Soprano laajentaa YT-neuvotteluja tuloksen heikennyttyä

Soprano Oyj pörssitiedote 17.6.2014 klo 15.30 

Soprano laajentaa YT-neuvotteluja tuloksen heikennyttyä

Soprano Oyj:n ensimmäisen vuosipuoliskon tulos tulee olemaan ennakoitua heikompi ja yhtiö on laajentanut aiemmin aloitetut YT-lain mukaiset sopeutustoimet koskemaan kaikkia yksiköitään Suomessa. Arvioitu vähennystarve on 50-70 henkilötyövuotta. Samassa yhteydessä konserni keskittää Suomen koulutus- ja konsulttitoiminnat yhteen toimipisteeseen Helsingissä. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 260 henkilöä 10 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä.

Tulosta painavat toukokuun ennakoitua pienempi laskutus, kesäkuun tilauskannan arvioitua heikompi kehitys sekä nyt aloitetuista sopeutustoimista aiheutuvat kertaerät. Liiketulosta laskevat myös MIFin ja Finpron yrityskaupoista johtuvat kertaerät sekä Ruotsissa hävitty välimiesoikeudenkäynti.

Hallitus muuttaa tulosohjaustaan ja ennakoi, että vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan 25-30 miljoonaa euroa ja liiketulos on positiivinen.

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Useiden yrityskauppojen jälkeen järjestämme nyt konsernirakenteen uudelleen ja yksinkertaiseksi. Sopranosta kuoriutuu koulutus- ja konsulttiyhtiö. Tarjoamme digitaaliajan koulutusta liike-elämän tarpeisiin, konsultointia kilpailukyvyn parantamiseen sekä keinot kansainväliseen kasvuun.”

Management Institute of Finland – MIF on jatkossa Sopranon yhtenäinen koulutusbrändi sekä Suomessa että ulkomailla. Pohjoismaiden suurin talouselämän kouluttaja tarjoaa yhdellä nimellä Tieturin, Informatorin, Aspectumin, Inforin, Fintran, Johtamistaidon Opiston ja MIF:n koulutuspalvelut.

Finpro Consulting puolestaan auttaa pk-yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Yrityskaupan jälkeen julkaistuista Suomen organisaatiota koskevista sopeutustoimista päätetään kesän 2014 aikana ja kansainvälinen vientikonsulttien verkosto rakentuu kesäkuuhun 2015 mennessä. Siihen saakka yhtiö käyttää Finpron nykyistä vientikonsulttien verkostoa.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä kansainvälinen asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Finpro Consulting on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti. Sen Navigator palvelukonseptiin kuuluvat kansainvälisen kasvun suunnittelu, markkinoille menon suunnittelu, etabloituminen markkinoille ja markkina-aseman parantaminen. Suosituimpia palveluita ovat kansainvälistymisidean testaus ja partnerihaku sekä kansainvälistymisosaamisen kehittäminen. Asiakas saa yhdestä paikasta kaikki kansainvälistymispalvelut sekä vientityössä tarvittavat johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Vientikeskusten asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa ja kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Finpro Consulting on osa Soprano Oyj konsernia.

Lisää tietoa: www.finpro.fi ja www.soprano.fi