Soprano neuvottelee Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan ostosta

Soprano Oyj pörssitiedote 30.4.2014 klo 10.20

Soprano neuvottelee Finpron kaupallisen konsulttiliiketoiminnan ostosta

Finpro ry:n hallitus on päättänyt kilpailutuksen perusteella käynnistää sopimusneuvottelut Finpron kaupallisen kansainvälistymiskonsultointi-liiketoiminnan myynnistä Soprano Oyj:lle. Lopullisen sopimuksen liiketoiminnan myynnistä hyväksyy Finpro ry:n jäsenkokous ja Soprano Oyj:n hallitus. Finpro on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti ja sillä on 69 toimipistettä lähes 50 maassa.

Finpron hallituksen puheenjohtaja Harri Kerminen: ”Soprano pystyy kehittämään pk-yrityksille suunnattujen kansainvälistymispalveluiden tarjontaa ja sitoutumaan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kehittämiseen vastaamaan suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistarpeita.”

Finpron kaupallisen konsultointiliiketoiminnan eriyttämisen taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön päätös kohdentaa koko Finpro ry:n yleisavustus julkiseen palvelutoimintaan, tarve selkeyttää Finpro ry:n toimintaa sekä kilpailulainsäädännön muutokset.

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Sopranon tavoitteena on liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla laajentaa ja monipuolistaa vientiyritysten palvelutarjontaa, taata kattava palveluverkosto kotimaassa sekä laaja 40 – 50 maan kansainvälinen konsulttiverkosto erityisesti pk-yrityksille. Näemme myös kansainvälisen kaupan kansalliset arvot ja toisaalta merkittävän lisämyyntipotentiaalin yhtiömme nykyisille koulutus- ja konsulttipalveluille.” 

Soprano Oyj on valmistautunut noin 1,5-2,5 miljoonan euron kertakustannuksiin kotimaisen ja kansainvälisen vientikonsulttiverkoston rakentamisessa. Toteutuessaan liiketoimintakaupasta ja yhdistymisestä tulisi aiheutumaan merkittävät kertakustannukset erityisesti tilikaudelle 2014.

Osapuolet aloittavat nyt neuvottelut, jotka tähtäävät lopullisen kauppakirjan viimeistelyyn ja allekirjoittamiseen. Tämän jälkeen Soprano Oyj tiedottaa kaupan ehdoista tarkemmin. Tämän jälkeen kaupan kohteeseen suoritetaan normaalit Due Diligence –tarkastukset. Kauppa vaatii due diligence –tarkastuksen jälkeen Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän. Osapuolet ovat asettaneet tavoitteeksi, että kauppa pantaisiin täytäntöön kesäkuun alkuun mennessä.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi

http://www.soprano.fi/

Finpro ry
hallituksen puheenjohtaja Harri Kerminen
+358 500 817 230
viestintäjohtaja Outi Torniainen
+358 40 512 1375

outi.torniainen(at)finpro.fi
www.finpro.fi

 
Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 330 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland.