Soprano ostaa verkkokauppayhtiö Asapsoftin

Soprano ostaa verkkokauppayhtiö Asapsoftin                   

Soprano Oyj on 18.12.2007 allekirjoitetulla sopimuksella sopinut        
verkkokaupparatkaisuja tarjoavan Asapsoft Netsystems Oy:n koko osakekannan   
hankkimisesta. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki Asapsoft Netsystems Oy:n
osakkeenomistajat.                               

Asapsoft Netsystems Oy tarjoaa joustavat verkkokauppa- ja            
verkkotilausjärjestelmät kuluttajakauppaan sekä b-to-b- ja           
extranet-ympäristöihin. Yhtiön tuotteet Netta Business Channel ja Netta Consumer
Channel sisältävät laajat sähköisen kaupankäynnin ominaisuudet. Yhtiön uudella 
teknologialla toteutettu verkkoliiketoiminnan järjestelmä on nopeasti      
käyttöönotettavissa ja mahdollistaa täysin vapaan yrityskohtaisen räätälöinnin. 
Asapsoftilla on merkittäviä ja pitkäaikaisia asiakasreferenssejä.        

Kauppa toteutetaan osakevaihtona. Soprano Oyj käyttää kaupassa vastikkeena uusia
osakkeitaan. Vastikkeena annetaan yhteensä enintään 850.000 kappaletta uusia  
Soprano Oyj:n osakkeita. Muuta vastiketta kaupassa ei makseta.         

Vastikkeena annettavista osakkeista enintään 550.000 kappaletta lasketaan    
liikkeeseen peruskauppahintana. Yhteensä enintään 300.000 uutta osaketta    
annetaan lisäkauppahintana vuosina 2009 - 2011, mikäli Asapsoft Netsystems Oy:n 
liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys täyttävät sovitut kriteerit.       

Lopullisen kaupan odotetaan tapahtuvan Asapsoft Netsystems Oy:n yhtiökokouksen 
ja Sopranon Oyj:n hallituksen päätöksen jälkeen tammikuun aikana, josta alkaen 
Asapsoft Netsystems Oy:n konsolidoitaisiin osaksi Soprano Oyj:n konsernia.   
Soprano Oyj tulee tiedottamaan asiasta erikseen.                

Asapsoft Netsystems Oy:n liikevaihto tulee olemaan vuonna 2007 arviolta 800.000 
- 850.000 euroa, ja sen liiketulos lievästi positiivinen. Asapsoft Netsystems  
Oy:n palveluksessa on kymmenen työntekijää.                   

Samassa yhteydessä Soprano Oyj on sopinut ostavansa Asapsoft Netsystems Oy:lle 
annetun pääomalainan. Vastikkeena tässä kaupassa Soprano Oyj luovuttaa 62.500  
kappaletta Soprano Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita sekä 99.790 kappaletta 
uusia osakkeita eli yhteensä vastikkeena maksetaan 162.290 osaketta.      

Asapsoft Netsystems Oy:n tuotteet ja Soprano Composer -verkkokauppaohjelmisto  
eivät ole kilpailijoita keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan.        
Asapsoftin keskisuurille ja suurille yrityksille tarkoitetut uuden sukupolven  
ohjelmistoratkaisut täydentävät Soprano Composerin pienyrittäjille suunnattuja 
verkkokauppaohjelmistoja ja antavat asiakkaille luonnollisen kasvupolun     
yrityskoon ja tarpeiden kasvaessa.                       

”Yritysten liiketoiminta siirtyy verkkoon yhtä vääjäämättömästi kuin kirjeet  
ovat muuttuneet sähköposteiksi. Ohjelmistojen tulee olla helppokäyttöisiä ja  
vapaasti räätälöitäviä. Jatkossa sisällöntuotanto nousee merkittäväksi     
kilpailukeinoksi. Yrityskaupalla yhdistämme Suomen tunnetuimman         
viestintätoimiston ja Suomen tunnetuimman verkkokauppaohjelmiston alan     
korkeimpaan teknologiaosaamiseen. Tavoitteemme on parantaa asiakkaidemme    
kannattavuutta lisäämättä kiinteitä kuluja”, toteaa Soprano Oyj:n        
toimitusjohtaja Arto Tenhunen.                         

”Kaupan myötä syntyy koko suomalaisen yrittäjä- ja yrityskentän tarpeet kattava 
verkkokaupan ja -viestinnän asiantuntijayritys. Näin syntyvä kokonaisuus tukee 
tuotteineen suomalaisen yritystoiminnan menestymisen edellytyksiä kovenevassa  
kansainvälisessä kilpailussa”, toteaa Asapsoft Netsystems Oy:n toimitusjohtaja 
Tapio Valli.                                  Soprano Oyj                                   
hallitus                                    


Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj                                   
Toimitusjohtaja                                 
Arto Tenhunen                                  
0400 413314                                   
arto.tenhunen@soprano.eu                            

Asapsoft Netsystems Oy                             
Toimitusjohtaja                                 
Tapio Valli                                   
050 5534433                                   
tapio.valli@asapsoft.fi                             

Asapsoft Netsystems Oy                             
tilintarkastettu tuloslaskelma ja tase 2006                   
(FAS)                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma, tuhatta euroa              |  1-12 2006     |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevaihto                      |         711 |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikevoitto                      |         13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       |         12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilikauden voitto                   |         12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase, tuhatta euroa                  |     31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| pysyvät vastaavat                   |          9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vaihtuvat vastaavat                  |         390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| osakepääoma                      |         38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ylikurssirahasto                    |         217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kertyneet voittovarat                 |        -602 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| pääomalainat                      |         505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lainat rahoituslaitoksilta               |         49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikainen vieras pääoma              |         192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| taseen loppusumma                   |         398 |
--------------------------------------------------------------------------------