Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Koronapandemia laski liikevaihtoa ja liiketulosta, rahoituspaketti vahvisti kassaa

Soprano Oyj puolivuosikatsaus 27.8.2020 klo 09.00

Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Koronapandemia laski liikevaihtoa ja liiketulosta, rahoituspaketti vahvisti kassaa

Tammi-kesäkuu 2020

  • Konsernin tammi-kesäkuun 2020 liikevaihto oli 6 661 (tammi-kesäkuu 2019: 7 980) tuhatta euroa, muutos -16,5 prosenttia.
  • Liiketulos 1-6 2020 oli -617 (201) tuhatta euroa. Tulokseen sisältyy tulosta heikentäviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1-6 2020 -234 (0) tuhatta euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 35,2 (40,3 prosenttia), nettovelkaantumisaste 68,2 (80,7) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto oli -12,0 (2,6) prosenttia.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 265 (729) tuhatta euroa, koko rahavirta 1 847 (-798).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,05 (0,00) euroa.
  • Konsernin tuotekehitysmenot 1-6 2020 olivat 0,4  (1-6 2019 1,0) miljoonaa euroa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Soprano perui tulosohjauksen 31.7.2020 Aasian projektista tulleen uuden tiedon sekä koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden johdosta eikä toistaiseksi anna uutta tulosohjausta.

Vt. toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi

”Soprano konsernin toimintaympäristö muuttui alkuvuonna oleellisesti koronapandemian levitessä ja  viranomaisten asettaessa rajoitteita taudin leviämisen hillitsemiseksi. Pandemia vaikutti Sopranon liikevaihtoon ja tulokseen heikentävästi. Liikevaihto laski -16,5 % ja tulos oli ensimmäisen puolen vuoden osalta tappiollinen -617 tuhatta euroa.

Koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitukset vaikuttivat erityisesti lyhytkurssitoimintaan negatiivisesti. Tästä syystä IT Group segmentin liikevaihto laski -30,4 % ollen 3,7 miljoonaa euroa ja tulos oli negatiivinen -421 tuhatta euroa. Erityisesti Ruotsin yksikön osalta asiakkaiden ostokäyttäytyminen pandemian aikana oli vaikeasti ennakoitavaa. MIF-segmentin osalta koronapandemia vaikutti ennen kaikkea heikentävästi lyhytkurssitoimintaan. MIF-segmentin liikevaihto oli 2,08 miljoonaa euroa ja liiketulos heikkeni 10 tuhanteen euroon. Julkisen sektorin kysyntä erityisesti pitkiin koulutusohjelmineen pysyi ennakoidulla tasolla.

Sopranossa viime vuosina tehdyt investoinnit, kokemus etäkoulutuksesta, työntekijöiden ja kumppaneiden osaaminen sekä joustavat toimintamallit auttoivat etäkoulutuksiin ja -työhön siirtymisessä maaliskuun alussa.

Huhtikuussa Soprano allekirjoitti sopimuksen ja aloitti merkittävän koulutusvientihankkeen Aasiassa sijaitsevassa maassa. Asiakas maksoi projektin ensimmäisen 1,2 miljoonan euron suorituksen toukokuussa. Soprano sai heinäkuun lopussa tiedon asiakkaan halusta sopimuksen päättämiseksi. Asiakkaan ilmoittama pääsyy tähän on maan pahentunut koronatilanne ja sen vuoksi maassa käyttöön otetut voimakkaat säästötoimet. Sopimus on kuitenkin osoitus koulutusviennin mahdollisuuksista strategian mukaisesti. Katsauskaudelle on projektista tuloutettu 0,8 miljoonaa euroa.

Soprano konserni pienensi koronapandemia-ajan rahoitusriskejään sopimalla päärahoittajiensa kanssa rahoituspaketista. Konserni on myös aktiivisesti käynnistänyt kustannussäästöohjelmia, joiden tavoitteena on reagoida nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön ja vaikuttaa kannattavuuteen.

Syyskauden osalta näkyvyys on edelleen heikko pandemian vahvistuessa uudelleen markkina-alueella ja maailmalla yleisesti. Tästä syystä taloudellisen ohjeistuksen antaminen kuluvalle tilikaudella ei ole toistaiseksi mahdollista.

Huolimatta hyvin haasteellisesta toimintaympäristöstä yhtiön kasatilanne on vakaa. Tuloskehityksen kääntämiseksi parempaan olemme ryhtyneet ripeästi tilanteen vaatimiin sopeutustoimiin, koska haluamme pitää huolta myös tulevaisuuden kilpailukyvystämme. Uskon, että valittuihin muutosajureihin perustuva strategiamme on edelleen relevantti ja yhteistyössä uuden hallituksen kanssa meillä on mahdollisuudet tarttua tuleviin haasteisiin. Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme erinomaisesta työstä poikkeuksellisissa olosuhteissa.” 

Avainluvut 1-6/2020 1-6/2019 2019
Liikevaihto 6 661 7 980 14 863
Käyttökate 67 837 1 370
Liiketulos -617 201 82
Liiketulos % -9,3 2,5 0,6
Kauden tulos -790 45 -90
Tulos/osake -0,05 0,00 -0,01
Liiketoiminnan rahavirta 1 265 729 1 365
Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,0 2,6 -0,9
Oman pääoman tuotto, % -29,1 1,4 -5,0
Omavaraisuusaste, % 35,2 40,3 40,1
Nettovelkaantumisaste, % 68,2 80,7 76,6
Henkilöstö kauden lopussa, 94 98 94
– josta Suomen ulkopuolella 22 26 26

Soprano on soveltanut European Securities and Market Authority:n (ESMA) 3.7.2016 voimaantullutta ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Soprano käyttää nimitystä ”vertailukelpoinen” aiemmin käyttämänsä ilmaisun ”ilman kertaluonteisia eriä” sijaan.

Sopranon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon seuraava tuloskatsaus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2020, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

SOPRANO OYJ
Hallitus

 

 

wkr0006.pdf