Soprano ja Isolta yhdistivät yrittäjäohjelmistojen tuotekehityksen ja markkinoinnin

Soprano Oyj pörssitiedote 18.5.2009 klo 15.30

Soprano ja Isolta yhdistivät yrittäjäohjelmistojen tuotekehityksen ja
markkinoinnin 

Soprano ja Isolta Oy ovat tänään allekirjoitetulla sopimuksella sopineet
Composer-verkkokauppaohjelmiston ja taloushallinnon Arkhimedes-ohjelmiston
markkinoinnin ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Pienyrittäjille tarkoitetuilla
ohjelmistoilla on yhteensä noin 8000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Ohjelmistojen
tuoteoikeudet säilyvät erillisesti molemmilla yhtiöillä. 

Lokakuussa 2008 Soprano osti 34 prosenttia Isoltasta ja nyt tehdyllä
järjestelyllä haetaan nopeampaa ohjelmistotuotteiden myynnin kasvua, lisää
tuotekehitysresursseja ja kustannussäästöjä. Soprano Composerin tuotekehitys-
ja myyntihenkilöstö siirtyvät Isolta Oy:n palvelukseen. Yhtiöt jakavat
verkkokauppaohjelmiston tuloksen 50/50-periaatteella. 

Järjestelyllä odotetaan olevan positiivinen tulosvaikutus. Koko Soprano Oyj
-konsernin tulokseen ei järjestelyllä kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta ja
yhtiön hallitus pitää arvionsa vuodelle 2009 ennallaan. Yleisen taloustilanteen
vuoksi hallitus ennakoi liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla, mutta
liiketuloksen parantuvan vuodesta 2008. 

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Keskitämme mikroyrittäjille tarkoitettujen
ohjelmistojen ja palveluiden tuotekehityksen, markkinoinnin ja jakeluteiden
motivoinnin Isoltalle, joka on aiemmissa toimissaan osoittanut osaavansa
yhteisöllisen markkinoinnin laajalle asiakaskunnalle. Soprano keskittyy
yritysasiakkaiden, suuryritysten ja julkishallinnon verkkoratkaisuihin ja
viestintäpalveluihin, joiden kysyntä on kehittynyt myönteisesti.” 

Toimitusjohtaja Mikko Ilomäki, Isolta Oy: ”Haluamme nousta markkinajohtajaksi
pienyritysten verkkoliiketoiminnassa: kustannustehokas sähköinen markkinointi
ja verkkokauppa yhdistettynä sähköiseen laskutukseen ja taloushallinnon
kokonaisuuteen. Haastamme taloushallinnon markkinajohtajan Passeli-ohjelmistot
nykyaikaisilla verkkopalveluilla ja laajemmalla tarjonnalla.” 

Soprano Oyj

Lisätietoja:                                  

Soprano Oyj
Toimitusjohtaja
Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.