Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Liiketulos parani, Wetterin osakevaihto etenee

Soprano Oyj puolivuosikatsaus 26.8.2022 klo 09.00

Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Liiketulos parani, Wetterin osakevaihto etenee

Soprano Oyj konsernin vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa ja liiketulos parani selvästi jääden kuitenkin edelleen lievästi tappiolliseksi. Alkuvuonna 2022 koronapandemia haittasi liikevaihdon kehitystä. Koronarajoitusten loppuminen kevättalvella vaikutti positiivisesti yrityskoulutusten kysyntään.

Tammi-kesäkuu 2022

  • Konsernin tammi-kesäkuun 2022 liikevaihto oli  5 608 (tammi-kesäkuu 2021: 5 828) tuhatta euroa, muutos -3,8 prosenttia.
  • Liiketulos 1-6 2022 oli -85 (-415) tuhatta euroa, muutos +331 tuhatta euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 33,8 (30,8) prosenttia, nettovelkaantumisaste 99,5 (124,4) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto oli -3,2 (-9,3) prosenttia.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 418 (-388) tuhatta euroa, koko rahavirta -80 (-931) tuhatta euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,03) euroa.
  • Konsernin tuotekehitysmenot 1-6 2022 olivat 0,1 (0,4) miljoonaa euroa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Soprano Oyj konsernin liiketuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta ja olevan positiivinen. Myös liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi.

Wetterin ehdollinen osakevaihtosopimus

Wetteri -yhtiöiden tilanne on yhdistymisprojektin ollessa kesken myös Soprano Oyj:n kannalta tärkeää sijoittajainformaatiota. Tämän vuoksi Sopranon hallitus on arvioinut aiheelliseksi esittää puolivuosikatsauksessa 1-6 2022 myös Wetterin lukuja erityisesti huomioiden sen, että pörssitiedotteessa 2.6.2022 kerrottiin vuoden 2021 luvut. Alla olevat luvut on saatu Wetteriltä pyydettäessä, ne ovat tilintarkastamattomia eikä Sopranon hallituksella tai talousjohdolla ole ollut mahdollisuutta tarkistaa tai arvioida niiden oikeellisuutta.

Wetterin liikevaihto 1-6 2022 (FAS) oli 162,5 miljoonaa euroa (169,4 miljoonaa euroa). Komponenttien saatavuushaasteista johtuen yhtiön liikevaihto ei ole ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvanut. Merkittäviltä osin pitkistä toimitusajoista johtuen keskihinnan mukaan laskettu tilauskanta on noussut 121 prosenttia 110 miljoonaan euroon (50 miljoonaa euroa). Uusien henkilöautojen tilauskanta on elokuussa 2022 yhteensä 80 miljoonaa euroa (elokuussa 2021 29 miljoonaa euroa) eli 175 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Raskaiden ajoneuvojen tilauskanta on elokuussa 2022 yhteensä 31 miljoonaa euroa (elokuussa 2021 21 miljoonaa euroa) eli 47 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Wetterin ehdollinen osakevaihtosopimus on edennyt, kun sekä Wetterin että Sopranon Due Diligence -raportteja, Wetterin IFRS-konversiota, Finanssivalvonnan poikkeuslupahakemusta, listalleottoesitettä sekä IPO Readiness-raporttia on edistetty. Soprano on käynnistämässä strategiaprosessia liittyen Wetterin ehdolliseen osakevaihtosopimukseen. Strategiasta tiedotetaan erikseen projektin edetessä.

Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula: ”Wetterin monimerkkistrategia ja laaja-alainen liiketoiminta uusista ajoneuvoista käytettyihin ja henkilöautoista raskaaseen kalustoon sekä huolto-, korjaus- ja varaosaliiketoimintaan tasaa liiketoimintariskejä ja on luonut vahvan pohjan yhtiön vuosia jatkuneelle kannattavalle kasvulle.

Monimerkkistrategiamme tuo tasaisesti vaihtoautojen virtaa käytettyjen autojen kauppaan. Myös komponenttien saatavuushaasteissa yhtiön monimerkkistrategia on auttanut Wetteriä, kun toimitusongelmat ovat osuneet eri merkeillä eri ajankohtiin. Kevään aikana sähkö- ja lataushybridiautojen osuus kokonaismyynnistämme on noussut ja myytyjen autojen keskihinta on aiempaa korkeampi.

Autoala on historiansa suurimmassa murroksessa esimerkiksi liiketoimintamallien uudistumisen, kasvavien ympäristövaatimusten sekä tekniikan kehittymisen myötä. Investointitarpeet kasvavat, mikä näkyy alan kiihtyvänä keskittymisenä. Tämä murros yhdessä listautumisen kanssa tukee Wetterin tavoitetta tulla Suomen suurimmaksi ja kannattavimmaksi täyden palvelun autotaloksi”.

Sopranon toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi: ”Elinikäiselle oppimiselle on laaja tarve yhteiskunnassamme. Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten poistuttua kevättalven aikana asiakkaamme alkoivat kevään aikana aktivoitua henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

MIF on voittanut useita julkishallinnon kilpailutuksia, kuten Valtioneuvoston kanslian viestintävalmennukset, HUSin esihenkilövalmennukset ja Suomen Pankin asiantuntijavalmennukset. Pitkä kokemuksemme toimialaliittojen kanssa sai jatkoa, kun aloitimme yhteistyön Suomen hautaustoimistojen liiton kanssa useissa tutkinnossa ja toimistojen akkreditoinneissa. Koulutusaloista erityisesti Kyber Master -tutkintojen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkintojen suosio on noussut.  IT GROUPin asiakaskysyntä Suomessa on käynnistynyt odotuksiamme hitaammin, Ruotsissa sen sijaan on näkyvissä pientä piristystä. Myös koulutusvienti on aktivoitumassa ja käynnissä on useita tarjousprosesseja. Toukokuussa aloitimme  yrittäjyyden ammattitutkinnon etätoteutuksen Myanmariin. MIFin tilauskanta on 5 % edellä viime vuoteen verrattuna ja IT GROUPin tilauskanta on 8 % jäljessä.

MIF-liiketoimintasegmentin Pietarin MIF Russian yksikkö myytiin sen toimivalle johdolle toukokuussa 2022. Koulutusmyynti Venäjällä oli aiemmin keskeytetty vastalauseena Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan. Järjestelyn tulosvaikutus oli +38 tuhatta euroa.

Olemme jatkaneet kevään aikana kannattavuuttamme parantavia toimenpiteitä, mutta myös panostaneet koulutuksien hybridiratkaisuihin ja digitaaliseen markkinointiin. Henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio on pysynyt kiitettävällä tasolla kuukausittaisissa pulssimittauksissamme. Liiketuloksemme parani 1-6 2022 vertailukauteen 1-6 2021 nähden 331 tuhatta euroa.

Luotamme koulutuskysynnän kasvamiseen syksyn aikana.”

Avainluvut 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liikevaihto 5 608 5 828 11 002
Käyttökate 337 212 550
Liiketulos -85 -415 -573
Liiketulos % -1,5 -7,1 -5,2
Kauden tulos -194 -565 -930
Tulos/osake -0,01 -0,03 -0,06
Liiketoiminnan rahavirta 418 -388 129
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,2 -9,3 -7,2
Oman pääoman tuotto, % -11,6 -27,7 -22,5
Omavaraisuusaste, % 33,8 30,8 32,3
Nettovelkaantumisaste, % 99,5 124,4 120,9
Henkilöstö kauden lopussa, 69 82 75
– josta Suomen ulkopuolella 8 15 15

Soprano on soveltanut European Securities and Market Authority:n (ESMA) 3.7.2016 voimaantullutta ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Soprano käyttää nimitystä ”vertailukelpoinen” aiemmin käyttämänsä ilmaisun ”ilman kertaluonteisia eriä” sijaan.

Sopranon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon seuraava tuloskatsaus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2022, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

SOPRANO OYJ

Hallitus

wkr0006.pdf