Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2021: Koulutuskysynnän odotetaan elpyvän kevään 2022 aikana, pandemia painoi vielä vuoden 2021 tuloksen tappiolle

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 11.3.2022 klo 09.00

Soprano Oyj konserni tilinpäätöstiedote 2021

Koulutuskysynnän odotetaan elpyvän kevään 2022 aikana, pandemia painoi vielä vuoden 2021 tuloksen tappiolle

Soprano Oyj konserni heinä-joulukuu 2021                

  • Liikevaihto oli 5 174 (7-12 2020 5 188) tuhatta euroa.
  • Liiketulos oli -158 (-376) tuhatta euroa.
  • Konsernin katsauskauden tulos oli -364 (-706) tuhatta euroa.
  • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 517 (-485) tuhatta euroa.

Soprano Oyj konserni tammi-joulukuu 2021

  • Liikevaihto oli 11 002 (1-12 2020 11 848)
  • Liiketulos oli -573 (-992) tuhatta euroa.
  • Konsernin tilikauden tulos oli -930 (-1495) tuhatta euroa.
  • Konsernin laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,06 (-0,09) euroa.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 129 (781) tuhatta euroa. 

Soprano Group on kasvuhakuinen koulutuskonserni, johon kuuluu ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group (IT GROUP) – ja johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF -liiketoimintasegmentit sekä yhteiset erät –segmentissä raportoitava konsernin vientiyksikkö MIF Academy.

Digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat. Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä.

Palvelemme kuudessa kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman.

Tilauskanta vuodelle 2022 oli 10. maaliskuuta 4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Asiakkaiden aktiivisuus on nyt korkealla tasolla, mutta erityisesti IT-alan koulutusten osalta ostopäätösten aikajänne on lyhentynyt.

Arvio tulevasta kehityksestä vuodelle 2022

Soprano Oyj konsernin liiketuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta ja olevan positiivinen. Myös liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi.

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi:

”Koronapandemia rajoituksineen haittasi edelleen Sopranon liiketoimintaa viime vuoden aikana. Kysyntä kuitenkin parani useilla liiketoiminta-alueillamme viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun koronarajoituksia purettiin.

Odotamme koulutuskysynnän elpyvän vahvasti kuluvan vuoden aikana, kun patoutunut koulutustarve realisoituu. Osa asiakasyrityksistä on palannut maaliskuussa lähitöihin valtioneuvoston etätyösuosituksen päätyttyä, mutta arvioimme osan yrityksistä aloittavan etätöiden purkamisen myöhemmin keväällä. Kehitys on jo näkynyt positiivisesti koulutuskyselyiden ja tarjouspyyntöjen määrässä.

IT GROUP -segmentin liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia 6,6 miljoonaan euroon ja liiketulos oli 146 tuhatta euroa. Suomessa segmentin liiketoiminnot olivat kannattavia, mutta pandemia vaikutti edelleen Ruotsin yksikön toimintamahdollisuuksiin. MIF-segmentin pitkien koulutusohjelmien kysyntä kasvoi hieman vuoden aikana, mutta lyhytkurssitoimintaan rajoitukset vaikuttivat heikentävästi. Segmentin liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 4,3 miljoonaan euroon ja liiketulos oli -310 tuhatta euroa. Tappio tuli pääosin pätevyysliiketoiminnasta. Koulutusvientiin koronapandemia vaikutti huomattavasti ja tästä syystä liikevaihto laski edellisestä vuodesta, jolloin toteutimme merkittävän koulutusprojektin Keski-Aasiassa sijaitsevassa maassa.

Tehostimme viime vuoden aikana toimintaamme ja saimme alennettua merkittävästi konsernin kiinteitä kustannuksia.  Onnistuimme alentamaan myös toimitilojen vuokrakuluja sekä Suomessa että Ruotsissa. Lainoja maksoimme pois 1,25 miljoonalla eurolla. Tehostamistoimia olemme jatkaneet myös kuluvana vuonna.

Työntekijöiden ja kumppaneiden osaaminen sekä joustavat toimintamallit auttoivat etäkoulutuksien ja -työn kehittämistä viime vuoden aikana. Etäkoulutuksien kehittämiseen teimme viime vuoden aikana myös lisäinvestointeja.

Tilikauden päättymisen jälkeen 10.2.2022 Soprano myi 40 prosentin osuutensa osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy:stä yhtiön ennestään 60-prosenttisesti omistavalle Ambientia Group Oy:lle. Kauppa vahvistaa konsernin kassaa.

Keskeytimme koulutusmyynnin Venäjällä maaliskuun 2022 alussa vastalauseena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. Konsernin koulutusyhtiö MIF Russia on toiminut Venäjällä Pietarissa vuodesta 2005, ja maaliskuussa 2022 se työllisti neljä henkilöä. Pietarin liiketoiminnan keskeyttämisellä on vähäinen vaikutus konsernin talouskehitykseen.

Haluamme strategiamme mukaisesti kasvaa ja tarjota parasta asiakaskokemusta. Iloksemme saammekin kiitettävää palautetta asiakkailtamme. Tästä saamme kiittää osaavaa ja innostunutta työyhteisöämme. Meillä on kyky ja halu kehittää ketterästi toimintaamme, palvelujamme ja koulutussisältöjämme vastaamaan asiakkaiden ja toimintaympäristön muuttuvia tarpeita. Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja kumppaneitamme vahvasta sitoutuneisuudesta Sopranon elinikäisen oppimisen missioon.”

Avainluvut 7-12 2021 7-12 2020 2021 2020
Liikevaihto 5 174 5 188 11 002 11 848
Käyttökate 338 309 550 375
Liiketulos -158 -376 -573 -992
Liiketulos % -3,0 -7,2 -5,2 -8,4
Kauden tulos -364 -706 -930 -1 495
Tulos/osake -0,02 -0,04 -0,06 -0,09
Liiketoiminnan rahavirta 517 -485 129 781
Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,8 -9,7 -7,2 -11,1
Oman pääoman tuotto, % -17,9 -26,1 -22,5 -27,5
Omavaraisuusaste, % 32,3 32,8 32,3 32,8
Nettovelkaantumisaste, % 120,9 91,5 120,9 91,5
Henkilöstö kauden lopussa, 75 81 75 81
– josta Suomen ulkopuolella 15 16 15 16


Toimintaympäristö

Sopranon päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Molemmissa maissa koronapandemia heikensi toimialan talouskehitystä tilikaudella 2021. Suhdannevaihtelut heijastuvat koulutuspalveluiden kysyntään. Soprano tavoittelee koulutusviennistä kasvua, joka osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan. Uskomme patoutuneen koulutuskysynnän heijastuvan koulutusmyynnin kasvuun, kun pandemiatilanne helpottuu.

Strategia

Soprano on kasvuhakuinen koulutusyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Sopranon visiona on olla kiinnostavin elinikäisen oppimisen kumppani muuttuvalle työelämälle. Konsernin arvot ovat luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tulokset.

Konsernin kasvun ajureina toimivat megatrendit liittyvät kestävään kehitykseen, älykkäisiin teknologioihin ja digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä muuttuvaan väestörakenteeseen. Nämä kaikki muuttavat työelämää ja haastavat organisaatioita ja ammattilaisia kehittämään osaamistaan.  Sopranon tavoitteena on toteuttaa innostuneen työyhteisönsä avulla paras asiakaskokemus. Soprano tavoittelee kansainvälistymistä skaalautuvilla ja digitaalisilla ratkaisuilla valituilla liiketoiminta-alueilla.

Liikevaihto

Vuoden 2021 aikana Sopranon tytäryhtiöiden järjestämiin koulutuksiin osallistui 34 066 (35 908) henkilöä 1 765 (1 854) yrityksestä ja organisaatiosta. Kursseista kerätään asiakaspalaute, joka käsitellään ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti konsernissa.

Sopranon vuoden 2021 liikevaihto oli 11 002 (11 848 vuonna 2020) tuhatta euroa. Koulutuskysynnän odotetaan elpyvän vahvasti vuoden 2022 aikana patoutuneen koulutustarpeen realisoituessa. Osa asiakasyrityksistä on palannut maaliskuussa lähitöihin valtioneuvoston etätyösuosituksen päätyttyä, mutta arvioimme osan yrityksistä aloittavan etätöiden purkamisen myöhemmin keväällä. Etätöiden purkaminen on jo näkynyt positiivisesti koulutuskyselyiden ja tarjouspyyntöjen määrässä. IT GROUP- ja MIF-liiketoimintasegmentit kasvattivat liikevaihtoaan vertailukaudesta. Koronapandemiatilanne maailmalla lähes pysäytti koulutusviennin vuonna 2021. Koulutusviennin myyntitoimia on käynnistetty uudelleen korona-aallon vaimennuttua ja noin 40 osallistujan tutkintoviennistä aiesopimus allekirjoitettiin 8.3.2022.  Yhtiö osallistuu myös huhtikuussa messuille Sambiassa tarkoituksenaan päästä jatkamaan koronan keskeyttämiä hankkeita Afrikassa. Odotamme koulutusviennin näkymien parantuvan pandemian rajoitusten poistuessa.

IT GROUP -liiketoimintasegmentin liikevaihto nousi 1,8 prosenttia 6 636 tuhanteen euroon (6 517). Segmentin Suomen yksikkö kasvatti liikevaihtoaan vertailukaudesta, Ruotsin yksikön liikevaihto laski. Ruotsissa asiakkaiden valmius ostaa etäkoulutuksia koronapandemiarajoitusten ollessa voimassa oli Suomea heikommalla tasolla.

MIF-liiketoimintasegmentin liikevaihto nousi 4,8 prosenttia 4 255 tuhanteen euroon (4 062). Tutkinto-ohjelmien liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Lyhytkurssien koulutuskysyntä koronapandemiasta johtuen pysyi koronapandemiaa edeltäneitä vuosia alemmalla tasolla ja liikevaihto laski.

Yhteiset erät -segmentin liikevaihto laski 45,2 prosenttia 1 430 tuhanteen euroon (2 609). Koronapandemian vuoksi koulutusviennin myynti vuonna 2021 lähes pysähtyi. Aasian koulutusvientiprojekti lisäsi segmentin liikevaihtoa vuonna 2020 1,2 miljoonalla eurolla.

Liikevaihto segmenteittäin (t€) 7-12 2021 7-12 2020 1-12 2021 1-12 2020
IT GROUP 3 133 2 810 6 636 6 517
MIF 1 975 1 978 4 255 4 062
Yhteiset erät 687 990 1 430 2 609
Konsernierät -620 -590 -1 319 -1 339
Soprano Oyj konserni 5 174 5 188 11 002 11 848

Taloudellinen tulos

Soprano-konsernin liiketulos vuonna 2021 oli -573 (-992 vuonna 2020) tuhatta euroa. Liiketulosprosentti oli -5,2 (-8,4) prosenttia. Tilikaudella 2021 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (-138 tuhatta euroa). Vuoden viimeisen neljänneksen aikana tilanne parani useilla liiketoiminta-alueilla, kun rajoituksia purettiin. Vuonna 2021 negatiivinen liiketulos tuli pääosin Ruotsin ja pätevyyskoulutuksien liiketoiminnoista sekä koulutusvientiyksiköstä.

Konsernin myyntikatemarginaali nousi hieman ja oli 61 (60) prosenttia.

Pandemian aikana vuonna 2021 ja alkuvuonna 2022 tehdyt toimenpiteet ovat alentaneet konsernin kiinteitä kustannuksia. Toimintaa tehostettiin uudelleen organisoimisella ja Helsingin Kampuksen kiinteitä vuokrakuluja onnistuttiin alentamaan. Tukholmassa siirryttiin edullisempiin toimitiloihin tilikauden 2021 aikana ja Göteborgissa vastaava tehtiin maaliskuussa 2022. Myös Ruotsissa toimintaa on tehostettu uudelleen organisoimisella.

Henkilöstömenot laskivat 6,4 prosenttia 4 912 tuhanteen euroon (5 250). Tilikaudella 2021 ja vertailukaudella 2020 henkilöstökuluja laskettiin sopeuttamistoimilla vastaamaan vallitsevia tilanteita. Vertailukaudella henkilöstökuluja nostivat Aasian projektiin liittyneet rekrytoinnit sekä entisen toimitusjohtajan irtisanomisajan palkkakulut.

Tilikaudella 2021 haettiin edelleen säästöjä liiketoiminnan muista kuluista, jotka laskivat 7,9 prosenttia 1 653 euroon (1 794). Poistot ja arvonalentumiset olivat vuonna 2021 1 123 tuhatta euroa (1 368).

Koulutusmarkkinan elpyessä olemme kustannusten osalta paremmassa tilanteessa kuin vuotta aikaisemmin.

Konsernin rahoituskulut olivat vuonna 2021 285 (467) tuhatta euroa. Konserni kirjasi tilikaudella 2021 osakkuusyhtiön pääomalainasaatavaan 55 (vuonna 2020 205) tuhannen euron arvonalentumisen rahoituskuluihin.

Liiketulos segmenteittäin (t€) 7-12 2021 7-12 2020 1-12 2021 1-12 2020
IT GROUP 132 -199 146 -620
MIF -120 63 -310 73
Yhteiset erät -259 -327 -607 -585
Konsernierät 89 87 198 140
Soprano Oyj konserni -158 -376 -573 -992


Liiketoimintasegmentit


Soprano Oyj konsernin liiketoimintasegmentit ovat Informator Tieturi Group (IT GROUP) ja Management Institute of Finland MIF (MIF). Sen lisäksi raportoidaan yhteiset erät –segmentti, johon kuuluvat emoyhtiön ja siihen kuuluvien vientitoimintojen lisäksi osakkuusyhtiöt.

IT GROUP –liiketoimintasegmentti

Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Utbildning Svenska AB:n emoyhtiö. IT GROUP -liiketoimintasegmentin myynnistä tulee noin 64 prosenttia Suomesta ja 36 prosenttia Ruotsista. Uusien pilvipalveluiden, noin 30 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaiden työntekijöitä koulutetaan kymmenissä maissa. Koulutuskeskuksemme sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

IT GROUP 7-12 2021 7-12 2020 1-12 2021 1-12 2020
Liikevaihto 3 133 2 810 6 636 6 517
Käyttökate 195 -127 279 -477
Liiketulos 132 -199 146 -620

Suomessa IT GROUPin liiketoiminnot olivat kannattavia. Ruotsin yksikön kulujen vähennysohjelmat pienensivät yksikön tappiota noin kolmannekseen vuodesta 2020. IT GROUP -liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 10. maaliskuuta 2022 on 13 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Asiakkaiden aktiivisuus on nyt korkealla tasolla, mutta erityisesti IT-alan koulutusten osalta ostopäätösten aikajänne on lyhentynyt.

MIF-liiketoimintasegmentti

Management Institute of Finland MIF Oy on työelämän kouluttaja, jonka koulutusyksiköt ovat Tutkinnot ja Competence. MIF:in brändejä ovat MIF Tutkinnot, Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, Fintra ja Pätevyyskurssit. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta. Uusien pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja lähes 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Koulutuskeskukset ovat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

MIF 7-12 2021 7-12 2020 1-12 2021 1-12 2020
Liikevaihto 1 975 1 978 4 255 4 062
Käyttökate 20 247 -2 442
Liiketulos -120 63 -310 73

MIF:n uuden pätevyysliiketoiminnan myynti ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Alan vakiintuneet käytännöt hidastivat pätevyyksien verkkokoulutusten myyntiä selvästi arvioitua enemmän. Uusien verkkopätevyyksien riittävään markkinointiin tytäryhtiön resurssit eivät koronan aikana riittäneet ja lanseerauskustannusten vuoksi hanke tuotti tappiota MIF-liiketoimintasegmentille. Yhtiö jatkaa pätevyyskoulutuksien myyntiä muun tarjonnan osana. Pätevyysliiketoiminta toi vuonna 2021 MIF-liiketoimintasegmentille 0,1 miljoonalla euron liikevaihdon ja arviolta 0,3 miljoonan euron tappiollisen tuloksen. Perustamisvaiheessa teimme investointeja toimintaan, mikä vaikutti osaltaan tappioon. Pätevyysliiketoiminnan kulut sopeutettiin kesällä 2021 vastaamaan kysyntää.

Tilikauden jälkeen koulutusmyynti Venäjällä keskeytettiin vastalauseena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. MIF Russia on toiminut Pietarissa vuodesta 2005. Yksikössä työskentelee neljä venäläistä työntekijää. MIF huolehtii heidän osaltaan työnantajavelvoitteista. Pietarin liiketoiminnan keskeyttämisellä on vähäinen vaikutus konsernin talouskehitykseen.

MIF-liiketoimintasegmentin tilauskanta kuluvalle vuodelle 10. maaliskuuta 2022 on 3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Yhteiset erät –segmentti

Emoyhtiö Soprano Oyj:n kanssa samassa Yhteiset erät -segmentissä raportoidaan konsernin koulutusvientiyksikkö MIF Academy, konsernin hallinto ja IT-palvelut sekä osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy -konserni ja Brain Alliance Oy.

Yhteiset erät 7-12 2021 7-12 2020 1-12 2021 1-12 2020
Liikevaihto 687 990 1 430 2 609
Käyttökate -217 -284 -523 -500
Liiketulos -259 -327 -607 -585

Yhteiset erät -segmentin liiketulos 1-12 2021 oli -607 tuhatta euroa (1-12 2020 -585). Koronapandemian vuoksi koulutusvienti vuonna 2021 lähes pysähtyi. Vertailukautena vuonna 2020 oli käynnissä merkittävä Aasian koulutusvientiprojekti.

Soprano sopi tilikauden päättymisen jälkeen 10.2.2022 myyvänsä verkkokaupan ratkaisuja tarjoavan osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy:n 40 prosentin osuutensa yhtiön ennestään 60-prosenttisesti omistavalle Ambientia Group Oy:lle. Kauppahinta koostui käteisvastikkeena suoritettavasta 450.000 euron peruskauppahinnasta sekä lisäkauppahinnoista, jotka perustuvat vuosien 2021, 2022 ja 2023 Ambientia E-commerce Oy konsernin liikevaihdon kasvuun. Lisäksi Ambientia Group Oy:llä on optio lunastaa vuosien 2022–2023 lisäkauppahinnat 200.000 eurolla 30.8.2022 mennessä. Järjestelyllä ei arvioida olevan olennaista tulosvaikutusta. Kauppa vahvistaa konsernin kassaa.

Samassa yhteydessä sovittiin peruutettavaksi vahingonkorvauskanne, jossa Ambientia E-commerce Oy vaati vahingonkorvausta pääomistaja Ambientia Group Oy:ltä. Osapuolilla ei ole asiassa tämän jälkeen enää vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Soprano Oyj konsernin taseeseen osuudeksi osakkuusyritys Ambientia E-commercen arvosta 31.12.2021 on kirjattu 0,83 miljoonaa euroa (31.12.2020 0,83). Ambientia E-commerce Oy konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 2,95 miljoonaa ja liiketulos 0,23 miljoonaa euroa.

Sopranon 49 prosenttisesti omistama Brain Alliance Oy tarjoaa verkon kehityspalveluita. Yhtiön liikevaihto 2021 oli 0,01 miljoonaa ja liiketulos 0,00 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätökseen kirjattiin Brain Alliance Oy:n pääomalainasaatavaan 55 tuhannen euron arvonalentuminen rahoituskuluihin.

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta kirjataan liiketuloksen alapuolelle osuuteen osakkuusyrityksen tuloksesta.

Tuotekehitys ja investoinnit


Soprano-konserni on investoinut tuotekehitykseen parantaakseen valmiuksiaan pohjoismaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Konsernin tuotekehitysmenot olivat tilikaudella 2021 yhteensä 0,5 (0,8) miljoonaa euroa. Lisäksi konserni on panostanut hybridikoulutuslaitteisiin.

Katsauskaudella oli käynnissä Business Finlandin rahoittama projekti konsernin kansainvälisen online-koulutuksen kehittämiseksi. Projektin kesto oli 3.4.2018-30.6.2021, kustannusarvio enintään 2,08 miljoonaa euroa ja rahoitusosuus lainana enintään 1,46 miljoonaa euroa. Hankkeesta nostettiin lainaa yhteensä 0,51 miljoonaa euroa. 

Tase

Konsernin tase 31.12.2021 oli 10 593 (13 266) tuhatta euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 3 342 (4 291) tuhatta euroa eli 0,18 (0,23) euroa osaketta kohden. Omaa pääomaa kasvatti hallituksen vuosipalkkion maksu osakeantina, ja laski tilikauden tulos sekä oman pääomanehtoisen lainan korkojen maksu. Konserniyhtiöillä on yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia, joista omaan pääomaan on kirjattu 1,26 (1,33) miljoonaa euroa.

Rahavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta 1-12 2021 oli 129 (1-12 2020 781) tuhatta euroa, korolliset velat 31.12.2021 olivat 4 308 (5 503) tuhatta euroa. Korollisiin velkoihin sisältyvät vuokrasopimusvelat 31.12.2021 olivat 458 (1 233) tuhatta euroa. Tilikaudella nostettiin lainoja 829 tuhannella eurolla ja lyhennettiin 1 249 tuhannella eurolla. Vuokrasopimusvelkoja maksettiin 835 tuhannella eurolla. Konsernin rahavarat olivat 267 (1 577) tuhatta euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 32,3 (32,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing) 120,9 (91,5) prosenttia.

Soprano myi 10.2.2022 verkkokaupan ratkaisuja tarjoavan osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy:n 40 prosentin osuutensa yhtiön ennestään 60-prosenttisesti omistavalle Ambientia Group Oy:lle. Kauppahinta koostui käteisvastikkeena suoritettavasta 450.000 euron peruskauppahinnasta sekä lisäkauppahinnoista, jotka perustuvat vuosien 2021, 2022 ja 2023 Ambientia E-commerce Oy konsernin liikevaihdon kasvuun. Lisäksi Ambientia Group Oy:llä on optio lunastaa vuosien 2022-2023 lisäkauppahinnat 200.000 eurolla 30.8.2022 mennessä. Kauppa vahvistaa konsernin kassaa.

Maksuvalmiuden varmistaminen edellyttää jatkossa voitollista liiketoimintaa. Normaalissa tilanteessa kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta erityisesti heinä-syyskuussa ja paranee vuoden loppua kohden.

Hallinto

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2021 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksessa jatkoivat Satu Mehtälä, Harri Koponen, Jarmo Lehtinen, Arto Tenhunen sekä Jorma Wiitakorpi. Kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Satu Mehtälän.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2020. Yhtiökokous kannatti yhtiön hallituksen esittämää toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa yhtiön osakkeina sekä kullekin hallituksen jäsenelle 500 euron kokouskohtainen palkkio rahana.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta. Hallituksella on lisäksi oikeus päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistajien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta ei käytetty 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella.

Tilikaudella 2021 Soprano Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Pauliina Lautanen-Nissi. Soprano Oyj:n johtoryhmään ovat kuuluneet Pauliina Lautanen-Nissi ja talousjohtaja Panu Kauppinen.

Henkilöstö

Vuonna 2021 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 80 (91) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 75 (81) henkilöä, joista 15 (16) työskenteli ulkomailla.

Osake ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2021 päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 96 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 18 742 458 (18 570 047) kappaletta. Yhtiökokouksessa kullakin osakkeella on yksi ääni.

Hallituksen vuosipalkkiot


Hallituspalkkiona vuodelta 2021 maksettiin hallituksen jäsenille yhteensä 60 000 (vuonna 2020 60 000) euroa yhtiön osakkeina. Maksu suoritettiin yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti suunnattuna osakeantina tilikauden jälkeen maaliskuussa 2022, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvoi 0,9 (0,9) prosentilla eli 161 287 (172 411) osakkeella. Merkintähinta oli yhtiön osakkeen kesä-syyskuun 2021 päätöskurssien keskikurssi eli 0,372 (0,348) euroa osakkeelta.

Osakeomistus


Vuoden 2021 lopussa 100 suurinta osakkeenomistajaa omisti 17 225 994 (16 889 148) osaketta eli 91,9 (90,9) prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiön hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 6 320 339 (6 147 928) osaketta eli 33,7 (33,1) prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja äänivallasta. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2021 eikä 31.12.2020 hallussaan omia osakkeita. Tiedot suurimmista osakkeenomistajista löytyvät yhtiön kotisivuilta www.soprano.fi kohdasta Sijoittajille / Osakkeenomistajat.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo


Sopranon osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Kaupankäyntitunnus on SOPRA. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2021 oli 6 597 345 (7 242 318) euroa. Sopranon osakkeen kappalemääräinen vaihto vuonna 2021 oli 2 589 997 (5 935 373) kappaletta eli 13,8 (32,0) prosenttia yhtiön keskimäärin ulkona olevasta osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo vuonna 2021 oli 967 064 (1 919 532) euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 0,450 (0,440), alin 0,329 (0,186) euroa, ja keskikurssi 0,373 (0,323) euroa. Vuoden 2021 osakkeen päätöskurssi oli 0,352 (0,390) euroa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemia vaikutti konsernin kannattavuuteen vuonna 2021 merkittävästi. Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vähentyessä markkinatilanteen arvioidaan paranevan ja patoutuneen koulutuskysynnän heijastuvan koulutusmyynnin kasvuun.

Konsernin liiketoimintariskit liittyvät koronapandemian edistämiin liiketoimintamallien muutoksiin ja yrityksen kykyyn muuttaa eri oppimispalveluita asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Olennaista on näiden investointien oikea-aikaisuus.

Maksuvalmiuden varmistaminen edellyttää jatkossa voitollista liiketoimintaa. Normaalissa tilanteessa kausivaihtelu heikentää maksuvalmiutta erityisesti heinä-syyskuussa ja paranee vuoden loppua kohden.

Talouden laskusuhdanteet Suomessa ja Ruotsissa vaikuttavat suhdanneherkkää yrityskoulutuksen kysyntää heikentävästi. Kysynnän vaihteluihin vastataan verkostomallilla eli kevyellä omalla organisaatiolla, jota täydentävät partnereina toimivat kouluttajat ja konsultit. Koulutusviennissä onnistuminen osaltaan vähentäisi lähimarkkina-alueiden suhdanteiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Ukrainan sota ja maailmanpoliittinen tilanne voivat vaikuttaa negatiivisesti konsernin päämarkkina-alueiden Suomen ja Ruotsin talouksiin sekä koulutusvientiin. MIF-liiketoimintasegmentin Pietarin liiketoiminnan keskeyttämisellä on vähäinen vaikutus konsernin talouskehitykseen.

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät riskiin menettää avainhenkilöitä.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Soprano myi 10.2.2022 verkkokaupan ratkaisuja tarjoavan osakkuusyhtiö Ambientia E-commerce Oy:n 40 prosentin osuutensa yhtiön ennestään 60-prosenttisesti omistavalle Ambientia Group Oy:lle. Kauppahinta koostui käteisvastikkeena suoritettavasta 450.000 euron peruskauppahinnasta sekä lisäkauppahinnoista, jotka perustuvat vuosien 2021, 2022 ja 2023 Ambientia E-commerce Oy konsernin liikevaihdon kasvuun. Lisäksi Ambientia Group Oy:llä on optio lunastaa vuosien 2022-2023 lisäkauppahinnat 200.000 eurolla 30.8.2022 mennessä.

Samassa yhteydessä sovittiin peruutettavaksi vahingonkorvauskanne, jossa Ambientia E-commerce Oy vaati vahingonkorvausta pääomistaja Ambientia Group Oy:ltä. Osapuolilla ei ole asiassa tämän jälkeen enää vaatimuksia toisiaan kohtaan. Järjestelyllä ei arvioida olevan olennaista tulosvaikutusta. Kauppa vahvistaa konsernin kassaa.

Yhtiö on päivittänyt arvioitaan riski- ja epävarmuustekijöistä Ukrainan tilanteesta johtuen.

Arvio tulevasta kehityksestä vuodelle 2022

Soprano Oyj konsernin liiketuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta ja olevan positiivinen. Myös liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiö Soprano Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 3 659 579,96 euroa, josta tilikauden tulos on -201 619,46 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2022

Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan torstaina 14.4.2022
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä maanantaina 23.5.2022 klo 14.00.
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 julkaistaan perjantaina 26.8.2022 klo 9.00.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Se on julkaistu myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.soprano.fi

 

wkr0006.pdf