Soprano ostaa Finpron konsulttiliiketoiminnan

Soprano Oyj pörssitiedote 30.5. klo 10.50

Soprano ostaa Finpron konsulttiliiketoiminnan

Finpro ry:n jäsenkokous on tänä aamuna hyväksynyt sopimuksen Suomessa harjoitetun maksullisen konsulttiliiketoiminnan myynnistä Sopranolle. Finpro on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti. Sopimus vaatii Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän.

Liiketoimintakaupassa Sopranon palvelukseen siirtyy 42 asiantuntijaa, asiakastietokanta, tarjous- ja tilauskanta, toimeksiantosopimukset ja Navigator palvelukonsepti sekä lisäksi oikeudet Finpro Consulting -tunnuksen käyttöön kahdeksi vuodeksi.

Kauppaan ei sisälly Finpron kansainvälinen verkosto. Finpro ei kuitenkaan tule siirtymäajan jälkeen tarjoamaan maksullisia konsultointipalveluita. Sopranon tarkoituksena onkin rakentaa Finpron kansainväliseen osaamiseen perustuva 40-50 maan konsulttiverkosto. Vuoden mittaisena siirtymäaikana Soprano saa käyttää asiakasprojekteissa sopimuksen mukaisesti Finpron vientikonsultteja.

Soprano Oyj maksaa 628 000 euron kauppahinnan käteisellä. Finpro osallistuu toiminnan sopeutuskustannuksiin 31.12.2014 saakka ja korvaa liiketoimintakaupan seurauksena Sopranon kannettavaksi siirtyvien vastuiden sopeuttamiskustannuksia enintään 600 000 eurolla sekä siirtyvät lomapalkka- ja lomarahavaraukset. Soprano sitoutuu selvittämään ja neuvottelemaan liiketoimintakaupan edellyttämät sopeuttamistoimet yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä 31.8.2014 mennessä. Tältä ajalta Finpro maksaa kustannukset, tarjoaa toimitilat ja saa vastikkeeksi kyseiseltä ajalta kertyvät ennen kauppaa myymiensä projektien tulot.

Finpron hallituksen puheenjohtaja Harri Kerminen: ”Liiketoimintakaupan keskeinen tavoite on varmistaa kansainvälistymiseen liittyvien maksullisten konsultointipalveluiden saatavuus etenkin suomalaisille pk-yrityksille. Sopranolla on erinomaiset edellytykset laajentaa palveluita ja tehostaa toimintaa.”

Sopranon toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Myyntityö alkaa heti. Kansainvälisessä kaupassa pysyvä kilpailuetu voidaan saavuttaa vain osaamista lisäämällä. Sopranon uusi Finpro Consulting pystyy tarjoamaan kasvuhaluisille vientiyrityksille johtamisen, viestinnän, tietoteknologian ja vientityön kouluttajat ja konsultit. Se tutkii kansainväliset markkinat, etsii kumppanit ja jakelukanavat. Tavoittelemme asiakkaalle konkreettisia tuloksia.”

Kaupan kohteena oleva liiketoiminta ei ole erillinen kirjanpitovelvollinen. Tämän vuoksi tulos- ja taselukuja ei ole saatavilla. Laaditun erillislaskelman mukaan kaupassa siirtyvän henkilöstön myynti vuonna 2013 oli 8,1 miljoonaa euroa. Vaikka liikevaihdon oletetaan laskevan, niin sopimukseen sisältyvän siirtymäajan ansiosta ostettavan konsulttiliiketoiminnan tavoitteena on positiivinen kassavirta ja liiketulos jo vuonna 2014.

 

Liiketoimintakauppa tulee voimaan aikaisintaan 2.6.2014 mikäli Sopranon hallitus hyväksyy sopimuksen ja kauppahinta on maksettu.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Finpro ry
hallituksen puheenjohtaja Harri Kerminen
+358 500 817 230
viestintäjohtaja Outi Torniainen
+358 40 512 1375 
outi.torniainen(at)finpro.fi
www.finpro.fi

 
Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 330 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland.