Soprano ostaa PR- ja viestintätoimisto Promoden

Soprano Oyj pörssitiedote 23.4.2012 klo 09.00

Soprano ostaa PR- ja viestintätoimisto Promoden

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on tänään allekirjoitetulla sopimuksella vahvistanut ostavansa tuoteviestintään erikoistuneen PR- ja viestintätoimisto Promode Oy:n koko osakekannan. Soprano maksaa Promodesta peruskauppahintana 250 tuhatta euroa käteisellä. Lisäkauppahintana maksetaan vuosien 2012-2014 tuloksien perusteella yhteensä enintään 300 tuhatta euroa käteisellä, mikäli Promoden tulos täyttää sovitut kriteerit. Kaupassa myyjänä toimii Promode Oy:n omistaja Ulla-Maija Tamminen, joka jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Kauppa vaatii toteutuakseen Soprano Oyj:n hallituksen päätöksen 31.8.2012 mennessä. Promoden ennakoidaan yhdistyvän Soprano-konserniin kesällä 2012. Tässä vaiheessa kaupan ei odoteta olennaisesti vaikuttavan tilikauden 2012 taloudelliseen tulokseen.

Promode Oy, omistaja ja toimitusjohtaja Ulla-Maija Tamminen: ”Kaupan myötä Promode löysi hyvän kodin kasvaa ja kehittyä. Näen myös, että Promoden ja Sopranon välinen synergia tulee synnyttämään merkittävästi paremman kokonaisuuden, kuin mitä yhtiöt erikseen olisivat olleet. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä sopranolaisten kanssa.”

Soprano-konsernissa Promode tulee jatkamaan erikoisosaamisalueensa kehittämistä edelleen. Yhtiöiden asiakkaille yrityskauppa merkitsee jatkossa entistä monipuolisempien viestintäpalvelujen saantia yhden katon alta.

Soprano Oyj, viestintäpalveluiden johtaja Samuel Sorainen: ”Promoden pitkälle konseptoidut palvelutuotemallit täydentävät erinomaisesti Sopranon viestintätoimintojen nykyistä tarjontaa. Saadessamme taloon arvostetun ja valmiiksi menestyvän PR-toimiston, pystymme laajentumaan aidoksi täyden palvelun viestintätoimistoksi. Promode on ollut yli 25 vuoden ajan luomassa Suomeen tuoteviestinnän standardeja ja Ulla-Maija Tamminen on yksi klassisen PR:n arvostetuimpia tekijöitä. Toivotamme promodelaiset lämpimästi mukaan Soprano-konserniin ja rakentamaan meistä myös markkinointiviestintäalan menestystarinaa.”

Promode Oy on vuonna 1986 perustettu lifestyle-tuotteisiin ja -palveluihin erikoistunut, tällä hetkellä kuusi viestinnän ammattilaista työllistävä PR- ja viestintätoimisto. Promoden tavoitteena on saada asiakkailleen sekä heidän edustamilleen tuotemerkeille, tuotteille ja palveluille näkyvyyttä asiakkaiden liiketoiminnan kannalta tärkeiksi katsotuissa ja kohderyhmät tavoittavissa kanavissa. Promodella on asiakkainaan lukuisia alojensa tunnetumpia tuotteita edustavia yrityksiä. Nykyiseen asiakaskuntaan kuuluu esimerkiksi Coca-Cola, Tulikivi, Kekkilä, Crocs, Värisilmä, Dyson ja maailman tunnetuimmat aurinkolasi- ja silmälasibrändit Ray-Ban, Prada, Persol ja Dolce&Gabbana.

Promoden toiminnasta ja asiakkuuksista on kerrottu lisää yhtiön kotisivuilla www.promode.fi ja Promode Oy:n taloudelliset luvut on esitetty liitteessä.

Soprano Oyj
 

Lisätietoja:

Soprano Oyj, Samuel Sorainen, johtaja, 040 720 3172, samuel.sorainen@soprano.fi ja www.soprano.fi

Promode Oy, Ulla-Maija Tamminen, 050 5666 374, ulla-maija.tamminen@promode.fi ja www.promode.fi
 

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.
 

liite: Promode Oy tulos ja tase, tilintarkastetut luvut
Tuloslaskelma 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010
liikevaihto 533 583
liiketoiminnan muut tuotot 0 1
materiaalit ja palvelut -37 -53
henkilöstökulut -273 -313
poistot ja arvonalentumiset -12 -14
liiketoiminnan muut kulut -113 -120
liikevoitto (-tappio) 99 83
rahoitustuotot ja -kulut -1 0
voitto (-tappio) ennen veroja 98 83
tuloverot -26 -22
tilikauden voitto(-tappio) 72 61
     
Tase 31.12.2011 31.12.2010
vastaavaa    
aineettomat hyödykkeet   7
aineelliset hyödykkeet 17 22
pysyvät vastaavat yht. 17 29
myyntisaamiset ja muut saamiset 56 53
rahat ja pankkisaamiset 132 116
vaihtuvat vastaavat yht. 188 169
vastaavaa yht. 205 198
vastattavaa    
osakepääoma 3 3
voittovarat 74 61
oma pääoma yht. 76 64
ostovelat ja muut velat 129 134
vieras pääoma yht. 129 134
vastattavaa yht. 205 198