Soprano ostaa Aspectumin

Soprano Oyj pörssitiedote 10.9.2012 klo 13.15

Soprano ostaa Aspectumin

Verkkoviestintäyhtiö Soprano Oyj on tänään sopinut ostavansa osakevaihdolla 83 prosenttia asiakkuuksien johtamiseen keskittyneestä Aspectum Oy -konsernista. Toimivalle johdolle jää 17 prosentin omistus.

Sopimuksen mukaan Soprano Oyj ostaa 1.200.000 euron arvoisella osakevaihdolla Allocation Point Oy:ltä 7600 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 83,17 % yhtiön koko osakekannasta. Valtaosaan annettavista uusista osakkeista tulee kohdistumaan luovutusrajoitus. Vaihdossa annettavien ja myöhemmin liikkeelle laskettavien Soprano Oyj:n uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy kolmen kuukauden painotetulla keskiarvohinnalla laskettuna taaksepäin siitä hetkestä, kun Soprano Oyj:n hallitus hyväksyy järjestelyn.

Toteutuessaan järjestelyllä arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus Soprano Oyj konsernin tulokseen. Aspectum Oy -konsernin keskeiset taloudelliset luvut on esitetty tämän tiedotteen liitteessä.

“Yrityskaupan avulla tavoittelemme ykköspaikkaa johtamisen, viestinnän ja verkkoteknologian mahdollisuuksien yhdistäjänä. Haluamme olla keskeinen toimija, kun yhteiskunnan ja yritysten palveluita integroidaan tulevaisuuden verkkoviestinnän vaatimuksiin”, kiteyttää Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen. “Vuonna 2013 haemme 50 prosentin kasvua sekä liikevaihtoon että liiketulokseen.”

Sopimuksen mukaisesti Soprano Oyj:n hallituksen on hyväksyttävä kauppa ja päätettävä osakeannista ja sen vaatimista muista toimenpiteistä viimeistään 31.3.2013 mennessä, tai sopimus raukeaa. Hyväksynnän jälkeen Aspectum Oy konsolidoidaan tytäryhtiönä osaksi Soprano Oyj -konsernia. Kaupan lopullisesta hyväksymisestä, uusien osakkeiden antamisesta, niiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi ja uusiin osakkeisiin kohdistuvista luovutusrajoituksista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Myyjäyhtiön omistaja ja Aspectum Oy:n perustaja on kauppatieteiden tohtori Jarmo R. Lehtinen. Hän on akateemisella urallaan toiminut professorina Tampereen Yliopistossa ja Arizona State Universityssä sekä Suomen Akatemian tutkijana. Nykyisin hän toimii vierailevana professorina Prahan Kauppakorkeakoulussa sekä dosenttina Turun Kauppakorkeakoulussa ja Tampereen Yliopistossa. Tunnetuin teos, jota hän on ollut kirjoittamassa, ”Asiakkaiden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla”, voitti Pro Ekonomia -palkinnon ja on käännetty yhdeksälle kielelle.

Aspectum Oy on asiakkuuden johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 1996 ja on asiakkuusajattelun varhaisimpia edelläkävijöitä. Yhtiö tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita noin 20 päätoimisen ammattilaisen voimin. Aspectumilla on lähes 90 julkisen ja yksityisen sektorin asiakasta. Asiakkaita ovat mm. Marimekko, Mehiläinen, Pöyry CM sekä SOL Palvelut sekä lukuisia eri julkisen sektorin toimijoita.

Aspectum Oy, pääomistaja Jarmo Lehtinen: ”Sopranon strategia ja toimintamalli sopivat erinomaisesti Aspectumille. Nähtävissä olevat synergiahyödyt ovat merkittävät. Aspectumin ammattilaiset pääsevät konserniin, jossa arvostetaan koulutuksen ja konsultoinnin ammattilaisia. Koen että aspectumilaisilla on paljon annettavaa myös sopranolaisille. Odotan innolla yhteistyötämme ja erityisesti ristiinmyynnin mahdollisuuksia.”

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen: “Aspectumin osaava henkilökunta täydentää hienosti Sopranon osaamispalettia. Pystymme jatkossa tarjoamaan ammattimaisesti toteutetut johtamisen, viestinnän ja verkkoteknologian koulutuspalvelut. Strategiset synergiahyödyt viestinnän ja teknologian yhdistämiseen ovat ilmeiset. Olemme jo sopineet, että Jarmo Lehtinen ja Aspectumin toimitusjohtaja Virpi Europaeus osallistuvat jatkossa aktiivisesti koko Sopranon kehittämiseen.”

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Aspectum Oy
Jarmo Lehtinen
050 560 4045
jarmo.lehtinen(at)aspectum.fi
www.aspectum.fi

 

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.

 

 

liite: Aspectum Oy konsernin taloudelliset luvut    
1000 e        tilintarkastettu  tilintarkastettu
Konsernin tuloslaskelma 1-12 2011 1-12 2010
liikevaihto 2885 3083
kertaerä, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -249  
liiketoiminnan muut tuotot 38 3
materiaalit ja palvelut -461 -540
henkilöstökulut -1449 -1649
poistot ja arvonalentumiset -49 -49
liiketoiminnan muut kulut -519 -565
liikevoitto 196 284
rahoitustuotot ja -kulut -3 -4
tulos ennen satunnaisia eriä 193 280
satunnaiset erät   -10
tulos ennen veroja 193 270
tuloverot -54 -89
vähemmistöosuudet -2 4
tilikauden voitto/tappio 136 185
     
Konsernitase 31.12.2011 31.12.2010
aineettomat hyödykkeet 87 132
aineelliset hyödykkeet 12 12
sijoitukset 3 3
pysyvät vastaavat yhteensä 102 147
vaihto-omaisuus 24 274
myynti- ja muut saamiset 644 550
rahat ja pankkisaamiset 301 536
vaihtuvat vastaavat yhteensä 970 1360
vastaavaa 1072 1507
     
osakepääoma 37 37
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5
kertyneet voittovarat 318 606
oma pääoma yhteensä 360 648
vähemmistöosuudet 14 12
vieras pääoma    
pitkäaikainen vieras pääoma    
lainat rahoituslaitoksilta 150 167
lyhytaikainen vieras pääoma    
lainat rahoituslaitoksilta 23 27
ostovelat ja muut velat 525 653
lyhytaikainen vieras pääoma yht. 548 680
vieras pääoma yht. 698 847
vastattavaa 1072 1507