Soprano maksaa pääoman palautusta

Soprano Oyj pörssitiedote 27.10.2011 klo 09.00

Soprano maksaa pääoman palautusta

Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen puitteissa Soprano Oyj:n hallitus on päättänyt jakaa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta, yhteensä 116 tuhatta euroa. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 1.11.2011 ja maksupäivä 10.11.2011.

Soprano Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 5.5.2011, valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta.  Valtuutuksen perusteella lisäosinkoa tai varoja vapaasta omasta pääomasta voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla yhteensä enintään 0,03 euroa osakkeelta.

Sopranon hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamo: ”Yhtiön tuloskehityksessä on tapahtunut kevään jälkeen selkeä käänne parempaan. Sen myötä myös yhtiön kassatilanne on olennaisesti parantunut. Parantuneessa tilanteessa Sopranon hallitus on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa pääoman palauttamista osakkeenomistajille.”

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi

http://www.soprano.fi/

Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu verkkopalveluihin ja -ohjelmistoihin sekä viestintäratkaisuihin erikoistunut julkinen yhtiö. Soprano toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä operatiivisia järjestelmiä, tilausjärjestelmiä ja verkkokaupparatkaisuja, verkko-ohjelmistoja sekä myynnin ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.