) prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto nousi 5,8 (0,7) prosenttiin.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -1 208 (599) tuhatta euroa, koko rahavirta -41 (-154).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,01) euroa.
  • Soprano vahvisti yritysjärjestelyillä omaa pääomaansa ja paransi rahoitusasemaansa.
  • Kehitysohjelma eteni ja kustannusrakenne on elokuusta alkaen aiempaa kevyempi.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2016

Kehitysyhtiö Soprano hakee kasvua ja tulosparannusta kehittämällä asiakastarjontaa ja uutta digitaalista liiketoimintaa. Kehitysohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja konsernin kustannusrakenne on elokuusta alkaen aiempaa kevyempi.

Konsernin koko tilikauden liikevaihdon ennakoidaan edelleen hieman laskevan ja tuloksen nousevan selvästi positiiviseksi.  

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula:

Katsauskauden aikana Soprano vei strategiansa mukaisesti läpi konsernin rakennemuutosohjelman. Varat ohjelmaan saimme myymällä Rianno Communications Oy:n ja Suomen Onlineallekirjoitus Oy:n vähemmistöosakkuudet. Myimme tytäryhtiömme Finnish Trade Organisation Fintra Oy:n, ja pääsimme eroon resursseja vaativasta riitelystä ja oikeustaistelusta Finpron kanssa. Uutta kasvua haimme yhdistämällä verkkokauppoja rakentavan liiketoiminnan Ambientian kanssa. Yritysjärjestelyllä luotiin alalle uusi markkinajohtaja, josta Soprano omistaa 40 prosenttia.

Vaikeasta markkinatilanteesta ja muutosohjelman kustannuksista huolimatta konsernin kehitys oli positiivinen ja yritysjärjestelyjen ansiosta kokonaistulos parani. Kehitysohjelma kolmen miljoonan euron kustannussäästöineen eteni suunnitellusti, tosin kasvaneet kouluttajapalkkiot söivät henkilöstökuluissa saavutettuja säästöjä. Elokuusta alkaen vuokrakuluista saadaan huomattavia säästöjä. Katsauskauden aikana Soprano vahvisti omaa pääomaansa ja paransi rahoitusasemaansa. Omavaraisuusaste nousi 37,7 prosenttiin.

Kehitysyhtiönä Soprano keskittyy nyt kasvun hakemiseen koulutusliiketoiminnastaan; asiakkaiden tietoteknologian, johtamisen, esimiestyön, kansainvälistymisen ja viestinnän osaamisen kehittämisestä. Kehitämme asiakastarjontaa ja uutta digitaalista liiketoimintaa. Jatkossa tietoteknologian kouluttajia, Suomessa Tieturi ja Ruotsissa Informator, kehitetään vahvemmin yhtenä kokonaisuutena. Management Institute of Finlandin tuotebrändien Johtamistaidon Opisto, MIF-tutkinnot ja -kansainvälistymiskoulutukset ja Infor-viestintäkoulutukset suunnataan aiempaa asiakaslähtöisemmin omille kohderyhmilleen.

Soprano jatkaa osakkuusyhtiöidensä arvon kasvattamista. Ambientia E-Commerce ja Brain Alliance ovat avoimeen lähdekoodin perustuvia kasvuyhtiöitä ja Arkhimedes-ohjelmistoistaan tunnettu Isolta on vahvan kannattavuuden omaava kasvuyhtiö. Etsimme myös uusia ostokohteita.

Yhtiön muutosohjelma etenee ja kulurakenne on elokuusta alkaen aiempaa kevyempi. Samalla yhtiö lisää markkinointipanostuksiaan, joiden tuloksia on lupa odottaa jo toisella vuosipuoliskolla.

 

Avainluvut 1-6/2016 1-6/2015 2015
Liikevaihto 9 582 10 943 20 273
Liiketulos -239 199 -89
Liiketulos % -2,5 1,8 -0,4
Kauden tulos * 259 -125 -364
Tulos/osake * 0,01 -0,01 -0,02
Liiketoiminnan rahavirta * -1208 599 -850
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 5,8 0,7 -0,8
Oman pääoman tuotto, % * 6,2 -6,6 -12,6
Omavaraisuusaste, % * 37,7 26,6 24,6
Nettovelkaantumisaste, % * 74,3 84,5 145,8
Henkilöstö kauden lopussa , 99 126 120
– josta Suomen ulkopuolella 30 31 33
* koko konserni (sis. lopetetut toiminnot)      

Soprano on soveltanut European Securities and Market Authority:n (ESMA) 3.7.2016 voimaantullutta ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Soprano käyttää nimitystä ”vertailukelpoinen” aiemmin käyttämänsä ilmaisun ”ilman kertaluonteisia eriä” sijaan.

 

Sopranon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon seuraava tuloskatsaus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2016, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana maaliskuussa 2017. 

Kaisa Vikkula, toimitusjohtaja

 

         Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, p. 040 548 3554