Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Vahvasta tuotekehityspanostuksesta huolimatta liiketulos säilyi voitollisena

Soprano Oyj puolivuosikatsaus 29.8.2019 klo 09.00

Soprano Oyj konserni puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Vahvasta tuotekehityspanostuksesta huolimatta liiketulos säilyi voitollisena

Tammi-kesäkuu 2019

  • Konsernin tammi-kesäkuun 2019 liikevaihto oli 7 980 (tammi-kesäkuu 2018: 8 225) tuhatta euroa, muutos -3,0 prosenttia.
  • Liiketulos 1-6 2019 oli 201 (256) tuhatta euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 40,3 (53,5 prosenttia), nettovelkaantumisaste 80,7 (25,0) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto oli 2,6 (7,1) prosenttia.
  • Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 729 (563) tuhatta euroa, koko rahavirta -798 (-323).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,01) euroa.
  • Konsernin tuotekehitysmenot 1-6 2019 nousivat 1,0 miljoonaan euroon (1-6 2018 0,7).

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Soprano Oyj konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen ennakoidaan kasvavan vuonna 2019 (muuttumaton).

Tuleville vuosille odotetaan koulutusliiketoiminnan kansainvälistymisestä merkittävää liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua, mikäli solmitut aiesopimukset toteutuvat. Pidemmän aikavälin tulosohjaus liittyy yhtiön kansainvälistymisstrategiaan ja sen toteutumisesta tiedotetaan pääsääntöisesti puolivuosittain talouskatsauksissa.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen

”Sopranon omistamien koulutusyhtiöiden kannattavuus parani edelleen. Koulutusyhtiöiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) parani katsauskaudella 51 prosenttia 1 miljoonaan euroon ja liiketulos (EBIT) parani 42 prosenttia 0,7 miljoonaan euroon.

Katsauskaudella koko konsernin tuotekehityspanostukset kasvoivat 42 prosenttia 1 miljoonaan euroon. Konsernin liikevaihto pieneni 3 prosenttia 8 miljoonaan euroon ja liiketulos pieneni 22 prosenttia 0,2 miljoonaan euroon.

Konsernin koulutusvientihankkeet Mosambikissa, muissa Afrikan maissa sekä Aasian ja Etelä-Amerikan kehittyvissä maissa ovat edenneet toivottua hitaammin, mutta tarjouksia on nyt ulkona entistä enemmän. Uusien integroitujen tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden käyttöönotto ei ole sujunut täysin kitkatta ja työ jatkuu. Soprano panostaa tuotekehitykseen kilpailukyvyn parantamiseksi Pohjoismaissa ja laajentaakseen markkina-aluettaan kansainvälisesti. Nämä panostukset ovat konsernin suurin riski ja toisaalta suurin mahdollisuus merkittävään kasvuun.

Yhtiön päämarkkina-alueella Pohjoismaissa sekä kansainvälisesti ennustetaan talouden kasvun hidastuvan. Talouden riskien odotetaan viiveellä näkyvän myös koulutustoimialan kysynnässä. Samaan aikaan koulutuksen tarve kehittyvissä maissa ja maailman eri kriisipesäkkeissä kasvaa voimakkaasti.

Sopranon uusi toimitalo, Töölönlahden kampus on osoittautunut onnistuneeksi investoinniksi. Asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työhyvinvointi ovat parantuneet.”

Avainluvut 1-6/2019 1-6/2018 2018
Liikevaihto 7 980 8 225 15 542
Käyttökate* 837 422 717
Liiketulos** 201 256 412
Liiketulos % 2,5 3,1 2,6
Kauden tulos 45 143 287
Tulos/osake 0,00 0,01 0,01
Liiketoiminnan rahavirta *** 729 563 23
Sijoitetun pääoman tuotto, % *** 2,6 7,1 2,0
Oman pääoman tuotto, % 1,4 4,4 -2,5
Omavaraisuusaste, % *** 40,3 53,5 45,6
Nettovelkaantumisaste, % *** 80,7 25,0 44,9
Henkilöstö kauden lopussa, 98 96 98
– josta Suomen ulkopuolella 26 28 32
*) IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi 1-6 2019 konsernin käyttökatetta 433 tuhatta euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muutos ei vaikuttanut liiketoimintasegmenttien käyttökatteeseen.
**) IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi 1-6 2019 konsernin liiketulosta 25 tuhatta euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muutos ei vaikuttanut liiketoimintasegmenttien liiketulokseen.
***) IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikutti 1.1.2019 alkaen tunnuslukuihin, jotka on laskettu taseen loppusumman tai korollisten velkojen perusteella, sekä rahavirtalaskelmaan.

Soprano on soveltanut European Securities and Market Authority:n (ESMA) 3.7.2016 voimaantullutta ohjetta vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Soprano käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja rahoitusrakenteen kehittymistä sekä parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Käytetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja tunnuslukuja. Soprano käyttää nimitystä ”vertailukelpoinen” aiemmin käyttämänsä ilmaisun ”ilman kertaluonteisia eriä” sijaan.

Sopranon puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 on pdf-muodossa tämän tiedoston liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.soprano.fi

Sopranon seuraava tuloskatsaus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2019, joka julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

SOPRANO OYJ
Hallitus

wkr0006.pdf