Soprano Oyj hankkii omia osakkeitaan

Soprano Oyj pörssitiedote 19.12.2008 klo 15.20

Soprano Oyj hankkii omia osakkeitaan

Soprano Oyj:n hallitus päätti tänään varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2008 sille
antaman valtuutuksen perusteella hankkia 100.000 yhtiön omaa osaketta
voitonjakokelpoisilla varoilla. Määrä vastaa noin 0,9 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista omaa
pääomaa. 

Hankinta perustuu yhtiön osakekannustinjärjestelmän ehtoihin. Osakkeet
hankintaan Soprano Oyj:n osakekannustinjärjestelmän piiriin kuuluvalta yhtiön
työntekijältä, jonka toimisuhde yhtiöön päättyy 31.12.2008. Edellä mainitulla
perusteella hankinnalle on olemassa osakeyhtiölain tarkoittama painava
taloudellinen syy. Hankituista osakkeista suoritetaan vastikkeena 0,68 euroa
per osake, mikä vastaa osakkeiden merkintähintaa. 

Osakkeiden hankinta toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Osakkeiden
hankkimisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan yhteensä 194 465 omaa osaketta. 


Soprano Oyj 

Hallitus

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                   
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu  
http://www.soprano.eu/