Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Koronapandemian uudet aallot heikensivät myyntiä, koulutuskysynnän nopea piristyminen on mahdollista

Soprano Oyj puolivuosikatsaus 27.8.2021 klo 09.00

Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Koronapandemian uudet aallot heikensivät myyntiä, koulutuskysynnän nopea piristyminen on mahdollista

Soprano Oyj konsernin vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosta painoi edelleen koronapandemia ja sen vaikutukset toimintaympäristöömme. Koulutuskysynnässä oli touko-kesäkuussa 2021 nähtävissä jo elpymistä. Koronapandemian neljäs aalto ja uudet rajoitustoimet ovat kuitenkin vähentämässä selvästi vuoden 2021 toiselle vuosipuoliskolle realisoituvaa koulutusmyyntiä, kun koulutuksia siirtyy ja peruuntuu. Koronapandemian vuoksi myöskään koulutusviennin ja uusien liiketoimintojen myynti ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Uskomme patoutuneen koulutuskysynnän heijastuvan koulutusmyynnin kasvuun, kun pandemiatilanne helpottuu.

Tammi-kesäkuu 2021

  • Konsernin tammi-kesäkuun 2021 liikevaihto oli  5 828 (tammi-kesäkuu 2020: 6 661) tuhatta euroa, muutos -12,5 prosenttia.
  • Liiketulos 1-6 2021 oli -415 (-617) tuhatta euroa. Tulokseen sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1-6 2021 138 (-234) tuhatta euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 30,8 (35,2) prosenttia, nettovelkaantumisaste 124,4 (68,2) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto oli -9,3 (-12,0) prosenttia.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -388 (1 265) tuhatta euroa, koko rahavirta -931 (1 847) tuhatta euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,05) euroa.
  • Konsernin tuotekehitysmenot 1-6 2021 olivat 0,4  (0,4) miljoonaa euroa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Soprano Oyj konsernin liiketuloksen ennakoidaan olevan selvästi parempi kuin vuoden 2020 liiketulos -992 tuhatta euroa.

Toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi

”Myynti oli touko-kesäkuussa jo elpymässä, mutta pandemiatilanteen heikentyminen uudelleen katkaisi myönteisen kehityksen. Olemme proaktiivisesti käynnistäneet säästötoimia koronapandemian hankalien rajoitustoimien keskellä. Liiketoiminnan kulut ja henkilöstökulut olivatkin noin kahdeksan prosenttia pienemmät kuin vuosi sitten. Työ kannattavuuden parantamiseksi jatkuu edelleen.

Tilauskannat ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. MIF-segmentin tilauskanta on kahdeksan prosenttia korkeampi ja IT GROUP -segmentin tilauskanta on samalla tasolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Iso kiitos tästä kuuluu sitoutuneelle henkilökunnallemme.

Laajaan koulutustarjontaamme koronapandemia on vaikuttanut eri tavoin. Pitkät tutkinto-ohjelmat ovat kiinnostaneet asiakkaita edelleen. Suomessa ICT-koulutuskysyntä on elpynyt selkeästi nopeammin kuin Ruotsissa. Useiden lyhytkurssien osalta asiakkaat edelleen odottavat lähikoulutuksien alkamista molemmissa maissa. Myös kehittyvissä talouksissa koulutusviennin edellytykset ovat pandemiasta johtuen heikentyneet oleellisesti.

Koulutuskysyntä voi elpyä nopeasti, kun rokotekattavuus paranee ja rajoitustoimet poistuvat.”

Avainluvut 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 5 828 6 661 11 848
Käyttökate 212 67 375
Liiketulos -415 -617 -992
Liiketulos % -7,1 -9,3 -8,4
Kauden tulos -565 -790 -1 495
Tulos/osake -0,03 -0,05 -0,09
Liiketoiminnan rahavirta -388 1 265 781
Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,3 -12,0 -11,1
Oman pääoman tuotto, % -27,7 -29,1 -27,5
Omavaraisuusaste, % 30,8 35,2 32,8
Nettovelkaantumisaste, % 124,4 68,2 91,5
Henkilöstö kauden lopussa, 82 94 81
– josta Suomen ulkopuolella 15 22 16

Soprano on soveltanut European Securities and Market Authority:n (ESMA) 3.7.2016 voimaantullutta ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Soprano käyttää nimitystä ”vertailukelpoinen” aiemmin käyttämänsä ilmaisun ”ilman kertaluonteisia eriä” sijaan.

Sopranon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon seuraava tuloskatsaus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2021, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

SOPRANO OYJ

Hallitus

wkr0006.pdf