Soprano ostaa Lemonlinen

Soprano Oyj pörssitiedote 7.1.2013 klo 09.00

Soprano ostaa Lemonlinen

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on tänään sopinut ostavansa Magento-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen Lemonline Oy:n koko osakekannan. Lemonline on tuotteistanut kaikki verkkokauppiaiden ja ohjelmistokehittäjien tarvitsemat keskeiset maksuliikenteen, logistiikan sekä maksutapojen, hintavertailun ja tuotekatalogien vaatimat ohjelmistomoduulit verkosta ostettaviksi tuotteiksi.

Lemonline.fi sivulta löytyvät valmiit ohjelmistomoduulit Itellan ja Matkahuollon logistiikkapalveluihin sekä uusiin SmartPost-pakettiautomaatteihin. Sivustolla on valmiit integraatiomodulit kaikkiin Suomessa toimiviin pankkeihin ja luottolaitoksiin sekä maksunvälittäjiin, kuten Suomen Maksuturva, Suomen Verkkomaksut ja Checkout Finland. Vastaava moduuli on saatavana myös asiakkaiden arvostamiin Hintaseuranta.fi ja Vertaa.fi -palveluihin.

Soprano Verkkokaupparatkaisut, johtaja Tapio Valli: ”Verkkokauppiaiden ja ohjelmistokehittäjien on järkevää valita haluamansa kaupan ominaisuudet valmiina ja testattuina Lemonline-moduleina. Lemonlinen tuotemodulit ovat jo nyt käytössä lähes jokaisessa Magento-pohjaisessa verkkokaupassa Suomessa.”

”Magento on maailmalla nopeimmin kasvava, avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta. Soprano puolestaan on Suomen johtava Magento-verkkokauppojen toimittaja. Vuonna 2006 perustettu Lemonline keskittyi tuotekehitykseen eivätkä resurssit riittäneet bisneksen kehittämiseen. Lemonlinen molemmat omistajat siirtyvät kaupan yhteydessä Sopranon palvelukseen. Nyt voimme tarjota resurssit, joilla innovaatioista tehdään liiketoimintaa, myös kansainvälisesti.”

Lemonline Oy:n osakekauppa toteutetaan EVL 52 f §:n tarkoittamana osakevaihtona, jossa Soprano Oyj suuntaa kauppahintavastikkeena 120.000 kappaletta Soprano Oyj:n uutta osaketta Lemonline Oy:n omistajille Matti Teräslahdelle ja Jaakko Suvannolle ja saa kaupassa 100 Lemonline Oy:n osaketta, jotka edustavat 100 % Lemonline Oy:n koko osakekannasta. Soprano Oyj:n osakkeen hinnaksi on kaupassa sovittu 0,50 euroa osakkeelta ja kauppahinta on 60.000 euroa. Osaan annettavista uusista osakkeista kohdistuu luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vuosittain vuosien 2013-2014 Lemonlinen liikevaihdon täytettyä sovitut kriteerit.

Järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta Soprano Oyj konsernin tulokseen vuonna 2013. Lemonline Oy:n keskeiset taloudelliset luvut on esitetty tämän tiedotteen liitteessä.

Soprano Oyj:n hallituksen on hyväksyttävä kauppa ja päätettävä osakeannista ja sen vaatimista muista toimenpiteistä viimeistään 28.2.2013 mennessä, tai sopimus raukeaa. Hyväksynnän jälkeen Lemonline Oy konsolidoidaan tytäryhtiönä osaksi Soprano Oyj -konsernia. Kaupan lopullisesta hyväksymisestä, uusien osakkeiden antamisesta sekä niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Tapio Valli, johtaja, verkkokaupparatkaisut
050 5534433
tapio.valli(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V
 

Lemonline Oy taloudelliset luvut    
     
Tuloslaskelma tilintarkastettu tilintarkastettu
  1-12 2011 1-12 2010
liikevaihto 54 64
liiketoiminnan muut tuotot 9 1
materiaalit ja palvelut -6 -6
henkilöstökulut -28 -11
poistot ja arvonalentumiset 0 0
liiketoiminnan muut kulut -16 -17
liikevoitto 13 30
rahoitustuotot ja -kulut 0 0
tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 13 30
tuloverot -3 0
tilikauden voitto 9 30
     
Tase tilintarkastettu tilintarkastettu
vastaavaa 31.12.2011 31.12.2010
koneet ja kalusto 1 1
pysyvät vastaavat yhteensä 1 1
lyhytaikaiset saamiset 24 16
rahat ja pankkisaamiset 12 38
vaihtuvat vastaavat yhteensä 36 54
vastaavaa yhteensä 37 55
     
vastattavaa    
oma pääoma yhteensä 12 3
lyhytaikainen vieras pääoma 25 52
vastattavaa yhteensä 37 55